• w temacie Spowiedź na świeta

  W: Religia
  ~gosc1
  ~Teolog45 Tak, masz rację. Jeśli idzie o przemiany wody w wino to masz pełną rację. Jeśli idzie o zbawienie oraz o Ojca - to jeden jest tylko pośrednik : Jezus Chrystus i nie ma żadnego innego. O tym uczy nasza katolicka teologia. Zamiast się wykłucać naprawdę lepiej się douczyć.
  W Biblii jest jeszcze wiele innych przykładów pośrednictwa do Boga. Nieraz jest napisane Módlcie się za nas. Np (25): Bracia, módlcie się także i za nas. [BT, 1tes 5]. Czyli prośba o pośrednictwo innych. Ci co twierdzą że nie ma innego Pośrednika oprócz Jezusa nie rozumieją pojęcia Pośrednik. Może zamiast się wypowiadać o Pośredniku lepiej wcześniej sprawdzić co oznacza to słowo.
  Pośrednictwo mieszasz ze wstawiennictwem, a to wielka różnica!

  - wstawiennik, to osoba, której leży na sercu modlić się za innych.
  - pośrednik natomiast, to Bóg wcielony w Osobie Jezusa Chrystusa (Pierwszy List Pawła do Tymoteusza 2,5-6 i Dzieje Apostolskie 4,12).

  Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, (6) który siebie samego złożył jako okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie.

  I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni.

 • w temacie Co jest dosłowne i co jest symboliczne w Biblii ?

  W: Religia
  Batszeba2010
  ~sosna17
  Przecież Jezus miał w ręce zwykły chleb, i ten chleb łamał i podawał uczniom mówiąc....."....bierzcie i jedzcie...."
  Co tu jest niezrozumiałego?
  Zupełnie o czym innym mówią wersety, które podałaś.
  Oni jedli i pili z duchowej skały....i wszyscy pomarli na pustyni. Pomarli, bo szemrali przeciw Bogu.....tak samo jak dziś szemrają przeciw Bożemu Słowu. Rozumiesz to?
  Nie do mnie powinnaś kierować te słowa o opłatku. Ja tak nie wierzę.
  Tak sosno ,….łamał przaśny chleb pił czerwone wino i takie słowa mówił podczas Wieczerzy Pańskiej ..i to jest jedyna celebracja którą należy czynić w dniu przypadającym na 14 Nisan żydowskiego kalendarza
  ale nigdy częściej ..
  A kwestia . kto powinien ją spożywać to w tym miejscu mamy różne zdania .. Ty jako Oblubienica Pańska .. jesz i pijesz … to jedz i pij . i żyj wiecznie ..

  W Biblii nie ma żadnej wzmianki, kiedy należy przystępować do Wieczerzy Pańskiej. Jest zaś wskazówka, że można do Niej przystępować częściej ~ ku zbudowaniu całej społeczności (zboru Bożego).

  (25) Podobnie i kielich po wieczerzy, mówiąc: Ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej; to czyńcie, ilekroć pić będziecie, na pamiątkę moją. (26) Albowiem, ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć Pańską zwiastujecie, aż przyjdzie.

  Zwróć uwagę Batszebo na istotę słowa : ilekroć, która się 2 razy powtarza dla uzmysłowienia nam, jak bardzo jest to ważne w oczach Apostołów oraz w oczach naszego Pana Jezusa Chrystusa.
 • w temacie Dlaczego seks przed ślubem to grzech według Kościoła?

  W: Religia
  (4) Małżeństwo niech będzie we czci u wszystkich, a łoże nieskalane; rozpustników bowiem i cudzołożników sądzić będzie Bóg.

  (9) Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się! Ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, (10) ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą.

  (11) A takimi niektórzy z was byli; aleście obmyci, uświęceni, i usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w Duchu Boga naszego.

  (12) Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, lecz ja nie dam się niczym zniewolić.


  - Hebrajczyków 13:4
  - 1 Koryntian 6:9-12
 • w temacie Chrześcijaństwo a Buddyzm

  W: Religia
  A tak reasumując, to żaden z założycieli największych religii prozeteistycznych i monoteistycznych, dawnych i obecnych -- NIE zmartwychwstał! -- Tylko Panu Jezusowi Chrystusowi się ta sztuka udała. Pozostali założyciele Buddyzmu, Islamu, Hinduizmu i innych, których nie sposób przywołać, zliczyć i wymienić poumierali jak muchy i zniknęli bezpowrotnie z tego świata.

  Wniosek z tego wszystkiego jest taki, że tylko Osoba Jezusa Chrystusa daje ludzkości Nadzieję!
 • w temacie Chrześcijaństwo a Buddyzm

  W: Religia
  Mieszanka Chrześcijaństwa z Buddyzmem to koktajl, z którego może zrodzić się religia New Age, która czerpie inspirację z wielu religii, zwłaszcza z tych celtyckich i orientalnych.
 • w temacie Chrześcijaństwo a Buddyzm

  W: Religia
  Chrześcijaństwo z Buddyzmem, w wymiarze biblijnym oznacza społeczność z demonami inspirującymi orientalne wierzenia rywalizującymi o palmę pierwszeństwa z Chrześcijaństwem (lecz nie w wydaniu ekumenicznym!) .