• w temacie Czemu rodzimy sie z grzechem?

  W: Religia
  „Przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech — śmierć, i w taki sposób śmierć rozprzestrzeniła się na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli” (Rzym. 5:12).
  Adam przekazał nsam grzech i związane z nim następstwa
 • w temacie ,,Oto czynię wszystko nowe''

  W: Religia
  Każdy pragnie szczęśliwego życia, dlatego ta obietnica zawarta w Piśmie Świętym daje nadzieję na takie szczęśliwe życie wieczne tu na ziemi, gwarancję tego daje sam Jehowa.
 • w temacie Jezus Chrystus jest niezaprzeczalnie wcielonym Bogiem

  W: Religia
  Jezus jest Synem Bożym podporządkowanym Jehowie.
  Marka 13:32 (BT): „O dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec”. (Oczywiście nie byłoby tak, gdyby Ojciec, Syn i Duch Święty byli sobie równi i stanowili jednego Boga
  Dlatego Biblia nazywa go „pierworodnym wszelkiego stworzenia”. Kolosan 1:15, 16.
  „jednorodzonym Synem Bożym” (Jana 3:18)
 • w temacie Śmierć i co dalej?

  W: Religia
  Człowiek który umarł ma możliwość powrotu do życia , Jezus powiedział też: „Nie dziwcie się temu, ponieważ nadchodzi godzina, w której wszyscy, co są w grobowcach pamięci, usłyszą jego głos i wyjdą (...) na zmartwychwstanie” (Jana 5:26-29). Przywróci ich do życia na rajskiej ziemi.
 • w temacie Co zostanie usunięte gdy nadejdzie królestwo Boże cz.2

  W: Religia
  Prostolinijni bowiem będą przebywać na ziemi i nienaganni będą na niej pozostawieni. 22 Niegodziwi zaś zostaną z ziemi wytraceni, a postępujący zdradziecko zostaną z niej wyrwani.
  ” (Przysłów 2:21, 22)
 • w temacie Co zostanie usunięte gdy nadejdzie królestwo Boże cz.4

  W: Religia
  Możemy oczekiwać takich czasów kiedy nie będzie zła na ziemi:
  I jeszcze tylko chwilka, a już nie będzie niegodziwca;
  i zwrócisz uwagę na jego miejsce, a już go nie będzie.
  11 Lecz potulni posiądą ziemię
  i naprawdę będą się wielce rozkoszować obfitością pokoju."
  (Psalm 37:10,11)
 • w temacie Dlaczego Świadkowie Jehowy nie obchodzą urodzin?

  W: Religia
  Pierwsi chrześcijanie”, nadmienia The World Book Encyclopedia, „uważali świętowanie czyichkolwiek urodzin za obyczaj pogański”
  Świadkowie Jehowy nie obchodzą urodzin nie tylko z powodu pogańskich korzeni . Robili to ponieważ są pokornymi ludźmi, którzy nie uważali swojego przyjścia na świat za wydarzenie warte upamiętniania (Micheasza 6:8; Łukasza 9:48). Wysławiają raczej Jehowę (Psalm 8:3, 4; 36:9; Objawienie 4:11).