• w temacie ewolucja czy stwarzanie

  W: Religia
  Patrząc na wszechświat na to jak pięknie i mądrze został skonstruowany jednoznacznie można stwierdzić że jest to dzieło stwórcze Boga
  "Albowiem jego niewidzialne przymioty — jego wiekuista moc i Boskość — są wyraźnie widoczne już od stworzenia świata, gdyż dostrzega się je dzięki temu, co zostało uczynione, tak iż oni są bez wymówki; "Rzym. 1:20, 

 • w temacie JHWH, Jahwe czy może Jehowa

  W: Religia
  יהוה - JHWH to tetragram imienia Bożego, czytany w języku polskim Jehowa , inna forma tego imienia proponowana przez niektórych uczonych to Jahwe, jednak najstarszą i najbardziej forma imienia Bożego jest Jehowa.
 • w temacie Dlaczego Bóg nie ukarze złych ludzi.

  W: Religia
  aloha
  Piotr22 Bóg ukarze złych ludzi w odpowiednim czasie,
  "Jehowa nie jest powolny w sprawie swej obietnicy, jak to niektórzy uważają za powolność, lecz jest cierpliwy względem was, ponieważ nie pragnie, żeby ktokolwiek został zgładzony, ale pragnie, żeby wszyscy doszli do skruchy. Jednakże dzień Jehowy nadejdzie jak złodziej i wtedy niebiosa przeminą z sykiem, elementy zaś rozpuszczą się od wielkiego gorąca, a ziemia i dzieła na niej zostaną odkryte." (2 Piotra 3:9,10).

  Zgadzam się że Boży gniew będzie we właściwym dla Niego czasie. Lecz tymczasem czeka żeby ludzie odwrócili się od grzesznego życia i pokutowali, otrzymując nowe serce. Gdyż jedynie człowiek narodzony ponownie duchowo, jest w stanie dobrze czynić według Bożych standardów...

  Ten fragment zapewne rozumiesz alegorycznie, bo według Was ta ziemia będzie jedynie oczyszczona ? Co oznacza ODKRYCIE ziemi ?
  Ziemia, w tym wypadku bezbożne społeczeństwo ludzkie, i jego dzieła, „zostaną odkryte”
  Oznacza to, że niegodziwi ludzie i ich czyny czeka obnażenie z wszelkich pozorów, zdemaskowanie, które ukaże, że są przeciwni Jehowie Bogu i Jego Królestwu pod władzą Chrystusa, wobec czego zasługują jedynie na zagładę. J
 • w temacie Dlaczego Bóg nie ukarze złych ludzi.

  W: Religia
  Bóg ukarze złych ludzi w odpowiednim czasie,
  "Jehowa nie jest powolny w sprawie swej obietnicy, jak to niektórzy uważają za powolność, lecz jest cierpliwy względem was, ponieważ nie pragnie, żeby ktokolwiek został zgładzony, ale pragnie, żeby wszyscy doszli do skruchy. Jednakże dzień Jehowy nadejdzie jak złodziej i wtedy niebiosa przeminą z sykiem, elementy zaś rozpuszczą się od wielkiego gorąca, a ziemia i dzieła na niej zostaną odkryte." (2 Piotra 3:9,10).

 • w temacie Czy Bóg ma na imię Jezus?

  W: Religia
  W Piśmie Świętym ponad 7000 występuje imię Boże Jehowa
  "Wówczas Bóg jeszcze raz rzekł do Mojżesza: „Oto, co masz powiedzieć do synów Izraela: ‚Jehowa, Bóg waszych praojców, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba, posłał mnie do was’. To jest moje imię po czas niezmierzony i ono mnie upamiętnia na pokolenie za pokoleniem." Wyjścia 3:15,