• przemyślenia obrzydliwego antysemity część III ostatnia ...czyli, gdzie się podziała strona IPN ? !!!

  W: Religia
  Na oficjalnej stronie IPN pojawiła się podadres :

  ipn.gov.pl/publikacje/biuletyn-instytutu-pamieci-narodowej/nr-112005

  Strona zawierała mnóstwo dokumentów o Żydach , którzy zaraz po wojnie wrócili z ZSRR do Polski.
  W/g tych dokumentów Żydzi - komuniści zajęli bardzo wysokie stanowiska w aparacie "bezpieczeństwa i sprawiedliwości" i zabrali się ochoczo za karanie polskich patriotów.

  Ze strony , która niestety istniała tylko kilka dni, udało mi się wynotować tylko kilka cytatów :

  Sowiecki doradca Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego pułkownik Mikołaj Steliwanowski w raporcie z 20 października 1945 do Ludowego Komisarza Spraw Wewnętrznych Ławrientija Berii informował, że Żydzi w MBP stanowią 18,7% zatrudnionych i zajmują 50% stanowisk kierowniczych. W I Departamencie Żydzi stanowili 27% zatrudnionych i zajmowali 100% stanowisk kierowniczych, w Wydziale Personalnym 23% pracowników było Żydami, a w kierownictwie było siedmiu Żydów. Wydział do spraw Funkcjonariuszy (inspekcja specjalna) składała się w 33% z Żydów, wszyscy oni zajmowali stanowiska kierownicze. W Wydziale Sanitarnym Żydzi stanowili 49%, w Wydziale Finansowym 30%.

  W 1949 roku ambasador ZSRR w Polsce Wiktor Lebiediew pisał że „w MBP poczynając od wiceministrów, poprzez dyrektorów departamentów, nie ma ani jednego Polaka, wszyscy są Żydami. W Departamencie Wywiadu pracują wyłącznie Żydzi”.

  Na 447 kierowniczych stanowisk (bez wojewódzkich urzędów bezpieczeństwa) 131 posad (czyli prawie 30%) zajmowały osoby które w rubryce narodowość wpisane miały Żyd. Od 1944 do 1954 Żydzi zajmowali w MBP 37,1% stanowisk kierowniczych. Po 1954 odsetek Żydów spadł we władzach bezpieki do 34,5%. Od 1944 do 1954 szefowie wojewódzkich urzędów bezpieczeństwa w 20, 5% byli Żydami.

  Liczni Żydzi byli komendantami komunistycznych koncentracyjnych obozów pracy (po II wojnie światowej w całej Polsce było ich ponad 300). Salomon Morel był komendantem obozu w Świętochowicach dla Niemców i Ślązaków. Następnie komendantem byłej fili Auschwitz w Jaworznie (gdzie zastąpił Iwana Mordasowa). Morel zabił osobiście lub doprowadził do śmierci ponad 10.000 osób."

  Sądzicie , że IPN nie boi się nikogo ?

  Błąd w rozumowaniu....

  W dzisiejszym świecie Żydów boją się wszyscy ....:)))


 • przemyślenia obrzydliwego antysemity częśćII ...pogrom kielecki

  W: Religia
  Pogrom kielecki

  4 lipca 1946 roku w Kielcach rozeszła się makabryczna wieść : miejscowi Żydzi porwali dziecko.
  W wyniku tej plotki rozpoczęła się bitwa między Polakami a Żydami na wskutek której zginęło 36 Żydów i 4 Polaków.
  Państwo polskie natychmiast zareagowało na zbrodnie. Pierwsze procesy karne odbyły się dosłownie w kilka dni po zdarzeniu (9-12 lipca) i skoczyły się tragicznie dla uczestników - dziewięć kar śmierci.

  Inne pogromy w europie :

  Pogrom Litewski :

  Inspiratorem pogromu był Franz Stahlecker, dowódca Einsatzgruppe A, natomiast wykonawcą dowódca miejscowych partyzantów Algirdas Klimaitis. Według raportu Einsatzgruppe A zginęło wtedy 3800 Żydów.

