Admminka
Poziom 15
 • w temacie Wyjaśnienie zakrycia postu .

  W: Do Admina
  keloimi
  AlusiaG

  Dlaczego..odpowiedź została przesłana na priva,
  a nie została udzielona tutaj..hm ?
  A..może Ja też bym chciała tą wiadomość przeczytać,
  i inni użytkownicy również.
  Oj..nie ładnie iść na łatwiznę!
  Moją prywatną ,osobistą korespondencję z Adminką .... no wiesz ,niedyskretna jesteś :)))

  Agitowałam za swoim burmistrzem a przecież wszyscy wiecie kto zacz ,tak mniej więcej brzmi druga odpowiedź :)))
  Na pytanie czemu ten co agitował aby nie iść ( a to też wbrew regulaminowi) i czemu mój post na następnej stronie w odpowiedzi gościa już nie raził uczuć wyborczych odpowiedzi brak .

  No cóż nadgorliwość i tyle :))))
  Wszystkie zadane przez Panią pytania nie pozostały bez odpowiedzi.
 • w temacie Wyjaśnienie zakrycia postu .

  W: Do Admina
  AlusiaG
  Admminka Odpowiedź została przesłana w prywatnej wiadomości.
  Pozdrawiam,
  Admminka
  Dlaczego..odpowiedź została przesłana na priva,
  a nie została udzielona tutaj..hm ?
  A..może Ja też bym chciała tą wiadomość przeczytać,
  i inni użytkownicy również.
  Oj..nie ładnie iść na łatwiznę!
  Odpowiedź została udzielona w wiadomości prywatnej, ponieważ problem dotyczy konkretnego użytkownika. Uważam, że forma prywatna jest tu odpowiedniejsza niż podawanie wyjaśnień do publicznej wiadomości.
 • w temacie Wyniki konkursu - Jesień oczami forumowiczów!

  W: Hydepark
  Faithill - 60 łapek  Przedstawiona liczba głosów, to stan z dnia 04.11, tuż po zakończeniu konkursu.

  Od pozostałych osób biorących udział w konkursie nie otrzymaliśmy mailowego potwierdzenia akceptacji regulaminu konkursu, co było warunkiem uczestnictwa w nim.

  Prosimy laureatów o przesłanie danych adresowych potrzebnych do wysyłki nagród, na adres mailowy: konkursforum@firma.interia.pl

  W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości proszę pisać bezpośrednio do mnie.

  Dziękujemy za udział i gratulujemy! :)
 • w temacie KONKURS - Jesień oczami forumowiczów

  W: Hydepark
  Proszę pamiętajcie, że poza wrzuceniem zdjęć należy jeszcze WYSŁAĆ MAILA POTWIERDZAJĄCEGO AKCEPTACJĘ REGULAMINU :)

  "Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie należy zgłosić poprzez nadesłanie wiadomości e-mail na adres: konkursforum@firma.interia.pl w temacie wiadomości wpisując: „zgłoszenie do konkursu” i podając swój Nickname, z którego zamieszczane będą zdjęcia na Forum.

  W tekście wiadomości należy zawrzeć oświadczenie:

  „Przystępując do konkursu, oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem konkursu dostępnym pod linkiem [link] i akceptuję jego postanowienia, jednocześnie:
  • wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych podanych przeze Mnie w celu realizacji Konkursu, w tym w celu kontaktu z Uczestnikiem we wszystkich sprawach związanych z Konkursem za pośrednictwem adresu e-mail podanego przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym, a także realizacji wysyłki nagrody”
 • w temacie KONKURS - Jesień oczami forumowiczów

  W: Hydepark
  DEMART [image]0003M6TMBWPT1LXY[/image]Do konkursu należy zgłaszać zdjęcia AUTORSKIE a nie ściągnięte z internetu :)

  Proszę pamiętać, że poza wrzuceniem zdjęć należy jeszcze wysłać maila potwierdzającego akceptację regulaminu.

  "Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie należy zgłosić poprzez nadesłanie wiadomości e-mail na adres: konkursforum@firma.interia.pl w temacie wiadomości wpisując: „zgłoszenie do konkursu” i podając swój Nickname, z którego zamieszczane będą zdjęcia na Forum.

  W tekście wiadomości należy zawrzeć oświadczenie:

  „Przystępując do konkursu, oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem konkursu dostępnym pod linkiem [link] i akceptuję jego postanowienia, jednocześnie:
  • wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych podanych przeze Mnie w celu realizacji Konkursu, w tym w celu kontaktu z Uczestnikiem we wszystkich sprawach związanych z Konkursem za pośrednictwem adresu e-mail podanego przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym, a także realizacji wysyłki nagrody”
 • w temacie KONKURS - Jesień oczami forumowiczów

  W: Hydepark
  Drodzy Forumowicze!

