• w temacie pytanie do katolików

  W: Religia
  mija4010 Żyjesz w zakłamaniu, w oderwaniu od Kościoła Św. - Jedynego Kościoła
  On jest w cudzyslowiu "wielki", jak "wielka jest droga" wiodąca grzeszników (laików) na zatracenie.
 • w temacie pytanie do katolików

  W: Religia
  mija4010 Żyjesz w zakłamaniu, w oderwaniu od Kościoła Św. - Jedynego Kościoła założonego przez Pana Jezusa, przez który jesteśmy Zbawieni... i niczym tego nie zasłonisz, żadnym krętactwem, ani żadnym kłamstwem, Prawda Zwycięża kłamstwo, to sam Jezus Chrystus wybrał spośród Apostołów na zwierzchnika swego Kościoła na ziemi świętego Piotra (J. 21: 15-17), i tak jest przez wieki do dziś...,a ta historia zgodnie z zapowiedzią Pana Jezusa NIE MA żadnych luk! Nie ma....i wszyscy heretycy zwalczają św. Kościół.
  Należy się wystrzegać takich jak Ty '' którzy w pożądliwości ciała służą, a zwierzchnością pogardzają. Zuchwalcy zarozumiali nie lękają się zakładać sekt bluźnierczych'' ( II P. 2:10)
  Twój Kościół założył zbuntowany człowiek, nie Pan Jezus, dlatego datuje się od zwykłego buntownika ogarniętego pychą....i to wykazuje historia, a Twoje wywody są zgodne z duchem błędu i podstępu... Hej..
  ....już znowu z braku argumentów okazujesz wrogość i operujesz tymi samymi przezwiskami i epitetatmi co wcześniej. Rozmowa dalsza z Tobą nie daje poczucia wzajemnego zrozumienia, a jedynie snucie niezdrowych stereotypowych uprzedzeń, które z nas dwojga, Ty najbardziej przejawiasz....!

  A propo tego, co zamieściłaś o ap. Piotrze...
  Ten Piotr, który otrzymał od Jezusa Chrystusa Nazareńskiego klucze Królestwa Niebios, zapewnia niedwuznacznie, że oprócz Niego, tj. Jezusa Chrystusa, nie ma i nie potrzeba żadnych innych pośredników, czy wstawienników, protektorów, czy orędowników jak samozwańczy papieże: "I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni" (Dz. Ap. 4:12).
 • w temacie pytanie do katolików

  W: Religia
  mija4010][cytat kogo=stevn][cytat kogo=mija4010 Więc co takiego wypowiadam...?
  Wypowiadaj się (jeśli leży Ci to na sercu) tak jak brzmi Pismo Święte, a nie jak narzuca Tobie Twoja doktryna, która podpiera się (oprócz Biblii) księgami powtórno-kanonicznymi, które nie były spisane pod natchnieniem i w autorytecie Ducha Świętego. [/cytat/]

  mija4010 Muszę Cię doinformować...., mam innego Nauczyciela od Ciebie....''Chrystusa, który jest głową Kościoła, ciała swojego, którego jest Zbawicielem'' (Ef. 4:15) niestety, teraz to co krok to nauczyciel...., głosiciel własnej doktryny, zagubieni, rozproszeni ludzie, oderwani od Kościoła św. potykają się o siebie na śmierć...., i starają się wciągać w tą otchłań śmierci kogo tylko zdołają pochwycić.
  A ja muszę doprecyzować, że Chrystus nie wymienił z nazwy założonego przez siebie Kościoła, także, takie pisanie, iż rzekomo był to wyłącznie Kościół rzymsko-katolicki jest daleką interpretacyjnie przesadą świadczącą o powierzchownej znajomości PŚ i niedostatecznej wiedzy o początkach swojego krystalizującego się wyznania u schyłku IV wieku.

  mija4010 Nie przytaknę kłamstwu, nie powiem ''ale''...., bo nie ma ''ale''....i co jeszcze? Nie muszę pisać co przejawiam do Ciebie, bo to wie Bóg Który JEST Miłością.
  '' Wasza mowa niech będzie: "Tak - tak, nie - nie". A co nadto, z zepsucia jest.''
  Nie można ulegać zepsuciu i go popierać tylko dlatego aby się ludziom przypodobać.....nic więcej.
  Ok, rozumiem, iż nie przytakniesz... ale bądź w tym konsekwentna. Nie można np. jawnie i z premedytacją odwracać określonych sytuacji, które zostały uwiecznione np. przez główne sieci telewizyjne, na których Papież z całą pewnością całuje koran; koran, który sprzeciwia się Prawdzie Słowa Bożego o tym m.in., że Chrystus jest Bogiem. [/cytat/]