  Pogrom Ukraiński
  We Lwowie członkowie OUN utworzyli oddziały milicji atakujące wycofujące się oddziały Armii Czerwonej, a zaraz potem miejscowych Żydów.
  Wielu z nich zostało przez nie pobitych na śmierć lub po prostu zastrzelonych. Do oddziałów milicji dołączyli także zwykli Ukraińcy dokonując potem prawdziwego pogromu żydowskich mieszkańców miasta, w którym jak się szacuje, mogło zginąć około 4 tys.

  Pogrom Rumuński

  Masakra w mołdawskich Jassach

  W trakcie masakry rumuńscy żołnierze, policjanci, a także zwykli cywile masowo zabijali Żydów – już w pierwszej fazie wymordowano ich około 8 tysięcy. Kolejne 5 tysięcy Żydów bitych i poniżanych zapędzonych zostało do transportów kolejowych, które następnie przez wiele dni bez celu kursowały po Rumunii, uśmiercając setki osób. Ocenia się, że liczba żydowskich ofiar w Jassach sięgać może nawet 15 tysięcy.

  Pogrom na Łotwie

  Szczególną rolę odegrało komando dowodzone przez Viktorsa Arājsa (Arājs Commando), które systematycznie przeczesywało łotewskie wsie i miasteczka, bezwzględnie mordując w nich całe żydowskie społeczności. Komando Arājsa uczestniczyło m.in. w zbrodni, jakiej Niemcy w dniach 30 listopada i 8 grudnia 1941 r. dopuścili się na Żydach w lesie Rumbula pod Rygą, gdzie zamordowano łącznie ok. 25 tys. ludzi z ryskiego getta. Historycy szacują, że z liczącej prawie 90 tys. społeczności łotewskich Żydów mogło przetrwać jedynie kilkanaście tysięcy.

  Pogrom słowacki


  Trzeba pamiętać , że Słowacja miała własny rząd

  Wdrażanie „ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej” zaczęło się na Słowacji od wspólnej niemiecko-słowackiej konferencji, jaka miała miejsce w Bratysławie w lutym 1942 r. W rezultacie tej konferencji słowaccy Żydzi zaczęli być deportowani do niemieckich obozów, głównie do Auschwitz. Szacuje się, że do lata 1942 r. w obozie w Auschwitz zamordowano większość słowackich Żydów. W rezultacie tego, z prawie 90 tysięcy słowackich Żydów zagładę przetrwało zaledwie kilka tysięcy,

  Pogrom Francuski

  Piszę nie o okupowanej Francji z Paryżem, tylko o Francji pod rządami Vichy

  Francuska policja z wielkim zaangażowaniem organizowała łapanki Żydów, którzy następnie lokowani byli we francuskich obozach w Drancy, Compiègne, Pithiviers i Beaune-la-Rolande, skąd potem trafiali do obozów zagłady (głównie Auschwitz). Było to możliwe dzięki wielkiemu zaangażowaniu francuskiej kolei, która wniosła ogromny wkład w to, aby przetransportować zachodnioeuropejskich Żydów do niemieckich obozów zagłady. Szacuje się, że w latach 1942–1944 francuskie koleje państwowe, którymi zarządzał reżim Vichy, przetransportowały około 76 tys. Żydów, w tym ponad 11 tys. dzieci.

  Czym więc się różnią pogromy w innych krajach od tzw. pogromu kieleckiego.?

  ...ilością zabitych ....to chyba rzuca się jako pierwsze w oczy.

  Ale przede wszystkim, pogromy w innych krajach, odbywały się z udziałem organizacji narodowych ,Litewskich , łotewskich ...itd itd .

