132
ppt
Ten temat ma:
  • Wyświetleń675
  • Odpowiedzi125
  • Ocen na +0
132 ppt ?

szok i jeszcze raz szok (126)

pokaż odpowiedzi chronologicznie | od najwyższej oceny

szok i jeszcze raz szok

Napisał(a): cyklpo -

właśnie dowiedziałem się, że nie tylko Świadkowie Jehowy odrzucają trójcę i podważają Boskość Jezusa a oto lista religii w tym także chrześcijańskich obalających trójcę i zaprzeczających Boskości Jezusa!!


1 Arianie

2 Judaizm

3 Chrystadelfianie – Bracia w Chrystusie

4 Socynianie

5 Zbory Boże Chrześcijan Dnia Siódmego

6 Badacze Pisma Świętego

7 Wolni Badacze Pisma Świętego

8 Unitarianie

9 Bracia Polscy

10 Jednota Braci Czeskich – Bracia Czescy

11 Chrześcijanie Dnia Sobotniego

12 Epifaniści

13 Zielonoświątkowcy Jedności Bóstwa

14 Świadkowie Jehowy

15 Biblijnie Wierzący Chrześcijanie

16 Międzynarodowe Bractwo Ducha i Prawdy
http://antytr(...)itarze/
jak widać nie tylko ŚJ zaprzeczają Boskości Jezusa i odrzucają naukę o trójcy
INTERIA.PL

Re: szok i jeszcze raz szok

Napisał(a): ~były ksiądz -

a oto lista największych wrogów trójcy

Znani antytrynitarze to między innymi:

ARIUSZ – wczesnochrześcijański teolog, poeta, prezbiter z Aleksandrii. Jako jeden z pierwszych wszczął – ALARM- w związku z wprowadzaniem do chrześcijaństwa niebiblijnego dogmatu.
IZAAK NEWTON – bez niego nie byłoby współczesnej matematyki, fizyki, mechaniki itd. oraz wszystkich praktycznych wynalazków opartych na tych przedmiotach nauki.
ERAZM Z ROTERDAMU – reformator religijny,edukacyjny i społeczny. Twierdził, że w kościele jest za dużo dogmatów nie opartych na Piśmie Świętym i powodujących ostre spory a nawet wojny religijne jako przykład podawał – dogmat o TRÓJCY Świętej.
MICHAŁ SERVET – przyczynił się do rozwoju medycyny i geografii, pracował nad przybliżeniem Biblii dla czytających w językach narodowych. Na siłę Jego argumentów, świadczących przeciw trynitarnemu dogmatowi – Trynitarianie odpowiedzieli „ argumentem siły”- przez 2 godziny palili go na stosie aż skonał w męczarniach. Był męczennikiem, który dla prawdy o Bogu, poświęcił w ofierze swoje życie.
SZYMON BUDNY– tłumacz Pisma Świętego na język polski (użył imię Boga w Nowym Testamencie), reformator religijny ale też i społeczny (jako jeden z pierwszych szerzy perspektywę społeczeństwa demokratycznego).
FAUST SOCYN – tworzy podstawy do uczenia społeczeństwa ETYKI I TOLERANCJI. Po śmierci jego ciało fanatycy wyciągnęli z grobowca i wrzucili do Dunajca.
JOHN MILTON – poeta i pisarz angielski, mający wpływ na literaturę światową. Obrońca wolności słowa.
WACŁAW POTOCKI – jego wpływ na literaturę polską nie podlega żadnym wątpliwościom, rozwija ideę DYDAKTYZMU w sztuce.
JAN ANDRZEJ MORSZTYN – w pewnym fragmencie swego życia związany z poglądami arian, miał duży wpływ na literaturę polską.
CHARLES RUSELL – wydawca czasopisma „ STRAŻNICA”, założyciel ruchu Badaczy Pisma Świętego, które szerzyło i szerzy nauki antytrynitarian.
ANDRZEJ FRYCZ MODRZEJEWSKI – polski twórca i pisarz okresu renesansu, sekretarz króla Zygmunta I Starego.
URIAH SMITCH – Znany Adwentysta uważający Ducha Świętego jako „boski wpływ”, a „nie osobę podobną do Ojca i Syna”.
ANNA RADZIWIŁŁÓWNA KISZCZYNA – księżna, wojewodzina, znana filantropka i autorka polemik z naukami Kościoła Katolickiego w Polsce.
MARCIN CZECHOWIC – teolog, poeta, polemik i pisarz religijny. Reprezentował ruch religijny Braci Polskich. Opowiadał się za zakazem całkowitego zabijania i uważany jest za pioniera pacyfizmu.
GIORGIO BIANDRATA – Osobisty lekarz królowej Bony. Pracował dla Stefana Batorego przyczyniając się do jego wyboru na króla Polski. Jeden z głównych propagatorów antytrynitaryzmu w Polsce.
JOHN LOCKE – angielski filozof, lekarz, polityk i ekonomista. Znajomy Isaaca Newtona, sympatyzujący z ideami antytrynitaryzmu. Jego dzieła miały wpływ na Deklaracje Niepodległości i Konstytucję USA oraz na powstanie działu ekonomi zwanego monetaryzmem. http://antytr(...)itarze/