  mija4010 Słaby masz argument... Już Ci napisałam; pocałunek nie wiąże sumienia.
  Św. Jan Paweł II całował również każdą ziemię i przytulał każdego człowieka, a w dokumencie teologicznym Dominus Iesus zostaje sprecyzowane ostateczne stanowisko Kościoła Rzymskokatolickiego ''w kwestii jego działalności misyjnej i stosunku do innych religii:
  to właśnie po raz pierwszy od dawna wyraźnie powiedziano, że Kościół nie jest JEDNĄ z dróg zbawienia, lecz drogą JEDYNĄ''
  A Ty z pocałunkami...???
  Ty również posiadasz słaby argument, ponieważ wkręcasz lub przywołujesz jakąś rzymsko-katolicką formułkę (przekoloryzowującą daną sytuację), która ma uznanie tylko w waszym środowisku, a która dla mnie, jak wiesz, nic nie znaczy.

  Poza tym, za wzrór do naśladowania proponowałbym powoływać zawsze Pana Jezusa Chrystusa, który nie bratał się (jak Papież) z pogańskimi religiami w imię jakiegoś kuriozalnego
  "Pokoju Światowego" lub "Nowego Porządku Światowego" zrównującego pozornie wszystkich ze sobą, w którym ujawni się Antychryst kontolujący mieszkańców naszej planety.

  Także, w tym miescu rozmijamy się radykalnie. Jestem gotów nawet zapłacić własnym życiem, niż pójść na kompromis ze światem zainicjowanym przez kilku papieży i w imię jakiegoś podejrzanego pokoju, przed którym ostrzegał Pan Jezus.
 • w temacie ILE MATEK BOSKICH, POSIADA KOŚCIÓŁ RZYMSKO -KATOLICKI ?

  W: Religia
  ~gosc stevn Bóg - Jezus Chrystus nie jest i nigdy nie był zależny od ziemskiej matki , wbij to sobie w końcu do głowy i nawróć się do Pana Jezusa Chrystusa!A gdzie pisałem że jest od niej zależny? Tylko Jezus jest Bogiem i Bóg od nikogo nie zależy! Wbij to sobie do głowy i odrzuć szatana!Właśnie szatan pozbawił Cię trzeźwego i samodzielnego myślenia, które jest wynikiem tendencyjnego czytania Biblii, bo uwierzyłeś jego inteligentnym przebiegłym kłamstwom, iż w objawieniach fatimskich objawia się autentyczna Maria - matka Pana Jezusa, która nigdy na łamach Pisma Świętego o tym nawet nie zapowiadała.

  Ale Ty wierzysz temu kłamstwu i lgniesz do niego całym sercem, sercem które powinno lgnąć wyłącznie do Chrystusa Zbawiciela świata!
 • w temacie pytanie do katolików

  W: Religia
  mija4010 Więc co takiego wypowiadam...? Wypowiadaj się (jeśli leży Ci to na sercu) tak jak brzmi Pismo Święte, a nie jak narzuca Tobie Twoja doktryna, która podpiera się (oprócz Biblii) księgami powtórno-kanonicznymi, które nie były spisane pod natchnieniem i w autorytecie Ducha Świętego.

  mija4010 Nie przytaknę kłamstwu, nie powiem ''ale''...., bo nie ma ''ale''....i co jeszcze? Nie muszę pisać co przejawiam do Ciebie, bo to wie Bóg Który JEST Miłością.
  '' Wasza mowa niech będzie: "Tak - tak, nie - nie". A co nadto, z zepsucia jest.''
  Nie można ulegać zepsuciu i go popierać tylko dlatego aby się ludziom przypodobać.....nic więcej. Ok, rozumiem, iż nie przytakniesz... ale bądź w tym konsekwentna. Nie można np. jawnie i z premedytacją odwracać określonych sytuacji, które zostały uwiecznione np. przez główne sieci telewizyjne, na których Papież z całą pewnością całuje koran; koran, który sprzeciwia się Prawdzie Słowa Bożego o tym m.in., że Chrystus jest Bogiem.

  mija4010 Ja też złego słowa nie wspomnę o Tobie, bo Cię nie znam....:) Miłej Niedzieli ...Hej. Dziękuję z Bogiem!

