• w temacie Temat niemodny i przestarzały?

  W: Religia
  ~błędny rycerz siły ciemności od wieków wiele pracują nad tym aby ludzie uważali , że po śmierci nic nie ma . Czynią tak by jak najwięcej zaludnić piekło. Jednak relację tych , którzy powrócili ze śmierci klinicznej do życia mówią coś przeciwnego. Jest to doświadczenie obiektywne w każdym regionie świata podobnie doświadczane i opisywane . Jest to wiedza prawie doświadczalna .
  ....i ci sceptycy, w godzinie śmierci.....będę musieli przyznać, że się pomylili.
 • w temacie Temat niemodny i przestarzały?

  W: Religia
  ~KlerykRodryk Sosna - kłamiesz i nadużywasz. Znam co najmniej 2 religie w których ludzie nie wierzą w życie poza materialne : Kościół Latającego Potwora Spaghetti i scjentologowie. Wyznań takich i podobnych jest więcej.
  Pisałam o chrześcijanach, a nie o.... spaghetti.
  I nie kłamię, ani nie nadużywam.
 • w temacie Radość dla jednych a smutek dla drugich

  W: Religia
  aloha
  sosna177
  aloha [

  Izraelici odrzucili Mesjasza, jednak nie wszyscy...
  Skoro prawdą jest to co piszesz czym dla Ciebie jest Słowo Boże, to proszę zobacz co napisał apostoł w Rzymian 11;25-26 „ A żebyście nie mieli zbyt wysokiego o sobie mniemania, chcę wam, bracia, odsłonić tę tajemnicę: zatwardziałość przyszła na część Izraela aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą, i w ten sposób będzie zbawiony cały Izrael, jak napisano: Przyjdzie z Syjonu wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba. „
  Jeden werset mówi tak, jak napisałeś....inny mówi o resztce...
  A jeszcze inny mówi o 144 tysiącach.
  Tu jest potrzebna ...mądrość, która od Boga pochodzi.
  Chyba nie chcesz powiedzieć że Biblia zawiera sprzeczności ?

  Zamieszczam fragment ze strony którą polecam wszystkim forumowiczom.

  Jedność i spójność całej Biblii wynika z faktu istnienia jednego Boskiego Autora. Dlatego nieomylną regułą interpretacji Pisma jest samo Pismo. Gdy porównujemy ze sobą różne fragmenty Pisma Świętego, wtedy możemy odkryć ich właściwe zrozumienie oraz pełnię intencji Boskiego Autora.
  http://zwiedz(...)dy.html
  Ani nie chcę powiedzieć, ani nie mówię. Nie wiem z kąd Ci to przyszło do głowy?
  Wiem, jak należy czytać Biblię.
  Dlatego Ci napisałam, że tą mądrość - zrozumienie.....daje Bóg.
  I te myśli, które są od Boga....nie zawsze da się wyrazić....słowami.
 • w temacie Jak można twierdzić że Duch Święty nie jest Osobą ?

  W: Religia
  [cytat kogo=~gosc][cytat kogo=~gosc1][cytat kogo=cyklpo][cytat kogo=sosna177][cytat kogo=~gosc1][cytat kogo=sosna177][cytat kogo=~gosc1][cytat kogo=~gosc][cytat kogo=sosna177]

  A zastanowiłeś się, dlaczego to napisali?
  Odpowiedz znajdziesz w Słowie Bożym.
  Ci nauczeni w Piśmie, patrzyli na ciało, a nie widzieli, Tego, który był za tym ciałem zakryty.
  Chcąc Go upokorzyć i wyśmiać i wyszydzić.....napisali.... " Król żydowski ".
  Ew. Marka 15: 26.

  A przecież Jezus, przyszedł po to, by zbawić cały świat....nie jest.... ani królem żydowskim, ani królem polski....
  W ogóle jeszcze nie jest Królem.
  Patrz do Słowa...od kogo otrzyma Koronę.[/cytat]


  A to co za " nowe " nauki? Skad to masz? Z Biblii?