Re: szok i jeszcze raz szok

Napisał(a): cyklpo -

~były ksiądz a oto lista największych wrogów trójcy

Znani antytrynitarze to między innymi:

ARIUSZ – wczesnochrześcijański teolog, poeta, prezbiter z Aleksandrii. Jako jeden z pierwszych wszczął – ALARM- w związku z wprowadzaniem do chrześcijaństwa niebiblijnego dogmatu.
IZAAK NEWTON – bez niego nie byłoby współczesnej matematyki, fizyki, mechaniki itd. oraz wszystkich praktycznych wynalazków opartych na tych przedmiotach nauki.
ERAZM Z ROTERDAMU – reformator religijny,edukacyjny i społeczny. Twierdził, że w kościele jest za dużo dogmatów nie opartych na Piśmie Świętym i powodujących ostre spory a nawet wojny religijne jako przykład podawał – dogmat o TRÓJCY Świętej.
MICHAŁ SERVET – przyczynił się do rozwoju medycyny i geografii, pracował nad przybliżeniem Biblii dla czytających w językach narodowych. Na siłę Jego argumentów, świadczących przeciw trynitarnemu dogmatowi – Trynitarianie odpowiedzieli „ argumentem siły”- przez 2 godziny palili go na stosie aż skonał w męczarniach. Był męczennikiem, który dla prawdy o Bogu, poświęcił w ofierze swoje życie.
SZYMON BUDNY– tłumacz Pisma Świętego na język polski (użył imię Boga w Nowym Testamencie), reformator religijny ale też i społeczny (jako jeden z pierwszych szerzy perspektywę społeczeństwa demokratycznego).
FAUST SOCYN – tworzy podstawy do uczenia społeczeństwa ETYKI I TOLERANCJI. Po śmierci jego ciało fanatycy wyciągnęli z grobowca i wrzucili do Dunajca.
JOHN MILTON – poeta i pisarz angielski, mający wpływ na literaturę światową. Obrońca wolności słowa.
WACŁAW POTOCKI – jego wpływ na literaturę polską nie podlega żadnym wątpliwościom, rozwija ideę DYDAKTYZMU w sztuce.
JAN ANDRZEJ MORSZTYN – w pewnym fragmencie swego życia związany z poglądami arian, miał duży wpływ na literaturę polską.
CHARLES RUSELL – wydawca czasopisma „ STRAŻNICA”, założyciel ruchu Badaczy Pisma Świętego, które szerzyło i szerzy nauki antytrynitarian.
ANDRZEJ FRYCZ MODRZEJEWSKI – polski twórca i pisarz okresu renesansu, sekretarz króla Zygmunta I Starego.
URIAH SMITCH – Znany Adwentysta uważający Ducha Świętego jako „boski wpływ”, a „nie osobę podobną do Ojca i Syna”.
ANNA RADZIWIŁŁÓWNA KISZCZYNA – księżna, wojewodzina, znana filantropka i autorka polemik z naukami Kościoła Katolickiego w Polsce.
MARCIN CZECHOWIC – teolog, poeta, polemik i pisarz religijny. Reprezentował ruch religijny Braci Polskich. Opowiadał się za zakazem całkowitego zabijania i uważany jest za pioniera pacyfizmu.
GIORGIO BIANDRATA – Osobisty lekarz królowej Bony. Pracował dla Stefana Batorego przyczyniając się do jego wyboru na króla Polski. Jeden z głównych propagatorów antytrynitaryzmu w Polsce.
JOHN LOCKE – angielski filozof, lekarz, polityk i ekonomista. Znajomy Isaaca Newtona, sympatyzujący z ideami antytrynitaryzmu. Jego dzieła miały wpływ na Deklaracje Niepodległości i Konstytucję USA oraz na powstanie działu ekonomi zwanego monetaryzmem. http://[url=h(...)nie.pl//antytrynitarze/znani-antytrynitarze/]http://antytrynitarianie.pl/antytrynitarze/znani-antytrynitarze/[/url]
Wbrew temu co nakazuje „Rada Kościołów” wiara w „Trójcę” nie jest niezbędna do bycia chrześcijaninem. Wręcz przeciwnie, osoby które uznają Jezusa za Boga nie powinny posługiwać się słowem chrześcijanin, gdyż pochodzi od słowa Chrystus i określa wiarę w przyjście obiecanego przez Boga Mesjasza oraz Sługę Pańskiego a nie drugą z osób Boga.

