• w temacie Kto się wstydzi być Polakiem?

  W: Polityka
  GW jest chyba jedyną gazetą do obwieszczeń rządowych tzn., że ci producenci rządowi wstydzą się samych siebie czy tam tego co wymyślą.
 • w temacie Wyrok. Słowo Pana o Izraelu.

  W: Religia
  Skąd nazwa Izrael? Wiadomo po Jakubie synu Izaaka. Ale czy na pewno?
  Z Jakubem synem Izaaka jest pewien mały problem ponieważ warunkiem nazwania Jakuba Izraelem była walka z Bogiem/? lub brak walki z Bogiem/? jednak wydarzenie to powinno się odbyć , kiedy Jakub uciekał przed Labanem i miałby wówczas 91 lat. Jakub powinien zostać nazwany Izraelem kiedy miał 91 lat i całe już swoje potomstwo w komplecie czyli 12-stu synów i córkę Dinę. Tymczasem okazuje się, że Jakub aż do śmierci Izaaka mieszkał w domu Izaaka, a wraz z nim brat jego Ezaw dlatego też Jakub mógł skraść Ezawowi błogosławieństwo. Za skradzione błogosławieństwo Ezaw postanowił zabić brata swojego Jakuba, więc Jakub musiał przed Ezawem uciekać. W dniach żałoby po Izaaku Jakub i Ezaw mieli po 120 lat i do tego czasu żaden z nich nie opuścił Izaaka ojca swojego. Izaak żył 180 lat, synów spłodził kiedy miał 60 lat toteż łatwo policzyć ile lat mieli synowie Izaaka w chwili jego śmierci? To proste -> 180 - 60 = 120.
  Skradzione błogosławieństwo mówi jednocześnie o tym, że Izaak żadnego syna wcześniej nie pobłogosławił, a błogosławieństwo miał tylko jedno, co wynika z rozmowy Ezawa z Izaakiem. Dlatego też należy spokojnie uznać za prawdę, że Jakub aż do dnia przed śmiercią Izaaka nie został pobłogosławiony. Jakub przed Ezawem ucieka bez potomstwa, a więc do czasu śmierci Izaaka potomstwa nie posiadał czyli do 120 lat swojego życia.
  W ten sposób Biblia mówi, że:
  1/. Jakub aż do śmierci Izaaka nie miał potomstwa,
  2/. Jakub aż do 120 lat swojego życia nie opuszczał domu Izaaka,
  3/. Jakub nie został nigdy nazwany Izraelem, bo w wieku 91 lat był bezdzietny
  4/. Jakub nigdy nie poznał Racheli i Lei oraz ich służących,
  5/. pobyt Jakuba u Labana to literacka fikcja
  6/. Mojżesz stracił przodka czy też kilku przodków swoich, więc i narodzenie Mojżesza w Egipcie staje się niewykonalne,
  7/. Józefa syna? Jakuba nigdy nie było w Egipcie, bo Jakub nie miał synów
  itd.
  Na podstawie przygód Jakuba można wiele wyczytać, a skradzione błogosławieństwo Ezawowi dokonuje całkowitej zmiany jego losów. Jak zakończyło się życie Jakuba jeżeli wiadomo, że nigdy nie był w Egipcie? O tym Biblia nic nie mówi. Autor natomiast Pięcioksięgu mówiłby - Nie jestem Mojżeszem!
  I w ten oto sposób dumna nazwa Izrael staje się nazwą bez boskiej interwencji. Skąd wzięła się nazwa Izrael? Trudno wyczuć ale na pewno nie jest to nazwa po Jakubie synu Izaaka. Izraelici czy też synowie izraelscy zostali zaliczeni przez autora Biblii do postaci fikcji literackiej, co w zasadzie jest bardzo dobrą wiadomością. I tu ukłon w stronę antychrystów, że jednak nie uwierzyli w taki rodowód Jezusa. W sumie po co Jezus?
  Przecież autor Biblii nie popiera żadnej z tych wielkich:) religii.
 • w temacie Starożytny Izrael znany był już wtedy z dilerów