  Biblia

  Uznanie Jezusa za króla jest w chrześcijaństwie naturalną konsekwencją uznania go za Mesjasza (Chrystusa), ponieważ w głoszonym przez proroków i w wypatrywanym w Izraelu mesjaszu oczekiwano królewskiego pochodzenia. Ta koncepcja znalazła potwierdzenie w Ewangelii, w której rodowód Jezusa wyprowadza się wprost z królewskiego rodu Dawida.

  Najważniejszą jednak biblijną przesłanką do uznania tego tytułu jest scena przesłuchania Jezusa przez Piłata opisana w Ewangelii Jana, a w której Jezus sam siebie przedstawia jako króla:  Wtedy powtórnie wszedł Piłat do pretorium, a przywoławszy Jezusa rzekł do Niego: "Czy Ty jesteś Królem Żydowskim?" Jezus odpowiedział: "Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie?" Piłat odparł: "Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Coś uczynił?" Odpowiedział Jezus: "Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd". Piłat zatem powiedział do Niego: "A więc jesteś królem?" Odpowiedział Jezus: "Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu".

  Oświadczenie złożone przed Piłatem było od samego początku chrześcijaństwa przyjęte naturalnie i nie wymagało nigdy odrębnej definicji dogmatycznej. Już w I wieku autor I Listu do Tymoteusza odniósł się do tego wprost:

  Nakazuję w obliczu Boga, który ożywia wszystko, i Chrystusa Jezusa – Tego, który złożył dobre wyznanie za Poncjusza Piłata – ażebyś zachował przykazanie nieskalane, bez zarzutu aż do objawienia się naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Ukaże je, we właściwym czasie, błogosławiony i jedyny Władca, Król królujących i Pan panujących (...)]

  Poza listami apostolskimi odniesienia do tytułu królewskiego Chrystusa znaleźć można również w Apokalipsie św. Jana.[/cytat]

  (18): Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. [BT, Mt 28]
  (28): Zaprawdę, powiadam wam: Niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w królestwie swoim. [BT, Mt 16]
  (29): Dlatego i Ja przekazuję wam królestwo, jak Mnie przekazał je mój Ojciec: (30): abyście w królestwie moim jedli i pili przy moim stole oraz zasiadali na tronach, sądząc dwanaście szczepów Izraela. [BT, Łk 22][/cytat]

  Królestwo to nie ....korona.
  Nie pojmujesz czasu. To, że nie zaznają śmierci, aż ujrzą Syna Człowieczego....dotyczy i czasu dzisiejszego.
  Ja też stoję dzisiaj, i oczekuję aż Syn Człowieczy - Jezus Chrystus przyjdzie po nas.
  Oczekuję na pochwycenie, i czekam na Weselną Ucztę Barankową.
  Oczekuję zasiąść na tronach, i sądzić....tak jak jest napisane. [/cytat]

  Ty chcesz siedzieć na tronie i sądzić innych? Uważaj aby ciebie nie osądzono.[/cytat]

  Gościu.
  Czy Ty w ogóle wiesz.....o czym mówisz???
  Jeżeli czegoś nie rozumiesz, to lepiej się nie wypowiadaj.
  Dlaczego nie wierzysz tym wersetom?[/cytat] gość nie wierzy tym wersetom bo mu nie wolno ale masoni tak mają!![/cytat]

  Wersety to akurat "gosc" daje a wy im chcecie zaprzeczyć. Ty tez chcesz siedzieć na Tronie obok Boga i skazywać ludzi jak Sosna117?[/cytat]


  No patrz, juz mamy sad! Sami jehowici na tym forum? Polanka, sosna, cyklpo, banita, batszeba i kto wie kto jeszcze!

  Zrobili sobie na forum podest do gloszenia? No, no, same " prawdy " tutaj, jeden glosi gorliwiej od drugiego, same poklaski i przyklaski, Sycylia? Mafia?
  [/cytat]

  Przepraszam bardzo. Nie przypisuj mnie do Świadków.
  Nie jestem Świadkiem.
  Ani Polanka nie jest Świadkiem.
  Cyklpo, i banita.....to sympatycy Świadków.
  Tylko Batszeba nią jest.