W ewangelii Mateusza 12:18 czytamy

„Oto mój Sługa, którego wybrałem; Umiłowany mój, w którym moje serce ma upodobanie. Położę ducha mojego na Nim, a On zapowie prawo narodom”.

Warto zatem sprawdzić co tak naprawdę oznacza słowo Chrystus. Mówiąc „jestem chrześcijaninem” stwierdzamy bowiem, że wierzymy w Jezusa jako Mesjasza i Bożego Pomazańca a nie Boga w drugiej osobie.http://antytr(...)itarze/

Re: szok i jeszcze raz szok

Napisał(a): ~Gość -

cyklpo
~gosc1 Dopisz jeszcze muzułmanów, buddystów, krysznowców, druidów, sikhów...
tu masz listę listę religii opierających się na Biblii
Sekty biblijne (pseudochrzescijańskie)

Starają się wykorzystywać Biblie i przedstawiać jako źródło swego autorytetu (w tym także Jezusa Chrystusa), ale jest to jedynie ,,złudzenie optyczne''. Prezentują się jako jedynie prawdziwy interpretator Biblii, a nawet jako jedynie prawdziwy reprezentant chrześcijaństwa lub jako jego jedyny prawdziwy kontynuator (np. Moon). W istocie zaś zaprzeczają one podstawowym prawdom chrześcijańskim (Trójca święta, Jezus, Zbawienie w Jezusie, Kościół), opierając się bardziej na światopoglądzie Założyciela lub innych źródłach. Typowa dla nich negacją boskości. Jezusa jest niebezpieczną dla zbawienia, gdyż zbawienie mamy tylko w Jezusie. Ponieważ sekty te zaprzeczają podstawowym prawdom chrześcijańskim, są programowo wrogie wobec Kościołów chrześcijańskich (Kościół katolicki jako apokaliptyczna Bestia). Destrukcja Kościołów (mniej lub bardziej agresywna, a czasami subtelna) jest paralelnym nurtem programu ich ,,ewangelizacji''. Można powiedzieć o nich ,,sekty biblijne'', ponieważ deklarują centralność Biblii w swoim światopoglądzie (w przeciwieństwie do innych typów sekt), ale tak nie jest. Oto sposób ich ,,poznania Prawdy'':

1) Manipulacja tekstem biblijnym:

a) literalne traktowanie tekstu, a dodatkowo tekst poza kontekstem, manipulacja interpunkcją, widzenie szczegółu nad całością(fundamentalizm)

b) wyrywkowe traktowanie Ksiąg Objawionych

c) własny, błędny przekład tekstu biblijnego (świadkowie Jehowy, Mormoni)

2) Interpretacja założyciela ważniejsza od tekstu biblijnego (Moon, Russel, Berg)

3) Objawienie prywatne założyciela ważniejsze od tekstu biblijnego (Moon, Smith).W Gujanie zginęło śmiercią samobójczą ok. 900 osób, idąc za sugestia Jima Jonesa, który też powoływał się na Biblie. Rzecz w tym, że ludzie, którzy za nim poszli, od dłuższego czasu przestali porównywać jego słowa ze Słowami Biblii.

