Ryszard
Poziom 5

Ryszard

Mężczyzna (53)

 • Kościół Rzymsko Katolicki a spowiedź i pokuta

  W: Religia
  Kościół Rzymsko Katolicki jest prawdziwym Kościołem Jezusa, który założył.
  Już Adam i Ewa po grzechu pierworodnym spowiadali się Bogu dlaczego to uczynili (czyli zgrzeszyli).
  Bóg wygnał ich z Raju i Adam i Ewa pokutowali a wyglądało to tak. Każde z osobna żyło w swojej jaskini
  nie spółkując ze sobą nawet przez 4 lata. Potem prosili Boga o potomstwo i się schodzili. Ewa rodząc dzieci potem znów pokuta. Jezus też ustanowił swego rodzaju spowiedź i pokutę za grzechy (komu odpuścicie grzechy będą odpuszczone a którym zatrzymacie będą zatrzymane) no i ofiara mszy Św.
  Jezus ustanowił na ostatniej wieczerzy.

  A co do KrK, że takie rzeczy dzieją się w kościele to dlatego, że szatan chce obrzydzić i odwieść ludzi
  niekumatych i małej wiary od Św. Kościoła Katolickiego. Wprowadził swoich ludzi do wnętrza kościoła
  i takie rzeczy oni robią, pedofilia i tym podobne (masoneria kościoła).

  A co do objawień Maryjnych to Jezus powiedział swoim uczniom przed wstąpieniem do Nieba:
  Jeszcze wiele mam Wam do powiedzenia ale teraz tego znieść nie będziecie mogli.
  Dlatego w pierwszych wiekach chrześcijaństwa był nacisk na Jezusa żeby się wiara ugruntowała
  i potem przyszedł czas dla Matki Boga - Maryję.

  Nie słuchajcie drodzy katolicy (tego gościa: stevn

  bo tylko Wam w głowach miesza i mąci.
  Z niego to jest zwykły odszczepieniec Św. Kościoła Katolickiego.


 • Miłość i Cześć dana Bogu

  W: Religia
  "Miłość i cześć dana Bogu - to żelazny kapitał wasz od którego procent tysiączny wieczyście bez końca otrzymywać będzie duch wasz, gdy jako żywy człowiek da Ojcu Odwiecznemu pełną służbę swoją w każdym czynie, jaki spełnia wciąż dla dobra bliźnich swoich.
  Od tego, czy chciał pomóc tym, co utrudzeni byli lub słabi i czy miał korzyść z tego, czy tylko z woli pomocy - bez zysku, ale by dać Ojcu posłuszeństwo Jego Świętej Woli - to zależeć będzie jaka będzie odpłata duchowi człowieka, który tylko chciał pełne dobro dawać, lub czynić dobro, aby mu za to płacono, albo - by chwalono go za to.
  Bez żadnego interesu czynione dobro, tylko aby nim służyć bliźniemu w potrzebie jego i Wolę Boga spełnić - czynem będzie wartości wieczystej. A jeszcze gdy to trudne cztowiekowi będzie, lub wymagające od niego ofiary - najwyżej przez Boga ocenione będzie i oddane Jego Wielką Miłością duchowi ludzkiemu, gdy przyjdzie do wieczności.
  Oto życie na Ziemi jest czasem, danym człowiekowi przez Boga, aby żyjąc tu mógł wyrobić w głębi ducha swego umiejętność tworzenia Energetycznej Sity Niezniszczainej, jakiej tylko zalążek duch ludzki posiada, przychodząc w postaci człowieka na Ziemię, dany mu przez Boga z Jego Sity Wieczystej zaczerpnięty i zaszczepiony duchowi ludzkiemu Iskierką Energetyczną Bożej Mocy - w momencie stwarzania ducha przez Wielkiego Stwórcę wszystkich duchów - z rozkazem, by z tej iskierki - jako z zalążka - duch tworzył w sobie zawsze takie iskry w ilości jak największej. A przez to stanie się jasnym duchem, zdolnym do życia wieczystego w sferze prądów tej samej Energetycznej Sity, której fale wciąż od Boga ku duchom płyną i dają im odczucie przecudownego szczęścia i niepojętej rozkoszy.
  Nieznany ludziom ten byt, lecz wszystkie ich duchy tam żyć mają wieczyście, ale osiągną to, tylko te, co stały się posłuszne rozkazowi Bożemu: "Żyjcie na Ziemi i czyńcie zawsze dobro bliźnim swoim." A z tego - wytwórcami Mocy Energetycznej Miłości się staniecie, którzy żyć wiecznie w bycie szczęśliwości będą mogli.
  Oto umiłujcie Ojca, Stwórcę swego, a z tej miłości każdy wasz uczynek niech niesie w sobie dobro jakieś dla bliźnich, a to was uczyni dojrzałymi do życia wieczystego w bycie szczęśliwości. Bo dziećmi Bożymi się staniecie, które mają podobieństwo do Ojca swego.
 • Święta Wola - Boga

