107
ppt
Ten temat ma:
 • Wyświetleń8 tys.
 • Odpowiedzi22
 • Ocen na +1
107 ppt ?

Czy dieta zgodna z grupą krwi to ściema? (23)

pokaż odpowiedzi chronologicznie | od najwyższej oceny
INTERIA.PL

Re: Czy dieta zgodna z grupą krwi to ściema?

Napisał(a): Gość -

Ogólnie zdrowy styl życia to recepta na dobrą kondycję, samopoczucie i prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Czyli prawidłowe, zdrowe odżywianie się, dużo ruchu na świeżym powietrzu, ćwiczenia utrzymujące ciało w dobrej kondycji fizycznej, wykluczenie stresu i dużo seksu. To jest to !!!!

Reklama

Re: Czy dieta zgodna z grupą krwi to ściema?

Napisał(a): Gość -

A mi sie tam podoba ta dieta, tym bardziej, że było dla mnie szokiem, jak odkryłam, że tego czego nie lubię - nie powinnam właśnie jeść. Zawsze byłam ta "dziwna" w rodzinie, w której wszyscy jedzą dużo mięsa (grupa krwi 0) a ja go po prostu nie znoszę i tylko od wielkiego święta coś tam zjem (grupa A). Nie jestem zwolenniczką diet, ale ten sposób na jedzenie, czy raczej wyjaśnienie dlaczego jedne rzeczy mogę jeść tonami a innych nie znoszę, bardzo mnie przekonały do niej.

Re: Czy dieta zgodna z grupą krwi to ściema?

Napisał(a): Gość -

Gość A mi sie tam podoba ta dieta, tym bardziej, że było dla mnie szokiem, jak odkryłam, że tego czego nie lubię - nie powinnam właśnie jeść. Zawsze byłam ta "dziwna" w rodzinie, w której wszyscy jedzą dużo mięsa (grupa krwi 0) a ja go po prostu nie znoszę i tylko od wielkiego święta coś tam zjem (grupa A). Nie jestem zwolenniczką diet, ale ten sposób na jedzenie, czy raczej wyjaśnienie dlaczego jedne rzeczy mogę jeść tonami a innych nie znoszę, bardzo mnie przekonały do niej.
A ja mam grupe A i uwielbiam mięso

Reklama

Re: Czy dieta zgodna z grupą krwi to ściema?

