• w temacie Oby ich serce było takie, aby się mnie bali i przestrzegali wszystkich moich przykazań po...

  W: Religia
  stevn
  ireneo te wszystkie przykazania, codo jednego znane były zanim duch święty dyktował pismo biblijne. Mojżesz nawet zwiał na pustynie by ujść karze za morderstwo jakie popełnił gdyż poganie mieli takie przykazanie. Wiesz chyba o tym, że Kain nie poniósł sprawiedliwej kary za mord. A to dlatego, że bóg jeszcze nie znał Mojżeszowych przykazań. Ludzie dali sobie radę bez niego.
  [image]0007DDQETEJIYAHO[/image]
  [image]0007DDQF9Y3H7J41[/image]
  no to jest ta ziemia płaska, co jest proste wedle Biblii, czy okrągła - jest kłamstwem?
 • w temacie Zapatrzeni w muzułmańskie "wartości" ?

  W: Hydepark
  "W wielu religiach pojawia się niepełnosprawność jako
  nieszczęście zesłane przez Boga, los, karmę, często widzia
  -
  na jest też jak kara za grzechy własne lub przodków (por.
  Goodleya 2011: 6–7; Miles 1995: 22; Żuchowska-Skiba
  2016: 54–55). Islam odrzuca zupełnie ten punkt widzenia.
  Niektóre wersety Koranu wprost odwołują się do takiego
  sposobu myślenia i jednoznacznie odrzucają stwierdzenia,
  iż osoby niepełnosprawne są nieczyste czy pod wpływem
  działania diabła i z tego powodu powinny być segregowane
  . "
 • w temacie Zapatrzeni w muzułmańskie "wartości" ?

  W: Hydepark
  "Badacze islamu
  analizujący zobowiązania społeczności wobec osób z nie
  -
  pełnosprawnościami zwracają uwagę na trzy kwestie po
  -
  jawiające się w tym kontekście, tzn. kwestie zapewnienia
  leczenia, dobrobyt oraz niepełnosprawność jako kwestia
  praw człowieka. Osoby niepełnosprawne nie mogą zostać
  odsunięte czy odrzucone ze względu na swoją niepełno
  -
  sprawność. Zapewnienie dobrobytu osobom niepełno
  -
  sprawnym jest również obowiązkiem wspólnoty. Efekt ten
  jest/powinien być realizowany dzięki zakatowi (jałmużnie),
  który jest uznawany za element wspierający wszystkich
  w gorszej sytuacji ekonomicznej. "
 • w temacie Zapatrzeni w muzułmańskie "wartości" ?

  W: Hydepark
  ułomny do seminarium przyjęty nie zostanie. do zakonu da się wkręcić. Oczywiście chodzi mi o ułomnego na ciele. Na duszy to nawet lepiej. większość takich..
 • w temacie Zapatrzeni w muzułmańskie "wartości" ?

  W: Hydepark
  stevn [image]0007DCO5VTKC015K[/image]
  syn boga to bóg. Czy bóg może umrzeć? No i lipa z tym zbawieniem. Tata przecież nie celebruje żałoby po synu miesiąc w miesiąc.
 • w temacie Oby ich serce było takie, aby się mnie bali i przestrzegali wszystkich moich przykazań po...

  W: Religia
  te wszystkie przykazania, codo jednego znane były zanim duch święty dyktował pismo biblijne. Mojżesz nawet zwiał na pustynie by ujść karze za morderstwo jakie popełnił gdyż poganie mieli takie przykazanie. Wiesz chyba o tym, że Kain nie poniósł sprawiedliwej kary za mord. A to dlatego, że bóg jeszcze nie znał Mojżeszowych przykazań. Ludzie dali sobie radę bez niego.
 • w temacie Jezus bardzo martwi się o zbawienie nas wszystkich.

  W: Religia
  ~icona Jezus:
  "... Wszystkie Ewangelie mają być dla was pomocą do zgłębiania Pisma Świętego, abyście rozpoznali swoją drogę; abyście, Moje ukochane dzieci, wszyscy weszli do Królestwa Niebieskiego. Oderwijcie się od zniewoleń, które prowadzą was w odwrotnym kierunku niż Ewangelia. To wszystko, za czym pędzicie, prowadzi do nicości. ZATRZYMAJCIE SIĘ, aby się narodzić i aby zostać zbawionym. " .
  Dziecko, stary testament jest sprzeczny z Nowym testamentem, a Ewangelie też w opisie zdarzeń sobie zaprzeczają. Gdybyś je przeczytał doszedłbyś do takich samych wniosków..