aloha
Poziom 11

aloha

Mężczyzna (54)

 • w temacie Jak doświadczyć bożego objawienia?....

  W: Religia
  Bluszcz192 Każdy ma czasem jakieś wizje Ja też. Czasem pojawiają sie one we śnie czasem na jawie. Ma to chyba cos wspólnego z wyobraźnią i psychiką. No ale ciekawy jest podział tych ,,widzeń,, Jeśli są one w zgodzie z teoriami katolickimi są to ,, objawienia,, jeśli nie są zgodne to przypisuje sie tym zjawiskom pochodzenie szatańskie i bardzo źle sie wojażerce. Ja jak sie czasem zapędzę z ilościa drinków przy ognisku czy też zimową porą kominku też miewam wizje ale żadna z nich nie może sie równać z obrazami w czasie holenderskich urlopów w słodkich oparach coffi-shop,ów .
  Ażeby doświadczyć autentycznego dotyku Boga musi być pragnienie bez wyznaczania sposobu w jaki Stwórca chce przemówić. Zaś jedynym weryfikatorem z jakiego źródła pochodzą owe objawienia, jest Biblia.
 • w temacie Czy narodziłeś się na nowo?

  W: Religia
  robbo1

  Napisałeś,że do otrzymania "chrztu duchem",któremu towarzyszyły też niezwykłe zjawiska potrzebne jest :
  "PROSZENIE".
  Niemniej zdaniem Dule Brunera :
  "Wydaje się,że istnieje tak w i e l e warunków do przyjęcia chrztu w duchu św.,jak w i e l u jest zwolenników tej nauki".
  Z kolei zdaniem charyzmatycznego pisarza Robert Daltona :
  "Przeżycie to nie jest udziałem kilku wybranych ,lecz w s z y s t k i c h ,którzy tego pragną...
  i co?
  ...chętnie z a p ł a c ą za nie odpowiednią cenę".

  Z kolei zielonoświątkowy pisarz Ralph M.Riggs uważa,że poszukujący tego chrztu "zawsze powinni pamiętać,o tym ,że to przeżycie jest nazwane "darem".
  "Darów nie zdobywa się zasługą ,nie otrzymuje się ich z wyboru czy w nagrodę za coś.Darów nie można wymóc na dawcy.".
  Tak czy inaczej uczy,że duch św. jest "łaskawym darem posłanym przez stwórcę,który otrzymujemy przez wiarę i tylko wiarę".
  To jak jest w istocie?  Zapewne zbyt pobieżnie przeczytałeś moje wpisy, bo napisałem że oprócz oczywistej oczywistości jaką jest WIARA, potrzebne jest też PROSZENIE, z wyjątkiem pierwszych chrześcijan, gdyż oni nie wiedzieli co to jest Duch Święty.

  Fakt że jest to dla wszystkich nie wyklucza proszenia o ten chrzest. Oczywiście że trzeba "zapłacić" za chrzest Duchem Świętym, podobnie jak też za zbawienie. " Monetą "przetargową jest "ja-ego" człowieka. Podobnie jak w przypadku tych 120 osob które miały tylko czekać wykazując posłuszeństwo i uległość.
  Mam nadzieję że nie rozumiesz mnie opacznie jakobym uważał że zbawienie jest za dobre uczynki ?

  Zbawienie jest darem jednakże nie zupełnie za darmo, bo człowiek udział w tym darze musi wykazać poprzez swoją wiarę...Natomiast dobre uczynki faktycznie są nagrodą, bo mamy gromadzić skarb w niebie [Mt 19;21].
 • w temacie Czy narodziłeś się na nowo?

