7
ppt
Ten temat ma:
  • Wyświetleń38
  • Odpowiedzi7
  • Ocen na +0
7 ppt ?

Znajdę sobie spokojne miejsce do Modlitwy (8)

pokaż odpowiedzi chronologicznie | od najwyższej oceny

Znajdę sobie spokojne miejsce do Modlitwy

Napisał(a): stevn -

Marka 1,35 - A wczesnym rankiem, przed świtem, wstał, wyszedł i udał się na puste miejsce, i tam się modlił.

Mateusza 7,24-27 - Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce. I spadł deszcz ulewny, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce.

- A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku. I spadł ulewny deszcz, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, i runął, a upadek jego był wielki.
INTERIA.PL

Re: Znajdę sobie spokojne miejsce do Modlitwy

Napisał(a): stevn -

(7) Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. (8) Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą.

- Mateusza 7,7-8.

Re: Znajdę sobie spokojne miejsce do Modlitwy

Napisał(a): ~zezem -

Życzę wszystkim Polkom i Polakom tego, aby Polska była krajem świeckim społecznym, obywatelskim i nowoczesnym, a przede wszystkim wolnym od poddaństwa państwu watykańskiemu. Pamiętajmy, dzięki komu straciliśmy suwerenność i dzięki komu ją odzyskaliśmy. Poparcie Piusa XII dla hitlerowskiej napaści na Polskę znalazło swój wyraz w encyklice z 20 października 1939 roku. Papież uznał, ją za „walkę interesów o sprawiedliwy podział bogactw, którymi Bóg obdarzył ludzkość.” Kościół uznał wszystkie rozbiory Polski za zgodne z wolą bożą, a wszystkie powstania zostały przez Watykan potępione, co ogłoszone zostało ze wszystkich ambon przez wszystkich księży we wszystkich kościołach na terenie całej byłej Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Watykan po zakończeniu II Wojny Światowej, ocalił kilka tysięcy zbrodniarzy wojennych, którzy z watykańskimi paszportami wyjechali z Europy i tym samym uratowało się od stryczka. „Księża będą zawsze wykorzystywać ciemnotę i przesądy ludu. Będą posługiwać się religią jak maską, pod którą kryje się zbrodniczość ich poczynań” – Tadeusz Kościuszko. Żeby nie cofać się do czasów inkwizycji czy Insurekcji Kościuszkowskiej, kiedy to biskupi zdrajcy zostali powieszeni przez społeczeństwo przypomnę chociażby Tadeusza Boy Żeleńskiego, który w 1932 roku napisał książkę o panoszącym się klerze pt. „Nasi okupanci”, pisząc w niej między innymi: Gdziekolwiek wyłoni się paląca kwestia, w której ludzie głowią się i radzą, co czynić, aby na świecie było trochę lżej i trochę jaśniej, natychmiast wysuwa się złowroga czarna ręka i rozlega się grzmiący głos: „Nie pozwolimy! Nie wolno wam nic zmieniać, nic poprawiać. Wszystko musi zostać po dawnemu, niczego tknąć nie pozwolimy z gmachu ciemnoty i ucisku. Ktokolwiek chciałby ulżyć doli człowieka na ziemi, sprzeciwia się prawu Boga, sprzeciwia się woli bożej” Warto przypomnieć także słowa Józefa Beck’a – „Do najbardziej odpowiedzialnych za tragedię mojego kraju należy Watykan. Zbyt późno uświadomiłem sobie, że prowadziliśmy politykę zagraniczną służącą egoistycznym interesom Kościoła katolickiego.” Aktualne do dzisiaj są także słowa Jerzego Giedroyć – „Niestety, z chwilą nastania tzw. niepodległości, Kościół dąży do stworzenia kraju wyznaniowego. Mamy być skansenem polskiego fundamentalizmu. To jest zupełna katastrofa”.

