• w temacie Czy istnieje kompromis pomiędzy niewierzącymi a wierzącymi?

  W: Religia
  ~Gość Tu masz z Wiki ale pewnie nie uznasz bo mało wiarygodne https://pl.wi(...)_Wielki
  Nabywasz na co dzień pewnie jakieś niezbędne dla życia dobra konsumpcyjne, a nie stać Cię na pojedynczy nawet egzemplarz Pisma Świętego (?)

  Wielu ludzi wydaje kasę na fajki i alkohol, który zbliża ich do śmierci lub do ciężkich powikłań, gdzie trzeba jeszcze wydać na leki ect. ...

  W Polsce nie ma na razie jeszcze prześladowań za posiadanie Biblii, więc możesz Ją mieć na wyłączność dla siebie.

  Co stoi Tobie lub innym tutaj na przeszkodzie aby Ją posiadać
 • w temacie Czy istnieje kompromis pomiędzy niewierzącymi a wierzącymi?

  W: Religia
  ~Gość
  stevn
  ~Gość Czyli kuszenie Boga przez diabła jest normalne tylko ja nic nie rozumiem.Na jakiej podstawie twierdzisz, że nie rozumiem kontekstu, czy Jezus nie był kuszony?

  Diabeł wyniósł Jezusa w powietrze , postawił na rogu świątyni namawiał by skoczył w dół .Rozumiem , że diabeł bierze sobie Jezusa i robi co chce.

  Trójca to zamiennik? Czego zamiennik, jak ma imię Trójca? Jeśli w ogóle jakieś ma, czy Trójca to Bóg katolicki? Czy zamiennik Boga?

  Musisz się Na Nowo Narodzić ! wtedy będziesz wszystko wiedział.

  (12) A myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz Ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył.

  (13) Głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz w słowach, których naucza Duch, przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę.

  (14) Ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem, i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać.

  (15) Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko, sam zaś nie podlega niczyjemu osądowi.

  (16) Bo któż poznał myśl Pana? Któż może go pouczać? Ale my jesteśmy myśli Chrystusowej.

  / 1 Kor 2,12-16 /
  Dobra, to idę się rodzić.
  Od czego mam zacząć?
  Pogadaj z kimś podobnym do siebie, na pewno poczujecie się dobrze w swoim prześmiewczym gronie. Albo zajrzyj do encyklopedii PWN jak czegoś nie wiesz.
 • w temacie Czy istnieje kompromis pomiędzy niewierzącymi a wierzącymi?

  W: Religia
  irusio
  stevn
  irusio ~Gość Kolego stevn , co to jest transsubstancjacja i na czym polega?
  I napisz w końcu jakie nosi imię twój Bóg ? Jego bóg nosi nazwę Pan. Też zerżnięte, bo już taki przed nim się utworzył i dalej ma się dobrze.
  Nie będę robił jakiegoś cyrku, coś na wzór tego co Herod chciał uzyskać gdy przyprowadzono przed jego oblicze Jezusa
  Herod umarł przed narodzinami Chrystusa,
  Jeśli tak, to przywołaj werset, który o tym świadczy a nie pisz głupot
 • w temacie Czy istnieje kompromis pomiędzy niewierzącymi a wierzącymi?

  W: Religia
  ~Gość Czyli kuszenie Boga przez diabła jest normalne tylko ja nic nie rozumiem.Na jakiej podstawie twierdzisz, że nie rozumiem kontekstu, czy Jezus nie był kuszony?

  Diabeł wyniósł Jezusa w powietrze , postawił na rogu świątyni namawiał by skoczył w dół .Rozumiem , że diabeł bierze sobie Jezusa i robi co chce.

  Trójca to zamiennik? Czego zamiennik, jak ma imię Trójca? Jeśli w ogóle jakieś ma, czy Trójca to Bóg katolicki? Czy zamiennik Boga?

  Musisz się Na Nowo Narodzić ! wtedy będziesz wszystko wiedział.

  (12) A myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz Ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył.

  (13) Głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz w słowach, których naucza Duch, przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę.

  (14) Ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem, i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać.

  (15) Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko, sam zaś nie podlega niczyjemu osądowi.

  (16) Bo któż poznał myśl Pana? Któż może go pouczać? Ale my jesteśmy myśli Chrystusowej.

