aloha
Poziom 10

aloha

Mężczyzna (53)

 • w temacie Dlaczego zabito Jezusa Chrystusa?...

  W: Religia
  ~gosc1
  aloha
  ~gosc1
  aloha
  Wizerunek Jezusa na krzyżu jest TYLKO w religii Rzymskokatolickiej. Jednakże Ten wcielony Bóg w Osobie Jezusa Chrystusa, zmartwychwstał i żyje. Tak więc cierpiący Jezus na krzyżu jest fałszywym obrazem.
  Co ty pleciesz? Cierpiący Jezus na krzyżu to nie fałszywy obraz. W to wierzą wszyscy chrześcijanie nie tylko katolicy. I nie tylko w religii rzymskokatolickiej tak jest przedstawiany Jezus. Przykład z religii prawosławnej:
  [image]000704HUO5OXPPG7[/image]
  Nie wiem dokładnie jak jest w religii Prawosławnej. Chodzi mi o tzw. krucyfiks. Lecz w protestantyzmie krzyż i grób jest pusty, co jest zgodne przede wszystkim z przesłaniem biblijnym.
  Protestancki obraz z ukrzyżowanym Jezusem i obok krzyża stoi... Luter. Ołtarz kościoła w Weimarze:
  ]
  Masz na myśli jakichś dziwnych protestantów.Oni przecież NIE uznają jakichkolwiek świętych obrazów.
 • w temacie Dlaczego zabito Jezusa Chrystusa?...

  W: Religia
  ~gosc1
  aloha
  ~gosc1
  aloha
  Wizerunek Jezusa na krzyżu jest TYLKO w religii Rzymskokatolickiej. Jednakże Ten wcielony Bóg w Osobie Jezusa Chrystusa, zmartwychwstał i żyje. Tak więc cierpiący Jezus na krzyżu jest fałszywym obrazem.
  Co ty pleciesz? Cierpiący Jezus na krzyżu to nie fałszywy obraz. W to wierzą wszyscy chrześcijanie nie tylko katolicy. I nie tylko w religii rzymskokatolickiej tak jest przedstawiany Jezus. Przykład z religii prawosławnej:
  [image]000704HUO5OXPPG7[/image]
  Nie wiem dokładnie jak jest w religii Prawosławnej. Chodzi mi o tzw. krucyfiks. Lecz w protestantyzmie krzyż i grób jest pusty, co jest zgodne przede wszystkim z przesłaniem biblijnym.
  Nie wiem o którym Kościele protestanckim mówisz ale większość wierzy że Jezus najpierw został ukrzyżowany, potem umarł, potem został pochowany i dopiero po jego zmartwychwstaniu grób był pusty. Wyjątek stanowią śj który nie wierzą w to że Jezus był ukrzyżowany.
  Zaliczam się do tej większości gdy chodzi o kwestię Zmartwychwstania Jezusa.

  Mówiąc o tym jak wierzą ŚJ, to masz na myśli to że oni nie uznają krzyża tylko pal ?
 • w temacie Dlaczego zabito Jezusa Chrystusa?...

  W: Religia
  ~gosc1 aloha
  Wizerunek Jezusa na krzyżu jest TYLKO w religii Rzymskokatolickiej. Jednakże Ten wcielony Bóg w Osobie Jezusa Chrystusa, zmartwychwstał i żyje. Tak więc cierpiący Jezus na krzyżu jest fałszywym obrazem.Co ty pleciesz? Cierpiący Jezus na krzyżu to nie fałszywy obraz. W to wierzą wszyscy chrześcijanie nie tylko katolicy. I nie tylko w religii rzymskokatolickiej tak jest przedstawiany Jezus. Przykład z religii prawosławnej:
  [image]000704HUO5OXPPG7[/image]Nie wiem dokładnie jak jest w religii Prawosławnej. Chodzi mi o tzw. krucyfiks. Lecz w protestantyzmie krzyż i grób jest pusty, co jest zgodne przede wszystkim z przesłaniem biblijnym.
 • w temacie Dlaczego zabito Jezusa Chrystusa?...

  W: Religia
  Dlatego fałszywie osądzono i zamordowana Jezusa, BO :

  „ Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez niego zbawiony. Kto wierzy w niego, nie będzie sądzony; kto zaś nie wierzy, już jest osądzony dlatego, że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. „
  [Jana 3;16-18].
  Zostało to postanowione przez Stwórcę jeszcze przed powstaniem świata i człowieka...

  Jednak On Sam oświadczył :
  „ Dlatego Ojciec miłuje mnie, iż Ja kładę życie swoje, aby je znowu wziąć. Nikt mi go nie odbiera, ale Ja kładę je z własnej woli. Mam moc dać je i mam moc znowu je odzyskać; taki rozkaz wziąłem od Ojca mego. „
  [Jana 10;17-18]

  Poza tym Boga nie można zabić. Zginął więc Jezus Chrystus jako wcielony Bóg. Został zabity w wyniku fałszywych oskarżeń Żydów, lecz katem byli Rzymianie.

  Wizerunek Jezusa na krzyżu jest TYLKO w religii Rzymskokatolickiej. Jednakże Ten wcielony Bóg w Osobie Jezusa Chrystusa, zmartwychwstał i żyje. Tak więc cierpiący Jezus na krzyżu jest fałszywym obrazem.
 • w temacie mój ojciec to osiedlowy kloszard

  W: Religia
  ~jbkdj Bezwzględny szacunek do rodziców?... Nawet jak nie są godni szacunku?
  Tak mówi Bóg w Biblii, lecz każdy człowiek ma wolną wolę i podejmuje suwerenną decyzję. Kto może być niegodny szacunku ? (oczywiście z wyłączeniem dewiantów i morderców).
 • w temacie mój ojciec to osiedlowy kloszard

  W: Religia
  Wszystko zależy z jakiego punktu patrzysz na tę trudną sytuację, bo jesteś niemal dorosła. Ja wieku 16 czułem się jak dorosły...

