Reklama

74
ppt
Ten temat ma:
 • Wyświetleń4 tys.
 • Odpowiedzi29
 • Ocen na +1
74 ppt ?

Kościół Katolicki- Kościół Prawosławny, podobieństwa,różnice (30)

pokaż odpowiedzi chronologicznie | od najwyższej oceny
INTERIA.PL

Re: Kościół Katolicki- Kościół Prawosławny, podobieństwa,różnice

Napisał(a): -

Kościół Prawosławny wyodrębnił się w roku 1054. Zachowuje więc te same zasady wiary co KRK do tego roku. Duchowni mogą zawrzeć małżeństwo, ale zamyka im to drogę do awansu w hierarchii. Biskupów bowiem obowiązuje celibat.

Re: Kościół Katolicki- Kościół Prawosławny, podobieństwa,różnice

Napisał(a): -

TuAsiaaa Dokładnie
Według Świętej Tradycji prawosławia, zgodnie z decyzjami Soboru Chalcedońskiego (451 r.), Duch Święty pochodzi tylko "od Ojca PRZEZ SYNA". Nie uznaje się formuły "Filioque" przyjętej przez doktrynę rzymską: "od Ojca I SYNA".
Prawosławie nie uznaje prymatu i jurysdykcji papieża nad całym Kościołem chrześcijańskim ani dogmatu o nieomylności papieża w sprawach wiary.
Kościoły narodowe są autokefaliczne, czyli - będąc posłuszne w dogmatach - same stanowią o sobie.
Prawosławie nie uznaje dogmatu o niepokalanym poczęciu i wniebowzięciu Matki Boskiej.
Prawosławie odrzuca doktrynę o czyśćcu, ponieważ decyzje o losie zmarłych zapadną dopiero w dniu sądu ostatecznego.
Duchownych nie obowiązuje celibat; biskupi i patriarcha, wybierani na ogół spośród mnichów, zachowują celibat.
Podporządkowanie cerkwi państwu - (patriarchat przywrócono dopiero w 1917 r., ale do dzisiaj cerkiew służy polityce).
Mentalność wschodu bardziej skupia się na "przebóstwieniu" człowieka, podczas gdy katolicyzm zastanawia się nad zasadami i definicjami moralności. Filozofia nie jest związana z religią, podczas gdy na zachodzie ów związek jest bardzo silny. Prawosławie nie dąży do poznania Boga, lecz teologia łączy się z mistyką i opiera się na kontemplacji Boga, oraz odkrywaniu intymnego związku Boga i człowieka.
Natura człowieka nie jest czymś stałym, lecz ulega wzrostowi w miarę przebóstwiania.
Zbawienie nie opiera się na rozumie czy działaniu Bożym, lecz na powrocie do bezosobowej "jedni" - wspólnoty.
Mistycyzm wschodu dotyka boskich "energii", podczas gdy katolicyzm samego Boga. Prawosławie uznaje, że Bóg jest nieosiągalny.
Pojęcie Kościoła jest inne. Tajemnica jest trudna do określenia, choć obraz Kościoła jest podobny jak w katolicyzmie. Samotny człowiek nie jest w Kościele. W Kościele jest się tam, gdzie jest sprawowana Eucharystia.
Solą w oku mnichów z góry Atos jest także popieranie unitów (Kościoła grecko-katolickiego, czyli, poprawnej, bizantyjsko-ukraińskiego).
W sakramencie Eucharystii używany jest chleb kwaśny, a nie przaśny.
Komunii udziela się pod dwiema postaciami.
Chrzest odbywa się przez trzykrotne zanurzenie.
W miejscach kultu dopuszcza się obecność obrazów, ale nie posągów.
Znak krzyża czyni się z prawa na lewo na pamiątkę tego, że Chrystusowi najpierw przybito do krzyża prawą rękę.
Stosuje się juliański kalendarz, w związku z czym wszystkie święta są przesunięte o 13 dni.
« Wróć do tematów
Użytkownicy poszukiwali
 • jaka jest roznica miedzy wiara katolicka a prawoslawna