  / 1 Kor 2,12-16 /
 • w temacie Czy istnieje kompromis pomiędzy niewierzącymi a wierzącymi?

  W: Religia
  irusio ~Gość Kolego stevn , co to jest transsubstancjacja i na czym polega?
  I napisz w końcu jakie nosi imię twój Bóg ? Jego bóg nosi nazwę Pan. Też zerżnięte, bo już taki przed nim się utworzył i dalej ma się dobrze. Nie będę robił jakiegoś cyrku, coś na wzór tego co Herod chciał uzyskać gdy przyprowadzono przed jego oblicze Jezusa
 • w temacie Czy istnieje kompromis pomiędzy niewierzącymi a wierzącymi?

  W: Religia
  ~Gość "W tym czasie Jezus wyszedł na górę, aby się modlić, i całą noc spędził na modlitwie do Boga" (Łk 6, 12).
   
  Słabo to wygląda aby Bóg się modlił ….jak sądzisz:)Mnie to nie przeszkadza twierdzić nadal, iż Jezus Chrystus jest wcielonym Bogiem, ponieważ Biblia składa się z wielu wersetów, które świadczą o tym lub o tamtym i nie ma co się zrażać po przeczytaniu wyłącznie jednego wersetu, bo to zbyt za mało (uważam) aby podkopać Boskość Jezusa Chrystusa.
  ~Gość A co z kuszeniem Jezusa? Sądzisz, że diabeł kusił Boga? Trochę dziwaczne twierdzenie by stworzenie kusiło stworzyciela.Nie rozumiesz kontekstu, gdyż nie czytasz określonego rozdziału od początku, w którym znajduje się ten lub inny werset!
  ~Gość Biblia jest pełna sprzecznych informacji, przeczących sobie. Właśnie nie jest tak jak podajesz.....! Należy wyodrębione fragmenty porównywać z innymi o zgodnym lub przeczącym charakterze, aby poprawnie i trzeźwo wyciągać wnioski. Na pojedynczym wersecie nie buduje się jakiekolwiek Teologii, lecz wyłącznie hipotezy, tak jak to robisz obecnie.
  ~Gość Dlaczego w Biblii nie istnieje słowo ,,Trójca" mógłbyś to przybliżyć?
  Przecież to jest oczywiste, że znaczenie "Trójca", to tylko zamiennik lub słowo zastępcze, którego wprawdzie nie ma w Bibliii, ale jest bardzo wielka liczba odniesień w całej Biblii nawiązująca pośrednio lub bezpośrednio do "Niej".
 • w temacie Czy istnieje kompromis pomiędzy niewierzącymi a wierzącymi?

  W: Religia
  ~Gość Napisałeś TAK : Jezus jako Pan Ps 33:6.

  Napisałeś czy nie? To w jaki sposób z tego wersetu wynika , że chodzi o Jezusa skoro w katolickiej Biblii jest Jahwe?
  Mam prośbę napisz imię swojego Boga. Czy Jahwe jest twoim Bogiem czy nie?Napisałem (jak zauważyłeś) ale nie zacytowałem, gdyż dosłownie lub literalnie z tego wersetu tak nie wynika.

  Ale nie wiem czy wiesz lub nie wiesz wcale, iż dany temat (nie ma znaczenia który) w kręgach teologicznych rozpatruje się NIE w kontekście 1-ego pojedynczego wersetu, lecz w kontekście całej Biblii aby móc wyciągną poprawne wnioski końcowe i do tego teraz nawiążę dla lepszego klarownego zrozumienia.

  W Księdze Objawienia (Ks. Apokalipsy) 1:8 Jezus Chrsystus przedstawia się jako "Pan, Bóg, Ten, Który jest, i który był, i który przychodzi, Wszechmogący". Jednak będąc z misją odkupieńczą na ziemi, dobrowolnie siebie ogołocił, tj. wyparł się w działaniu z istniejących atrybutó przyjąwszy postać Sługi (Ew. Mateusza 20:28; Ew. Łukasza 22:27).

  W Liście do Filipian 2:6-11 apostoł Paweł pisze, że Jezus Chrystus będąc równym Bogu "nie wykorzystał swojej równości z Bogiem Ojcem, ale umniejszył samego siebie działając w swoich istniejących atrybutach".