  W: Religia
  To, co Ja dziś ci podyktuję, będzie potrzebne wam wszystkim.
  Oto - nie wolno nikomu posłusznym być woli złych duchów i czynić to, do czego ich pokusy was namawiają. To odczuwacie przecież, że nie jest dobre i macie zawsze swą wolą wyznaczyć sobie, że nie spełnicie tego, bo Bóg nie pozwala wam krzywdy bliźnim czynić ani żadnego przykazania Swego przestąpić.
  Od tego zaczynajcie odnowę życia swego, że nigdy nawet myślą nie zapragniecie spełnić czynu - wyraźnie wam zabronionego w którymś przykazaniu. To wy sami musicie odczuć - i odrzucić od siebie myśl każdą, co pokusą jest do uczynienia czynu, który nie przynosi dobra nikomu, a przeciwnie - zło jakieś ma na celu dla bliźnich waszych.
  Choć może nęci korzyścią materialną dla was samych i to zachęca was do uczynienia tego zła - nie chciejcie nigdy uczynić tego, co przeciwne byłoby Woli Boga i obciążyłoby ducha waszego grzechem, co oddaliłoby go od Boga i przyniosłoby mu zawsze cierpienie w wieczności, choćby czasowe - w czyśćcu, albo - wieczyste - w potępieniu.
  Jedno i drugie - wiedzcie - bardzo ciężkie jest i pozbawiać was może życia w szczęściu wieczystym, a to -musi przynieść cierpienie bezmierne na wieki.
  Bo tylko te dwa byty istnieją w wieczności, a wy żyjąc na Ziemi - do jednego z nich ducha swego prowadzicie. A więc - do którego wolicie?
  To od waszej woli tylko jest zależne i żyjąc na Ziemi - to Bogu okazujecie i sami sobie wyznaczacie. Za Miłość Ojca swego i Jego dary, którymi wciąż was obdarza, czym Mu odpowiecie?
  Czy staracie się być posłuszni Wielkiej Woli Ojca swego?

  Za to i on uzna was za dzieci Swoje i dozwoli żyć między tymi duchami, które wieczyście, zawsze tylko dobro, miłość i radość w bycie wiecznym wam dawać będą. Bo spełniać będą Wolę Boga, jak uczyły się tego w czasie życia swego na Ziemi i jasnymi się stały duchami, które wciąż nowe iskry Energetycznej Mocy chcą wytwarzać w sobie, więc wciąż, co chwila nowe dobro jakieś dają bliźnim swoim duchom i od nich też odwzajemnienie otrzymują, co wszystkie duchy tam żyjące czyni coraz jaśniejszymi, większymi duchami, które coraz więcej szczęścia odczuwają - cudownego, mogąc żyć coraz bliżej Ojca i pod siłą Jego fal Miłości, jakie wciąż płyną ku duchom, budząc w nich odczuwanie niewyobrażalnie wielkiego szczęścia.
  0, poznajcie do czego dążycie przez życie na Ziemi i nigdy nie cofajcie się przez winy swoje, ale ufnie z tęsknotą i radością zbliżajcie się z dniem każdym, wypełnionym - pod siłą miłości do Boga, czynami niosącymi dobro wszystkim bliźnim, jakie im dać możecie do Celu życia swego na Ziemi.
  Oto posłuszeństwo Woli Ojca - niech w was rodzi siłę, która prowadzić was będzie do czynów, co zawsze dobro przynosić będą bliźnim waszym, pomoc, ulgę i radość bytowania na Ziemi.
 • Jak powstał Bóg w Trójcy Jedyny