  Karolino, skoro zadajesz takie pytania, to należy wnioskować że Stwórca nie jest Ci obojętny. Wiesz też już co w „trawie piszczy” nie jesteś już w kategorii „dzieci” więc Sama za Siebie zdasz sprawę Bogu. On zaś mówi w Swoim Słowie o bezwzględnym szacunku do rodziców. Tak więc postawa Twojej mamy, żony tego zagubionego człowieka, jest zupełnie czym innym niż Twoja...

  Odpowiadam wprost i krótko.
  Niechęć do rodzica jest złą rzeczą. Jednak Sama musisz zdecydować czy pomóc mu jakoś, przykładowo jak sugeruje barnaba.
 • w temacie Może tak się stać, że nasz piękny kraj - POLSKĘ....

  W: Religia
  Wszystko zależy od tego co dla kogo jest rzeczywistością, czy ten świat tutaj i teraz, czy ten przyszły ? Jezus Chrystus powiedział tak w Ewangelii Jana 11;25-26
  „  ... Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Jeśli ktoś we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie.  Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nigdy nie umrze. Czy wierzysz w to? „

  Jeśli neguje się Syna Bożego, to faktycznie nie ma gdzie uciekać, LECZ JEŚLI zaufa się Mu, to nie ma znaczenia co stanie się z naszym ciałem.

  Pewny jest tylko Ten który dał życie...Nie rozumiem dlaczego ludzie odrzucają Stwórcę i Jego zapisane Słowo na kartach Biblii ???
 • w temacie Modlitwa do zmarłych dobry uczynek czy grzech?

  W: Religia
  ~E 1000 Co się dzieje z człowiekiem po śmierci?Słowo Boże wyraźnie wyjaśnia nam sprawę związaną z tym zagadnieniem.Biblia mówi: ”Żyjący są świadomi tego,że umrą,lecz umarli nie są świadomi niczego,ani już nie mają zapłaty,gdyż pamięć o nich poszła w zapomnienie”,z Księgi Kaznodziei 9:5 do 6 ; Psalm 146:4 “Duch jego(człowieka - energia życiowa)uchodzi,a on wraca do swej ziemi,w tymże dniu giną jego myśli”.Tak więc w chwili śmierci przestajemy istnieć.Zmarli nie mogą myśleć,nie mogą działać, ani niczego już nie czują.Bóg wyjaśnił nam dogłębnie,co się dzieje z człowiekiem po śmierci,gdy rozmawiał z pierwszym człowiekiem, Adamem.Z powodu jego nieposłuszeństwa powiedział mu: “W pocie swego oblicza będziesz jadł chleb,aż wrócisz do ziemi,gdyż z niej zostałeś wzięty,bo prochem jesteś i do prochu wrócisz”.Modlitwa do zmarłych lub za zmarłych jest przez Boga zabroniona,całkowicie niedopuszczalna.Zgadzam się z tym wpisem, jednakże wniosek że człowiek przestaje istnieć jest zbyt dalekosiężny i koliduje przykładowo z tym :

  „  ….Wszak wszyscy staniemy przed sądem Bożym.  Bo napisano: Jakom żyw, mówi Pan, ugnie się przede mną wszelkie kolano i wszelki język wyznawać będzie Boga.  Tak więc każdy z nas za samego siebie zda sprawę Bogu. „
  [Rzymian 14;10-12]

  Dotyczy to też tych o których król Salomon pisze iż nie są świadomi. Apokalipsa 20;11-12 podaje tak :

  „ I widziałem wielki, biały tron i tego, który na nim siedzi, przed którego obliczem pierzchła ziemia i niebo, i miejsca dla nich nie było. I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem; i księgi zostały otwarte; również inna księga, księga żywota została otwarta; i osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach. „

  Jest tutaj mowa (czytaj więcej aby uchwycić kontekst) o dwojakich umarłych, tych fizycznie zmarłych, ORAZ niewierzących...Skoro staną przed Tronem Bożym na sąd, to oznacza iż będą mieć ciała. Czyli NIE ulegną anihilacji.
 • w temacie Modlitwa do zmarłych dobry uczynek czy grzech?

  W: Religia
  ~567 modlitwa za zmarłych a do zmarłych to róznica,

  za to nie grzech, ale do? módlImy się do Boga, Maryi i wszystkich świętych Zgadzam się tylko z wnioskiem że modlitwa DO zmarłych i O zmarłych to ogromna różnica. To pierwsze to ewidentny grzech według wzorca jaki jest w Biblii.

  Modlić się można TYLKO do Stwórcy, a nie do stworzenia, bo Rodzicielka Jezusa Chrystusa, oraz zmarli wierzący to ludzie-stworzenia.
 • w temacie Modlitwa do zmarłych dobry uczynek czy grzech?

  W: Religia
  ~hehjk Nic tym nie wskórasz, bo jak ktoś umrze, to zaraz jego dusza idzie na sąd, więc stracisz tylko czas. Tak mówi Biblia. Pora się z nią zapoznać. A to ciekawostka ????? że zaraz po fizycznej śmierci człowiek w całości jako duch+dusza+ciało, jest sądzony. Gdzie w Biblii można czytać o takiej rzeczy ?