Re: Znajdę sobie spokojne miejsce do Modlitwy

Napisał(a): ~gosc1 -

~zezem Życzę wszystkim Polkom i Polakom tego, aby Polska była krajem świeckim społecznym, obywatelskim i nowoczesnym, a przede wszystkim wolnym od poddaństwa państwu watykańskiemu. Pamiętajmy, dzięki komu straciliśmy suwerenność i dzięki komu ją odzyskaliśmy. Poparcie Piusa XII dla hitlerowskiej napaści na Polskę znalazło swój wyraz w encyklice z 20 października 1939 roku. Papież uznał, ją za „walkę interesów o sprawiedliwy podział bogactw, którymi Bóg obdarzył ludzkość.” Kościół uznał wszystkie rozbiory Polski za zgodne z wolą bożą, a wszystkie powstania zostały przez Watykan potępione, co ogłoszone zostało ze wszystkich ambon przez wszystkich księży we wszystkich kościołach na terenie całej byłej Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Watykan po zakończeniu II Wojny Światowej, ocalił kilka tysięcy zbrodniarzy wojennych, którzy z watykańskimi paszportami wyjechali z Europy i tym samym uratowało się od stryczka. „Księża będą zawsze wykorzystywać ciemnotę i przesądy ludu. Będą posługiwać się religią jak maską, pod którą kryje się zbrodniczość ich poczynań” – Tadeusz Kościuszko. Żeby nie cofać się do czasów inkwizycji czy Insurekcji Kościuszkowskiej, kiedy to biskupi zdrajcy zostali powieszeni przez społeczeństwo przypomnę chociażby Tadeusza Boy Żeleńskiego, który w 1932 roku napisał książkę o panoszącym się klerze pt. „Nasi okupanci”, pisząc w niej między innymi: Gdziekolwiek wyłoni się paląca kwestia, w której ludzie głowią się i radzą, co czynić, aby na świecie było trochę lżej i trochę jaśniej, natychmiast wysuwa się złowroga czarna ręka i rozlega się grzmiący głos: „Nie pozwolimy! Nie wolno wam nic zmieniać, nic poprawiać. Wszystko musi zostać po dawnemu, niczego tknąć nie pozwolimy z gmachu ciemnoty i ucisku. Ktokolwiek chciałby ulżyć doli człowieka na ziemi, sprzeciwia się prawu Boga, sprzeciwia się woli bożej” Warto przypomnieć także słowa Józefa Beck’a – „Do najbardziej odpowiedzialnych za tragedię mojego kraju należy Watykan. Zbyt późno uświadomiłem sobie, że prowadziliśmy politykę zagraniczną służącą egoistycznym interesom Kościoła katolickiego.” Aktualne do dzisiaj są także słowa Jerzego Giedroyć – „Niestety, z chwilą nastania tzw. niepodległości, Kościół dąży do stworzenia kraju wyznaniowego. Mamy być skansenem polskiego fundamentalizmu. To jest zupełna katastrofa”.

Boże chroń nas przed takimi fanatykami nienawidzącymi naszego kraju, wiary i tradycji...

Re: Znajdę sobie spokojne miejsce do Modlitwy

Napisał(a): ~zezem -

~gosc1
~zezem Życzę wszystkim Polkom i Polakom tego, aby Polska była krajem świeckim społecznym, obywatelskim i nowoczesnym, a przede wszystkim wolnym od poddaństwa państwu watykańskiemu. Pamiętajmy, dzięki komu straciliśmy suwerenność i dzięki komu ją odzyskaliśmy. Poparcie Piusa XII dla hitlerowskiej napaści na Polskę znalazło swój wyraz w encyklice z 20 października 1939 roku. Papież uznał, ją za „walkę interesów o sprawiedliwy podział bogactw, którymi Bóg obdarzył ludzkość.” Kościół uznał wszystkie rozbiory Polski za zgodne z wolą bożą, a wszystkie powstania zostały przez Watykan potępione, co ogłoszone zostało ze wszystkich ambon przez wszystkich księży we wszystkich kościołach na terenie całej byłej Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Watykan po zakończeniu II Wojny Światowej, ocalił kilka tysięcy zbrodniarzy wojennych, którzy z watykańskimi paszportami wyjechali z Europy i tym samym uratowało się od stryczka. „Księża będą zawsze wykorzystywać ciemnotę i przesądy ludu. Będą posługiwać się religią jak maską, pod którą kryje się zbrodniczość ich poczynań” – Tadeusz Kościuszko. Żeby nie cofać się do czasów inkwizycji czy Insurekcji Kościuszkowskiej, kiedy to biskupi zdrajcy zostali powieszeni przez społeczeństwo przypomnę chociażby Tadeusza Boy Żeleńskiego, który w 1932 roku napisał książkę o panoszącym się klerze pt. „Nasi okupanci”, pisząc w niej między innymi: Gdziekolwiek wyłoni się paląca kwestia, w której ludzie głowią się i radzą, co czynić, aby na świecie było trochę lżej i trochę jaśniej, natychmiast wysuwa się złowroga czarna ręka i rozlega się grzmiący głos: „Nie pozwolimy! Nie wolno wam nic zmieniać, nic poprawiać. Wszystko musi zostać po dawnemu, niczego tknąć nie pozwolimy z gmachu ciemnoty i ucisku. Ktokolwiek chciałby ulżyć doli człowieka na ziemi, sprzeciwia się prawu Boga, sprzeciwia się woli bożej” Warto przypomnieć także słowa Józefa Beck’a – „Do najbardziej odpowiedzialnych za tragedię mojego kraju należy Watykan. Zbyt późno uświadomiłem sobie, że prowadziliśmy politykę zagraniczną służącą egoistycznym interesom Kościoła katolickiego.” Aktualne do dzisiaj są także słowa Jerzego Giedroyć – „Niestety, z chwilą nastania tzw. niepodległości, Kościół dąży do stworzenia kraju wyznaniowego. Mamy być skansenem polskiego fundamentalizmu. To jest zupełna katastrofa”.