  W: Religia
  "Wielkie słowa dziś usłyszysz, te - których nie zdołałem ludziom objawić.
  Zawsze pamiętać musisz o tym, że ziemski świat po to istnieje, byście wy mogli w nim przejść to wyszkole-
  nie w sobie Energetycznej Siły Miłości, by przez to stać się do życia w bycie wieczystym dojrzałymi i dopiero wte-
  dy mogącymi tam żyć, gdy umiecie już w głębi ducha tworzyć tę nie mogącą być nigdy zniszczoną Moc, stworzo-
  ną przez Boga, której Iskrę - jako zarzewie z Siebie wziętą - wszczepił Wielki Duch - Ojciec duchowi ludzkiemu
  w momencie, gdy stwarzał go i wyznaczał mu z tej Iskry nowe iskierki zawsze wytwarzać tej samej Boskiej Energetycznej Sity, jaką przed stworzeniem ducha ludzkiego - tylko On - Bóg - Stwórca wszystkiego i tej niepojęcie wiel-
  kiej Sity - o Mocy przepotężnej, którą w Sobie tworzyt - posiadał.
  Zapragnął więc, by żyto z Nim duchów więcej i powołał do życia odwiecznie już później w Jego bycie żyją-
  cego Ducha, co stał się Wielkim Synem Ojca Swego, co Dobro i Miłość umiłował w Ojcu tak, że jedność z Nim do-
  skonałą tworzy - myśli, uczucia i woli. Odczucia Obu jednakie są i po czasie - poczęty pragnąć znów życia ducha
  jeszcze jednego.
  1 stało się to Ich Obu Wolą, że Duch ten począł żyć i umiłował Ich Obu i tylko tego pragnie, co Wolą jest Obu,
  a więc i Jego - trzeciego. I wola Jego służyć pragnie Ojcu we wszystkich Jego wielkich planach, a Sita zawsze
  zdolna wykonać to, co ma rozkazane przez niepojęcie Wielkiego Stwórcę swego.
  Oto początek stwarzania przez Boga, Ojca wszystkich duchów całego świata duchów i wszystkiego, co ist-
  nieje w całym wszechświecie.
  Od poniedziałku dalej dyktować będę i objaśnię zrozumiale dla ludzi to, co wyznaczone ludziom jest poznać,
  by jasnym stało się wszystko, co Kościół podaje i naucza, aby wiara wasza stała się niewzruszona i nieomylna.
  I pewną już drogą - bez zachwiań, do Boga was prowadząca.
  Nie bądźcie trzciną, którą byle wiaterek w różne strony chwieje, lecz serca wasze, znające Prawdę Wieczy-
  stą dowodnie - niech staną się opoką, na której będzie wiara wasza i życie całe codzienne zbudowane.
  Tego dziś od was wymaga Bóg i stużbą Jemu ma być każdy wasz czyn, każde poruszenie się wasze i ser-
  ca waszego, co dobro nieść będzie bliźnim waszym wokół, a uwielbienie Woli- Ojcu waszemu da.
 • Od 10.07.54 Pan Bóg odwołał P.Jezusa z ofiary jaką on niósł prawie 2000 lat