  Jestem tu od niedawna i potrafię zapamiętać....kto kim jest. A Ty...jesteś tu od ....zawsze...i głupoty gadasz.
 • w temacie Radość dla jednych a smutek dla drugich

  W: Religia
  aloha sosna177 aloha

  Ogród Eden z którego pierwsi ludzie zostali wygnani, nie był rajem Bożym. Lecz zapewne znajdował się bardzo blisko. Bo na co wskazuje tekst z Ap 2;7 „Zwycięzcy dam spożywać z drzewa żywota, które jest w raju Bożym. „
  Tak więc jest to przyszłość.

  W Genesis 3,23-24 napisane jest tak „ Odprawił go więc Pan Bóg z ogrodu Eden, aby uprawiał ziemię, z której został wzięty.  I tak wygnał człowieka, a na wschód od ogrodu Eden umieścił cheruby i płomienisty miecz wirujący, aby strzegły drogi do drzewa życia. „
  Myślę że jednak pierwsi ludzie przed spożyciem zakazanego owocu, jedli z drzewa życia...

  Reasumując to myślę że nie należy utożsamiać ogrodu Eden z rajem Bożym.

  W Nowym Przymierzu istotny jest Jezus Chrystus, lecz równolegle z tym jest konieczność ponownych narodzin. Czyli stanie się w duchu nowym człowiekiem, zaś pełnia tego nastąpi podczas zmartwychwstania...
  Wiesz, że bardzo często się na tym łapię, że myślami....chodzę po raju Bożym?
  Czekam na to, co ma się stać niebawem.

  Myślę tak samo, bo tylko z jednego drzewa nie wolno im było jeść. A oni zjedli.
  Gdyby potem Bóg ich nie przeklął....byliby żyli wiecznie.
  I to, co zrobili w Edenie....mamy do dzisiaj.
  Żyjemy w zakażnym szpitalu.Dobrze to określilaś „ Żyjemy w zakażnym szpitalu. „
  Jednakże nie jesteśmy z tego świata, chociaż żyjemy jeszcze tutaj, dlatego jesteśmy zaszczepieni przeciw zarazie przez pieczęć Ducha Świętego :)
  W związku z tym powinniśmy przejawiać Owoc (JEDEN) Ducha Świętego, charakteryzujący się :
  Miłością i dobrodusznością. Jak jest u Ciebie w tej kwestii ?
  Pokojem radością we wewnętrznym człowieku. Jak jest u Ciebie w tej kwestii ?
  Opanowaniem, samokontrolą i powściągliwością. Jak jest u Ciebie w tej kwestii ?
  Wiernością małżeńską i nie tylko. Jak jest u Ciebie w tej kwestii ?

  Myślę że podobnie jak ja, spodziewasz się Paruzji w każdej chwili ?Chwała Bogu za to.
  Tu, na tej ziemi, jesteśmy przechodniami, których ojczyzna jest w niebie.
  Dlatego za tym co w górze....tęsknimy.
  To jest prawda. Mając Ducha Świętego.....chodzimy ostrożnie, by Go nie spłoszyć.
  Uważamy na to, co mówimy, jak postępujemy, jak odpowiadamy.
  Wiem, że ja sama, nic...." wyprodukować"... w tym kierunku nie mogę.
  Wiem też, że jeszcze nie jestem tak..."doskonała"....jak być powinnam, lecz też nie jestem taka sama, jaką byłam przedtem, zanim Duch Święty zamieszkał w moim sercu.

  Wyglądam za tym, każdego dnia.
 • w temacie Radość dla jednych a smutek dla drugich

