38
ppt
Ten temat ma:
 • Wyświetleń517
 • Odpowiedzi33
 • Ocen na +0
38 ppt ?

definicja sekty (34)

pokaż odpowiedzi chronologicznie | od najwyższej oceny
INTERIA.PL

Re: definicja sekty

Napisał(a): -

Właściwie odpowiedź konkretniejsza jeśli chodzi o Religię to ta

Termin sekta oznacza najczęściej podgrupę religijną, różniącą się od innych grup swoistymi praktykami religijnymi oraz swoistym doborem pism kanonicznych. W ujęciu teologicznym dotyczy grupy wyznaniowej, która oddzieliła się od macierzystej organizacji kościelnej dla zaznaczenia swojej odrębności w kwestiach doktryny, liturgii i organizacji wspólnoty religijnej tworząc nową wspólnotę wyznaniową, wysoce ekskluzywną. Najczęściej wśród wyznawców tradycyjnego kościoła termin "sekta" ma znaczenie pejoratywne, choć współczesna teologia i język Kościoła na określenie "odłamu" lub "oderwania" nie używa słowa "sekta", lecz "schizma"

A jeśli chodzi o ogól

Sektę, według definicji encyklopedycznej, charakteryzuje zespół wybranych cech, które często uznawane są za negatywne przez oficjalne instytucje państwowe lub religijne, m.in. autorytarne sprawowanie władzy przez przywódcę sekty, traktowanie członków sekty w sposób instrumentalny przez jej kierownictwo, łączenie celów politycznych i ekonomicznych (czerpanie korzyści materialnych z działalności sekty przez wybrane osoby lub grupy osób) z celami religijnymi lub parareligijnymi, brak samokrytycyzmu, dążenie do uniezależnienia się od uznawanych przez społeczeństwo czynników kontroli

i właściwie chyba z tej pierwszej definicji nazwano Świadków sektą a teraz przypisuje się im właściwości drugiej definicji

ale to moje zdanie ktoś może myśleć inaczej a zapewne za niedługo zjawi się tu jedna albo dwie osoby które będą strzępić sobie na mnie języki, ale cóż nie zamierzam się już z nimi przegadywać.

Re: definicja sekty

Napisał(a): -

a co powiesz o tych cechach?
1. W sektach "stosowane są psychotechniki,zmierzające do zniewolenia, podporządkowania rygorom zakonu, wyzbycia się własnych celów:rodziny, domu, przyjaciół".
2. Do sekty werbuje się ludzi młodych, bogatych,wierzących.
3. Pobyt w sekcie zmienia psychikę, eliminuje z życia rodzinnego, społecznego, publicznego.
4.Sekta dysponuje: majątkiem osobistym, latami naszego życia, zdolnościami.
5.Sekta wpływają destrukcyjnie na członka z powodu jego oddzielenia od jego dotychczasowego środowiska, przyjaciół, znajomych, z tego powodu nie można odejść z sekty, bo nie ma dokąd.
6.Sekta kontroluje cały twój czas.
7.Sekta wykorzystuje wewnętrzne potrzeby człowieka jak, potrzeba akceptacji, potrzeba miłości,autorytetu.
8.W sekcie jest ustalony plan dnia, tygodnia,miesiąca, na wszystko trzeba uzyskać akceptację przełożonych.
9.Cechą sekty jest hermetyczność, brak kontaktów z innymi z poza sekty.
10.Członkowie omamiani są, nadrzędnym celem,kroczeniem śladami Jezusa, hipnotycznym wprost kochaniem tego wzorca. całkowitym i bezwzględnym podporządkowaniem.

Teraz które z tych punktów odnoszą się do Świadków Jehowy? I proszę o uzasadnienie

Re: definicja sekty

Napisał(a): -

Dagus87 a co powiesz o tych cechach?
1. W sektach "stosowane są psychotechniki,zmierzające do zniewolenia, podporządkowania rygorom zakonu, wyzbycia się własnych celów:rodziny, domu, przyjaciół".
2. Do sekty werbuje się ludzi młodych, bogatych,wierzących.
3. Pobyt w sekcie zmienia psychikę, eliminuje z życia rodzinnego, społecznego, publicznego.
4.Sekta dysponuje: majątkiem osobistym, latami naszego życia, zdolnościami.
5.Sekta wpływają destrukcyjnie na członka z powodu jego oddzielenia od jego dotychczasowego środowiska, przyjaciół, znajomych, z tego powodu nie można odejść z sekty, bo nie ma dokąd.
6.Sekta kontroluje cały twój czas.
7.Sekta wykorzystuje wewnętrzne potrzeby człowieka jak, potrzeba akceptacji, potrzeba miłości,autorytetu.
8.W sekcie jest ustalony plan dnia, tygodnia,miesiąca, na wszystko trzeba uzyskać akceptację przełożonych.
9.Cechą sekty jest hermetyczność, brak kontaktów z innymi z poza sekty.
10.Członkowie omamiani są, nadrzędnym celem,kroczeniem śladami Jezusa, hipnotycznym wprost kochaniem tego wzorca. całkowitym i bezwzględnym podporządkowaniem.