  Biblia Tysiąclecia stwierdza - "lecz ogołocił samego siebie, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce Go wywyższył i obdarzył Go imieniem, które jest ponad wszelkie imię. Aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią. I aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem (tzn. Bogiem) ku chwale Boga Ojca".

  Do Pana Jezusa jako Boga Syna równego Bogu Ojcu, odnoszą się słowa z księgi Apokalipsy 4:8-11 :

  "Święty, Święty, Święty, Pan, Bóg, Wszechmogący, Ten, który był, i który jest, i który przychodzi... dwudziestu czterech Starszych upada przed Siedzącym na tronie i oddaje pokłon Żyjącemu na wieki wieków... Jesteś godny, nasz Panie i Boże, wziąć chwałę i cześć, i moc, ponieważ Ty wszystko stworzyłeś i z Twojej woli to było, i zostało stworzone".
 • w temacie Czy istnieje kompromis pomiędzy niewierzącymi a wierzącymi?

  W: Religia
  ~Gość stevn Nie udaję mądrzejszego w takim stopniu jak Twój nieuzasadniony wulgaryzm wobec mnie, który jest nie na miejscu!

  Nie chciało mi się cytować lub przywoływać odpowiednich fragmentów ze ST z czystego lenistwa, ale jak bardzo chcesz, to masz............!!! i nie mów, że nie ma w ST odniesień do Trójcy, bo to świadczy, że masz poważne braki w interpretacji Pisma Św.

  Na kartach Starego Testamentu wszystkie 3 osoby w harmonijnej jedności wykonują różnorodne funkcje we wszechświecie, np. dzieło stworzenia :

  - Ojciec (1 Mojżeszowa 1:1),
  - Ojciec zobrazowany z Duchem Świętym (Hioba 33:4);
  - Jezus jako Pan (Psalm 33:6);

  (1) Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię.

  (4) Duch Boży stworzył mnie, a tchnienie Wszechmocnego ożywiło mnie.

  (6) Słowem Pana uczynione zostały niebiosa, A tchnieniem ust jego całe wojsko ich.Psalm 33: 6 z katolickiej Biblii z 2007 (taką mam w domu)

  Przez słowo Jahwe zostały stworzone niebiosa, przez tchnienie ust jego- wszystkie ich zastępy.

  Ty nawet nie sprawdzasz tego co cytujesz tylko bezmyślnie przepisujesz z neta nie zastanawiając się nad sensem.
  Co Ty chcesz ode mnie biedny człowieku? Przecież chciałeś rozróżnienia 3-ech postaci na kartach ST i o co Ci jeszcze chodzi....?!

  Ja posługuję się Biblią Warszawską, bo bardziej przemawia do mojej wyobraźni. Ty zaś Tysiąclatką; no i co z tego i co Ty chcesz przez to wykazać nie pojmuję.

  Oświeć mnie, bo nie wiem o co Ci chodzi.[/cytat]


  Napisałeś TAK : Jezus jako Pan Ps 33:6.

  Napisałeś czy nie? To w jaki sposób z tego wersetu wynika , że chodzi o Jezusa skoro w katolickiej Biblii jest Jahwe?
  Mam prośbę napisz imię swojego Boga. Czy Jahwe jest twoim Bogiem czy nie?[/cytat]
  Napisałem (jak zauważyłeś) ale nie zacytowałem, gdyż dosłownie lub literalnie z tego wersetu tak nie wynika.

  Ale nie wiem czy wiesz lub nie wiesz wcale, iż dany temat (nie ma znaczenia który) w kręgach teologicznych rozpatruje się nie w kontekście 1-ego pojedynczego wersetu, lecz w kontekście całej Biblii aby wyciągną poprawne wnioski końcowe i do tego teraz nawiąże.

  W Księdze Objawienia (Ks. Apokalipsy) 1:8 Jezus Chrsystus przedstawia się jako "Pan, Bóg, Ten, Który jest, i który był, i który przychodzi, Wszechmogący". Jednak będąc z misją odkupieńczą na ziemi, dobrowolnie siebie ogołocił, tj. wyparł się w działaniu z istniejących atrybutó przyjąwszy postać Sługi (Ew. Mateusza 20:28; Ew. Łukasza 22:27).