  Niechaj więc mowa wasza będzie: Tak – tak,
  nie – nie, bo co ponadto jest, to jest od złego

  Mat. 5:33-37

  - Nasz Pan w tym fragmencie zwraca uwagę na bardzo ważną kwestię relacji pomiędzy człowiekiem a Panem Bogiem oraz człowiekiem a człowiekiem. Podstawą dobrych relacji międzyludzkich jest mówienie prawdy sobie nawzajem, nazywanie rzeczy po imieniu i odpowiedzialności za słowa, nawet gdyby wiązała się ona z utratą naszej reputacji. Na takiej podstawie buduje się zaufanie do drugiego człowieka i na takiej podstawie tworzy się również zaufanie do Pana Boga.
 • w temacie ILE MATEK BOSKICH, POSIADA KOŚCIÓŁ RZYMSKO -KATOLICKI ?

  W: Religia
  ~gosc stevn ~gosc stevn ~gosc stevn ~gosc Zrozum w końcu że można kochać i Maryję i Jezusa jednocześnie.A Ty zrozum, że nie można dwóm panom służyć, gdyż temu sprzeciwia się całe Pismo Święte.

  W nowotestamentowej Ewangelii wg świętego Mateusza, w czasie kazania na Górze, Chrystus zwraca się do Apostołów z następującym pouczeniem:

  "Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo jednego będzie nie- nawidził, a drugiego miłował, albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi" [Mt 6, 24].

  Podobną wypowiedź zawiera Ewangelia wg św. Łukasza, przynosząca taki fragment przypowieści, za pomocą której Chrystus nauczał swych uczniów:

  "Żaden sługa nie może dwom panom służyć. Gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował; albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi" [Łk 16,13].Czyli uważasz że nie można pracować jeśli wierzy się w Boga? Albo służysz Bogu albo pracujesz dla szefa? Kochasz tylko Boga i nie możesz już nikogo innego? Tak wypaczyłeś jego przesłanie?Zauważ przyjacielu jak Ty celowo zbaczasz z kursu nie chcąc z kojarzyć tych zacytowanych przeze mnie wersetów z Maryją, która (podejrzewam) jest Ci bardziej bliższa, niż Pan Jezus Chrystus.....Cóż. Ja podejrzewam że tobie bliższy jest szatan niż Maryja czy Jezus. To by tłumaczyło twój brak szacunku do Maryi.Szacunek wg ciebie, to wywyższanie nieustannie Maryi przy jednoczesnym umniejszaniu Jezusowi - jak to przejawiasz....?

  Wybacz, ale nigdy na to zgody nie wyrażę!

  Ty możesz brnąć w tym odstępstwie, ale be ze mnie.Sprawdź sobie znaczenie słowa szacunek bo chyba go nie rozumiesz: http://sjp.pw(...)2576939 To ty umniejszasz Jezusa nie szanując jego matki i porównując ją do demona czy ufoka. Ja nie umniejszam Jezusa bo przecież pisałem że uważam go za jedynego Boga. Ale widocznie dla ciebie nazwanie Jezusa Bogiem to umniejszanie jego wartości...Bóg - Jezus Chrystus nie jest i nigdy nie był zależny od ziemskiej matki , wbij to sobie w końcu do głowy i nawróć się do Pana Jezusa Chrystusa!
 • w temacie pytanie do katolików

  W: Religia
  mija4010 stevn mija4010 Żaden Papież nie sprzyjał Islamowi! [image]0005P9F7NM8BT8MJ[/image]
  Papież (rzekomy naśladowca Chrystusa) całujący koran, który zaprzecza Bóstwu Chrystusa!

  (14 Maja 1999 r.)Ależ się ośmieszasz....! A od kiedy to pocałunek wiąże SUMIENIE?

  Słowa św. Jana Pawła II'
  '' (...) W ciągu wieków następcy apostołów, prowadzeni przez Ducha Świętego, kontynuują zadanie gromadzenia Chrystusowej owczarni i przewodzeniu jej w drodze do Królestwa niebieskiego, świadomi, że mogą wziąć na siebie tak wielką odpowiedzialność tylko ''przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. (...) Dlatego od początku pontyfikatu moje myśli, modlitwy i działania ożywia jedno pragnienie:
  dawać ŚWIADECTWO O TYM, że Chrystus Dobry Pasterz jest obecny i działa w Kościele, że wciąż szuka każdej owcy, która się zagubiła...(...) I dziś powtarzam: Nie lękajcie się przyjąć Chrystusa i przyjąć Jego władzy ! '' I dziś powtarzam z mocą: Otwórzcie drzwi Chrystusowi! Pozwólcie Mu się prowadzić. Zaufajcie Jego miłości'' - Homilia św. Jana Pawła II - 16 pażdziernika 2003.