Boże chroń nas przed takimi fanatykami nienawidzącymi naszego kraju, wiary i tradycji...
JESTEM POLAKIEM I KOCHAM MĄ OJCZYZNĘ WALCZE Z OKUPANTEM JAKIM JEST KOŚCIÓŁ KLER WATYKAN

Re: Znajdę sobie spokojne miejsce do Modlitwy

Napisał(a): ~gosc1 -

~zezem
~gosc1
~zezem Życzę wszystkim Polkom i Polakom tego, aby Polska była krajem świeckim społecznym, obywatelskim i nowoczesnym, a przede wszystkim wolnym od poddaństwa państwu watykańskiemu. Pamiętajmy, dzięki komu straciliśmy suwerenność i dzięki komu ją odzyskaliśmy. Poparcie Piusa XII dla hitlerowskiej napaści na Polskę znalazło swój wyraz w encyklice z 20 października 1939 roku. Papież uznał, ją za „walkę interesów o sprawiedliwy podział bogactw, którymi Bóg obdarzył ludzkość.” Kościół uznał wszystkie rozbiory Polski za zgodne z wolą bożą, a wszystkie powstania zostały przez Watykan potępione, co ogłoszone zostało ze wszystkich ambon przez wszystkich księży we wszystkich kościołach na terenie całej byłej Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Watykan po zakończeniu II Wojny Światowej, ocalił kilka tysięcy zbrodniarzy wojennych, którzy z watykańskimi paszportami wyjechali z Europy i tym samym uratowało się od stryczka. „Księża będą zawsze wykorzystywać ciemnotę i przesądy ludu. Będą posługiwać się religią jak maską, pod którą kryje się zbrodniczość ich poczynań” – Tadeusz Kościuszko. Żeby nie cofać się do czasów inkwizycji czy Insurekcji Kościuszkowskiej, kiedy to biskupi zdrajcy zostali powieszeni przez społeczeństwo przypomnę chociażby Tadeusza Boy Żeleńskiego, który w 1932 roku napisał książkę o panoszącym się klerze pt. „Nasi okupanci”, pisząc w niej między innymi: Gdziekolwiek wyłoni się paląca kwestia, w której ludzie głowią się i radzą, co czynić, aby na świecie było trochę lżej i trochę jaśniej, natychmiast wysuwa się złowroga czarna ręka i rozlega się grzmiący głos: „Nie pozwolimy! Nie wolno wam nic zmieniać, nic poprawiać. Wszystko musi zostać po dawnemu, niczego tknąć nie pozwolimy z gmachu ciemnoty i ucisku. Ktokolwiek chciałby ulżyć doli człowieka na ziemi, sprzeciwia się prawu Boga, sprzeciwia się woli bożej” Warto przypomnieć także słowa Józefa Beck’a – „Do najbardziej odpowiedzialnych za tragedię mojego kraju należy Watykan. Zbyt późno uświadomiłem sobie, że prowadziliśmy politykę zagraniczną służącą egoistycznym interesom Kościoła katolickiego.” Aktualne do dzisiaj są także słowa Jerzego Giedroyć – „Niestety, z chwilą nastania tzw. niepodległości, Kościół dąży do stworzenia kraju wyznaniowego. Mamy być skansenem polskiego fundamentalizmu. To jest zupełna katastrofa”.

Boże chroń nas przed takimi fanatykami nienawidzącymi naszego kraju, wiary i tradycji...
JESTEM POLAKIEM I KOCHAM MĄ OJCZYZNĘ WALCZE Z OKUPANTEM JAKIM JEST KOŚCIÓŁ KLER WATYKAN
Kościół to przegonił okupanta. A z twojej wypowiedzi wynika że chcesz zrobić z Polski Koreę. Wypowiedź na pewno spodobałaby się Kimowi. Taki sam poziom reprezentujesz.
« Wróć do tematów
Do góry strony: Znajdę sobie spokojne miejsce do Modlitwy