  W: Religia
  aloha sosna177

  Ja cały czas mam to na uwadze, że Bóg to mówi do mnie osobiście.
  Ja Jemu wierzę, i te słowa są skierowane do mnie.
  Cały Nowy Testament, jest obiecany tym, którzy te obietnica przyjmują.
  Izraelici odrzucili Jezusa....i Jezus z pośród pogan....bierze sobie małżonkę.
  I to są pierwsze owce.
  Zatwardzony Izrael.....pozna dopiero Pana.
  Gdy ten ostatni z pogan....będzie zbawiony, kiedy ten ostatni z pogan, wejdzie w skład Oblubienicy.
  " Zatwardziałość przyszła na część Izraela.....aż do czasu.....gdy poganie .....w pełni wejdą".
  Dopiero wtedy ..".....resztka z Izraela zbawiona będzie...".
  Tak to rozumiem.
  Pierwszeństwo ma Oblubienica z pogan, potem ....resztka z Izraela, która ...potem...się nawróci.
  Nawróci się tylko część Izraela.....nie cały Izrael.Izraelici odrzucili Mesjasza, jednak nie wszyscy...
  Skoro prawdą jest to co piszesz czym dla Ciebie jest Słowo Boże, to proszę zobacz co napisał apostoł w Rzymian 11;25-26 „ A żebyście nie mieli zbyt wysokiego o sobie mniemania, chcę wam, bracia, odsłonić tę tajemnicę: zatwardziałość przyszła na część Izraela aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą, i w ten sposób będzie zbawiony cały Izrael, jak napisano: Przyjdzie z Syjonu wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba. „Jeden werset mówi tak, jak napisałeś....inny mówi o resztce...
  A jeszcze inny mówi o 144 tysiącach.
  Tu jest potrzebna ...mądrość, która od Boga pochodzi.
 • w temacie Radość dla jednych a smutek dla drugich

  W: Religia
  ~barnaba sosna177 ~barnaba sosna177 aloha sosna177

  W następnym zdaniu....napisałam, że trudno by sobie wyobrazić, by Jan mógł widzieć cały zastęp zbawionych.
  Ok. Możemy tak rozmawiać, mnie to nie przeszkadza. Będę cierpliwa:) Obiecuję.

  Myślę inaczej.
  Nie powinniśmy mieć za nic....cienie Starotestamentowe.
  Zobacz do ogrodu Eden.
  Już tam....Bóg przelał krew....i tymi krwawiącymi skórami....oblekł... Adama i Ewę.
  Na co to nam wskazuje?
  Na Ofiarę Jezusa Chrystusa.

  Lecz Bóg i tak ich z Raju wypędził, bo ...krew wołów i kozłów....nie gładziła grzechów, tylko je przykrywała......tak jak Adam i Ewa...byli przykryci krwią zwierzęcą.

  Oczywiście, że tak. Te bestialstwa, dziś nie płacą.
  Izraelici musieli walczyć z tymi okolicznymi narodami pogańskimi....o każdą stopę ziemi....bo Bóg im tę ziemię obiecał....i nawet kazał im to robić.

  To prawda, że w Nowym Przymierzu....ważny jest tylko Jezus Chrystus.
  Kto Go przyjmie....nie będzie zawstydzony....Ogród Eden z którego pierwsi ludzie zostali wygnani, nie był rajem Bożym. Lecz zapewne znajdował się bardzo blisko. Bo na co wskazuje tekst z Ap 2;7 „Zwycięzcy dam spożywać z drzewa żywota, które jest w raju Bożym. „
  Tak więc jest to przyszłość.

  W Genesis 3,23-24 napisane jest tak „ Odprawił go więc Pan Bóg z ogrodu Eden, aby uprawiał ziemię, z której został wzięty.  I tak wygnał człowieka, a na wschód od ogrodu Eden umieścił cheruby i płomienisty miecz wirujący, aby strzegły drogi do drzewa życia. „
  Myślę że jednak pierwsi ludzie przed spożyciem zakazanego owocu, jedli z drzewa życia...

  Reasumując to myślę że nie należy utożsamiać ogrodu Eden z rajem Bożym.

  W Nowym Przymierzu istotny jest Jezus Chrystus, lecz równolegle z tym jest konieczność ponownych narodzin. Czyli stanie się w duchu nowym człowiekiem, zaś pełnia tego nastąpi podczas zmartwychwstania...
  Wiesz, że bardzo często się na tym łapię, że myślami....chodzę po raju Bożym?
  Czekam na to, co ma się stać niebawem.