Napisał(a): Gość -

W roku 1998 ukazała się na naszym rynku wydawniczym książka Petera J. D˘Adamo pt. "Jedz zgodnie ze swoją grupą krwi" i wkrótce stała się dość poczytna oraz znaleźli się ludzie stosujący się do zawartych w niej zaleceń. Poruszenie tego tematu spowodowane jest coraz częściej pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi łączenia żywienia optymalnego z zaleceniami autora w/w książki.
Sama publikacja Petera J. D˘Adamo jest napisana w sposób prosty, łatwo przyswajalny dla przeciętnego czytelnika.
Argumentacja dotycząca różnic pomiędzy ludźmi o odmiennych grupach krwi wydaje się być przekonywująca i dość jasna.
Swoje doświadczenia z żywieniem zgodnym z grupą krwi autor opiera na doświadczeniach własnego ojca oraz ponad 4000 własnych pacjentów. Podaje również przykłady konkretnych osób, którym pomogła jego dieta, co łatwo trafia do odbiorcy.
Poważnym niedociągnięciem książki jest pominięcie przez tłumaczy konieczności medycznej korekty, co pokutuje takimi błędami jak nazywanie leukocytozy u dziecka leukemią pediatryczną (białaczką).
Nie wiadomo przy tym czy podobne błędy pochodzą z przekłamania w przekładzie czy ze strony autora.
Dość dużym utrudnieniem w praktycznym stosowaniu diety może być mała dostępność artykułów żywnościowych zalecanych w książce, choć autor podaje ewentualne produkty zastępcze.
Na czym zatem polega teoria żywienia opartego na różnicach grup krwi?
W/g Petera J. D˘Adamo różnorodność grup krwi jest spowodowana występującymi w dawnych czasach migracjami ludności.
Człowiek pierwotny rozwinął się w Afryce i tam powstała pierwsza grupa krwi "0". W czasie, gdy człowiek zamieszkiwał rejony dzisiejszej Sahary istniała tylko ta jedna grupa krwi, a pożywienie składało się głównie z mięsa upolowanych zwierząt.
Na skutek wyczerpania zasobów łowieckich doszło do ekspansji w kierunku Europy i Azji. Osiadłe na północy ludy po pewnym czasie zmuszone były zająć się zbieractwem i rolnictwem, ponieważ i tu wyczerpały się zapasy zwierzyny.
Na bazie wyżywienia roślinnego powstała grupa krwi "A", która w zasadzie najlepiej przystosowana jest do odżywiania wegetariańskiego.
W wyniku dalszych wędrówek z Europy na wschód doszło do zasiedlenia obszarów obecnych Indii i Pakistanu, gdzie odżywianie oparte było na mięsie, produktach mlecznych oraz uprawach.
Tam wyłoniła się grupa krwi "B". Na skutek mieszania się ludności z grupami "A" i "B" miała powstać nowa, najmłodsza "AB".
Każda z obecnie istniejących grup krwi rozwijała się w/g autora w odmiennych warunkach i diametralnie różniło się ich wyżywienie, dlatego obecnie osoby posiadające określoną grupę powinny stosować żywienie takie jak ich protoplaści.
Peter J. D˘Adamo twierdzi, że spożywanie produktów niewskazanych dla danej grupy może mieć szkodliwy wpływ na ludzkie zdrowie ze względu na obecność tzw. lektyn.
Są to glikoproteiny wykryte stosunkowo niedawno na powierzchni komórek odpowiedzialne za łączenie się np. bakterii lub wirusów z błonami komórek różnych tkanek. Lektyny mogłyby być, więc nazwane "kotwiczkami" komórek.
W pożywieniu występują wolne lektyny, które po przedostaniu się do krwi mają powodować aglutynację (zlepienie) czerwonych krwinek.
Dochodzi do tego, gdy człowiek zjada niezgodne z grupą krwi pożywienie np. osoby z grupą "A" spożywając mięso wieprzowe dostarczają szkodliwe dla siebie lektyny, ponieważ są stworzone do wegetarianizmu.
Dodatkowo autor pisze, że żywnościowe lektyny mogą reagować z receptorami powierzchniowymi białych krwinek powodując ich nadmierne namnażanie co prowadzi do leukocytozy.