  W: Religia
  Skąd wziąć Mojżesza? Czy Pięcioksiąg Mojżesza to fikcja?
  Oczywiście, że Pięcioksiąg Mojżesza to fikcja.
  Po czym to można stwierdzić?
  Po rodowodach.
  Mojżesz miał być autorem początku książki o nazwie Biblia ale rozkłada go rodowód. Nigdy nie było człowieka z takim rodowodem, po prostu nie narodził się.
  Przyjmując za prawdę dane:
  1/. Rodowód Miriam, Aarona i Mojżesza z uwzględnieniem długości życia ich przodków
  Jakub -> Lewi [137 lat] -> Kehat [133 lata] -> Amram [137 lat] -> Miriam, Aaron, Mojżesz
  2 Moj. 2:1
  1. A pewien mąż z rodu Lewiego poszedł i pojął za żonę córkę z rodu Lewiego.
  2 Moj. 6:16-20
  16. A oto imiona synów Lewiego według ich rodowodów: Gerszon, Kahat i Merari. A Lewi dożył stu trzydziestu siedmiu lat. [137 lat]
  17. Synowie Gerszona: Libni i Szimei według ich rodzin.
  18. Synowie Kahata: Amram, Ishar, Chebron i Uzziel.
  A Kahat dożył stu trzydziestu trzech lat. [133 lata]
  19. Synowie Merariego: Machli i Muszi. To są rodziny Lewiego według ich rodowodów.
  20. Amram pojął za żonę Jochebed, ciotkę swoją, ta zaś urodziła mu Aarona i Mojżesza. A Amram dożył stu trzydziestu siedmiu lat. [137 lat]

  2/. Do Egiptu przybywa z Jakubem Kehat/Kahat syn Lewiego.
  1 Moj. 46:7-11
  7. Tak tedy przyprowadził z sobą do Egiptu synów swoich i wnuków swoich, córki swoje i wnuczki swoje, całe potomstwo swoje.
  8. A to są imiona synów Izraela, którzy przybyli do Egiptu: Jakub i synowie jego. Pierworodny Jakuba Ruben.
  9. Synami Rubena byli: Chanoch, Pallu, Chesron i Karmi.
  10. Synami Symeona byli: Jemuel, Jamin, Ohad, Jachin, Sochar i Saul, syn Kananejki.
  11. Synami Lewiego byli: Gerszon, Kehat i Merari.
  (BW)

  I dalej przyjmując za prawdę, że do Egiptu przybył Lewi ze swoimi synami czyli z Kehatem, który jest najważniejszy w tym rodowodzie, można obliczyć maksymalny czas spłodzenia dzieci przez Amrama.
  Kehat żył 133 lata; Amram żył 137 lat, 133+137=270 i otrzymujemy informację, że Mojżesz powinien narodzić się w maksymalnie 270 roku pobytu Izraelitów w Egipcie, żeby Amram mógł być jego ojcem, gdyż po tym czasie umiera.
  2 Moj. 12:40
  40. Pobyt synów izraelskich w Egipcie trwał czterysta trzydzieści lat.
  2 Moj. 7:7
  7. A Mojżesz miał osiemdziesiąt lat, Aaron zaś miał osiemdziesiąt trzy lata, gdy rozmawiali z faraonem.
  (BW)

  Wiedząc, że Mojżesz wyprowadził Izraelitów z Egiptu, kiedy miał 80 lat i że pobyt Izraelitów w Egipcie trwał 430 lat można obliczyć, w którym roku pobytu w Egipcie urodzić powinien się Mojżesz
  430-80=350 czyli Mojżesz powinien narodzić się w 350 roku pobytu Izraelitów w Egipcie.
  Informacja ta nie jest zgodna z danymi dotyczącymi maksymalnego czasu spłodzenia Mojżesza przez Amrama co wypada w 270 roku pobytu Izraelitów w Egipcie, więc po tym czasie z powodu śmierci Amrama Mojżesz nie może się narodzić i być synem Amrama.
  Mojżesz nie może narodzić się [350-270=80] 80 lat po śmierci ojca swojego Amrama.
  I otrzymujemy brak możliwości narodzenia się Mojżesza w Egipcie ale nie tylko Mojżesza, bo i o trzy lata starszego Aarona, który powinien narodzić się w 347 roku pobytu Izraelitów w Egipcie oraz siostry ich Miriam.
  Dlatego też Mojżesz jako nienarodzony nie może być autorem Pięcioksięgu. To nie jest książka Mojżesza. W sumie jest taką fikcją o Mojżeszu ale też jednocześnie mówi prawdę. Nie było Mojżesza, nie było rozmowy Mojżesza z Bogiem, Mojżesz nie narodził się w Egipcie i wszystkie jego przygody to tylko fikcja.
 • w temacie Czy warto wierzyć w "Trójcę Świętą?

