54
ppt
Ten temat ma:
  • Wyświetleń114
  • Odpowiedzi53
  • Ocen na +1
54 ppt ?

Fałszywe dary duchowe (54)

pokaż odpowiedzi chronologicznie | od najwyższej oceny

Fałszywe dary duchowe

Napisał(a): -

1. GLOSOLALIA w KZ

Co Biblia mówi o fałszywych darach duchowych i ich pochodzeniu? Zob. Mat. 7,22-23; II Tes. 2,9-10; Obj. 16,13-14.
Mocą Bożą Mojżesz i Aaron na oczach faraona zamienili laskę w węża (zob. II Mojż. 7,10) i wody Nilu w krew (zob. II Mojż. 7,20) oraz wywiedli żaby z Nilu na ląd (zob. II Mojż. 8,6). Jednak egipscy czarownicy dokonali podobnych cudów mocą szatana. Jednak począwszy od trzeciej plagi, egipscy czarownicy nie byli w stanie podrobić cudów Bożych.
To uczy nas dwóch rzeczy: 1. Szatan może czynić cuda podobne do Bożych cudów. 2. Diabeł może działać jedynie w ograniczonym zakresie.
Fałszywe dary duchowe nie są jedynie wypaczeniem Bożych darów, ale mogą być podobnymi zjawiskami pochodzącymi z innego źródła — od szatana.
Studium wymienionych powyżej tekstów biblijnych wskazuje kilka innych ważnych faktów dotyczących występowania fałszywych darów duchowych. Po pierwsze, jak możemy się przekonać, te fałszywe znaki zdarzają się wśród tych, którzy powołują się na imię Jezusa. Chrystus powiedział, że wielu będzie czynić cuda w Jego imieniu. A jednak, według Jezusa, ludzie ci nie mają z Nim nic wspólnego.
Po drugie, wystąpią cuda, znaki i niecodzienne zjawiska tak potężne, iż wielu da się zwieść. Innymi słowy, musimy być bardzo ostrożni, by nie podążać bezkrytycznie za wszystkim, co nadnaturalne. Nawet jeśli coś jest czynione w imieniu Jezusa i najwyraźniej wygląda na nadprzyrodzone, nie znaczy to, że jest autentycznym darem Ducha Świętego.
Wreszcie, szatan działa z całą mocą, by zwieść jak najwięcej ludzi. Zatem wszelkie nadprzyrodzone zjawiska musimy oceniać z pomocą Biblii. Jeśli nie są zgodne ze Słowem Bożym, to mamy odpowiedź co do ich pochodzenia, bez względu na to, jak wspaniale wyglądają. Pismo Święte jest naszym ostatecznym miernikiem.

Pamiętając o tym, co powiedzieliśmy powyżej, jak powinniśmy się odnieść do tych, którzy twierdzą, że występują wśród nich proroctwa, uzdrowienia i cuda niemal każdej niedzieli? Dlaczego powinniśmy być ostrożni, jednocześnie nie osądzając nikogo? Jakie pytania musimy zadawać i dlaczego?

Popatrzmy tylko na tzw. dar języków, który tak mocno przyciąga do kościołów zielonoświątkowych nowych wiernych.

Glosolalia (greckie glossa- język + laleo- mówię) - mówienie językami, na ogół niezrozumiałymi; głoszenie słowa Bożego w stanie ekstazy nieistniejącymi językami.
Glosolalia jest przez osoby wierzące często uznawana za dar języków pochodzący od Boga. W Piśmie Świętym jest wzmiankowane około 30 razy. Dar ten ma często funkcję modlitewną.
Psychologowie i lingwiści badali fenomen glosolalii. Okazało się, że teksty wypowiadane przez osobę w tym stanie nie mają sensu w żadnym znanym języku, co więcej na ogół nie tworzą zdań. Nie jest prawdopodobne, aby mogły reprezentować jakikolwiek istniejący kiedyś język, gdyż w dowolnym języku istnieją słowa, które budują jego strukturę i daje się je wyróżnić za pomocą
metod statystycznych. Tymczasem słowotok glosolalii stanowi przypadkową zbitkę sylab oraz słów zapożyczonych z najróżniejszych znanych danej osobie, bądź zasłyszanych przez nią języków, które na ogół nie tworzą żadnych rozpoznawalnych struktur. Zjawisko glosolalii u zielonoświątkowców zbadał w pracy Tungotal och andedop 1976 fiński psycholog religii Nils G. Holm.http://www.zg(...)ia.html