  Pokazałeś już wiele razy w swoich wypowiedziach jak jesteś zadufany w sobie egoista, stawiając siebie ponad Boga...., religia, czy jakaś tam ludzka wizja, którą tu głosisz to nic innego jak jedno wielkie kłamstwo, które znalazło sobie ''dobre'' miejsce w takich jak Ty, głosicieli kłamstwa. Hej
  Ja zaprzestałem Cię wyzywać od różnych nikczemności, bo to droga donikąd, Ty też powinnaś tego zaniechać w imię miłości, która jest największym Przykazaniem Pana Jezusa. Masz zbyt duże jak na człowieka mniemanie o sobie. Brak Ci pokory. Czyżbyś była silniejsza niż Bóg? Powinnaś pokutować z tego wszystkiego co wypowiadasz nad innymi ludźmi łącznie ze mną i ukorzyć się przed Panem Jezusem, abyś doświadczyła całkowitego przebaczenia z Jego strony i Jego bezinteresownej Miłości, którą nie szczędzi nikomu.

  Ja Ciebie błogosławię w duchu i w prawdzie w Imieniu mojego Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Ty też powinnaś to samo przejawiać w stosunku do mnie.

  Złego słowa o Tobie nie wspomnę więcej, Świadkiem jest mi Bóg, którego miłuję całym sercem i wszyscy tu obecni świadkowie! Amen Panie Jezu, Amen.
 • w temacie ILE MATEK BOSKICH, POSIADA KOŚCIÓŁ RZYMSKO -KATOLICKI ?

  W: Religia
  ~gosc stevn ~gosc stevn ~gosc Zrozum w końcu że można kochać i Maryję i Jezusa jednocześnie.A Ty zrozum, że nie można dwóm panom służyć, gdyż temu sprzeciwia się całe Pismo Święte.

  W nowotestamentowej Ewangelii wg świętego Mateusza, w czasie kazania na Górze, Chrystus zwraca się do Apostołów z następującym pouczeniem:

  "Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo jednego będzie nie- nawidził, a drugiego miłował, albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi" [Mt 6, 24].

  Podobną wypowiedź zawiera Ewangelia wg św. Łukasza, przynosząca taki fragment przypowieści, za pomocą której Chrystus nauczał swych uczniów:

  "Żaden sługa nie może dwom panom służyć. Gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował; albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi" [Łk 16,13].Czyli uważasz że nie można pracować jeśli wierzy się w Boga? Albo służysz Bogu albo pracujesz dla szefa? Kochasz tylko Boga i nie możesz już nikogo innego? Tak wypaczyłeś jego przesłanie?Zauważ przyjacielu jak Ty celowo zbaczasz z kursu nie chcąc z kojarzyć tych zacytowanych przeze mnie wersetów z Maryją, która (podejrzewam) jest Ci bardziej bliższa, niż Pan Jezus Chrystus.....Cóż. Ja podejrzewam że tobie bliższy jest szatan niż Maryja czy Jezus. To by tłumaczyło twój brak szacunku do Maryi.Szacunek wg ciebie, to wywyższanie nieustannie Maryi przy jednoczesnym umniejszaniu Jezusowi - jak to przejawiasz....?

  Wybacz, ale nigdy na to zgody nie wyrażę!

  Ty możesz brnąć w tym odstępstwie, ale be ze mnie.
 • w temacie ILE MATEK BOSKICH, POSIADA KOŚCIÓŁ RZYMSKO -KATOLICKI ?

  W: Religia
  ~gosc stevn ~gosc Zrozum w końcu że można kochać i Maryję i Jezusa jednocześnie.A Ty zrozum, że nie można dwóm panom służyć, gdyż temu sprzeciwia się całe Pismo Święte.

  W nowotestamentowej Ewangelii wg świętego Mateusza, w czasie kazania na Górze, Chrystus zwraca się do Apostołów z następującym pouczeniem:

  "Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo jednego będzie nie- nawidził, a drugiego miłował, albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi" [Mt 6, 24].

  Podobną wypowiedź zawiera Ewangelia wg św. Łukasza, przynosząca taki fragment przypowieści, za pomocą której Chrystus nauczał swych uczniów:

  "Żaden sługa nie może dwom panom służyć. Gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował; albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi" [Łk 16,13].Czyli uważasz że nie można pracować jeśli wierzy się w Boga? Albo służysz Bogu albo pracujesz dla szefa? Kochasz tylko Boga i nie możesz już nikogo innego? Tak wypaczyłeś jego przesłanie?Zauważ przyjacielu jak Ty celowo zbaczasz z kursu nie chcąc z kojarzyć tych zacytowanych przeze mnie wersetów z Maryją, która (podejrzewam) jest Ci bardziej bliższa, niż Pan Jezus Chrystus.....