  Myślę tak samo, bo tylko z jednego drzewa nie wolno im było jeść. A oni zjedli.
  Gdyby potem Bóg ich nie przeklął....byliby żyli wiecznie.
  I to, co zrobili w Edenie....mamy do dzisiaj.
  Żyjemy w zakażnym szpitalu.niewiasto co ty piszesz ? Bóg przeklął tylko węża !Jesteś pewien, że tylko węża?
  A to, że kobieta w bólach rodzić będzie....to nie przekleństwo.
  A to, że Adamowi ziemia będzie rodzić ciernie i osty, to nie przekleństwo?.
  A czy samą ziemię Bóg nie przeklął?.
  I Moj. 3: 16-19.znam kilka kobiet wielodzietnych rodzin które rodziły w bólach , które pracowały w polu wśród warzyw usuwając ciernie i osty ale nie dałyby sobie wmówić , że to jakieś przekleństwo ich spotkało . Wiele kobiet było by szczęśliwe gdyby tylko takie "nieszczęścia" ich spotykały .Nie można urodzić dziecka....bez bólów porodowych.
  No chyba że, taka kobieta chce mieć cesarskie cięcie, na własne życzenie.

  W sumie, to nie odpowiedziałeś na pytanie....czy tylko węża...Bóg przeklął?
 • w temacie Radość dla jednych a smutek dla drugich

  W: Religia
  ~barnaba sosna177 aloha sosna177

  W następnym zdaniu....napisałam, że trudno by sobie wyobrazić, by Jan mógł widzieć cały zastęp zbawionych.
  Ok. Możemy tak rozmawiać, mnie to nie przeszkadza. Będę cierpliwa:) Obiecuję.

  Myślę inaczej.
  Nie powinniśmy mieć za nic....cienie Starotestamentowe.
  Zobacz do ogrodu Eden.
  Już tam....Bóg przelał krew....i tymi krwawiącymi skórami....oblekł... Adama i Ewę.
  Na co to nam wskazuje?
  Na Ofiarę Jezusa Chrystusa.

  Lecz Bóg i tak ich z Raju wypędził, bo ...krew wołów i kozłów....nie gładziła grzechów, tylko je przykrywała......tak jak Adam i Ewa...byli przykryci krwią zwierzęcą.

  Oczywiście, że tak. Te bestialstwa, dziś nie płacą.
  Izraelici musieli walczyć z tymi okolicznymi narodami pogańskimi....o każdą stopę ziemi....bo Bóg im tę ziemię obiecał....i nawet kazał im to robić.

  To prawda, że w Nowym Przymierzu....ważny jest tylko Jezus Chrystus.
  Kto Go przyjmie....nie będzie zawstydzony....Ogród Eden z którego pierwsi ludzie zostali wygnani, nie był rajem Bożym. Lecz zapewne znajdował się bardzo blisko. Bo na co wskazuje tekst z Ap 2;7 „Zwycięzcy dam spożywać z drzewa żywota, które jest w raju Bożym. „
  Tak więc jest to przyszłość.

  W Genesis 3,23-24 napisane jest tak „ Odprawił go więc Pan Bóg z ogrodu Eden, aby uprawiał ziemię, z której został wzięty.  I tak wygnał człowieka, a na wschód od ogrodu Eden umieścił cheruby i płomienisty miecz wirujący, aby strzegły drogi do drzewa życia. „
  Myślę że jednak pierwsi ludzie przed spożyciem zakazanego owocu, jedli z drzewa życia...

  Reasumując to myślę że nie należy utożsamiać ogrodu Eden z rajem Bożym.

  W Nowym Przymierzu istotny jest Jezus Chrystus, lecz równolegle z tym jest konieczność ponownych narodzin. Czyli stanie się w duchu nowym człowiekiem, zaś pełnia tego nastąpi podczas zmartwychwstania...
  Wiesz, że bardzo często się na tym łapię, że myślami....chodzę po raju Bożym?
  Czekam na to, co ma się stać niebawem.

  Myślę tak samo, bo tylko z jednego drzewa nie wolno im było jeść. A oni zjedli.
  Gdyby potem Bóg ich nie przeklął....byliby żyli wiecznie.
  I to, co zrobili w Edenie....mamy do dzisiaj.
  Żyjemy w zakażnym szpitalu.niewiasto co ty piszesz ? Bóg przeklął tylko węża !Jesteś pewien, że tylko węża?
  A to, że kobieta w bólach rodzić będzie....to nie przekleństwo.
  A to, że Adamowi ziemia będzie rodzić ciernie i osty, to nie przekleństwo?.
  A czy samą ziemię Bóg nie przeklął?.
  I Moj. 3: 16-19.
 • w temacie Radość dla jednych a smutek dla drugich

  W: Religia
  aloha sosna177

  W następnym zdaniu....napisałam, że trudno by sobie wyobrazić, by Jan mógł widzieć cały zastęp zbawionych.
  Ok. Możemy tak rozmawiać, mnie to nie przeszkadza. Będę cierpliwa:) Obiecuję.