Tymczasem…

Gdy zastosujemy zasadę, zgodnie z którą Pismo Święte jest swoim interpretatorem, co znaczy, że trudne fragmenty należy objaśniać przy pomocy bardziej zrozumiałych, wówczas musimy dojść do wniosku, że dar języków, o którym mowa w 14. rozdziale I Listu do Koryntian, miał tę samą naturę, co dar języków wspomniany w Dziejach Apostolskich, zwłaszcza że to samo greckie słowo glossa jest użyte w obu przypadkach. Innymi słowy, istnieje dowód, że dar języków w obu przypadkach był nadnaturalną zdolnością mówienia w obcych językach, a nie niezrozumiałym bełkotem, jak twierdzi wielu w naszych czasach.
Musimy pamiętać, że Bóg posługuje się ludźmi w sposób inteligentny. Czy Pan, który przestrzegał nawet przed pogańską wielomównością (zob. Mat. 6,7), posługiwałby się natchnieniem, by prowadzić swych wiernych do niezrozumiałego bełkotania? W I Kor. 14,22 dar języków jest wymieniony jako znak dla niewierzących, podobnie jak w dniu Pięćdziesiątnicy. W jaki sposób dźwięki niezrozumiałe dla nikogo miałyby być znakiem dla niewierzących? Języki będące darem Ducha Świętego, jak wskazuje 2. rozdział Dziejów Apostolskich, są rzeczywistymi językami. Ponadto duchowe dary były udzielane dla wspólnego dobra (zob. I Kor. 12,7), co eliminuje używanie jakiegokolwiek daru wyłącznie dla własnej przyjemności, jak to bywa w przypadku współczesnego rzekomego daru języków.
Wbrew wszelkim współczesnym przejawom ekstatycznego bełkotu, nigdzie w Biblii nie ma mowy o darze języków, które byłyby czymkolwiek innym, jak tylko zrozumiałymi ludzkimi językami. Zatem współczesne rzekome mówienie językami, zwane glosolalią, nie ma nic wspólnego z biblijnym darem języków.

Pentekostalni (zielonoświątkowi) chrześcijanie uważają, że mówienie językami jest dowodem, iż wierzący został napełniony Duchem Świętym. Tymczasem według Pisma Świętego jaki jest prawdziwy dowód uduchowienia?
Odpowiedź mamy tutaj:
Ga 5:22-23 „Owocem zaś Ducha są: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność,(23) łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu.”
INTERIA.PL

Re: Fałszywe dary duchowe

Napisał(a): -

Ga 5:22-23 „Owocem zaś Ducha są: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność,(23) łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu.”
Poprzedni wątek na ten sam temat został wygumowany przez Luxa.
Wcześniej został opatrzony komentarzem zupełnie od rzeczy przez "nawiedzonego".
Zastanawiam się, Lux, dlaczego tak naprawdę boisz sie Biblii, jednocześnie deklarując jej poszanowanie?

Re: Fałszywe dary duchowe

Napisał(a): -

Archeopteryx Ga 5:22-23 „Owocem zaś Ducha są: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność,(23) łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu.”
Poprzedni wątek na ten sam temat został wygumowany przez Luxa.
Wcześniej został opatrzony komentarzem zupełnie od rzeczy przez "nawiedzonego".
Zastanawiam się, Lux, dlaczego tak naprawdę boisz sie Biblii, jednocześnie deklarując jej poszanowanie?
To bardziej ty się boisz. Cytujesz Biblię, chcesz mówić o darach Ducha, a cytujesz o owocu ducha. O darach jest w 1 Kor 12, 7-11.
7. A w każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi.
8. Jeden bowiem otrzymuje przez Ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego Ducha mowę wiedzy,
9. Inny wiarę w tym samym Duchu, inny dar uzdrawiania w tym samym Duchu.
10. Jeszcze inny dar czynienia cudów, inny dar proroctwa, inny dar rozróżniania duchów, inny różne rodzaje języków, inny wreszcie dar wykładania języków.
11. Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam Duch, rozdzielając każdemu poszczególnie, jak chce.

Dary te zapowiedział także Jezus.
Mar. 16:16-18
16. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony.
17. A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli: w imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą,
18. Węże brać będą, a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją.

