• w temacie Świadkowie Jehowy

  W: Religia
  Ślepe posłuszeństwo i unikanie (rzekomo biegłych w Pismach) tematów podważających i demaskujących wiele nieprawidłowości zamiatanych pod dywan lub obarczających zwykłych szeregowych Świadków J. za ten stan rzeczy ;(
 • w temacie Ile dać do koperty dla Młodej Pary?

  W: Porady
  Słyszałem, że niekiedy Para Młodych życzy sobie zamiast pieniędzy, aby pożądaną kwotę przeznaczyć na kupony Dużego Lotka i im je dostarczyć.
 • w temacie Co jest dosłowne i co jest symboliczne w Biblii ?

  W: Religia
  Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: „Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów

  (Mt 26, 27-28)

  (3) Czy nie wiecie, że my wszyscy, ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierć jego zostaliśmy ochrzczeni? (4) Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. (5) Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo jego zmartwychwstania,

  (Rzym 6,3-5)
 • w temacie Co jest dosłowne i co jest symboliczne w Biblii ?

  W: Religia
  Batszeba2010 … a to z tego stevnie … że Świadkowie Jehowy rozumieją słowa Jezusa ... które powiedział
  "Ja jestem chlebem życia. 49 Wasi praojcowie jedli mannę na pustkowiu, a jednak pomarli. 50 To jest chleb, który zstępuje z nieba, aby każdy mógł z niego jeść i nie umrzeć. 51 Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba; jeśli ktoś je z tego chleba, będzie żył na wieki; chlebem zaś„Ja jestem chlebem życia, który ja dam, jest moje ciało za życie świata”.(Jana 6:48)
  59 To powiedział ucząc w synagodze w Kafarnaum. (Jana 6:50-59 ) rok przed Wieczerzą Pańska
  No właśnie, to co powiedział, że jest Chlebem Życia dla tych, którzy Go spożywają (symbolicznie rzecz jasna, przez wino lub sok owocowy i opłatek lub suchary), nie trafia do głów co, do niektórych, takich jak wy, bo przyglądacie się temu zjawisku z daleka co najwyżej przekazując sobie te cenne dary z rąk do rąk wbrew logice całego Pisma Świętego.

  Batszeba2010 I chociażby teraz Jezus stanął przed Tobą i powiedział CI prosto w oczy

  53: „Zaprawdę, zaprawdę wam mówię: Jeżeli nie jecie ciała Syna Człowieczego i nie pijecie jego krwi, nie macie życia w sobie. 54 Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ten ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatnim;

  …to i tak dla Ciebie ważniejszy jest kawałek chleba lub opłatek
  To jest wasza interpretacja a nie Jezusowa - zauważ. Więc, takie dywagacje do mojej wyobraźni nie przemawiają!

  Batszeba2010 Nie możesz zrozumieć że nauki Jezusa i oddanie mu chwały ( tj symboliczne Jego jedzenie ..bo On jest naszym pokarmem) jest ważniejsze niż jedzenie chleba i picie wina
  Jego ciało i krew … powtarzam to jego nauki i głęboka wiara ,to trwanie w POSTAWIE, USPOSOBIENIU i NAUCE Jezusa Chrystusa to kroczenie z Nim jego drogą KROK W KROK
  to naśladowanie i zgodnie z jego poleceniem .. głoszenie Jego nauk po całym zamieszkałem świecie …
  I tylko Świadkowie tak czynią jedzą jego ciało i piją krew … tak jak ON polecił …dzień w dzień a nie tylko od czasu
  Coś chyba powiedziałaś nazbyt dużo, gdyż Twoi pobratymcy spotykają się raz w roku na tzw. pamiątkę, nie zaś tak jak w Kościołach Ewangelicznych co tydzień lub co kilka tygodni.

  Batszeba2010 Jezus rzekł do nich: „Ja jestem chlebem życia. Kto do mnie przychodzi, w ogóle NIE ZGŁODNIEJE , a kto we mnie wierzy, przenigdy nie odczuje pragnienia.(Jana 6:35)

  Nie możesz zrozumieć ze Wieczerza Pańska .. to zawarcie nowego Przymierza z Apostołami co do przyszłego Królestwa
  . W nocy 14 Nisan 33 r. n.e. Jezus po ustanowieniu Wieczerzy Pańskiej zawarł przymierze z 11 wiernymi apostołami, przyrzekając im, iż zasiądą na tronach…. Powiedział przecież
  Nie bój się, maleńka trzódko! Gdyż upodobało się Ojcu waszemu dać wam Królestwo (Łuk 12:32)
  Porozumieniem poprzez Wieczerzę Pańską jest w szerszym kontekście, niż wam się wydaje i obejmuje wszystkich Nawróconych Pogan NowoTestamentowych nas i was o ile się w porę Nawrócicie do Pana Jezusa Chrystusa! Innej opcji nie widzę, bo jej zwyczajnie nie ma!