  W: Religia
  stevn
  Madziunia Coś tak bardziej pasuje mi Duch Prawdy.
  Jan. 16:13
  13. Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie, i to, co ma przyjść, wam oznajmi.

  [image]0007CWJQG49UKBWL[/image]
  [image]0007CWJR2ETXBNF5[/image]
  Ale wiesz, że żeby poznać prawdę należy pochodzić za bohaterami. Z Abrahamem dojdziesz do Geraru bez Izaaka, z Izaakiem do Geraru bez Jakuba i Ezawa, a z Jakubem postoisz przy Izaaku czekając na błogosławieństwo przed jego śmiercią. I skąd wziąć Mojżesza? Normalnie tak jak został wyczarowany Izaak tak zostanie wyczarowany Mojżesz. Tylko trzeba pamiętać, że w ziemi Goszen i tak go nigdy nie będzie. A tam czekają Izraelici:) jakby ciągle. A tak dostaną drugiego Mojżesza jak pierwszego.
 • w temacie Czy Jezus umiłował sobie krzyż?

  W: Religia
  stevn Madziunia stevn Madziunia aba1 Odnośnie krzyża bardzo trafne spostrzeżenie , też o tym myślałam .
  Jak narzędzie mordu mogło stać się przedmiotem kultu . Ciekawe czy gdyby Jezusa
  powiesili na szubienicy , też wieszaliby ją sobie na szyi . Nie da się ukryć, że z Jezusa uczyniono tzw. bałwana. Biblia nie lubi bałwanów. W zasadzie Ojciec Jezusa też nie lubiłby bałwanów, więc wątpię żeby mu się taki pomysł podobał.
  3 Moj. 19:4
  4. Nie zwracajcie się do bałwanów i nie sporządzajcie sobie bogów odlewanych z metalu. Ja, Pan, jestem Bogiem waszym.
  5 Moj. 29:16
  16. Widzieliście obrzydliwe ich bałwany i bożki z drzewa i kamienia, ze srebra i złota, jakie są u nich.
  2 Moj. 34:13
  13. Przeciwnie, zburzcie ich ołtarze, potłuczcie ich pomniki, i wytnijcie ich święte drzewa,
  (BW)

  Ojciec Jezusa to takie duże słowo i jednocześnie takie trochę mało wiarygodne, bo przecież byłby to ten Bóg, który stworzył Adama. Autor Biblii byłby już bardziej ludzki, bo jednak książkę napisał. I tak napisałby księgi za Mojżesza, za Jozue, za uczniów Jezusa, za Pawła, za Jana itd. W końcu autor Biblii jest jeden.

  [image]0007CWH7B87D7Y9D[/image]
  [image]0007CWH8XQXGH448[/image]Ateizm to coś w rodzaju antychryst. No ale żeby stać się antychrystem należy nie wierzyć w prawdziwość rodowodu. Co wcale nie jest takie trudne.O rodowodzie Chrystusa możesz spokojnie poczytać w pierwszych rozdziale Ew. Mateusza od kogo się wywodzi w linii męskiej.No właśnie, mogę poczytać i wyczytać, że tylko głupiec może być aż takim fanatykiem, żeby umierać za jakieś mity.
 • w temacie Bóg jest wszechmogący: tak czy nie?...

  W: Religia
  stevn Madziunia stevn Madziunia Bóg na pewno nie ma korzeni z Adamem i Ewą. Jezus miałby takie korzenie gdyby oczywiście Bóg dał się nabrać na spłodzenie potomka Maryji. Wątpię, żeby wybrał jedno z tych 12-stu plemion o bardzo niestabilnej pozycji. Przecież kiedy Jakub syn Izaaka uciekał przed Ezawem po skradzionym błogosławieństwie wszystkie te opowieści o płodzeniu potomstwa u Labana w Haranie stają się niewiarygodne. Izaak pobłogosławił Jakuba zamiast Ezawa przed swoją śmiercią czyli miałby wówczas 180 lat, a jego synowie po 120 lat. I podczas ucieczki przed Ezawem widać, że Jakub nie ma potomstwa czyli aż do 120 lat swojego życia nie spłodził synów i córki Diny. Po uznaniu za prawdę, że Jakub uciekał przed Ezawem w dniach żałoby po Izaaku już Jakubowi potomstwa dać nie można, po prostu po tym czasie nie płodzi synów.