  W: Religia
  sosna177
  aloha
  sosna177
  aloha
  sosna177 aloha sosna177 aloha
  Uważam że właśnie wyjaśniam słowo z "Ducha" w narodzeniu na nowo. Gdyż osoba narodzona na nowo OTRZYMUJE Go w chwili gdy czyni Panem swego życia Jezusa Chrystusa. Taki człowiek jeśli prosi Boga o chrzest Duchem Świętym to jest tak jak zapisane jest w Ewangelii Łukasz 11;13 " Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą.  "
  REASUMUJĄC.
  To człowiek narodzony na nowo ma już Ducha Świętego, lecz kiedy zabiega o to prosząc Boga o więcej to może być Nim ochrzczony. Nie wiem czy dość jasno wyrażam się ?Jasno jak słońce :)
  W Dz. Ap. czytamy :
  ".....czy otrzymaliście Ducha Świętego....gdy....uwierzyliście? "
  Warunkiem otrzymania GO....jest ....wiara.
  Nie można otrzymać czegoś, w co się nie wierzy. To chyba jest zrozumiałe :)Słońce jest niebezpieczne, trzeba rozwaznie z niego korzystać, może pomóc lepiej widzieć, ale może też oślepić albo spalić :)
  BO Dzieje Apostolskie w drugim rozdziale opisują : " A gdy nadszedł dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu. "
  Nieprawdopodobne byłoby uważanie że tych 120 wierzących zebranych jak nakazał Jezus, było niewierzącymi. Mimo tego zostali napełnieni Duchem Świętym, jaki płynie wniosek ? Nigdy inaczej nie twierdziłam.
  Tych 120 osób, zebranych w górnym pokoju, było wierzącymi.
  Ale jednak zostali napełnieni Duchem Świętym, natomiast Ty twierdzisz iż do tego niezbędna jest wiara, tak jakby zaprzeczasz Sama Sobie.
  Gdyż inną kwestią jest WIARA oraz PROSZENIE. Ze Słowa Bożego wynika iż do bycia ochrzczonym Duchem Świętym oprócz wiary konieczna jest prośba w tej intencji.
  Duch Święty, jest Duchem Prawdy.
  On nie może być wylany....na niewierzących...... Inaczej przeczyłby sam - sobie.
  "....proście, a otrzymacie...". To jest Słowo, które należy respektować.
  Kto nie prosi, ten nic nie otrzyma...Myślę, że to nie podlega dyskusji.
  Wszystko zgadza się co napisałaś. Jednak owe 120 wierzących osób nawet nie wiedziało o istnieniu Ducha Świętego, tym bardziej nie mogli o Niego prosić, lecz jednak zostali ochrzczeni.
  Sam Jezus im o tym powiedział, będąc jeszcze na ziemi, przed Wniebowstąpieniem.
  Dz. Ap. 1 : 8
  " Ale weżmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi ".
  Owe 120 wierzących dusz....wiedziało, że czeka ich coś niezwykłego. Oni na to czekali.
  I to się stało.
  Dz. Ap. 2: 4.
  " I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch podawał ".
  Trwali w modlitwie, to i prosili Pana, by spełnił swoją obietnicę.
  W zasadzie to słyszeli obietnicę Jezusa daną przed Jego Wniebowstąpieniem " ...Nie oddalajcie się z Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie;  Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym "
  [Dz 1;4-5]
  Lecz nie wiedzieli na czym praktycznie polegać ma to. Dlatego oprócz koniecznego wymogu posiadania wiary, o czym Ty akcentujesz twierdząc że tylko chodzi o wiarą aby być ochrzczonym Duchem Świętym.
  Niezbędne jest PROSZENIE chrześcijan z wyjątkiem tych z pierwszego wieku ( Dz 19;2) " ...Czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy uwierzyliście? A oni mu na to: Nawet nie słyszeliśmy, że jest Duch Święty "
  Bo pierwsi chrześcijanie potrzebowali : WIARA oraz POSŁUSZEŃSTWO obietnicy Jezusa.

  Tak czy owak sama wiara nie jest wystarczająca aby być napełnionym Duchem Świętym.
 • w temacie Czy narodziłeś się na nowo?