  (3) Czy nie wiecie, że my wszyscy, ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierć jego zostaliśmy ochrzczeni? (4) Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. (5) Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo jego zmartwychwstania,

  I Wieczerza Pańska jest tego powyższego fragmentu odzwierciedleniem, takim, że celebrujemy WSZYSCY tą ŚMIERĆ naszego PANA poprzez duchowe i naoczne świadectwo poprzez obecne emblematy w postaci Wina i Chleba ilustrującego Krew i Ciało złożone za nas jako Doskonały OKUP.

  Kto tego nie czyni lub czyni połowicznie - NIE jest Dzieckiem Bożym!

  Batszeba2010 Czy Ty naprawdę musisz mieć tak pokręcone w głowie ?
  Czy Ty naprawdę muszisz posługiwać się takimi zwrotami świadczącymi o Twojej ułomności charakterologicznej? Chyba, że bardzo pragniesz abym ja obdarzał Cię nimi aby podkreślić Twoje walory jakże zacne estetycznie.....??
 • w temacie Co jest dosłowne i co jest symboliczne w Biblii ?

  W: Religia
  Batszeba2010 stevn
  Ale pokrętne tlumaczenie, tendencyjnie przywołane teksty, brak obiektywizmu, a na koniec jeszcze sarkazm, aby zakryć niemerytoryczne i pełne sprzeczności komentrarze.
  Dlaczego nie potrafisz odnieść się biblijnie do moich wypowiedzi
  Nie masz absolutnie żadnych argumentów.. Twoje stwierdzenie że „brak obiektywizmu i nie merytoryczne i pełnie sprzeczności komentarze „ .. nie wnoszą innego zrozumienia i wytłumaczenia czym jest chleb i wino …które należy spożywać ..

  Potrafię, potrafię ku Twojej spewnością wyraźnej dezaprobacie, a argumenty się znajdą, zwłaszcza dla przedstawicieli Religii NIE ~ Prawdziwej , która ostrzeliwuje wszystkich myślących niezliczoną ilością fałszywych świateł (rzekomych proroctw) zastępujących się jedna po drugiej, niczym bonusy w sklepach Media Markt ;).............
 • w temacie Co jest dosłowne i co jest symboliczne w Biblii ?

  W: Religia
  Batszeba2010 stevn Co z tego, że Pan Jezus zaprasza na swoją Ucztę "Baranka" lub co z tego, że umarł za wszystkich, także za Świadków J., skoro oni nie czują się godni celebrować Jego Osobę podczas Wieczerzy Pańskiej będąc obecnymi, ale nieuczestniczącymi w Uczcie Baranka Bożego, będącą wstępnie Pamiątką Jego śmierci lub Wieczerzą Pańską..................???
  Na myśl przychodzą mi "głupie panny", które spóźniły się na tejżę Ucztę, a jej Gospodarz (Oblubieniec) Jezus Chrystus nie wpuścił je, nawet gdy te ze łzami dobijały się do odrzwi aby je wpuszczono.Wniosek z tego taki, że żadna grupa wyznaniowa, która nie przejawia konieczności Nowo Narodzenia z obrazowanego w Jana 3,3-8, nie może mieć społeczności z Panem Panów Jezusem Chrystusem i udziału w Jego Uczcie.
  Bogu Ojcu tak się włanie to upodobało, że w Jego Umiłowanym Synu mamy społeczność z Nim Samym. Nie odwrotnie - jak to czynią powszechnie Świadkowie Jehowy, odśpiewując hymny na cześć Jehowy w swoich miejscach zgromadzeń i nie modląc się, ani nie prosząc w modlitwach Pana (Oblubieńca Uczty Weselnej) Jezusa o NIC :(........................................!
  … a to z tego stevnie … że Świadkowie Jehowy rozumieją słowa Jezusa ... które powiedział
  "Ja jestem chlebem życia. 49 Wasi praojcowie jedli mannę na pustkowiu, a jednak pomarli. 50 To jest chleb, który zstępuje z nieba, aby każdy mógł z niego jeść i nie umrzeć. 51 Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba; jeśli ktoś je z tego chleba, będzie żył na wieki; chlebem zaś„Ja jestem chlebem życia, który ja dam, jest moje ciało za życie świata”.(Jana 6:48)
  59 To powiedział ucząc w synagodze w Kafarnaum. (Jana 6:50-59 ) rok przed Wieczerzą Pańska

  I chociażby teraz Jezus stanął przed Tobą i powiedział CI prosto w oczy

  53: „Zaprawdę, zaprawdę wam mówię: Jeżeli nie jecie ciała Syna Człowieczego i nie pijecie jego krwi, nie macie życia w sobie. 54 Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ten ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatnim;