  W: Religia
  Od 10.07.54 Pan Bóg odwołał P.Jezusa z ofiary jaką on niósł prawie 2000 lat cierpiąc straszliwe męki jak na Golgocie we

  wszystkich mszach całego świata, gdyż podła ludzkość nie jest tego warta. Od tej pory bez tej dodatkowej ofiary Pana Jezusa, grzech lekki za cieżki policzony bedzie, przekroczenie z któregoś przykazan wybaczone nie będzie, szczegolnie za grzech nieczysty nawet małżonkom co akt spełniają dla podłej przyjemności ciała dla szatana, a nie dla Boga żeby mu dać nowego człowieka. Nawet gdy Kapłan ten grzech na ziemi wam odpuści to w niebie wam nie będzie odpuszczony
 • Grzech nieczysty - wyjaśnienie cd.

  W: Hydepark
  A oto co mówi Pan Jezus w książce znanej na całym świecie „Poemat Boga Człowieka” zatwierdzonej przez Papieża Piusa 12. (księga 1., strona 57, księga 2., częsc 2., strona 234-236), przyjrzyjcie się wszystkim zwierzętom, czyście kiedykolwiek widzieli, samca i samicę zbliżających się do pustego złączenia obejmujących się do nieczystego stosunku ?- nigdy, fruwając czy pełzając w skoku czy w biegu spełniają one rytuał godów bez nadużywania rozkoszy, lecz jedynie w ważnym celu przedłużenia gatunku. Człowiek przez swe pochodzenie i otrzymaną odemnie całkowitą łaską powinien był przyjąć akt zwierzęcy wyłącznie w tym samym celu, akt narzucający się wam odkąd zeszliście o stopień niżej w odniesieniu do królestwa zwierząt, wy ludzie nie postępujecie jak rosliny i zwierzęta, mieliście szatana za nauczyciela, wyście go chcieli mieć za nauczyciela i nadal tego chcecie, akty których dokonujecie godne są wybranego przez was nauczyciela.

  Czyż nie jest rozpustą również profanacją małżeństwa z małżonką profanacją zalegalizowanym grzechem (ślub)

  polegającym na wzajemnym zaspokajaniu zmysłów i unikaniu wypływających z tego konsekwencji, małżeństwo znaczy przekazywanie życia a akt oznacza, i ma być płodnością z wykluczeniem jej staje sie niemoralnoscią. Niemożna czynić z komnaty małżeńskiej domu publicznego a staje się ona nim jeśli plami ją pożądliwość nie uświęca macierzyństwo.

  Ziemia nie odrzuca nasion, ona je przyjmuje i czyni z nich rośliny. Nasienie nie opuszcza gleby gdy zostalo w niej złożone,

  lecz tworzy korzeń i zakorzenia się w niej aby wzrastać i utworzyć kłos. Roślina rodzi się ze zaślubin ziemi z nasieniem.

  Meżczyzna jest nasieniem, kobieta to ziemia, kłosem jest dziecko, odrzucać powstanie kłosa i tracić siłę na grzech to wina, to nierząd popełniony w łożu małżeńskim, ale nieróżniący się od innego, a nawet cięższy przez nieposłuszeństwo nakazowi mówiącemu: Bądzcie jednym ciałem i rozmnażajcie się przez wasze dzieci.

  Wiedzcie więc kobiety dobrowolnie bezpłodne małżonki legalne i uczciwe, ale nie w oczach Bożych lecz w oczach świata - że możecie być jak prostystutki, jak one popełniać grzech nieczysty, choć jesteście cały czas z waszym jedynym mężem, szukacie bowiem nie macierzyństwa lecz przyjemności, i to zbyt często.