Możemy rozróżnić:


http://www.op(...)ne.html

Re: szok i jeszcze raz szok

Napisał(a): ~Gość -

cyklpo
~gosc1 Dopisz jeszcze muzułmanów, buddystów, krysznowców, druidów, sikhów...
tu masz listę listę religii opierających się na Biblii
„Świadkowie Jehowy”, jest to jedna z najbardziej rozprzestrzenionych sekt na świecie, obecnie „Świadkowie Jehowy” prowadzą swoją działalność w ponad 150 krajach. założycielem i pierwszym przywódcą był Charles T. Russell. Jako młodzieniec zorganizował grupę studiująca Biblię. Od adwentystycznego pastora przejął naukę o niewidzialnym przyjściu Chrystusa w 1874 roku, jednak kilka lat później zmienił tę datę na 1914 rok. Od 1879 roku wydawane są czasopisma „Strażnica” i „Zwiastun Obecności”. Założyciel sekty również wydał sześć tomów „Wykładu Pism”, w których reprezentował błędne poglądy Biblijne, podawał własne wymyślane doktryny, między innymi o drugim przyjściu Chrystusa w 1914 roku. Po śmieci Russella odchodzono od jego nauk, zmieniając je wielokrotnie, jak i też zmieniano datę przyjścia Chrystusa.

W tej sekcie każdy członek jest kaznodzieją, a ochrzczony równocześnie kapłanem, „Świadkiem Jehowy” ustawionym na celu głoszenia obecności Królestwa. Każdy członek sekty jest zobowiązany do rozprowadzania czasopism, książek, broszur, wydawanych w 80 językach świata, sprzedawanie ich po bardzo niskich cenach a nawet nieodpłatnie. Osobom, który sprzedano książkę, ponownie proponuje się kolejna literaturę, jest to wstępna agitacja. Sekta urządza masowe mityngi. Wywierają one duże wrażenie dla osób postronnych.

Organizacja „Świadków Jehowy” jest monolityczna i ściśle zhierarchizowana. Na czele stoi Dyrekcja, organ wykonawczy, będący widzialna reprezentacją światków Jehowy; w jej skład wchodzi 7 dyrektorów pełniących swoja funkcje dożywotnio. Maja swoje biura w Brooklynie i stamtąd kierują wydawaniem pism doktrynalnych oraz ich kolportowaniem we wszystkich krajach, w których istnieją salony królestwa. Na szczeblach krajowych działają stowarzyszenia filialne, które odgrywają role urzędów centralnych mających swoich przewodniczących, dyrektorów i kierowników.

„Świadkowie Jehowy” odrzucają tak „Tradycję”, jak i „Magisterium Kościoła”. Za Słowo Boże uważają własna Biblię. Choć nie używają wyrażenia „wolne tłumaczenie”, to – podobnie jak niektórzy protestanci – podkreślają wagę subiektywnej i dosłownej interpretacji Pisma Świętego. W swym fundamentalizmie posuwają się jeszcze dalej niż inne wyznania, nie biorąc pod uwagę żadnych, nawet najbardziej elementarnych reguł egzegezy, hermeneutyki i epistemologii. Jehowici używają własnej, specjalnej wersji Pisma, różniącej się od tekstu, którym posługują się chrześcijanie. Stąd inne wnioski, często sprzeczne z nauka chrześcijańską.

„Świadkowie Jehowy” mają żelazną dyscyplinę wśród swoich członków, liderzy wymagają całkowitego posłuszeństwa. Organizacja pozbawia swoich adeptów zdolności do indywidualnego myślenia, a nawet możemy powiedzieć, że w krajach misyjnych nowych członków traktuje się jak niewolników.