  W Polsce nie było ani jednej organizacji z orzełkiem na czapce, która w porozumieniu z Niemcami likwidowałby Żydów

  Wręcz przeciwnie , AK miała oddział o nazwie Żegota , który zabijał polskich i żydowskich szmalcowników

  I TO NAJBARDZIEJ BOLI NIEKTÓRYCH POLAKOŻERCÓW.
 • Żydzi , czyli przemyślenia obrzydliwego polskiego antysemity. cz I

  W: Religia
  Żydów w przedwojennej Polsce było około 11 % całości populacji.
  To naród, który mimo 500 lat zamieszkiwania w naszym kraju nigdy się nie zasymilował.
  W większości nie byli (duchowo) obywatele polscy i właściwie nigdy nie identyfikowali się z nami.
  W czasie zaborów, jak czytamy w kronice Olafa Bergmanna, Żydzi zamieszkujący ziemie polskie znajdujące się pod zaborami byli obojętnie, lub wrogo nastawieni do polskich dążeń niepodległościowych. Według tego historyka większość polskich Żydów, jako mniejszość w społeczeństwie popierała silniejszego zaborcę.

  W obliczu powstania wielkopolskiego 1848 roku Żydzi w Poznaniu wystąpili przeciwko Polakom. Przewodniczący Rady Miejskiej Moritz Mamroth na jej posiedzeniu stwierdził, że nie trzeba spocząć póki ostatni Polak nie opuści miasta. 26 maja 1848 roku zgromadzenie Żydów i Niemców w Poznaniu zaprotestowało przeciwko otwarciu gimnazjum Świętej Marii Magdaleny, uzasadniając to, że w niemieckim mieście tylko niemieckie szkoły być mogą

  Józef Piłsudski wydał w maju 1893 w imieniu PPS odezwę, skierowaną do towarzyszy socjalistów Żydów w polskich zabranych prowincjach, w której oskarżał Żydów o narzucanie na Litwie języka rosyjskiego jako narzędzia kultury, co wzbudzało niechęć proletariatu polskiego i litewskiego, żądał przerwania rusyfikacji kraju.

  Senat Imperium Rosyjskiego wydał orzeczenia uzupełniające do ordynacji wyborczej do IV. Dumy w 1912, w wyniku czego Żydzi uzyskali w Warszawie większość uprawnionych do głosowania, w kurii ogólnej zyskali 46 elektorów na ogólną liczbę 83. Ludność żydowska stanowiła wówczas 37% ludności miasta.

  Po I wojnie światowej , żydowska prasa amerykańska rozpisywała się ( podobnie jak dzisiaj) o wielkim antysemityzmie Polaków. Powołano kilka komisji , z których większość nie dostrzegła nawet części zbrodni sugerowanych przez "wolną amerykańską prasę.
  W sprawozdaniu komisji angielskiego rządu Kapitan Wright napisał:

  „Zdawało się rzeczą pewną, że jedno z dwóch mocarstw, Niemcy albo Rosja, musi zwyciężyć i że Żydzi, którzy dali pieniądze obydwu stronom, są zupełnie zabezpieczeni. Tymczasem pogardzana przez nich Polska zmartwychwstała wcześniej. Dziś nawet Żydom trudno uwierzyć w jej wskrzeszenie”

  Podczas obrony przed Bolszewizmem w 1920 roku , w czasie Bitwy Warszawskiej z inicjatywy nowo mianowanego ministra spraw wojskowych gen. Kazimierza Sosnkowskiego internowano wszystkich żołnierzy i oficerów żydowskich. W obozie w podwarszawskiej Jabłonnie znalazło się wówczas 17 tys. poborowych i ochotników oraz żołnierzy i oficerów już znajdujących się na froncie.

  Komunizm przedwojennym Polkom był ideowo obcy , Za to Żydzi zakochali się w nim bez pamięci.