 • Grzech nieczysty - wyjaśnienie

  W: Religia
  Gdyby ludzkość nie płodziła dzieci pod wpływem pokus szatana diabła, to jest w chwili nurzania sie w akcie dla podłej rozkoszy ciała, upadlając się przy tym gorzej jak zwierze i mając pogardę dla samego siebie, ale sposób świety spęłniając akt tylko dla Boga żeby mu dać nowego człowieka, będąc po spowiedzi św. Komunii św. I zdwojonej adoracji Najświętszego Sakramentu o błogosławieństwo Boże w cudzie przekazania życia, to dzieci zrodzone w ten sposób bez jadu grzechu podanego przez szatana w CHWILI zapłodnienia były by wolne od grzechu pierworodnego, odporne na pokusy szatana i miałyby czystość w odczuwaniu tego co będą robiły jako dorośli ludzie.

  Reforme całego świata należałoby zacząć od odstąpienia od grzechu nieczystego w małżeństwie, co dziś ludzkość zarażona trucizną szatana i nadęta pychą własnej wiedzy aż po czubki włosów w szaleństwie własnego rozumu za grzech nie uważa bo twierdzi że to natura im dała, a mylą się bo nie natura ich stworzyla ale Pan Bóg.

  A jeśli już poczeło się dziecko to nie należy nigdy więcej zbliżać się rodzicom do siebie, bo od tego że rodzice odczuwają pożądanie to dziecko ich staje się mniej odporne na pokusy a czesto staje się nie normalne.

  Nic co jest przeciwne woli Bożej nie zostaje bez kary.  Świat wyglądałby całkiem inaczej, nie byłoby problemów w domu, w szkole, na ulicy, nie byłoby alkoholizmu, napadów, gwałtów, rozwodów, ABORCJI, niepotrzeba byłoby policji, drogiego wojska, uzbrojenia i rakiet.

  A oto wypowiedź Ducha Św. na ten temat (księga 3, str.302), Ja chcę was nazwać dziś nieposkromionymi świniami, z tego co świetym być miało, wyśćie podłe wstrętne niewstrzymane żadnym hamulcem wyczucie codziennego grzechu uczynili. W kśiedze 7, str.121 Pan Jezus wyjaśnia: przykazanie 9. – nie pożądaj żony bliźniego, jest wam wyznaczone w przykazaniu 6. nie cudzołóż. Przykazanie 9. wyśćie przekręcili, brzmi ono naprawdę:NIE POŻADAJ ŻONY WŁASNEJ. • Gdzie są Rozwodnicy

  W: Seks
  Cierpienia rozwodników

  Widziałam w czyśćcu także dusze, które zerwały Sakrament Małżeństwa. Dusze te związane są jakby ognistymi łańcuchami… chcą oderwać się od siebie, aby być swobodne, ale to jest niemożliwe. Im więcej chcą się oderwać tym bardziej cierpią… bo się szarpią… Cierpienie – to jest okropne! Gdzie jedna dusza się ruszy tam druga iść musi za nią.

  Widziałam inne osoby, które zerwały Sakrament Małżeństwa żyjąc w. rozpuście, popełniając grzech wiarołomstwa przez powtórne związki cywilne, nielegalnie żyjąc cudzołożyli ciągle popełniając grzech śmiertelny. Osoby te były w świętokradztwie. Dusze ich wtrącone były w takie otchłanie, że patrzyłam z przerażeniem i myślałam, że to dno piekła… panowały tam okropne ciemności. Pytałam, dlaczego są takie ciemności? Dlatego, że miały okazję przejrzeć, a były zaślepione bo i Kościół je nawoływał i wiedziały, że źle postępują…

  Dusze matek, które pozostawiły swe dzieci bez opieki i poszły za popędem zmysłowym dając zgorszenie swoim własnym dzieciom, tak samo i ojców, którzy nie opiekowali się dziećmi zostawiając żony z dziećmi na pastwę losu miały za to jeszcze dodatkową pokutę: – ciągle miały przed oczyma swoje dzieci, które przez złe wychowanie również poszły na rozdroże… widziały nie tylko swoje własne grzechy ale i grzechy swych dzieci, co sprawiało im, wielkie męczarnie… kryły się w czeluściach, aby tego nie widzieć, ale im więcej się ukrywały, tym więcej widziały swoje straszne zbrodnie…