Re: Fałszywe dary duchowe

Napisał(a): Gość -

lux45 To bardziej ty się boisz. Cytujesz Biblię, chcesz mówić o darach Ducha, a cytujesz o owocu ducha. O darach jest w 1 Kor 12, 7-11.
Skoro się nie boisz, to czemu usuwałes wcześniej wątek? Sam sobie zaprzeczasz Lux własnymi czynamii.

lux45 10. Jeszcze inny dar czynienia cudów, inny dar proroctwa, inny dar rozróżniania duchów, inny różne rodzaje języków, inny wreszcie dar wykładania języków.
Lux, języków! A nie bezsensownego gaworzenia!! Moze ty nie widzisz róznicy, ale ona jest, i to zasadnicza.
Glosolalia w twoim zborze to nie jest dar języków.

lux45 Dary te zapowiedział także Jezus.
Mar. 16:16-18 (...)
17. A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli: w imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą,
Widzisz Lux? Jezus mówi o JĘZYKACH.
A tego u was nie ma.
Zastanów sie - czy parodiowanie Słowa od Boga pochodzi?

Re: Fałszywe dary duchowe

Napisał(a): -

Gość
lux45 To bardziej ty się boisz. Cytujesz Biblię, chcesz mówić o darach Ducha, a cytujesz o owocu ducha. O darach jest w 1 Kor 12, 7-11.
Skoro się nie boisz, to czemu usuwałes wcześniej wątek? Sam sobie zaprzeczasz Lux własnymi czynamii.

lux45 10. Jeszcze inny dar czynienia cudów, inny dar proroctwa, inny dar rozróżniania duchów, inny różne rodzaje języków, inny wreszcie dar wykładania języków.
Lux, języków! A nie bezsensownego gaworzenia!! Moze ty nie widzisz róznicy, ale ona jest, i to zasadnicza.
Glosolalia w twoim zborze to nie jest dar języków.

lux45 Dary te zapowiedział także Jezus.
Mar. 16:16-18 (...)
17. A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli: w imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą,
Widzisz Lux? Jezus mówi o JĘZYKACH.
A tego u was nie ma.
Zastanów sie - czy parodiowanie Słowa od Boga pochodzi?
Piękny wykład o naszym Zborze. Jak będziesz znów to podejdź, pogadamy. Nie bój się, nie gryzę.

Re: Fałszywe dary duchowe

Napisał(a): Gość -

2. Dar prorokowania
Od kiedy szatan posłużył się wężem w Edenie, by zwieść Ewę, posługiwał się także ludźmi jako mediami, by zwodzić innych ludzi, między innymi trafnie przepowiadając pewne przyszłe wydarzenia. Nie znaczy to jednak, że samo spełnienie przepowiedni jest gwarancją, iż jest ona autentycznym Bożym proroctwem.
Niemniej jednak prorocy i proroctwa odgrywają ważną rolę w planie zbawienia, co jasno wynika z Biblii.

Prorokowanie jest wymienione w I Kor. 12,8-10 jako jeden z darów Ducha Świętego. Występuje też jako pierwsze w Rzym. 12,6, a tuż za apostolstwem pojawia się zarówno w I Kor. 12,28-30, jak i Ef. 4,11. Co czyni dar prorokowania tak ważnym, iż jako jedyny jest wymieniony na każdej z czterech biblijnych list darów duchowych?


Celem daru prorokowania jest dostarczenie sposobu zachowania łączności między Stwórcą i Jego stworzeniami. Prorocze przesłania zawarte w Piśmie Świętym ukazują przyszłość (zob. 2. rozdział Księgi Daniela), są radą, napomnieniem, pocieszeniem dla rządzącym (zob. Iz. 7,3-4) i ostrzeżeniem przed nadchodzącym sądem (zob. Jer. 1,14-16), wzywają do ożywienia duchowego (zob. Joel 2,12-13) oraz wspierają i pocieszają lud Boży (zob. Iz. 40,1-2).
Prorocy byli ludźmi głoszącymi słowo Boże swoim współczesnym. Nacisk w darze prorokowania nie jest położony na przepowiadanie przyszłości (choć jest to jednym z wyróżników prawdziwego proroka), ale na przekazywanie tego, co Bóg pragnie zakomunikować swemu ludowi.
Co Bóg przekazuje w twoim zborze Lux? Nie wystarczy już SOLA SCRIPTURA, ale potrzebne jest co niedziela uzupełnienie?
A nie pomyślałeś, że to może jest kolejne zwodzenie szatana, którego ofiarą padłeś?