  W: Religia
  sosna177 aloha sosna177 aloha sosna177 aloha
  Uważam że właśnie wyjaśniam słowo z "Ducha" w narodzeniu na nowo. Gdyż osoba narodzona na nowo OTRZYMUJE Go w chwili gdy czyni Panem swego życia Jezusa Chrystusa. Taki człowiek jeśli prosi Boga o chrzest Duchem Świętym to jest tak jak zapisane jest w Ewangelii Łukasz 11;13 " Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą.  "
  REASUMUJĄC.
  To człowiek narodzony na nowo ma już Ducha Świętego, lecz kiedy zabiega o to prosząc Boga o więcej to może być Nim ochrzczony. Nie wiem czy dość jasno wyrażam się ?Jasno jak słońce :)
  W Dz. Ap. czytamy :
  ".....czy otrzymaliście Ducha Świętego....gdy....uwierzyliście? "
  Warunkiem otrzymania GO....jest ....wiara.
  Nie można otrzymać czegoś, w co się nie wierzy. To chyba jest zrozumiałe :)Słońce jest niebezpieczne, trzeba rozwaznie z niego korzystać, może pomóc lepiej widzieć, ale może też oślepić albo spalić :)
  BO Dzieje Apostolskie w drugim rozdziale opisują : " A gdy nadszedł dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu. "
  Nieprawdopodobne byłoby uważanie że tych 120 wierzących zebranych jak nakazał Jezus, było niewierzącymi. Mimo tego zostali napełnieni Duchem Świętym, jaki płynie wniosek ? Nigdy inaczej nie twierdziłam.
  Tych 120 osób, zebranych w górnym pokoju, było wierzącymi. Ale jednak zostali napełnieni Duchem Świętym, natomiast Ty twierdzisz iż do tego niezbędna jest wiara, tak jakby zaprzeczasz Sama Sobie.
  Gdyż inną kwestią jest WIARA oraz PROSZENIE. Ze Słowa Bożego wynika iż do bycia ochrzczonym Duchem Świętym oprócz wiary konieczna jest prośba w tej intencji. Duch Święty, jest Duchem Prawdy.
  On nie może być wylany....na niewierzących...... Inaczej przeczyłby sam - sobie.
  "....proście, a otrzymacie...". To jest Słowo, które należy respektować.
  Kto nie prosi, ten nic nie otrzyma...Myślę, że to nie podlega dyskusji.
  Wszystko zgadza się co napisałaś. Jednak owe 120 wierzących osób nawet nie wiedziało o istnieniu Ducha Świętego, tym bardziej nie mogli o Niego prosić, lecz jednak zostali ochrzczeni.
 • w temacie Czy narodziłeś się na nowo?

  W: Religia
  sosna177 aloha sosna177 aloha
  Uważam że właśnie wyjaśniam słowo z "Ducha" w narodzeniu na nowo. Gdyż osoba narodzona na nowo OTRZYMUJE Go w chwili gdy czyni Panem swego życia Jezusa Chrystusa. Taki człowiek jeśli prosi Boga o chrzest Duchem Świętym to jest tak jak zapisane jest w Ewangelii Łukasz 11;13 " Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą.  "
  REASUMUJĄC.
  To człowiek narodzony na nowo ma już Ducha Świętego, lecz kiedy zabiega o to prosząc Boga o więcej to może być Nim ochrzczony. Nie wiem czy dość jasno wyrażam się ?Jasno jak słońce :)
  W Dz. Ap. czytamy :
  ".....czy otrzymaliście Ducha Świętego....gdy....uwierzyliście? "
  Warunkiem otrzymania GO....jest ....wiara.
  Nie można otrzymać czegoś, w co się nie wierzy. To chyba jest zrozumiałe :)Słońce jest niebezpieczne, trzeba rozwaznie z niego korzystać, może pomóc lepiej widzieć, ale może też oślepić albo spalić :)
  BO Dzieje Apostolskie w drugim rozdziale opisują : " A gdy nadszedł dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu. "
  Nieprawdopodobne byłoby uważanie że tych 120 wierzących zebranych jak nakazał Jezus, było niewierzącymi. Mimo tego zostali napełnieni Duchem Świętym, jaki płynie wniosek ? Nigdy inaczej nie twierdziłam.
  Tych 120 osób, zebranych w górnym pokoju, było wierzącymi. Ale jednak zostali napełnieni Duchem Świętym, natomiast Ty twierdzisz iż do tego niezbędna jest wiara, tak jakby zaprzeczasz Sama Sobie.
  Gdyż inną kwestią jest WIARA oraz PROSZENIE. Ze Słowa Bożego wynika iż do bycia ochrzczonym Duchem Świętym oprócz wiary konieczna jest prośba w tej intencji.
 • w temacie Czy narodziłeś się na nowo?