  Najwięcej cierpiały kobiety, które przez swoją kokieterię i wyuzdanie zdradzały mężów a innych mężów odciągały od ich żon i ogniska domowego, mimo, że te rodziny żyły przedtem przez wiele lat w najlepszej zgodzie. Takie kobiety, które nazwać można diabłami a nie kobietami, które potrafiły rozbić ogniska domowe, cierpią tutaj najwięcej. Twarze ich, które były powodem do grzechu są powykrzywiane, istne karykatury! Nawet w tej chwili widzę takie dusze, są szpetne, że nie mogę rozeznać czy to szatan czy dusza, coś podobnego do szatana,

  Gdybym nie wiedziała, że to jest czyściec, gdzie oprowadza mnie Anioł, to naprawdę myślałabym, że to piekło.

  Słyszę jakieś krzyki, jakieś wycia. Lecę w przepaść najgłębszą, wydostaję się z niej i znowu lecę w tę przepaść. Pomyślałam sobie jakże straszną jest rzeczą wpaść w ręce Sprawiedliwości Boga.

  Widzę tu wielką Sprawiedliwość Boga ale i zarazem wielkie Miłosierdzie Boże, że dusze te nie są w piekle a to dlatego, że inne modliły się o ich nawrócenie.
 • 7 grzechów głównych - interpretacja "Bóg Ojciec"

  W: Religia
  Jam Jest Który Jest, Bóg Ojciec, Pierwsza Osoba Trójcy Świętej. Ufaj, nie lękaj się, trwaj, zawsze idąc ku Bogu, zawsze wybierając dobro i miłość. Dokonywanie wyboru, nie zawsze jest jasne i klarowne. Pozwoliłem na to, by obecnie demony zbierały swoje żniwo. Siła początkowa ich oddziaływania ma nie przekraczać 50% siły oddziaływania, bo drugie 50% stanowi Boża siła. Wobec równowagi sił, to człowiek dokonuje swojego wolnego, nie przymuszonego wyboru, a bywa dość często, że jest to wybór na wieczność.
  Oddziaływanie siłą 50% jest jedynie na początku kuszenia. To wasza świadomie, dobrowolnie i bez jakiegokolwiek przymusu podjęta decyzja, zmienia układ sił oddziaływujących na waszą duszę. Gdy siła oddziaływania demonów nie przekracza 65%, to jeszcze człowiek sam zdoła odwrócić się od zła, które czyni. Gdy jednak siła waszego przyzwolenia i zarazem siła oddziaływania złego ducha przekroczy 65%, to wasz samodzielny powrót do Boga staje się niemożliwy.
  Zaznaczam w tym miejscu, że chodzi przez cały czas o wasz ludzki, pełni świadomy i wolny wybór, wybór bez nacisku na waszą wolną wolę. Na początku swojego działania demon ukrywa prawdę, kłamie, oszukuje, słodziutko zachęca do czynienia zła. Często bywa, że ubiera on zło w pozory dobra, podając na początku samo dobro i prawdę. Usypia w ten sposób czujność człowieka, który już nie patrzy, nie obserwuje, a odbiera podawane przez czarta zło jako dobro, jako coś, co daje Bóg. Gdy człowiek już nie obserwuje poczynań złego, rozpoczyna on wówczas wsączanie swojej trucizny, lecz czyni to powoli, niezauważenie. Gdyby człowiek czuwał przez cały czas, od razu zauważyłby różnicę, rozpoznając demoniczne oszustwo.
  Zły duch ma zawsze czas, on działa powoli, ale systematycznie, on nie musi odpoczywać, spać, on działa. Podstawą jego każdego działania jest baza wszystkich grzechów, pycha. Nie naciska od razu z pełną mocą swojego oddziaływania, lecz podaje pokusę bardzo delikatnie, subtelnie, prawie niezauważenie. To on tworzy różnice, podziały i próbuje wszystko antagonizować (poróżniać, skłócać). Grzech człowieka zaczyna się wówczas, gdy zdecyduje się bezpodstawnie oceniać, a przy tym wywyższając się z jakiegokolwiek powodu. Nie powinniście tolerować u siebie takiego zachowania, zwłaszcza, gdy zauważycie zło, w które pcha was demon. Zauważywszy, wycofujcie się szybko z takich zachowań.
  Inną ważną sferą (grzechem głównym) jest chciwość. W tej materii także zły działa powoli. Nie śpiesznie próbuje sztucznie pobudzać w was potrzebę nadmiernego posiadania. Doskonałym narzędziem, którego używa jest reklama. Chętnie podpowiada twórcom reklam, jak je uatrakcyjnić, aby oglądający i słuchający jej człowiek, nie mógł się oprzeć pokusie kupienia.
  Człowiek majętny zaraz zaspokaja sztuczny, wywołany reklamą pęd posiadania. Biedny natomiast pchany pokusą chciwości, próbuje zaspokoić tę pokusę za wszelką cenę, nawet za cenę łamania przykazania miłości Boga i bliźniego.
  Nieczystość, to kolejny grzech główny, który najmocniej działa na każdego człowieka, a jest to sfera bardzo delikatna, bo powiązana jest z mocą tworzenia życia Trójcy Świętej. Nie będę powtarzał w jaki sposób powstaje dusza człowieka, bo podałem ci Żywy Płomieniu to wcześniej. Gdyby człowiek nie zgrzeszył grzechem pierworodnym, to rozmnażanie człowieka przebiegałoby inaczej niż jest obecnie. Stan obecny jest skutkiem i rezultatem grzechu pierworodnego.
  Pierwotny sposób rozmnażania miał być bezbolesnym i o wiele bardziej przyjemnym dla człowieka. Obecny stan wynikający z dziedzictwa grzechu pierworodnego, ma jedynie mały procent z pierwotnej przyjemności jaką przeznaczyłem temu procesowi. Nie mogłem usunąć przyjemności towarzyszącej rozmnażaniu całkowicie, bo wówczas człowiek nie chciałby się rozmnażać, a to nie byłoby dobre.
  Największe uniesienia wynikające z tej czynności sięgają maksymalnie do 15% tej, która była przeznaczona człowiekowi pierwotnie. Szatan pełen demonicznej zazdrości, postanowił popsuć i tę sferę. Kusi on człowieka wielofazowo,.
 • Mikstura udrażniająca żyły