Re: Fałszywe dary duchowe

Napisał(a): -

Gość 2. Dar prorokowania
Od kiedy szatan posłużył się wężem w Edenie, by zwieść Ewę, posługiwał się także ludźmi jako mediami, by zwodzić innych ludzi, między innymi trafnie przepowiadając pewne przyszłe wydarzenia. Nie znaczy to jednak, że samo spełnienie przepowiedni jest gwarancją, iż jest ona autentycznym Bożym proroctwem.
Niemniej jednak prorocy i proroctwa odgrywają ważną rolę w planie zbawienia, co jasno wynika z Biblii.

Prorokowanie jest wymienione w I Kor. 12,8-10 jako jeden z darów Ducha Świętego. Występuje też jako pierwsze w Rzym. 12,6, a tuż za apostolstwem pojawia się zarówno w I Kor. 12,28-30, jak i Ef. 4,11. Co czyni dar prorokowania tak ważnym, iż jako jedyny jest wymieniony na każdej z czterech biblijnych list darów duchowych?


Celem daru prorokowania jest dostarczenie sposobu zachowania łączności między Stwórcą i Jego stworzeniami. Prorocze przesłania zawarte w Piśmie Świętym ukazują przyszłość (zob. 2. rozdział Księgi Daniela), są radą, napomnieniem, pocieszeniem dla rządzącym (zob. Iz. 7,3-4) i ostrzeżeniem przed nadchodzącym sądem (zob. Jer. 1,14-16), wzywają do ożywienia duchowego (zob. Joel 2,12-13) oraz wspierają i pocieszają lud Boży (zob. Iz. 40,1-2).
Prorocy byli ludźmi głoszącymi słowo Boże swoim współczesnym. Nacisk w darze prorokowania nie jest położony na przepowiadanie przyszłości (choć jest to jednym z wyróżników prawdziwego proroka), ale na przekazywanie tego, co Bóg pragnie zakomunikować swemu ludowi.
Co Bóg przekazuje w twoim zborze Lux? Nie wystarczy już SOLA SCRIPTURA, ale potrzebne jest co niedziela uzupełnienie?
A nie pomyślałeś, że to może jest kolejne zwodzenie szatana, którego ofiarą padłeś?
No więc zdecyduj czyje w końcu są dary Ducha Świętego. W Biblii pisze że od Boga, niektórzy tutaj twierdzą że od szatana. Ja wierzę Biblii. A ty?

Re: Fałszywe dary duchowe

Napisał(a): Gość -

lux45
No więc zdecyduj czyje w końcu są dary Ducha Świętego. W Biblii pisze że od Boga, niektórzy tutaj twierdzą że od szatana. Ja wierzę Biblii. A ty?
Lux..... Już rozumiem, dlaczego nie byłeś w stanie pojąć nauki Kościoła.
Ale nie przejmuj się.
Podyskutujemy i za pół roku sam zaczniesz sie smiac z tego, co teraz piszesz.
Dary Ducha świętego to nie to samo, co ich parodia. Zgodzisz sie ze mną?
Tak samo jak prospekt Lamborghini nie jest samochodem.
W twoim zborze nie wystepują Dary, ale wszechobecna jest ich parodia.
W Y S Z Y D Z A N I E Boga.
Paniał?

Re: Fałszywe dary duchowe

Napisał(a): -

Gość
lux45
No więc zdecyduj czyje w końcu są dary Ducha Świętego. W Biblii pisze że od Boga, niektórzy tutaj twierdzą że od szatana. Ja wierzę Biblii. A ty?
Lux..... Już rozumiem, dlaczego nie byłeś w stanie pojąć nauki Kościoła.
Ale nie przejmuj się.
Podyskutujemy i za pół roku sam zaczniesz sie smiac z tego, co teraz piszesz.
Dary Ducha świętego to nie to samo, co ich parodia. Zgodzisz sie ze mną?
Tak samo jak prospekt Lamborghini nie jest samochodem.
W twoim zborze nie wystepują Dary, ale wszechobecna jest ich parodia.
W Y S Z Y D Z A N I E Boga.
Paniał?
Niet, jeśli będziesz znów w moim Zborze to podejdź. Porozmawiamy w cztery oczy. Bo widać bywasz tam często.
I jeszcze jedno. Co takiego stanie się za pół roku?

Re: Fałszywe dary duchowe

Napisał(a): -

Niestety ale muszę się zgodzić, ten rzekomy dar języków nie odpowiada prawdziwemu biblijnemu.
Tamten działał tak że np.

Stawiam w jednym rzędzie Araba, Niemca, Polaka, i Chińczyka.

Mówca posiadający ten dar zaczyna mówić i...

Ten sam tekst rozumie Arab, Niemiec, Polak i Chińczyk.