  W r. 1935 w Warszawie na 4.000 aresztowanych za działalność komunistyczną
  było 3.600 żydów, a 400 Polaków, czyli 90% żydów, a 10% Polaków. Na
  1 stycznia 1937 r. warszawska organizacja "Komunistycznej Partii Polskiej"
  liczyła 70% żydów, a 30% Polaków,
  związek zaś komunistycznej młodzieży
  polskiej liczył 85% żydów, a 15% Polaków. — Wyroki sądowe Warszawskiej
  Apelacji, równającej się mniej więcej Województwu Warszawskiemu, skazały
  za komunistyczną działalność w r. 1937:
  w styczniu: 87,50% żydów, 12,50% Polaków,
  w lutym: 77,00% żydów, 23,00% Polaków,
  w marcu: 87,50% żydów, 12,50% Polaków,
  w kwietniu: 91,25% żydów, 8,75% Polaków,
  w maju: 95,00% żydów, 5,00% Polaków,
  w czerwcu: 87,50% żydów, 12,50% Polaków,
  w lipcu: 90,00% żydów, 10,00% Polaków,
  w sierpniu: 100,00% żydów, 0,00% Polaków,
  we wrześniu: 96,00% żydów, 4,00% Polaków,
  w październiku: 95,00% żydów, 5,00% Polaków,
  w listopadzie: 60,00% żydów, 40,00% Polaków,
  w grudniu: 90,00% żydów, 10,00% Polaków.
  Trzeba pamiętać , śledząc powyższe zestawienie , że Żydzi to tylko 10% populacji ówczesnej Rzeczpospolitej.


  17 września 1939 roku oddziały bolszewickie, zostały powitane kwiatami przez ludność żydowską ...

  Kogoś to jeszcze dziwi ? :))))
 • jak ukształtowano współczesnego europejczyka

  W: Religia
  Kiedyś , w 1991 roku pracowałem w wielkiej (na te czasy ) firmie handlowej.
  Kupowaliśmy i sprzedawliśmy wszystko :

  - ziemniaki do Rumunii, za jajka i meble , z Czechosłowacji piwo , a w Polsce (po przekupieniu stosownej ilości "zasłużonych dla demokracji") handlowaliśmy "klubowymi krakowskimi".

  Mieliśmy też komórkę odpoiedzialną za tzw. chemię gospodarczą. Tam pierwszy raz spotkałem się z niewyobrażalną mocą środków masowego przekazu.
  Przyjechał do nas przedstawiciel firmy Lewer . Do nas przedstawiciele różnych firm wpadali dość często , ze względu na przedstawicielkę naszej firmy.
  Dla potrzeb tego tematu nazwijmy ją Kasią . Trzeba wiedzieć , że Kasia miała urodę z tych "urod" , że faceci (przedstawiciele handlowi) witając się z nią mówili :

  - witam . Jestem przedstawicielem firmy ( np. ) Polonez Export i nazywam się....
  Tutaj , po spojrzeniu w oczy Kasi , wiedza handlowca zazwyczaj się kończyła.

  Tak więc Kasia była skarbem firmy i pewnego razu ...

  - Piotrek ! ...można na chwilę ?

  Podszedłem ...
  - ten pan mówi , żebyśmy sobie Cifa kupili ....jak najwięcej - powiedziała Kasia wskazując na niskiego grubaska w okularach
  - a co to jest to "cifa " - zapytałem obrzucając pogardliwym wzrokiem przykurczonego gościa .
  - to jakiś płyn do szorowania - powiedziała Kasia , natomiast grubasek nic nie odpowiedział , bo okazał być się Szwajcarem , dla którego język polski był jak najbardziej obcy.

  - a co to za pokurcz ? - zapytałem Kaśki , upewniwszy się wcześniej , że Szwajcar nie mówi po Polsku

  - ten pokurcz to szef firmy reklamowej (tutaj wymieniła nazwę ) , a na jego zegarek pracowałbyś 10 lat - Kaśka z uśmiechem , ale jednocześnie tak akcentowała , żebym w końcu "zajarzył o co biega"

  na słowo "zegarek" Szwajcar wyraźnie się poruszył i dumnie uśmechnął .

  - o rzesz ty , serojadzie - pomyślałem , jesteś pierwszym obcokrajowcem, który poznał słowo zegarek wcześniej , niż kurwa.

  spojrzałem na czasomierz ...

  rzeczywiście , był to Jaeger-LeCoultre z częściowo odkrytym mechanizmem ...