  Myślę inaczej.
  Nie powinniśmy mieć za nic....cienie Starotestamentowe.
  Zobacz do ogrodu Eden.
  Już tam....Bóg przelał krew....i tymi krwawiącymi skórami....oblekł... Adama i Ewę.
  Na co to nam wskazuje?
  Na Ofiarę Jezusa Chrystusa.

  Lecz Bóg i tak ich z Raju wypędził, bo ...krew wołów i kozłów....nie gładziła grzechów, tylko je przykrywała......tak jak Adam i Ewa...byli przykryci krwią zwierzęcą.

  Oczywiście, że tak. Te bestialstwa, dziś nie płacą.
  Izraelici musieli walczyć z tymi okolicznymi narodami pogańskimi....o każdą stopę ziemi....bo Bóg im tę ziemię obiecał....i nawet kazał im to robić.

  To prawda, że w Nowym Przymierzu....ważny jest tylko Jezus Chrystus.
  Kto Go przyjmie....nie będzie zawstydzony....Ogród Eden z którego pierwsi ludzie zostali wygnani, nie był rajem Bożym. Lecz zapewne znajdował się bardzo blisko. Bo na co wskazuje tekst z Ap 2;7 „Zwycięzcy dam spożywać z drzewa żywota, które jest w raju Bożym. „
  Tak więc jest to przyszłość.

  W Genesis 3,23-24 napisane jest tak „ Odprawił go więc Pan Bóg z ogrodu Eden, aby uprawiał ziemię, z której został wzięty.  I tak wygnał człowieka, a na wschód od ogrodu Eden umieścił cheruby i płomienisty miecz wirujący, aby strzegły drogi do drzewa życia. „
  Myślę że jednak pierwsi ludzie przed spożyciem zakazanego owocu, jedli z drzewa życia...

  Reasumując to myślę że nie należy utożsamiać ogrodu Eden z rajem Bożym.

  W Nowym Przymierzu istotny jest Jezus Chrystus, lecz równolegle z tym jest konieczność ponownych narodzin. Czyli stanie się w duchu nowym człowiekiem, zaś pełnia tego nastąpi podczas zmartwychwstania...
  Wiesz, że bardzo często się na tym łapię, że myślami....chodzę po raju Bożym?
  Czekam na to, co ma się stać niebawem.

  Myślę tak samo, bo tylko z jednego drzewa nie wolno im było jeść. A oni zjedli.
  Gdyby potem Bóg ich nie przeklął....byliby żyli wiecznie.
  I to, co zrobili w Edenie....mamy do dzisiaj.
  Żyjemy w zakażnym szpitalu.
 • w temacie Radość dla jednych a smutek dla drugich

  W: Religia
  aloha sosna177

  To będzie przyjście tylko po Oblubienicę.
  Inaczej nie można tego nazwać. Mimo, że spotkamy Go na obłokach.
  To będzie.....tajemnicze przyjście.....ale przyjście....Sam Jezus powiedział. ".....przyjdę po was....".
  Przyjście do Izraela, też negujesz?
  To przyjście ....zobaczą wszyscy, gdyż...."....jak błyskawica, pojawi się od wschodu i jaśnieć będzie do zachodu...." Tak powiedział sam Pan.
  Wszyscy Go zobaczą, każde oko Go ujrzy.....Oprócz Oblubienicy. Jej już tu nie ma.
  Och....aloha.
  Tak mi przykro, że ludzie są tak....nieświadomi wydarzeń, które są przed nami.

  Raz pojawił się by za nas umrzeć. Drugi raz już tego nie zrobi. Bo to się już dokonało.
  Drugi raz......to będzie koniec czasu łaski.....kiedy Pan, po raz drugi przyjdzie po tych, którzy Go oczekują.
  Ja na Niego oczekuję i wyglądam za Nim, każdego dnia.
  Trzeci raz....przyjdzie do Izraela.