Niestety ale dzisiejszego "daru" nikt nie rozumie.

O prawdziwym darze mówi nam 2 rozdział dziejów


Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.
Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku. "Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami?" - mówili pełni zdumienia i podziwu. "Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? - Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie - słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże". Zdumiewali się wszyscy i nie wiedzieli, co myśleć: "Co ma znaczyć?" - mówili jeden do drugiego. "Upili się młodym winem" - drwili inni.

Re: Fałszywe dary duchowe

Napisał(a): -

rum007 Niestety ale muszę się zgodzić, ten rzekomy dar języków nie odpowiada prawdziwemu biblijnemu.
Tamten działał tak że np.

Stawiam w jednym rzędzie Araba, Niemca, Polaka, i Chińczyka.

Mówca posiadający ten dar zaczyna mówić i...

Ten sam tekst rozumie Arab, Niemiec, Polak i Chińczyk.

Niestety ale dzisiejszego "daru" nikt nie rozumie.

O prawdziwym darze mówi nam 2 rozdział dziejów


Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.
Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku. "Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami?" - mówili pełni zdumienia i podziwu. "Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? - Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie - słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże". Zdumiewali się wszyscy i nie wiedzieli, co myśleć: "Co ma znaczyć?" - mówili jeden do drugiego. "Upili się młodym winem" - drwili inni.
Tak. I reakcja ludzi była wtedy podobna jak dziś, nawet na tym forum.

Re: Fałszywe dary duchowe

Napisał(a): -

lux45
rum007 Niestety ale muszę się zgodzić, ten rzekomy dar języków nie odpowiada prawdziwemu biblijnemu.
Tamten działał tak że np.

Stawiam w jednym rzędzie Araba, Niemca, Polaka, i Chińczyka.

Mówca posiadający ten dar zaczyna mówić i...

Ten sam tekst rozumie Arab, Niemiec, Polak i Chińczyk.

Niestety ale dzisiejszego "daru" nikt nie rozumie.

O prawdziwym darze mówi nam 2 rozdział dziejów


Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.
Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku. "Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami?" - mówili pełni zdumienia i podziwu. "Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? - Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie - słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże". Zdumiewali się wszyscy i nie wiedzieli, co myśleć: "Co ma znaczyć?" - mówili jeden do drugiego. "Upili się młodym winem" - drwili inni.
Tak. I reakcja ludzi była wtedy podobna jak dziś, nawet na tym forum.
To sobie przesłucham takiego, mówiącego powinienem go ba zrozumie go słowo w słowo.

Re: Fałszywe dary duchowe

Napisał(a): Gość -

lux45
Archeopteryx Ga 5:22-23 „Owocem zaś Ducha są: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność,(23) łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu.”
Poprzedni wątek na ten sam temat został wygumowany przez Luxa.
Wcześniej został opatrzony komentarzem zupełnie od rzeczy przez "nawiedzonego".
Zastanawiam się, Lux, dlaczego tak naprawdę boisz sie Biblii, jednocześnie deklarując jej poszanowanie?
To bardziej ty się boisz. Cytujesz Biblię, chcesz mówić o darach Ducha, a cytujesz o owocu ducha. O darach jest w 1 Kor 12, 7-11.
7. A w każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi.
8. Jeden bowiem otrzymuje przez Ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego Ducha mowę wiedzy,
9. Inny wiarę w tym samym Duchu, inny dar uzdrawiania w tym samym Duchu.
10. Jeszcze inny dar czynienia cudów, inny dar proroctwa, inny dar rozróżniania duchów, inny różne rodzaje języków, inny wreszcie dar wykładania języków.
11. Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam Duch, rozdzielając każdemu poszczególnie, jak chce.

Dary te zapowiedział także Jezus.
Mar. 16:16-18
16. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony.
17. A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli: w imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą,
18. Węże brać będą, a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją.
LUX zachowujesz się jak świadkowie jehowy. Powiedz coś mądrego. Bo jam mam podobne zdanie na temat jezyków. Widziałem niejednokrotnie, taką akcje i reakcje ludzi po. Myslę, że jak ktoś nic nie potrafi no to może chociaż pobełkocze,bo dzięki, temu staje sie zauważalny , podziwiany , a tym samym dowartościowany. Myslę ,że ten dar jakoś dziwnie dotyczy ludzi o niskiej samoocenę
« Wróć do tematów
Użytkownicy poszukiwali
  • faszywe dary
Do góry strony: Fałszywe dary duchowe