• w temacie Co zostanie usunięte gdy nadejdzie królestwo Boże cz.2

  W: Religia
  Prostolinijni bowiem będą przebywać na ziemi i nienaganni będą na niej pozostawieni. 22 Niegodziwi zaś zostaną z ziemi wytraceni, a postępujący zdradziecko zostaną z niej wyrwani.
  ” (Przysłów 2:21, 22)
 • w temacie Co zostanie usunięte gdy nadejdzie królestwo Boże cz.4

  W: Religia
  Możemy oczekiwać takich czasów kiedy nie będzie zła na ziemi:
  I jeszcze tylko chwilka, a już nie będzie niegodziwca;
  i zwrócisz uwagę na jego miejsce, a już go nie będzie.
  11 Lecz potulni posiądą ziemię
  i naprawdę będą się wielce rozkoszować obfitością pokoju."
  (Psalm 37:10,11)
 • w temacie Dlaczego Świadkowie Jehowy nie obchodzą urodzin?

  W: Religia
  Pierwsi chrześcijanie”, nadmienia The World Book Encyclopedia, „uważali świętowanie czyichkolwiek urodzin za obyczaj pogański”
  Świadkowie Jehowy nie obchodzą urodzin nie tylko z powodu pogańskich korzeni . Robili to ponieważ są pokornymi ludźmi, którzy nie uważali swojego przyjścia na świat za wydarzenie warte upamiętniania (Micheasza 6:8; Łukasza 9:48). Wysławiają raczej Jehowę (Psalm 8:3, 4; 36:9; Objawienie 4:11).
 • w temacie Co zostanie usunięte gdy nadejdzie królestwo Boże cz.5

  W: Religia
  Można powiedzieć o wielu innych rzeczach np o tym co mówi Księga Objawienia Obj. 21:4: „Otrze z ich oczu wszelką łzę i śmierci już nie będzie ani żałości, ani krzyku, ani bólu już nie będzie. To, co poprzednie, przeminęło”.
  :
 • w temacie Dlaczego w Nowym Testamencie nie ma imienia Jahwe

  W: Religia
  ~gosc
  ~m SJ ==== Tak zgadza się księga Wyjścia 3 :14 i 15 też ,ale może był dla ciebie nie wygodny bo jest w nim zapisane imię Boże a wiec 15 : Wówczas Bóg jeszcze raz rzekł do Mojżesza : ,, Oto , co masz powiedzieć do synów Izraela : , Jehowa , Bóg Abrahama , Bóg Izaaka i Bóg Jakuba, posłał mnie do was. To jest moje imię po czas niezmierzony i ono mnie upamiętnia na pokolenia za pokoleniem. Proszę !
  Nie prawda!


  IZAJASZA 61.1-2 Biblia Tysiaclecia

  (1) Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił. Posłał mnie, by głosić dobrą nowinę ubogim, by opatrywać rany serc złamanych, by zapowiadać wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę; (2) aby obwieszczać rok łaski Pańskiej, i dzień pomsty naszego Boga; aby pocieszać wszystkich zasmuconych,


  Biblia Gdanska


  (1) Duch Panującego Pana jest nademną; przeto mię pomazał Pan, abym opowiadał Ewangeliję cichym, posłał mię, abym związał rany tych, którzy są skruszonego serca, abym zwiastował pojmanym wyzwolenie, a więźniom otworzenie ciemnicy; (2) Abym ogłosił miłościwy rok Pański, i dzień pomsty Boga naszego; abym cieszył wszystkich płaczących;


  (Ks. Izajasza 61:1-2 Septuaginta)

  (1) pneuma--------------- kuriou---------------- epó eme ou eineken ecrisen me euaggelisasqai ptwcois apestalken me iasasqai tous suntetrimmenous th kardia khruxai aicmalwtois afesin kai tuflois anableyin

  (2) kalesai eniauton -----------------------kuriou----------------------- dekton kai hmeran antapodosews parakalesai pantas tous


  Sprawdz sobie TUTAJ:

  http://biblia(...)lia.php

  i tak wiem, ze nie sprawdzisz bo w oczach ORGANIZACJI wydasz na siebie wyrok. Twoj strach paralizuje ciebie, szkoda mi ciebie bo nie mam zamiaru narzucac ci jakiejs wiary ale zachcecic do szukania biblijnej prawdy.
  czytając te wersety warto zwrócić uwagę ze występuje tam imię Boże Jehowa
  (Izajasza 61:1, 2) :"Spoczywa na mnie duch Wszechwładnego Pana, Jehowy, bo Jehowa mnie namaścił, bym opowiadał dobrą nowinę potulnym. Posłał mnie, abym opatrywał mających złamane serce, obwieszczał oswobodzenie uprowadzonym do niewoli, a więźniom szerokie otwarcie oczu; 2 abym ogłaszał rok dobrej woli Jehowy i dzień pomsty ze strony naszego Boga; abym pocieszał wszystkich pogrążonych w żałości;"
  ( w niektórych przekładach Bibi zostało ono usunięte)
 • w temacie Dlaczego w Nowym Testamencie nie ma imienia Jahwe

  W: Religia
  ~m SJ ~gosc1 Piotr22 gosc
  GDZIE w Biblii tak pisze?? Podaj te wersety.
  Gdzie jest w Biblii napisane, ze Jezus obiecywal zycie na ziemi?? Podaj te wersety.A on rzekł do niego: „Zaprawdę mówię ci dzisiaj: Będziesz ze mną w Raju”.
  (Łukasza 23:43)
   „Szczęśliwi łagodnie usposobieni, gdyż oni odziedziczą ziemię."” (Mat. 5:5;

  Te wersy nie mówią o Raju na ziemi. Pierwszy mówi o łotrze który poszedł do nieba a drugi o dziedziczeniu ziemi. Szczęśliwi do dzisiaj dziedziczą ziemię po krewnych. Raju nie można odziedziczyć bo po kim? === Tu jest mowa ożyciu na ziemi . Psalm 37 : 29, 115 :16, i Mateusza 5 :5 Wyraźnie pisze o życiu w raju na ziemi, łotr nie poszedł do nieba tylko zmartwychwstanie w raju na ziemi , tak jak mu obiecał Jezus, ziemia jest dla ludzi dlatego Jezus powiedział wyraźnie o tym że tam będą żyli : na ziemi. Nie można wypaczać nauk Jezusa
 • w temacie Dlaczego w Nowym Testamencie nie ma imienia Jahwe

  W: Religia
  [/cytat] Nie wszyscy pójdą do nieba tylko 144 tysiące , tak jak pisze w biblii. Ja nie mam nadziei na życie w niebie tylko na ziemi.[/cytat]

  GDZIE w Biblii tak pisze?? Podaj te wersety.
  Gdzie jest w Biblii napisane, ze Jezus obiecywal zycie na ziemi?? Podaj te wersety.[/cytat]

  A on rzekł do niego: „Zaprawdę mówię ci dzisiaj: Będziesz ze mną w Raju”.
  (Łukasza 23:43)
   „Szczęśliwi łagodnie usposobieni, gdyż oni odziedziczą ziemię."” (Mat. 5:5;

 • w temacie ewolucja czy stwarzanie

  W: Religia
  Patrząc na wszechświat na to jak pięknie i mądrze został skonstruowany jednoznacznie można stwierdzić że jest to dzieło stwórcze Boga
  "Albowiem jego niewidzialne przymioty — jego wiekuista moc i Boskość — są wyraźnie widoczne już od stworzenia świata, gdyż dostrzega się je dzięki temu, co zostało uczynione, tak iż oni są bez wymówki; "Rzym. 1:20,