 • wiara prawosawna
 • roznice miedzy wiara katolicka a prawoslawiem
 • religia prawoslawna a katolicka
 • rnice i podobiestwa pomidzy prawosawiem i mitologi
 • podobiestwa midzy kocioem katolickim a prawosawnym
 • podobienstwa i rnice miedzy kosciolem prawoslawnym a katolickim
 • podobienstwa miedzy kosciolem prawoslawnym a katolickim
 • wymie rnice midzy prawosawiem a katolicyzmem
 • prawoslawna wiara
 • roznice religijne miedzy kosciolem katolickim a kosciolem prawo stawnym
 • czym si rni krzy prawosawny od katolickiego
 • wiara prawosawna a katolicka
 • podaj rnice midzy kocioem katolickim a prawosawnym
 • podobienstwo kosciol katolicki a prawoslawny
 • podobiestwa midzy kociem katolickim a prawosawnym
 • czym sie rozni wiara prawoslawna od katolickiej
 • czym sie rozni kosciol prawoslawny od religo rzymsko-katolickiej
 • podaj 3 podobiestwa kosciola rzymsko-katolickiego i prawoslawnego
 • porwnaj koci katolicki z prawosawnym
 • roznice miedzy kosciolem katolickim a prawoslawnym
 • podobiestwa midzy kocioem katolickim a prawosawnym
 • rnice i podobiestwa midzy religia katolicka a prawoslawiem
 • podobienstwa miedzy kosciolami chrzecijaskimi
 • podobiestwa i rnice midzy kocioem katolickim a prawosawnym
 • 3 podobienstwa kosiol prawoslawny katolicki
 • podobiestwa katolicyzmu i prawosawia
 • roznice miedzy kosciolem katolickim i prawoslawnym
 • rnica midzy wiar prawosawn a katolick
 • podobienstwa miedzy kosciolem katolickim a prawoslawnym
 • roznice katolicki i prawoslawny kosciol
 • podobiestwa wiary katolickiej od prawosawnej
 • 3 podobiestwa wiary prawosawnej
 • kosciol katolicki i prawoslawny roznice
 • rnice pomidzy wiar prawosawn a katolick
 • kosciol katolicki prawoslawny roznice
 • rnice pomidzy kocioem katolickim a prawosawnym
 • rnice midzy prawosawnymi a katolikami wiara
 • porwnanie religii katolickiej i prawosawnej
 • porwnanie religii prawosawnej i katolickiej
 • roznice miedzy kocioem katolickim a prawosawnym
 • rznice w kosciele prawoslawnym
 • prawosawie a katolicyzm podobiestwa i rnice
 • rnice w religii katolickiej i prawosawnej
 • roznice miedzy religia katolicka a prawoslawna
 • koci prawosawny zasady wiary
 • podobiestwa midzy religi katolick a prawosawn
 • czym rni si religia katolicka od prawosawnej
 • kosciul prawoslawny roznice
 • czym sie rozni wiara katolicka od prawoslawnej
 • koci rzymskokatolicki a prawosawny rnice
 • koci katolicki a prawosawny
 • Prawosawie rnice w dogmatach
 • katolicki i prawoslawny
 • wiara prawosławna i katolicka
 • różnice między kościołem prawosławnym a katolickim
 • czym sie rozni kosciol katolicki od prawoslawnego
 • co rozni kosciol prawoslawny od katolickiego
 • podobieństwa miedzy kosciolem katolickim a prawoslawnym
 • różnice między religią prawosławną a katolicką
 • wiara prawosławna a katolicka
 • czym sie rurzni religia katolicka od prawosławnej
 • religia prawosławna a katolicka
 • religią prawosławną a katolicką podobieństwa między]
 • różnice kościoła katolickiego i prawosławnego
 • różnice wyznaniowe katolików i prawosławnych
Do góry strony: Kościół Katolicki- Kościół Prawosławny, podobieństwa,różnice