Do wykrywania obecności szkodliwych lektyn Peter J. D˘Adamo poleca test Indican mierzący zawartość w moczu indolu, który przedostał się do krwi z jelit. Wysoki wskaźnik testu świadczyć ma o dużej zawartości szkodliwych lektyn w pokarmach.
Poniżej w sposób skrócony przedstawione są ogólne wskazania dla przedstawicieli grup:
-"O" (Myśliwy) zalecane są produkty pochodzenia zwierzęcego, unikać jednak należy potraw tłustych gdyż prowadzą do chorób serca i raka. Niewskazane są również produkty mleczne i zbożowe -"A" (Rolnik) - ze względu na złe trawienie mięsa zaleca się spożywanie białek roślinnych, (soja) oraz duże ilości warzyw i owoców.
Dla osób z grupą krwi "A" najlepszy byłby wegetarianizm oraz duże ilości przypraw -"B" (Typ zrównoważony) -najlepsze są chude mięsa, ryby, nabiał, a także produkty zbożowe oraz wszystkie owoce -"AB" (Enigma) -ze względu na to, że wytworzyła się niespełna 1000 lat temu trudno jest dokładne określenie wskazań należy unikać produktów niewskazanych dla grup "A" i "B". Zalecane są nabiał, ryby, zboże i wszelkie owoce z wyjątkiem południowych.
Bez względu na grupę krwi autor wszystkim jednakowo zaleca unikanie wieprzowiny i tłuszczów zwierzęcych, ponieważ są one powszechnie uważane za szkodliwe. Oprócz określonej diety dla różnych ludzi polecane są odmienne ćwiczenia oraz preparaty uzupełniające witaminy i mikroelementy.
Wyrażenie opinii na temat diety zgodnej z grupą krwi należy rozpocząć od samego autora. Peter J. D˘Adamo jest przedstawiony jako wybitny lekarz medycyny naturalnej, co świadomie (lub nie?) wprowadza w błąd czytelnika.
W/g polskiego prawodawstwa lekarzem jest osoba, która uzyskała ten tytuł po ukończeniu studiów na akademii medycznej.
Twórca opisywanej diety ukończył na początku lat 80-tych. Bastyr College w Seattle, co jest odpowiednikiem polskiej szkoły pomaturalnej, po której nie uzyskuje się tytułu naukowego.
Zastosowane w książce błędne tłumaczenie sugeruje coś zupełnie innego.
Autor twierdzi, że sam odżywia się zgodnie ze swoją grupą krwi, (co nie powinno dziwić), a ponieważ posiada "A", to jest wegetarianinem (opis diety wegetariańskiej zamieszczony jest w poprzednim numerze).
Przyjrzyjmy się teraz powyższym teoriom z medycznego punktu widzenia.
Na pozór wydaje się oczywiste, że odmienność grup krwi wpływa na indywidualne cechy człowieka. Określona grupa krwi jest determinowana
Przez występowanie antygenów na powierzchni błon komórkowych erytrocytów (oraz innych komórek organizmu) i określonych przeciwciał, które niszczą niezgodną grupowo krew. Oprócz trzech głównych antygenów wyróżnia się czynnik Rh oraz 23 inne grupy, co powoduje występowanie znacznej różnorodności grup krwi.
Należy również nadmienić, że krew jest tkanką zaliczaną do łącznej, a nie tylko płynem. Poza układem AB0 w tkankach występują również tzw. Antygeny zgodności tkankowej (HLA), co stanowi o dużym zróżnicowaniu osobniczym ludzi. Tego faktu autor w ogóle nie uwzględnia.
Bardzo ryzykowne, (aby nie powiedzieć pozbawione sensu) jest stawianie przez autora tezy o powstaniu grup krwi na skutek wędrówek ludności jako adaptacji do zmieniających się warunków.
Autor zakłada, że aby w ciągu 40000 lat powstały nowe grupy krwi człowiek musiałby mutować szybciej niż muszka Drosophillia, co zresztą sam przyznaje. Naciągane jest również stwierdzenie, że człowiek przeszedł na żywienie roślinne z powodu wyczerpania się zasobów łowieckich, co tak naprawdę nastąpiło dopiero w ostatnich kilkuset latach.