  W Liście do Filipian 2:6-11 apostoł Paweł pisze, że Jezus Chrystus będąc równym Bogu "nie wykorzystał swojej równości z Bogiem Ojcem, ale umniejszył samego siebie działając w swoich istniejących atrybutach".

  Biblia Tysiąclecia stwierdza - "lecz ogołocił samego siebie, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce Go wywyższył i obdarzył Go imieniem, które jest ponad wszelkie imię. Aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią. I aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem (tzn. Bogiem) ku chwale Boga Ojca".

  Do Pana Jezusa jako Boga Syna równego Bogu Ojcu, odnoszą się słowa z księgi Apokalipsy 4:8-11 :

  "Święty, Święty, Święty, Pan, Bóg, Wszechmogący, Ten, który był, i który jest, i który przychodzi... dwudziestu czterech Starszych upada przed Siedzącym na tronie i oddaje pokłon Żyjącemu na wieki wieków... Jesteś godny, nasz Panie i Boże, wziąć chwałę i cześć, i moc, ponieważ Ty wszystko stworzyłeś i z Twojej woli to było, i zostało stworzone".
 • w temacie Czy istnieje kompromis pomiędzy niewierzącymi a wierzącymi?

  W: Religia
  ~Gość stevn ~wilartjar W tym fragmencie jesteś proszony o konkretnego ojca syna i ducha a ty dajesz liczbę mnogą.
  Kończysz rozmowę bo nie możesz znaleźć a widzisz że ci nie odpuszczają więc udajesz mądrzejszego który sie obraził i odszedł.
  Obrażaj się. Mnie tam nawet na rękę jak każdy dureń sie na mnie obrazi.Nie udaję mądrzejszego w takim stopniu jak Twój nieuzasadniony wulgaryzm wobec mnie, który jest nie na miejscu!

  Nie chciało mi się cytować lub przywoływać odpowiednich fragmentów ze ST z czystego lenistwa, ale jak bardzo chcesz, to masz............!!! i nie mów, że nie ma w ST odniesień do Trójcy, bo to świadczy, że masz poważne braki w interpretacji Pisma Św.

  Na kartach Starego Testamentu wszystkie 3 osoby w harmonijnej jedności wykonują różnorodne funkcje we wszechświecie, np. dzieło stworzenia :

  - Ojciec (1 Mojżeszowa 1:1),
  - Ojciec zobrazowany z Duchem Świętym (Hioba 33:4);
  - Jezus jako Pan (Psalm 33:6);

  (1) Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię.

  (4) Duch Boży stworzył mnie, a tchnienie Wszechmocnego ożywiło mnie.

  (6) Słowem Pana uczynione zostały niebiosa, A tchnieniem ust jego całe wojsko ich.Psalm 33: 6 z katolickiej Biblii z 2007 (taką mam w domu)

  Przez słowo Jahwe zostały stworzone niebiosa, przez tchnienie ust jego- wszystkie ich zastępy.

  Ty nawet nie sprawdzasz tego co cytujesz tylko bezmyślnie przepisujesz z neta nie zastanawiając się nad sensem.
  Co Ty chcesz ode mnie biedny człowieku? Przecież chciałeś rozróżnienia 3-ech postaci na kartach ST i o co Ci jeszcze chodzi....?!

  Ja posługuję się Biblią Warszawską, bo bardziej przemawia do mojej wyobraźni. Ty zaś Tysiąclatką; no i co z tego i co Ty chcesz przez to wykazać nie pojmuję.

  Oświeć mnie, bo nie wiem o co Ci chodzi.
 • w temacie Czy istnieje kompromis pomiędzy niewierzącymi a wierzącymi?

  W: Religia
  ~Gość Teraz jestem posądzony, że jestem Świadkiem Jehowy pomimo iż pisałem, że jestem niewierzący.
  Czy jest , istnieje jakaś granica absurdu, której nie przekroczą wierzący? Wybacz, ale piszesz jak typowy Świadek J. i być może jesteś pod wyraźnym wpływem ich nauki, pozostając tym kim nadal chcesz być.

  Jeśli jest tak jak podajesz, to bardzo Cię za siebie, tzn. za moje słowa, przepraszam!