  W: Babskie sprawy
  Skład.

  Pół szklanki drobno posiekanego czosnku zalać na 14 dni w słoiku 1 szklankę spirytusu.
  Po 14 dniach należy odcedzić i dokładnie wycisnąć resztę czosnku. Do tej zawartości należy dodać:

  - Pół butelki ( pojemność 100 gram ) nalewki z miłorzębu japońskiego.

  - Pół butelki ( pojemność 100 gram ) nalewki z karczocha.

  - 10 łyżek z wyciągu z melisy.

  Zastosowanie.

  Stosować najlepiej po upływie 3 dni od chwili wymieszania składników po pół łyżeczki
  na niewielką ilość wody lub mleka po posiłkach 3 x dziennie.

  Kuracja powinna trwać trzy miesiące, po tym okresie należy zrobić 2 tygodnie przerwy
  i następnie kurację powtarzamy.  Działanie nalewki.

  - Udrażnianie żył,

  - Poprawia krążenie obwodowe i mózgowe.

  - Uelastycznia naczynia krwionośne.

  - Wzmacnia ściany naczyń krwionośnych udrażniając je.

  - Likwiduje złogi blaszek miażdżycowych w żyłach.

  - Skutecznie obniża cholesterol.

  - Obniża ciśnienie krwi.

  - Zapobiega zawałom serca.

  - Zapobiega udarom mózgu.

  - Zapobiega zakrzepom i zatorom żylnym.

  - Działa korzystnie na pracę serca.