  - no i on mówi żeby nakupić tego Cifu , bo za dwa tygodnie rusza reklama telewizyjna i ... - tutaj Kasia liczyła na moją inteligencje , ale się przeliczyła , tak więc kontynuowała

  - ...i społeczeństwo polskie zostanie poddane działaniu nowoczesnej psychotechnice zachodniej. On mówi ( zerknęła na Szwajcara ) , że to będzie pogrom...

  - no nie wiem , podrapałem się w łysiejącą czaszkę , a ile chcesz tego kupić ?

  - 200 palet ...
  - ile ??...zwariowałaś babo ?!

  - minimum 200 palet - powtórzyła Kaśka

  - ale co ja ? ! ...dzwoń do Andrzeja .

  Andrzej był właścicielem firmy i ale akurat pojechał do Rumunii ...w każdym razie nieuchwytny telefonicznie .
  Kaśka nawet nie komentowała mojej kretyńskiej próby wymigania się od decyzji...

  - co robimy? ...Kaśka po chwili oczekiwania
  - a ile to będzie kosztowało ? - ja
  - gruby załatwi termin na dwa tygodnie - argument Kaśki
  - coś ty mu obiecała ? ...swój "pierwszy raz " ? - zmarszczyłem czoło
  - dla niego wystarczy kawa - Kaśka zrobiła niecierpliwą minę ....- co robimy ?

  - dobra , bierz - zadecydowałem

  Dwa tygodnie później pokazała się reklama telewizyjna , a w trzy dni później sprzedaliśmy 200 palet Cifa na 20% zarobku.

  Takie były lata 90 - te i to jest wpływ mediów na zachowanie ludzi .

  A w nawiązaniu ...

  Ostatnio przechwycono list szefa Marka Dekana szefa Axel Springera .

  Axel Springer to wielki inwestor na rynku mediów polskich , niemieckich czeskich , węgierskich ...

  Pan Mark instruuje dziennikarzy :
  nadchodzącym czasie na autostradzie unijnej integracji pojawia się nie tylko pas szybkiego i wolnego ruchu, ale też parking. I to jest właśnie moment, gdy do gry włączają się wolne media, tak jak my (...)
  " Podpowiedzmy im co zrobić, żeby pozostać na pasie szybkiego ruchu i nie skończyć na parkingu"

  Nie czytaliści o tym w Gazecie Wyborczej ? nie było w TVN 24 ?

  - ojej ...musiało im to umknąć !!! ;) :D
 • Przemówienie Międlara rok 2015...

  W: Religia
  W załączeniu link do przemówienia Ks. Międlara z marszu wolności 2015.

  Facet mówi jakby w życiu nie był w XXI wieku, ...ba facet mówi, jakby nie był nigdy w XX wieku.

  Międlar jest zacofanym średniowiecznym katolem, nawołującym do walki z Islamem .

  Mimo to ...820.000 wyświetleń i prawie 8000 komentarzy w lwiej większości pozytywnych.

  w komentarzach czytamy :

  - niestety moja Szwecja już upadła , brońcie europy bracia "
  - zapraszamy do holandii ...proszę księdza !
  - pozdrowienia z Indii dla wielkiej Polski !
  - jestem amerykaninem , mój dzadek był Polakiem ...wracam do Polski , tam moje miejsce !

  Itd , itd.

  Jak to skomentować ? Katolstwo jest trendy ? Bycie katolem to zaszczyt ?

  Zapraszam do lektury komentarzy ...ciekawe :)

  https://www.y(...)ndex=15
 • Islam w europie zachodniej

  W: Religia
  Ostatnio w GW przeczytałem dziwny artykuł .
  Pisano w nim , że popularność Merkrlowej rośnie.

  - jak to możliwe ? ...- pomyślałem , przecież to ona sprowadziła do Niemiec uchodźców i to (wydało mi się ) jest największy problem przeciętnego Szwaba.

  Okazało się, że nie ...owszem Niemcy maja olbrzymi problem z imigrantami , ale nie tymi od Merkelowej, tylko z Turkami , którzy obecnie są obywatelami Niemiec.