Teraz które z tych punktów odnoszą się do Świadków Jehowy? I proszę o uzasadnienie
1 jest wykluczony u nich
2 świadkowie werbują też ludzi z uboższych warstw i starszych
3 Nie tyczy się ich
4 Co do zdolności pewnie są przydatne ale to tylko to
5 Nie tyczy się ich
6 Nie tyczy się całego czasu tylko pewnych godzin odnośnie nauczania i spotkań
7 Jest to dopuszczalne i całkiem możliwe
8 patrz punkt 6
9 nie jestem pewny czy swoje prawdziwe zamiary nie chowają przypadkiem przed niższymi stopniem
10 to przecież tyczy się także Apostołów i wszystkich mających się za chsześcijan

Re: definicja sekty

Napisał(a): -

Według ks Nowaka sekta ma silnie zaznaczoną osobę przywódcy, ma nauki ludzkie równoważne z tymi z Biblii (jeśli mówimy o sekcie uważającej się za chrześcijańską), oraz głosi naukę o tym ze tylko dzieęki członkostwu w tej sekcie mozesz być zbawiony, a wszyscy inni idą na potępienie.
Książka "Młodzież w Polsce a sekty".

Re: definicja sekty

Napisał(a): Romanmorris -

sekta
grupa religijna, która oderwała się od któregoś z wielkich Kościołów panujących i przyjęła własne zasady organizacyjne; odłam wyznaniowy jakieś religii
<niem. Sekte, fr. secte, z łac. secta styl życia, zwł. naśladujący mistrza, od sequor idę za kimś, naśladuję kogoś>
sekciarstwo

1. zasklepianie się w obrębie pewnej, z reguły wąskiej grupy; doktrynerstwo polityczne
2. przestarz.
a) charakterystyczne cechy sekciarza, członka sekty religijnej
b) powstawanie, tworzenie się, działalność sekt religijnych
<od sekciarz>
sekciarz

1. człowiek izolujący się od ogółu, zamykający się w obrębie pewnej wąskiej grupy; dogmatyk, doktryner polityczny
2. członek sekty religijnej, człowiek występujący przeciwko formom organizacyjnym wspólnoty religijnej
<od sekta>
adamici
rel. sekta gnostyków w II i III w. w Afryce Płn., głosząca powrót do stanu rajskiej niewinności; także: niektóre późniejsze sekty w XIII i XV w., wśród nich odłam husytów wypowiadający się za wspólnotą majątkową; w lp– członek tej sekty
<od im. Adam, imię biblijne>
druzowie
arabska sekta religijna w Syrii i Libanie, łącząca elementy islamu, chrześcijaństwa, judaizmu i dawnych wierzeń Bliskiego Wschodu
<ar. ad-durūz>
chiliazm
rel. wiara w powtórne przyjście Chrystusa na świat i w jego tysiącletnie panowanie w sprawiedliwym Królestwie Bożym na ziemi, poprzedzającym koniec świata i zbiorowe zbawienie ludzi, głoszona przez teoretyków pierwotnego chrześcijaństwa oraz przez niektóre średniowieczne i współczesne sekty chrześcijańskie, np. adwentystów, świadków Jehowy; milenaryzm
<niem. Chiliasmus, od gr. chiliás tysiąc>
flagelanci
rel. średniowieczne bractwo religijne, założone we Włoszech w XIII w., którego członkowie odbywali wędrówki pokutnicze w procesjach biczując się nawzajem i wzywając do pokuty; przekształciło się w sektę zwalczaną przez Kościół, działało do w. XV; biczownicy; w lp– członek tego bractwa
<łac. flagellans ~ntis chłoszczący>
kacerz
daw. odstępca od wiary rzymskokatolickiej; heretyk
<st.-czes. kacieř, śr.-w.-niem. wsch. katzer, wywodzone od nazwy sekty Katarów (w XII–XIII w. we Francji); łac. Cathari, z gr. Katharoí lm czyści>
menonici
odłam protestanckiego ugrupowania anabaptystów, powstały we Fryzji w XVI w., uznający tylko dwa sakramenty – chrzest dorosłych i eucharystię, głoszący zakaz prowadzenia wojen, pełnienia urzędów i odrzucający przysięgę; w lp– członek tego wyznania
<od im. Menno Simons, 1496–1559, założyciel sekty>