Autor w swej książce pomija (chyba niewygodny) fakt, że nie tylko człowiek posiada grupy krwi. Każdy gatunek zwierzęcia również odznacza się charakterystycznymi cechami grup krwi np. krowa posiada ponad 20 grup i nie można chyba stwierdzić, że powstały one na skutek zmian w żywieniu, ponieważ zjada ona trawę bez względu na miejsce występowania. Peter J. D˘Adamo w swojej książce "Jedz zgodnie ze swoją grupą krwi" sugeruje jakoby wśród ludzi występowały odmienne cechy metabolizmu, czego nie można powiedzieć w fachowej literaturze. Przeciwnie szlaki przemian pośrednich B,T,W wykazują stałość niezależnie od ras, klimatu czy grup krwi, o czym świadczy obecność tych samych enzymów i hormonów.
Autor pomija zresztą znaczenie ilości i składu biochemicznego produktów oraz ich dalszych losów po wchłonięciu z przewodu pokarmowego. Znacznie większy nacisk kładzie on na wpływ lektyn zawartych w pokarmach. Niezgodne dla danej grupy krwi lektyny mają powodować uszkodzenie narządów wewnętrznych na skutek zlepiania się czerwonych krwinek w określonym miejscu (np. wątroba, nerki, serce).
Jak było wspomniane wyżej jest możliwe wywołanie aglutynacji przez lektyny, jednak po ich przedostaniu się do krwiobiegu.
Glikoproteiny (związki składające się z białka i cukru) są zbyt duże, aby mogły być wchłonięte przez ściany przewodu pokarmowego i muszą być przedtem strawione do aminokwasów i cząsteczek cukru, przy czym tracą swoje właściwości.
Pozbawione podstaw jest również stwierdzenie, że po przyłączeniu do białych ciałek krwi lektyny pobudzają je do rozmnażania.
Jak powszechnie wiadomo leukocyty nie posiadają zdolności rozmnażania? Wszystkie komórki krwi powstają i dojrzewają w szpiku kostnym, a we krwi dominują już ich dojrzałe postacie. Owych niebezpiecznych lektyn należy szukać wg autora badając mocz na obecność indolu.
Wysoki poziom tego związku ma świadczy o nadmiernym "gniciu jelitowym" co powoduje wytwarzanie toksycznego indolu, który przedostaje się do krwi i ma działanie rakotwórcze.
Faktycznie indol powstaje w jelitach i to on jest odpowiedzialny za woń kału, jednak substratem do jego produkcji jest tryptofan – aminokwas egzogenny (niezbędny w pożywieniu).
Tak, więc od ilości tryptofanu (zawartego głównie w produktach pochodzenia zwierzęcego) będzie zależał wynik testu.
Przez książkę przewija się kilkakrotnie stwierdzenie, że grupa krwi jest kluczem do odporności. Autor nie potrafi tego jednak sensownie udowodnić, bo przecież przeciwciała układu grupowego ABO nie odgrywają roli w procesach odpornościowych organizmu.
Ciekawić musi również fakt, że autor mimo doszukiwania się związku między pożywieniem a grupą krwi pisze jednocześnie, że 50-80% wszystkich chorób we współczesnym życiu spowodowane jest stresem.
Podsumowując należy stwierdzić, że przedstawiona powyżej dieta stoi w całkowitej sprzeczności z żywieniem optymalnym oraz nie posiada podstaw naukowych, a nawet jest z nimi sprzeczna. Autor, który wg polskiego rozumienia nie jest lekarzem opiera się na ok. 4000 przypadków, co stanowi zaledwie minimalny ułamek liczby optymalnych w Polsce.
Przez ostatnie dwa lata u ponad 3000 osób nie stwierdziliśmy korelacji między procesem powrotu do zdrowia a grupą krwi pacjenta. Można nie dziwić się autorowi, który będąc wegetarianinem próbuje doszukać się związku między zdrowiem a odżywianiem, ale nie udaje mu się to ze względu na brak podstaw naukowych