  W: Religia
  stiffnecked aloha

  Nie sprzeciwilaś się Bogusi w kwestii unicestwienia, wywnioskowałem więc że uznajesz iż człowiek grzeszny tylko przestaje istnieć. Jakim więc straszakiem bylby grzech dla człowieka jeśliby tylko przestał istnieć ?Sprobuj na skali od jednego do dziesieciu. Jezeli hemoroidy to 5 to ile dasz przestaniu istnienia?Widzę że rozumiem się bardziej z człowiekiem zaszufladkowanym jako niewierzący :) Tak naprawdę tylko Stwórca zna nasze wnętrza i intencje.
 • w temacie Czy narodziłeś się na nowo?

  W: Religia
  stiffnecked sosna177

  Jasno jak słońce :)
  W Dz. Ap. czytamy :
  ".....czy otrzymaliście Ducha Świętego....gdy....uwierzyliście? "
  Warunkiem otrzymania GO....jest ....wiara.
  Nie można otrzymać czegoś, w co się nie wierzy. To chyba jest zrozumiałe :)1 Kiedy Apollos znajdował się w Koryncie, Paweł przeszedł okolice wyżej położone, przybył do Efezu i znalazł jakichś uczniów.
  2 Zapytał ich: «Czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy przyjęliście wiarę?» A oni do niego: «Nawet nie słyszeliśmy, że istnieje Duch Święty».
  3 «Jaki więc chrzest przyjęliście?» - zapytał. A oni odpowiedzieli: «Chrzest Janowy».
  4 «Jan udzielał chrztu nawrócenia, przemawiając do ludu, aby uwierzyli w Tego, który za nim idzie, to jest Jezusa» - powiedział Paweł.
  5 Gdy to usłyszeli, przyjęli chrzest w imię Pana Jezusa.
  6 A kiedy Paweł włożył na nich ręce, Duch Święty zstąpił na nich. Mówili też językami i prorokowali.

  Mowicie tez jezykami?Tutaj świetnie uzupełnia moją myśl czlowiek który uważany jest na tym forum za niewierzącego.
  WNIOSEK.
  Chrzest Duchem Świętym NIE jest tożsamy z Jego otrzymaniem. Tak więc nie symptomy zobrazowane mówieniem obcymi językami, bo to można imitować, lecz Owoc Ducha Świętego w codziennym postępowaniu (Galacjan 5;22-23).
 • w temacie Czy narodziłeś się na nowo?

  W: Religia
  sosna177 aloha
  Uważam że właśnie wyjaśniam słowo z "Ducha" w narodzeniu na nowo. Gdyż osoba narodzona na nowo OTRZYMUJE Go w chwili gdy czyni Panem swego życia Jezusa Chrystusa. Taki człowiek jeśli prosi Boga o chrzest Duchem Świętym to jest tak jak zapisane jest w Ewangelii Łukasz 11;13 " Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą.  "
  REASUMUJĄC.
  To człowiek narodzony na nowo ma już Ducha Świętego, lecz kiedy zabiega o to prosząc Boga o więcej to może być Nim ochrzczony. Nie wiem czy dość jasno wyrażam się ?Jasno jak słońce :)
  W Dz. Ap. czytamy :
  ".....czy otrzymaliście Ducha Świętego....gdy....uwierzyliście? "
  Warunkiem otrzymania GO....jest ....wiara.
  Nie można otrzymać czegoś, w co się nie wierzy. To chyba jest zrozumiałe :)Słońce jest niebezpieczne, trzeba rozwaznie z niego korzystać, może pomóc lepiej widzieć, ale może też oślepić albo spalić :)
  BO Dzieje Apostolskie w drugim rozdziale opisują : " A gdy nadszedł dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu. "
  Nieprawdopodobne byłoby uważanie że tych 120 wierzących zebranych jak nakazał Jezus, było niewierzącymi. Mimo tego zostali napełnieni Duchem Świętym, jaki płynie wniosek ?
 • w temacie Czy narodziłeś się na nowo?