  I na to też masz w Biblii odpowiedz.
  " Nikt do mnie przyjść nie może, jeżeli go Ojciec mój nie pociągnie..."
  To, że ....dano Józefowi żonę.....było z góry zaplanowane.
  Czy Ty sam przyszedłeś do Boga, czy....coś Cię do Niego ciągnęło....
  Jezusowi, też była ...dana...Oblubienica....jeszcze przed założeniem świata.
  Ona była w Nim.
  Teraz, na końcu czasu....on ją wyciąga ze wszystkich kościołów. Bo tylko On wie...kto Nią jest.

  Drugimi owcami będą Izraelici, ci którzy się teraz nawracają i przyjmują Ofiarę Jezusa Chrystusa, i to będą też ci, którzy się dopiero nawrócą, kiedy Jezus do nich przyjdzie. Z drugim Przyjściem Syna Człowieczego jest trochę niezrozumienia, mam na uwadze zabranie Oblubienicy tam gdzie jest Jezus. Chociaż spotkanie to odbędzie się w miejscu niewidocznym dla niewiernych, to jednak będzie ono widoczne...Gdyż raptem znikną miliony ludzi z globu, z pewnością zauważą to wszyscy ludzie. W tym zrozumieniu mowa jest o błyskawicy...
  Tak nawiasem mówiąc to pojawienie się takiego potężnego błysku zwiastuje zakończenie burzy...

  W kwestii drugich owiec to z pewnością błądzisz. Jeśli faktycznie Biblia jest dla Ciebie wyznacznikiem, to na spokojnie rozważ cały 10 rozdział Ewangelii Jana. W wierszu 26 jest tam napisane tak „
  „ lecz wy nie wierzycie, bo nie jesteście z owiec moich. „
  Jaki płynie wniosek ?
  Taki że wszyscy którzy wierzą/ufają Chrystusowi SĄ JEGO OWCAMI. Dotyczy to też Żydów mesjańskich, to znaczy ci którzy już teraz uznają Jezusa Chrystusa jako Mesjasza. W innym miejscu Biblii powiedziane jest że Jezus głównie przyszedł do swoich, czyli do Żydów. Jednak w większości odrzucili Go

  Rozważ też 11 rozdział listu do Rzymian.
  Są tam między innymi takie stwierdzenia [wers 7] „   Cóż więc? Czego Izrael szukał, tego nie osiągnął, ale wybrani osiągnęli; pozostali zaś ulegli zatwardziałości,  „ ORAZ [wers 11] „ Wszak wskutek ich upadku zbawienie doszło do pogan „ ORAZ [wers 25] „ A żebyście nie mieli zbyt wysokiego o sobie mniemania, chcę wam, bracia, odsłonić tę tajemnicę: zatwardziałość przyszła na część Izraela aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą,  „
  Jaki z tego płynie wniosek ?
  TAKI ŻE DRUGIMI OWCAMI SĄ NAWRÓCENI POGANIE. No i jeszcze szczególik czasowy. Drugie owce są teraz, nie będą !!! Ja cały czas mam to na uwadze, że Bóg to mówi do mnie osobiście.
  Ja Jemu wierzę, i te słowa są skierowane do mnie.
  Cały Nowy Testament, jest obiecany tym, którzy te obietnica przyjmują.
  Izraelici odrzucili Jezusa....i Jezus z pośród pogan....bierze sobie małżonkę.
  I to są pierwsze owce.
  Zatwardzony Izrael.....pozna dopiero Pana.
  Gdy ten ostatni z pogan....będzie zbawiony, kiedy ten ostatni z pogan, wejdzie w skład Oblubienicy.
  " Zatwardziałość przyszła na część Izraela.....aż do czasu.....gdy poganie .....w pełni wejdą".
  Dopiero wtedy ..".....resztka z Izraela zbawiona będzie...".
  Tak to rozumiem.
  Pierwszeństwo ma Oblubienica z pogan, potem ....resztka z Izraela, która ...potem...się nawróci.
  Nawróci się tylko część Izraela.....nie cały Izrael.