  1 Moj. 35:1
  1. Potem rzekł Bóg do Jakuba: Wstań, idź do Betelu i osiądź tam. Zbuduj tam ołtarz Bogu, który ci się ukazał, gdy uciekałeś przed Ezawem, bratem swoim.
  1 Moj. 28:16-20
  16. A gdy Jakub się obudził ze snu, rzekł: Zaprawdę, Pan jest na tym miejscu, a ja nie wiedziałem.
  17. Zdjęty trwogą rzekł: O, jakimże lękiem napawa to miejsce! Nic tu innego, tylko dom Boży i brama do nieba.
  18. I wstawszy wcześnie rano, wziął Jakub ów kamień, który sobie podłożył pod głowę, postawił go jako pomnik i nalał oliwy na jego wierzch,
  19. I nazwał to miejsce Betel. Przedtem miejscowość ta nazywała się Luz.
  20. I złożył tam Jakub ślub, i powiedział: Jeżeli Bóg będzie ze mną i będzie mnie strzegł w drodze, w którą się udaję, i da mi chleb na pokarm i szatę na odzienie,
  (BW)

  I w ten sposób można wyeliminować wszystkie Jakubowe przygody od poznania Racheli i Lei, po ucieczkę przed Labanem oraz rozmnażanie owiec w paseczki.
  Oczywiście Jakub nie zostanie nazwany Izraelem ani po walce z... aniołem, ani bez walki i nie pójdzie do Egiptu, bo nie ma do kogo. Przecież nie ma w Egipcie jego syna Józefa. Automatycznie nie pochowa Racheli w Betelu, bo przecież nazwę Betel nadał kiedy miał 120 lat, a nie wcześniej. Nie ma na grobie Racheli żadnego pomnika, bo nie urodziła Jakubowi Beniamina. W ogóle nie znała Jakuba.
  1 Moj. 35:16-20
  16. Potem wyruszyli z Betelu i gdy mieli jeszcze kawałek drogi do Efraty, Rachela poczęła rodzić, a miała ciężki poród.
  17. A gdy ciężko rodziła, rzekła do niej położna: Nie bój się, bo i tym razem masz syna.
  18. A gdy uchodziła z niej dusza, bo umierała, nazwała go: Ben-Oni, lecz ojciec jego nazwał go Beniamin.
  19. I umarła Rachela, i została pochowana przy drodze do Efraty, czyli do Betlejemu.
  20. A Jakub postawił na jej grobie pomnik. Pomnik ten jest na grobie Racheli po dziś dzień.
  (BW)

  Przygody Ezawa też nie będą prawdziwe z wyjątkiem jednej, tej o tym, że Izaak Ezawa nie pobłogosławił przed swoją śmiercią. A błogosławieństwo Jakuba też już Jakubowi nie było potrzebne. I tak widzimy świetną konstrukcję Biblii. Dwa życiorysy Jakuba jakby dwie drogi. Podobnie sytuacja wygląda przy Mojżeszu i przy Jezusie. [image]0007CWHDV2N5O3ER[/image]Wiara prorokom byłaby szkodliwa
  Jer. 5:31
  31. Prorocy prorokują fałszywie, a kapłani nauczają według własnego widzimisię; mój zaś lud kocha się w tym. Lecz co poczniecie, gdy to się skończy?
  (BW)

  Ale jak znaleźć w Biblii prawdę? jeżeli faktycznie wygląda tak jakby była pisana przez proroków.Doszukujesz się na siłę sprzeczności w Biblii bez zachowania Zasad Hermeneutyki Biblijnej, aby utwierdzić się w swoich przekonaniach, które zbudowane są w większości na wyrwanych, tudzież wybitych z całych kontekstów fragmentach, które po odłączeniu ilustrują coś zgoła odmiennego od tego co miał pierwotnie na myśli Autor :(Co Ty tam wiesz o autorze... Autor Biblii to geniusz. Genialne podkreślił brak korzeni z Adamem i Ewą. Nie lubił ich i ich potomków w ogóle. Nie chciał nimi rządzić, bo to takie kukiełki jak szarańcza.
 • w temacie Czy istnieją dwie prawdy?