  …to i tak dla Ciebie ważniejszy jest kawałek chleba lub opłatek

  Nie możesz zrozumieć że nauki Jezusa i oddanie mu chwały ( tj symboliczne Jego jedzenie ..bo On jest naszym pokarmem) jest ważniejsze niż jedzenie chleba i picie wina
  Jego ciało i krew … powtarzam to jego nauki i głęboka wiara ,to trwanie w POSTAWIE, USPOSOBIENIU i NAUCE Jezusa Chrystusa to kroczenie z Nim jego drogą KROK W KROK
  to naśladowanie i zgodnie z jego poleceniem .. głoszenie Jego nauk po całym zamieszkałem świecie …
  I tylko Świadkowie tak czynią jedzą jego ciało i piją krew … tak jak ON polecił …dzień w dzień a nie tylko od czasu

  Jezus rzekł do nich: „Ja jestem chlebem życia. Kto do mnie przychodzi, w ogóle NIE ZGŁODNIEJE , a kto we mnie wierzy, przenigdy nie odczuje pragnienia.(Jana 6:35)

  Nie możesz zrozumieć ze Wieczerza Pańska .. to zawarcie nowego Przymierza z Apostołami co do przyszłego Królestwa
  . W nocy 14 Nisan 33 r. n.e. Jezus po ustanowieniu Wieczerzy Pańskiej zawarł przymierze z 11 wiernymi apostołami, przyrzekając im, iż zasiądą na tronach…. Powiedział przecież
  Nie bój się, maleńka trzódko! Gdyż upodobało się Ojcu waszemu dać wam Królestwo (Łuk 12:32)
  Czy Ty naprawdę musisz mieć tak pokręcone w głowie ?


  Ale pokrętne tlumaczenie, tendencyjnie przywołane teksty, brak obiektywizmu, a na koniec jeszcze sarkazm, aby zakryć niemerytoryczne i pełne sprzeczności komentrarze.
 • w temacie Co jest dosłowne i co jest symboliczne w Biblii ?

  W: Religia
  Co z tego, że Pan Jezus zaprasza na swoją Ucztę "Baranka" lub co z tego, że umarł za wszystkich, także za Świadków J., skoro oni nie czują się godni celebrować Jego Osobę podczas Wieczerzy Pańskiej będąc obecnymi, ale nieuczestniczącymi w Uczcie Baranka Bożego, będącą wstępnie Pamiątką Jego śmierci lub Wieczerzą Pańską..................???

  Na myśl przychodzą mi "głupie panny", które spóźniły się na tejżę Ucztę, a jej Gospodarz (Oblubieniec) Jezus Chrystus nie wpuścił je, nawet gdy te ze łzami dobijały się do odrzwi aby je wpuszczono.

  Wniosek z tego taki, że żadna grupa wyznaniowa, która nie przejawia konieczności Nowo Narodzenia z obrazowanego w Jana 3,3-8, nie może mieć społeczności z Panem Panów Jezusem Chrystusem i udziału w Jego Uczcie.

  Bogu Ojcu tak się włanie to upodobało, że w Jego Umiłowanym Synu mamy społeczność z Nim Samym. Nie odwrotnie - jak to czynią powszechnie Świadkowie Jehowy, odśpiewując hymny na cześć Jehowy w swoich miejscach zgromadzeń i nie modląc się, ani nie prosząc w modlitwach Pana (Oblubieńca Uczty Weselnej) Jezusa o NIC :(........................................!
 • w temacie Jesteśmy w Unii Europejskiej nie ma Polski bez Unii

  W: Polityka
  rafal333 stevn Amerykanka2O17 stevn To ci wszyscy humanitarni zwolennicy przyjmowania emigrantów z Bliskiego Wschodu powinni się zadeklarować, że umieszczą ich ochoczo i dobrowolnie najpierw we własnych domach. Zobaczymy wówczas czy ich miłość do emigrantów się jeszcze bardziej umocni, czy też ulegnie przyśpieszonej degradacji.

  Zwolennicy zanim otworzymy My Polacy swoje domostwa dla emigrantów, sami je otwórzcie dla nich. My przeciwnicy chętnie przyjrzymy się jaka harmonia i ekspansja uczuć między wami a emigrantami wzrośnie w skali 1 do 10 , czy też... 1 do zera ;-)............ Kto będzie płacił ewentualne wysokie kary za nieprzyjęcie mogą też nas wyrzucić z Unii .Nie można do tego dopuścić to są ludzie trzeba ich wpuścić .Jakie mogą nam grozić kary skoro na własne podwórko przyjęliśmy około miliona obywateli Ukrainy szukających schronienia przed wojną oraz z zakaukazia - Czeczenów, Armenów, Gruzinów, ect. To nie byli uchodżcy tylko imigranci zarobkowi a to kolosalna różnica.Ok. nie wszyscy, jak zapodajesz, ale byli również tacy, którzy uchodzili do nas z całymi swoimi rodzinami o czym były na antenie telewizji popularne swego czasu reportaże.