  Turcy niemieccy nie zintegrowali się ze społeczeństwem sąsiadów.
  Obecnie w Niemczech jest trzy miliony Turków, 1000 tureckich imamów, 900 tureckich meczetów.
  Ci ludzie mają bardzo często obywatelstwo niemieckie, ale nie są Niemcami. Kraj , w którym mieszkają jest im w najlepszym razie obojętny.

  To oni wywieszają flagi Tureckie na balkonach i oni orgaizują manifestacje, które można porównać tylko z 1-maja. Te manifestacje są często poparciem dla obecnych rządów Erdogana i tym samym są przeciwko niemieckiej polityce.
  Takiej V-kolumny nie było jeszcze chyba w historii świata.

  Tak więc Niemcy nie interesują się na razie imigrantami Merkelowej , ten problem zostawili sobie na później.

  Ps

  Obserwuję od kilku tygodni De Welt . Nie było dnia, żeby na pierwszej stronie tej gazety nie było problemu z Turkami niemieckimi .

  Dzisiaj jest tak :https://www.welt.de/


 • Szwedzi osiągnęli dno absurdu...

  W: Religia
  Nie dalej jak rok temu , czytałem o pewnej Włoszce - turystce .

  Otóż, ta Włoszka na rynku w Sztokholmie, dala klapsa swojemu dziecku.
  Przyjechała dzielna szwedzka policja i ... impulsywna mama pojechała do Włoch sama. Dziecko zostało w Szwedzkiej rodzinie zastępczej.

  Można by powiedzieć ...co kraj to obyczaj, ale...

  Ostatnio dowiedzieliśmy się , że po trzech miesiącach aresztu zostali wypuszczeni somalijscy gwałciciele białej Szwedki. Nie dość , że "wypuszczeni , to jeszcze otrzymali odszkodowanie.

  Nikt nie kwestionował faktu gwałtu i sprawstwo też było udowodnione. Chodziło tylko o to , że Szwedka nie potrafiła sobie przypomnieć , który murzyn gwałcił bardziej brutalnie, a który mniej brutalnie.

  I na koniec , wiadomość z ostatniej chwili ...prawie.

  Szwedzki sąd uznał małżeństwo 12 letniej dziewczynki .
  Głównymi argumentami były takie fakty, że :
  - dziewczynka była już mężatką, przed przyjazdem do Szwecji.
  - jeżeli odebrać dziewczynkę mężowi , to mąż i jego rodzina mogliby skrzywdzić opiekunów sądowych.
  - poza tym honor rodziny, nakazywałby w takim przypadku zabić dziewczynkę.
  I zrobiliby to bracia , albo ojciec.

  No cóż ...witamy w nowej Szwecji ! :)
 • Jak to się stało , że wielka pomyłka I chrześcijan , stała się wielką pomyłką ŚJ ...część III ostania

  W: Religia
  Założycielami wyznania byli CT. Russell i F.J. Rutherford . A powodem do stworzenia organizacji był rok 1874.
  Rok 1874 według naukowych badań tych dwóch panów, był rokiem niewidzialnego zejścia Jezusa Chrystusa na ziemię , czyli Koniec świata .

  Jak to obliczono ? Bardzo prosto .
  Otóż rok 539 ne jest rokiem upadku babilonu , a 1335 to fragment biblii wyrwany z kontekstu
  DN 12:12
  "Szczęśliwy ten, który wytrwa i doczeka tysiąca trzystu trzydziestu pięciu dni.

  Teraz dni zamieniamy na lata i ...1335 dni = 1335 lat

  Teraz dodajemy datę upadku babilonu do dni zamienionych na lata i otrzymujemy ;

  rok 539 -ty + 1335 dni-roków = 1874 rok czyli koniec świata

  a gdy nam to nie pasuje , to mówimy , że data upadku babilonu jest nieprecyzyjna , ustalamy ją na rok 579 ...i co mamy ?

  rok 579 - ty + 1335 dni - roków = 1914 rok czyli koniec świata

  A do poparcia naszych tez używamy cytatów z pisma świętego , o ktorych mówiłem w części I i w części II

  Koniec trzyczęściowej bajki dla dorosłych ...