http://www.an(...)a5.html

Re: szok i jeszcze raz szok

Napisał(a): cyklpo -

~Gość
cyklpo
~gosc1 Dopisz jeszcze muzułmanów, buddystów, krysznowców, druidów, sikhów...
tu masz listę listę religii opierających się na Biblii
Kłamstwa organizacji Świadków Jehowy

u kurde jak ty już odrzucasz ogólnoświatową listę religii odrzucających trójcę i zarzucasz ŚJ kłamstwo to ośmieszasz się teraz przed licznymi obserwatorami i uczestnikami tego forum podałem ci niezależną od ŚJ listę antytrynitarnych religii w tym chrześcijańskie ale jak ty uważasz, że to kolejne kłamstwo ŚJ to nie świadczy o niczym innym nie potrafisz sam myśleć tylko za ciebie myśli krk więc twoje wpisy będę usuwał jak nie zaczniesz myśleć samodzielnie!! a te katolickie strony na temat ŚJ to sobie sam czytaj!!!!

Re: szok i jeszcze raz szok

Napisał(a): cyklpo -

~Gość
cyklpo
~gosc1 Dopisz jeszcze muzułmanów, buddystów, krysznowców, druidów, sikhów...
tu masz listę listę religii opierających się na Biblii
Sekty biblijne (pseudochrzescijańskie)

Starają się wykorzystywać Biblie i przedstawiać jako źródło swego autorytetu (w tym także Jezusa Chrystusa), ale jest to jedynie ,,złudzenie optyczne''. Prezentują się jako jedynie prawdziwy interpretator Biblii, a nawet jako jedynie prawdziwy reprezentant chrześcijaństwa lub jako jego jedyny prawdziwy kontynuator (np. Moon). W istocie zaś zaprzeczają one podstawowym prawdom chrześcijańskim (Trójca święta, Jezus, Zbawienie w Jezusie, Kościół), opierając się bardziej na światopoglądzie Założyciela lub innych źródłach. Typowa dla nich negacją boskości. Jezusa jest niebezpieczną dla zbawienia, gdyż zbawienie mamy tylko w Jezusie. Ponieważ sekty te zaprzeczają podstawowym prawdom chrześcijańskim, są programowo wrogie wobec Kościołów chrześcijańskich (Kościół katolicki jako apokaliptyczna Bestia). Destrukcja Kościołów (mniej lub bardziej agresywna, a czasami subtelna) jest paralelnym nurtem programu ich ,,ewangelizacji''. Można powiedzieć o nich ,,sekty biblijne'', ponieważ deklarują centralność Biblii w swoim światopoglądzie (w przeciwieństwie do innych typów sekt), ale tak nie jest. Oto sposób ich ,,poznania Prawdy'':

1) Manipulacja tekstem biblijnym:

a) literalne traktowanie tekstu, a dodatkowo tekst poza kontekstem, manipulacja interpunkcją, widzenie szczegółu nad całością(fundamentalizm)

b) wyrywkowe traktowanie Ksiąg Objawionych

c) własny, błędny przekład tekstu biblijnego (świadkowie Jehowy, Mormoni)

2) Interpretacja założyciela ważniejsza od tekstu biblijnego (Moon, Russel, Berg)

3) Objawienie prywatne założyciela ważniejsze od tekstu biblijnego (Moon, Smith).W Gujanie zginęło śmiercią samobójczą ok. 900 osób, idąc za sugestia Jima Jonesa, który też powoływał się na Biblie. Rzecz w tym, że ludzie, którzy za nim poszli, od dłuższego czasu przestali porównywać jego słowa ze Słowami Biblii.

Możemy rozróżnić:


http://www.op(...)ne.html
dla ciebie każda religia to sekta ale swojej mafii+sekty nie widzisz i nie chcesz widzieć kłamstw własnej sekty/mafii to oczerniasz inne religie które są inne niż krk i chociaż mają rację to ty nazywasz je sektami ale jak klecha nazywa swoich wiernych parafianami ciemniakami to tego nie chcesz widzieć, ty umiesz jedynie oczerniać i krytykować inne religie i nazywać legalnie działające religie sektami ale sam nie widzisz iż religia krk zbrukana jest krwią niewinnych ludzi!! ale ty togo też nie chcesz wiedzieć ani znać bo to mowa o krk ale jak byś nie był taki zaślepiony nienawiścią do innych religii które nazywasz sektami to chciałbyś poznać te religie, ale w kościołach uczą was jedynie uprzedzeń i nienawiści do innych religii co widać na tym forum!! ale Ty tego nie widzisz bo nie chcesz tego widzieć!!