  Wszystkie wpisy, które nie są - zdjęciem wrzuconym na konkurs, bądź jego oceną będą usuwane. Nie będą też tolerowane posty zawierające chamską krytykę uczestników.

  Proszę się nie dziwić, jeśli takie wpisy znikają. Nie są one zgodne z tematem dyskusji, a tym samym naruszają regulamin Forum Interia. Stworzyliśmy zasady po to, aby się ich trzymać.
  Podkreślam też, że to jedynie zabawa a nie World Press Photo i przeznaczona jest dla osób, które mają ochotę wziąć w niej udział.
  Jeśli ktoś z państwa nie chce wziąć udziału, rozumiemy, prosimy jednak nie psuć zabawy innym.
 • w temacie KONKURS - Jesień oczami forumowiczów

  W: Hydepark
  Drodzy forumowicze!

  Po pierwsze bardzo proszę o wrzucanie zdjęć pojedynczo, tak aby na każdą fotografię można było głosować z osobna (to zwiększa wasze szanse).

  Po drugie fotografie nie będą wykorzystywane w innych celach, jak tylko konkursowe.

  Po trzecie jeśli chodzi o kwestię ocen ujemnych - nie będą one brane pod uwagę czyli nie wpłyną na ocenę końcową zdjęcia.
  Jak napisaliśmy, inspiracją do konkursu - były wrzucane przez was fotografie. Konkurs jest stworzony dla was - STAŁYCH, ZALOGOWANYCH użytkowników, chcieliśmy w ten sposób docenić waszą obecność na Forum. Skąd te spiskowe teorie....? :)

  Obserwator1971 - znamy Twoją twórczość ale jeśli masz ochotę powalczyć o nagrodę zapraszamy tutaj :)

  Zaznaczam również, że wątek służy wrzucaniu fotografii oraz ich ocenie. Dlatego wszelkie odpowiedzi wyraźnie odbiegające od tematu będą usuwane.


 • w temacie REGULAMIN KONKURSU „Jesień oczami forumowiczów”

  W: Do Admina
  §5
  V Nagrody
  18. Nagrodami w Konkursie są: 10 zestawów zawierających torbę ekologiczną, kubek termiczny, książkę oraz film DVD ) po jednym zestawie dla każdego laureata.
  19. Fundator prześle Nagrody przesyłką pocztową lub kurierską na adres na terenie Rzeczpospolitej Polskiej podany przez Uczestnika w wiadomości e-mailowej w terminie 14 dni od daty publikacji listy laureatów na stronie Konkursu.
  20. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.
  21. Uczestnik, któremu została przyznana nagroda nie może przenieść praw do niej na osoby trzecie.
  22. Uczestnik któremu została przyznana nagroda, ma prawo zrzec się prawa do niej, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
  23. Laureat jest zobowiązany podpisać dokumenty stwierdzające odbiór nagrody.
  24. Laureat traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się nieprawdziwe.

  §6

  VI Postanowienia końcowe

  25. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest Grupa http://INTERIA.PL Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków.
  26. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: Grupa INTERIA.PL Sp. z o.o. Sp. k., os. Teatralne 9A, 31 – 946 Kraków.
  27. Uczestnik Konkursu podaje swoje dane osobowe dobrowolnie, jednakże ich brak uniemożliwia udział w Konkursie.
  28. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić INTERIA.PL o zmianie adresu lub innych danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
  29. INTERIA.PL nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez uczestnika Konkursu niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.
  30. Po zakończeniu Konkursu wszelkie dane uczestników (poza Laureatami), którzy wzięli udział w Konkursie zostaną poddane anonimizacji.
  31. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przebiegu Konkursu z Regulaminem, przysługuje każdemu Uczestnikowi w ciągu 21 dni od daty wyłonienia zwycięzców Konkursu (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora).
  32. Reklamacje, które wpłynęły po terminie 21 dni od daty wyłonienia Zwycięzców nie będą rozpatrywane.
  33. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej skierowanej na adres Organizatora – GRUPA INTERIA sp. z o. o. sp. K. os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od daty otrzymania.
  34. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez uczestnika, składającego reklamację.
  35. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
  36. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec (siła wyższa).
  37. Niniejszy Regulamin obowiązuje do czasu zakończenia Konkursu.
  38. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
  39. INTERIA.PL nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne przyznanych nagród. Wszelkie roszczenia z tytułu wskazanych wad należy kierować do Fundatora.