  W: Religia
  sosna177 aloha sosna177 Bogusia8 sosna177 robbo1 cyklpo nowe narodzenie to narodzenie z wody i ducha!!Nowe narodzenie z wody,to zapewne chrzest.
  wyjaśnij czym jest "nowe narodzenie z ducha"?
  Nie o chrzest chodzi.
  Kąpielą wodną jest.....Słowo Boże. Woda symbolizuje ....Słowo.
  Duch.....to Duch Święty.
  Mając te dwie rzeczy.....możesz mówić, że jesteś na nowo narodzony.
  Efez. 5: 26.
  " Aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez Słowo ".
  Tytus 3: 5.
  " Zbawił nas nie z uczynków sprawiedliwości, które spełnialiśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez KĄPIEL odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego ".
  Ew. Jana 3: 5.
  " Odpowiedział Jezus : Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego ".

  Ducha Świętego, daje tylko Bóg sam. On zstępuje na odrodzone serce. skoro Ducha Świętego Bóg daje sam... to ten któremu Ducha nie dał .. to nie ma na NIC szans ? Bóg go nie wybrał przed założeniem świata .. i co z nim teraz ? musi być unicestwiony ? wyjaśnij sosno bo steven się gdzieś ukrył !!!Mówimy o Duchu Świętym.
  Bo ducha ludzkiego.....ma każdy człowiek.
  Bóg każdemu daje szansę. Każdy może czytać Jego Słowo. Problem tkwi w tym....że nie każdy jest skłonny uwierzyć w to, że Słowo Boże prawdą jest.
  Nikt nie musi być unicestwiony.....wszyscy mają jednakową szansę.
  Zatwardziałość serc i twarde karki.....które nie chcą się ugiąć przed Bożym Słowem......otrzymają zapłatę. Ja tylko w kwestii słowa "UNICESTWIENIE" bo jest to kłamstwo diabelskie, gdyż człowiek jako taki jest niezniszczalny. W chwili śmierci fizycznej przestaje istnieć tylko jego sfera fizyczna, czyli ciało.
  Sosenko czy Ty uważasz że człowiek znika ?Odpowiadałam na post ....Bogusi8....
  To ...Bogusia8....pisała o unicestwieniu. Nie sprzeciwilaś się Bogusi w kwestii unicestwienia, wywnioskowałem więc że uznajesz iż człowiek grzeszny tylko przestaje istnieć. Jakim więc straszakiem bylby grzech dla człowieka jeśliby tylko przestał istnieć ?
 • w temacie Czy narodziłeś się na nowo?

  W: Religia
  sosna177 Bogusia8 sosna177 robbo1 cyklpo nowe narodzenie to narodzenie z wody i ducha!!Nowe narodzenie z wody,to zapewne chrzest.
  wyjaśnij czym jest "nowe narodzenie z ducha"?
  Nie o chrzest chodzi.
  Kąpielą wodną jest.....Słowo Boże. Woda symbolizuje ....Słowo.
  Duch.....to Duch Święty.
  Mając te dwie rzeczy.....możesz mówić, że jesteś na nowo narodzony.
  Efez. 5: 26.
  " Aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez Słowo ".
  Tytus 3: 5.
  " Zbawił nas nie z uczynków sprawiedliwości, które spełnialiśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez KĄPIEL odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego ".
  Ew. Jana 3: 5.
  " Odpowiedział Jezus : Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego ".

  Ducha Świętego, daje tylko Bóg sam. On zstępuje na odrodzone serce. skoro Ducha Świętego Bóg daje sam... to ten któremu Ducha nie dał .. to nie ma na NIC szans ? Bóg go nie wybrał przed założeniem świata .. i co z nim teraz ? musi być unicestwiony ? wyjaśnij sosno bo steven się gdzieś ukrył !!!Mówimy o Duchu Świętym.
  Bo ducha ludzkiego.....ma każdy człowiek.
  Bóg każdemu daje szansę. Każdy może czytać Jego Słowo. Problem tkwi w tym....że nie każdy jest skłonny uwierzyć w to, że Słowo Boże prawdą jest.
  Nikt nie musi być unicestwiony.....wszyscy mają jednakową szansę.
  Zatwardziałość serc i twarde karki.....które nie chcą się ugiąć przed Bożym Słowem......otrzymają zapłatę. Ja tylko w kwestii słowa "UNICESTWIENIE" bo jest to kłamstwo diabelskie, gdyż człowiek jako taki jest niezniszczalny. W chwili śmierci fizycznej przestaje istnieć tylko jego sfera fizyczna, czyli ciało.
  Sosenko czy Ty uważasz że człowiek znika ?