Re: definicja sekty

Napisał(a): -

lux45 Według ks Nowaka sekta ma silnie zaznaczoną osobę przywódcy, ma nauki ludzkie równoważne z tymi z Biblii (jeśli mówimy o sekcie uważającej się za chrześcijańską), oraz głosi naukę o tym ze tylko dzięki członkostwu w tej sekcie możesz być zbawiony, a wszyscy inni idą na potępienie.
Książka "Młodzież w Polsce a sekty".
I to się do nich zgadza całkowicie, myślą że tylko ich wiara jest prawdziwa.

Re: definicja sekty

Napisał(a): Gość -

Nie zamierzam sie z wami kłócić co do tego czy SJ sa sekta czy tez nie. Moim soistym zdaniem to nie. Zauwazcie tez definicja sekta odnosi sie tez do kościoła, bo dla kościała wszystkie inne religie niz katolicyzm sa złe, a nalezenie do nich jest grzechem, nie mówiąc o tym ze ktoś sjeets ateista i woli nie zawracać sobie głowy takinmi sprawami. Cóż ludzie sa p[rzekonani do jednego ze Sj sa sekta, kilka punktów z definicjii nie zgadza sie co do nicha ciekawe jest tez to ze Pań stwa Polskie uznało ich za oficjalna religie chrześcijanstwa. Pomyślcie najpierw bo to sa bezpodtsawne oskarżenia a jezlei uwazacie ze to sekta to zwróccie sie z tym do Sądu Najwyższego..

Re: definicja sekty

Napisał(a): Romanmorris -

Pierwszy punkt w którym (mocno) przesadzasz, cytuję (w oryginale) za Tobą – „to ze Pań stwa Polskie uznało ich za oficjalna religie chrześcijanstwa". Poproszę o dowody, że państwo tak naprawdę ( tą rzekomą oficjalność ) postrzega. W kilku krajach, (np. Francja), panuje odmienny (sekta!) pogląd (można się zawsze zgodnie z wolą doinformować!).
Drugi punkt: piszesz, że (cyt. za Tobą) – „Zauwazcie tez definicja sekta odnosi sie tez do kościoła, bo dla kościała wszystkie inne religie niz katolicyzmsa złe, a nalezenie do nich jest grzechem, …”. Użycie zwrotu - „też do kościoła", - oznacza, że pasuje do ŚJ również, a może się mylę?
ŚJ, wszystkie inne chrześcijaństwa (oprócz własnego), uważają za nieprawdziwe ( tylko nominalne).

Re: definicja sekty

Napisał(a): -

Wydaje mi się ,że dwie rzeczy wybitnie charakteryzują sekty:
- jest to grupa ludzi , która oderwała się (wystąpiła) od istniejącej religii
- mają swojego "guru" przywódcę , któremu są bezwzględnie poporządkowani

Ciekawostką jest to że w Piśmie Św. w Dziejach Apostolskich naśladowców Pana Jezusa nazwano sektą.

Re: definicja sekty

Napisał(a): -

rum007
lux45 Według ks Nowaka sekta ma silnie zaznaczoną osobę przywódcy, ma nauki ludzkie równoważne z tymi z Biblii (jeśli mówimy o sekcie uważającej się za chrześcijańską), oraz głosi naukę o tym ze tylko dzięki członkostwu w tej sekcie możesz być zbawiony, a wszyscy inni idą na potępienie.
Książka "Młodzież w Polsce a sekty".
I to się do nich zgadza całkowicie, myślą że tylko ich wiara jest prawdziwa.
No i mają silnego i charyzmatycznego przywódcę, Jezusa Chrystusa
« Wróć do tematów
Użytkownicy poszukiwali
 • sekty eliminuja z zycia wlasnych czonkw
 • czym charakteryzowala sie sekta adamitow
 • sekta gloszacapowrot do stanu rajskosci
 • czonek jednej z dawnych sekt gnostykw
 • czonek sekty gnostyckiej z II i III wieku, goszcej powrt do stanu rajskiej niewinnoci
 • sekty eliminuj z ycia wasnych czonkw
 • dawna sekta pragnaca powrot do rajskiej niewinnosci
 • dawna sekta pragnaca powrotu do rajskiej niewinnosci
 • czym sie charakteryzowala sekta adamitow
 • czlowiek izolujacy sie od ogolu
 • czym charakteryzowa si sekta adamitw
Do góry strony: definicja sekty