  Dobranoc :)))

 • Wielka pomyłka pierwszych chrześcijan część II oczekiwanie przyjścia.

  W: Religia
  Tak jak wspominałem w I części , apostołowie oczekiwali powrotu Chrystusa jeszcze za swojego życia.

  Tę nadzieje na powrót Pana i na sowitą zapłatę dla wiernych, odnajdujemy w listach apostolskich :

  Jana 2: 18

  18 Dzieci, jest już ostatnia godzina,
  i tak, jak słyszeliście, Antychryst nadchodzi,
  bo oto teraz właśnie pojawiło się wielu Antychrystów;
  stąd poznajemy, że już jest ostatnia godzina.

  piotra 4;7
  Dlatego nawet umarłym głoszono Ewangelię, aby wprawdzie podlegli sądowi jak ludzie w ciele, żyli jednak w Duchu - po Bożemu. 7 Wszystkich zaś koniec jest bliski.

  do hebrajczyków 10 35 :37
  35 Nie pozbywajcie się więc nadziei waszej, która ma wielką zapłatę. 36 Potrzebujecie bowiem wytrwałości, abyście spełniając wolę Bożą, dostąpili obietnicy.
  37 15 Jeszcze bowiem za krótką, za bardzo krótką chwilę
  przyjdzie Ten, który ma nadejść, i nie spóźni się
  .

  hbr 10;23
  trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo godny jest zaufania Ten, który dał obietnicę. 24 Troszczmy się o siebie wzajemnie, by się zachęcać do miłości i do dobrych uczynków. 25 Nie opuszczajmy naszych wspólnych zebrań, jak się to stało zwyczajem niektórych, ale zachęcajmy się nawzajem, i to tym bardziej, im wyraźniej widzicie, że zbliża się dzień.
  list do tesaloniczan 4;16;17
  Sam bowiem Pan zstąpi z nieba na hasło i na głos archanioła, i na dźwięk trąby Bożej, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. 17 Potem my, żywi i pozostawieni, wraz z nimi będziemy porwani w powietrze, na obłoki naprzeciw Pana, i w ten sposób zawsze będziemy z Panem. 18 Przeto wzajemnie się pocieszajcie tymi słowami!


 • Wielka pomyłka pierwszych chrześcijan część I ,czyli jak zapamiętano słowa Chrystusa.

  W: Religia
  Pierwsi chrześcijanie nie mieli zamiaru zakładać kościoła powszechnego, ponieważ byli przekonani o rychłym końcu świata .

  Ba , nie mieli nawet zamiaru pisać ewangelii ...bo po co ?
  Ludzie przekazywali sobie dobrą nowinę z ust do ust i czekali na powrót zbawiciela.

  Gdy ten nie nadchodził i kiedy apostołowie powoli zaczeli wymierać, postanowiono spisać historię
  mesjasza dla przyszłych pokoleń.
  Najwcześniejsze ewangelie pisane, powstały dopiero po roku 80 n.e.

  Przeczytamy więc , jak apostołowie zapamiętali słowa Jezusa Chrystusa i co było nadzieją pierwszych chrześcijan :

  mk 1:14
  Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: 15 "Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!"

  mt 4;17
  17 Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: "Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie".
  łk 21 ; 30;31;32
  Gdy widzicie, że wypuszczają pączki, sami poznajecie, że już blisko jest lato. 31 Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, iż blisko jest królestwo Boże. 32 Zaprawdę, powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się wszystko stanie.
  mk 13 ; 29;30;31
  Kiedy już jego gałąź nabiera soków i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. 29 Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, że blisko jest, we drzwiach. 30 Zaprawdę, powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie.
  mt 15 ;27 ; 28
  27 Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi, i wtedy odda każdemu według jego postępowania. 28 Zaprawdę, powiadam wam: Niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w królestwie swoim".
  mt 10;22
  A gdy was prześladować będą w jednym mieście, uciekajcie do drugiego; zaprawdę powiadam wam: Zanim zdążycie obejść miasta Izraela, Syn Człowieczy przyjdzie.