Re: szok i jeszcze raz szok

Napisał(a): polanka3 -

cyklpo
~Gość
cyklpo
~gosc1 Dopisz jeszcze muzułmanów, buddystów, krysznowców, druidów, sikhów...
tu masz listę listę religii opierających się na Biblii
Sekty biblijne (pseudochrzescijańskie)

Starają się wykorzystywać Biblie i przedstawiać jako źródło swego autorytetu (w tym także Jezusa Chrystusa), ale jest to jedynie ,,złudzenie optyczne''. Prezentują się jako jedynie prawdziwy interpretator Biblii, a nawet jako jedynie prawdziwy reprezentant chrześcijaństwa lub jako jego jedyny prawdziwy kontynuator (np. Moon). W istocie zaś zaprzeczają one podstawowym prawdom chrześcijańskim (Trójca święta, Jezus, Zbawienie w Jezusie, Kościół), opierając się bardziej na światopoglądzie Założyciela lub innych źródłach. Typowa dla nich negacją boskości. Jezusa jest niebezpieczną dla zbawienia, gdyż zbawienie mamy tylko w Jezusie. Ponieważ sekty te zaprzeczają podstawowym prawdom chrześcijańskim, są programowo wrogie wobec Kościołów chrześcijańskich (Kościół katolicki jako apokaliptyczna Bestia). Destrukcja Kościołów (mniej lub bardziej agresywna, a czasami subtelna) jest paralelnym nurtem programu ich ,,ewangelizacji''. Można powiedzieć o nich ,,sekty biblijne'', ponieważ deklarują centralność Biblii w swoim światopoglądzie (w przeciwieństwie do innych typów sekt), ale tak nie jest. Oto sposób ich ,,poznania Prawdy'':

1) Manipulacja tekstem biblijnym:

a) literalne traktowanie tekstu, a dodatkowo tekst poza kontekstem, manipulacja interpunkcją, widzenie szczegółu nad całością(fundamentalizm)

b) wyrywkowe traktowanie Ksiąg Objawionych

c) własny, błędny przekład tekstu biblijnego (świadkowie Jehowy, Mormoni)

2) Interpretacja założyciela ważniejsza od tekstu biblijnego (Moon, Russel, Berg)

3) Objawienie prywatne założyciela ważniejsze od tekstu biblijnego (Moon, Smith).W Gujanie zginęło śmiercią samobójczą ok. 900 osób, idąc za sugestia Jima Jonesa, który też powoływał się na Biblie. Rzecz w tym, że ludzie, którzy za nim poszli, od dłuższego czasu przestali porównywać jego słowa ze Słowami Biblii.

Możemy rozróżnić:


http://www.op(...)ne.html
dla ciebie każda religia to sekta ale swojej mafii+sekty nie widzisz i nie chcesz widzieć kłamstw własnej sekty/mafii to oczerniasz inne religie które są inne niż krk i chociaż mają rację to ty nazywasz je sektami ale jak klecha nazywa swoich wiernych parafianami ciemniakami to tego nie chcesz widzieć, ty umiesz jedynie oczerniać i krytykować inne religie i nazywać legalnie działające religie sektami ale sam nie widzisz iż religia krk zbrukana jest krwią niewinnych ludzi!! ale ty togo też nie chcesz wiedzieć ani znać bo to mowa o krk ale jak byś nie był taki zaślepiony nienawiścią do innych religii które nazywasz sektami to chciałbyś poznać te religie, ale w kościołach uczą was jedynie uprzedzeń i nienawiści do innych religii co widać na tym forum!! ale Ty tego nie widzisz bo nie chcesz tego widzieć!!
On to widzi, ale on trwa w okłamywaniu. I w ten sposób manipuluje, aby przykryć swoje kłamstwo...tak samo czyni jak złodziej, który krzyczy - łapać złodzieja.
On chyba nie wierzy w żadnego Boga, ani w Syna Bożego, bo gdyby wierzył w Boga i Syna, nie odrzucałby woli Bożej i nauk Jezusa.
« Wróć do tematów
Użytkownicy poszukiwali
  • chrystadelfianie sekta
Do góry strony: szok i jeszcze raz szok