  W: Religia
  sosna177 Madziunia sosna177 Madziunia Dwie prawdy widać w Biblii. Zaczynając wg. wskazówki od Abrahama, Izaaka, Jakuba mamy np; Abrahama lat 100 i Sarę lat 90 w Geraru u Abimelecha. I gdzie jest Izaak? jeżeli Sara spokojnie jest nadal piękna i Abimelech bierze sobie Sarę.
  1 Moj. 20:2-3
  2. I mawiał Abraham o swej żonie Sarze: Ona jest moją siostrą. Toteż Abimelech, król Geraru, posłał i wziął Sarę.
  3. Ale Bóg przyszedł do Abimelecha we śnie tej nocy i rzekł mu: Umrzesz z powodu kobiety, którą wziąłeś, bo jest zamężna.

  A potem rodzą kobiety Abimelecha, a Sara nadal nie. I nie ma Abraham syna Izaaka. Nie ma w Geraru Izaaka.
  1 Moj. 20:14-18
  14. Wtedy Abimelech wziął owce i bydło, niewolników i niewolnice, i dał Abrahamowi. Zwrócił mu też jego żonę Sarę.
  15. Następnie rzekł Abimelech: Oto kraj mój jest przed tobą, mieszkaj tam, gdzie ci się podoba.
  16. Do Sary zaś rzekł: Oto daję bratu twemu tysiąc srebrników; niech to będzie dla ciebie osłoną przed podejrzeniami w oczach tych wszystkich, którzy są z tobą, tak że wobec wszystkich jesteś uniewinniona.
  17. I modlił się Abraham do Boga, a Bóg uzdrowił Abimelecha i żonę jego, i niewolnice jego, tak że znowu mogły rodzić,
  18. Gdyż Pan zamknął każde łono w domu Abimelecha z powodu Sary, żony Abrahama.
  (BW)

  A Izaak też nie będzie miał synów, bo niby jak nienarodzony może mieć synów?
  Kiedy Izaak idzie do Abimelecha do Geraru już po śmierci Abrahama miałby wówczas 75 lat. A synów Jakuba i Ezawa miał spłodzić w wieku 60 lat. A tu Rebeka nadal piękna i znowu kusi Abimelecha jak Sara. Ale przynajmniej widać, że synów nie miała dlatego też Izaak i Rebeka nie zostali uznani za małżeństwo.
  1 Moj. 26:1-8
  1. Potem nastał głód w kraju, inny niż ów pierwszy głód, który był za czasów Abrahama. I poszedł Izaak do Abimelecha, króla filistyńskiego, do Geraru.
  2. Wtedy ukazał mu się Pan i rzekł: Nie chodź do Egiptu, ale mieszkaj w kraju, o którym ci powiem.
  3. Mieszkaj jako gość w tym kraju, a Ja będę z tobą i będę ci błogosławił, gdyż tobie i potomstwu twemu dam te wszystkie kraje i dochowam przysięgi, którą dałem Abrahamowi, ojcu twemu.
  4. Rozmnożę potomstwo twoje jak gwiazdy na niebie i dam potomstwu twemu wszystkie te kraje, a wszystkie narody ziemi będą błogosławione przez potomstwo twoje,
  5. Dlatego że Abraham był posłuszny głosowi mojemu i strzegł tego, co mu poleciłem, przykazań moich, przepisów moich i praw moich.
  6. I zamieszkał Izaak w Gerarze.
  7. A gdy mężowie tej miejscowości pytali o jego żonę, odpowiedział: Siostra to moja, bo bał się mówić: To żona moja. Pomyślał bowiem: By mnie snadź nie zabili mężowie tej miejscowości z powodu Rebeki, gdyż jest piękna,
  8. A gdy przebywał tam przez dłuższy czas, wyglądał raz oknem Abimelech, król filistyński, i zobaczył, że Izaak pieścił Rebekę, żonę swoją.
  (BW)

  A Jakuba najlepiej umieścić w dniach żałoby po Izaaku i wówczas będzie miał 120 lat i ani jednego syna oraz córki Diny.
  Taka prawda podoba mi się bardziej niż cud płodzenia w wieku 100 lat jak Abraham. Bez cudów prawda wygląda lepiej.Madziunia.
  Udowodniłaś swoją .....niewiedzę, i przekonałaś wielu, że kpisz ze Słowa Bożego.
  I nie jest ważne, czy ta kpina wzięta jest z ....niewiedzy, czy po prostu jesteś tu po to....by kpić.
  Na wątku pt. Bóg jest wszechmocny - tak czy nie.....piszesz że:
  ".....Przygody Ezawa też nie będą prawdziwe z wyjątkiem tej o tym, że ......IZAAK.....Ezawa nie pobłogosławił...."
  Przeczysz sama sobie .....bo na tym wątku piszesz, że Abraham....nie spłodził Izaaka.

  Daj sobie spokój z tym ......wyśmiewaniem Bożego Słowa. A tyle razy pisałam, że żeby nie wierzyć trzeba uwierzyć. Co to znaczy? Uwierz Biblii i rozpadną się wszystkie rodowody. A trzeba tak uczynić, bo przecież ciągle nadal jest mowa o dziedzicach czyli o tym, co się komu należy po przodkach:) Po Abrahamie, Izaaku, Jakubie niestety nic. I tyle mają w spadku potomkowie w religijnym przebraniu.Myślę, że nie Twoja w tym głowa.
  Zostaw to Bogu......chyba, że chcesz napisać nową biblię wg.....Madziuni. Myślę, że jako potencjalny spadkobierca powinnam wiedzieć co tam jest mi przeznaczone. I już wiem, że Żydówką nie jestem, więc nie będę przebierać się za Żydówkę, bo Boga nie można nabrać. Czy ja wierzę w Boga?
  Nie przeszkadza mi wiara w kogoś kto był przed Adamem i Ewą, i nawet jeżeli został nazwany Bogiem to faktycznie słusznie. Po co Bogu takie liche korzenie?
  W zasadzie wszystkich można do tej grupy zaliczyć i to bez specjalnej ewolucji. Wystarczy tylko wyeliminować Adama i Ewę, i już sami Bogowie. W końcu tego chce człowiek, być jak Bóg.
 • w temacie Czy Jezus umiłował sobie krzyż?

  W: Religia
  stevn Madziunia aba1 Odnośnie krzyża bardzo trafne spostrzeżenie , też o tym myślałam .
  Jak narzędzie mordu mogło stać się przedmiotem kultu . Ciekawe czy gdyby Jezusa
  powiesili na szubienicy , też wieszaliby ją sobie na szyi . Nie da się ukryć, że z Jezusa uczyniono tzw. bałwana. Biblia nie lubi bałwanów. W zasadzie Ojciec Jezusa też nie lubiłby bałwanów, więc wątpię żeby mu się taki pomysł podobał.
  3 Moj. 19:4
  4. Nie zwracajcie się do bałwanów i nie sporządzajcie sobie bogów odlewanych z metalu. Ja, Pan, jestem Bogiem waszym.
  5 Moj. 29:16
  16. Widzieliście obrzydliwe ich bałwany i bożki z drzewa i kamienia, ze srebra i złota, jakie są u nich.
  2 Moj. 34:13
  13. Przeciwnie, zburzcie ich ołtarze, potłuczcie ich pomniki, i wytnijcie ich święte drzewa,
  (BW)

  Ojciec Jezusa to takie duże słowo i jednocześnie takie trochę mało wiarygodne, bo przecież byłby to ten Bóg, który stworzył Adama. Autor Biblii byłby już bardziej ludzki, bo jednak książkę napisał. I tak napisałby księgi za Mojżesza, za Jozue, za uczniów Jezusa, za Pawła, za Jana itd. W końcu autor Biblii jest jeden.

  [image]0007CWH7B87D7Y9D[/image]
  [image]0007CWH8XQXGH448[/image]Ateizm to coś w rodzaju antychryst. No ale żeby stać się antychrystem należy nie wierzyć w prawdziwość rodowodu. Co wcale nie jest takie trudne.