Re: Czy dieta zgodna z grupą krwi to ściema?

Napisał(a): Gość -

Czy założyłeś już konto w 20$2Surf??? Ja założyłem 26 maja 2010r - punkty przeliczaja 1 każdego miesiąca - dziś mam 1.20 $ - niewiele - ale za nic nie robienie dobre i to:))))))
20$2surf jest to polskojęzyczny surfbar, w którym zarabiasz mając uruchomiony mały program wielkości bannera 468x60. Za każdą wyświetloną reklamę otrzymujesz punkty, które na koniec miesiąca zamieniane są na pieniądze. Punkty zbierasz również zapłatne kliki i za 10 poziomów poleconych - aż 10% na każdym poziomie!!!Dodatkowo, codziennie masz możliwość darmowej gry w BingoSurf i Koło Fortuny
20$2surf ma już prawie 90 000 uczestników i wypłacili ponad 100 000
dolarów, a minimum do wypłaty $20 możesz uzbierać nawet w ciągu
miesiąca!!!
Jeśli nie masz jeszcze konta w 20$2surf, nie czekaj - zarejestruj się i
zacznijzarabiaćhhttp://pl.20d(...)f=90016

Reklama

Re: Czy dieta zgodna z grupą krwi to ściema?

Napisał(a): Gość -

Gość W roku 1998 ukazała się na naszym rynku wydawniczym książka Petera J. D˘Adamo pt. "Jedz zgodnie ze swoją grupą krwi" i......
Fajnie to ogólnie napisałeś, ale trudno Ci wierzyć, że te wywody Adamo są sprzeczne z medycyną, jeśli piszesz je sam nie przedstawiając się nawet. To mniej wiecej tak jakbym ja (jako gość) stwierdziła, że jestem super naukowcem i wszystkie moje doświadczenia pokazują, że dieta Adamo jest rewelacyjna. Zarówno z mojej jak i Twojej strony to tylko.... słowo przeciw słowu :)

Re: Czy dieta zgodna z grupą krwi to ściema?

Napisał(a): Gość -

Myślę, że nie jest to ściema. Może ona być bardzo skuteczna. Ale myślę, też, że jeśli decydujemy się na wybór jakiejś diety to dobrze byłoby się z kimś skonsultować, a nie działać na własną rękę w końcu każdy człowiek jest inny i to co jest dobre dla jednych nie koniecznie sprawdzi się w przypadku innych. I myślę, że dieta zgodna z grupą krwi na pewno jest bardziej skuteczna niż jakieś diety uniwersalne ;)

Re: Czy dieta zgodna z grupą krwi to ściema?

Napisał(a): Gość -

Dieta zwiazana z grupa krwi to sciema jak i inne te diety najlepsza jest dieta w której są obniżone węgle i tłuszcze a za to dużo białka które przeciez tak bardzo jest potrzebne organizmowi do energii przez co i pomaga w spalaniu tkanki tłuszczowej. Dieta wysokobiałkowa ale nie pozbawiona zupełnie węgli do tego dobry trening i mamy nawet i 10 kg w dół w miesiąc a nie głodzić sie bez sensu a potem efekt jojo i zdziwienie !!!
(...)

Re: Czy dieta zgodna z grupą krwi to ściema?

Napisał(a): gość -

A mi się wydaje, że warto spróbować. Ja np. najpierw zrobiłam sobie badanie krwi i wyszło, że mam anemię z powodu niedoboru żelaza. Następnie przypadkiem w internecie trafiłam na dietę zgodną z grupą krwi. Moja krew to 0 rh + Okazało się, że jako "wskazane" mam dokładnie te produkty, które zawierają żelazo i pomogą w mojej anemii (szpinak, brokuły, czerwone wino itd.). A jako "niewskazane" mam rozpisane te produkty, których spożywałam nagminnie i faktycznie źle się czułam po nich (ser żółty, mleko i jego przetwory, chleb biały itd.). Mało tego w przeszłości miałam skłonność do alergii, po której lekarz uznał jako produkty do unikania "pomarańcze, mandarynki = cytrusy, czekoladę, ketchup" i okazuje się, że te produkty również są niewskazane w diecie zgodnej z moją grupą krwi.
Mój problem polega jedynie na tym, że całe życie byłam nauczona jeść na śniadanie i kolację kanapki z białego chleba, dużo sera żółtego i niepohamowana chęć na czekoladę. Na obiad codziennie były ziemniaki, albo makaron, albo jedno i drugie. Ciężko mi teraz skomponować posiłek bez chleba, ziemniaków czy makaronu.
Powiem szczerze, że trochę mam żal do moich rodziców, że nie zwracali uwagi, na to co jest zdrowe i wskazane. Robili tradycyjne posiłki i nie zwracali uwagi, a wręcz wykluczali, że mogłyby mi zaszkodzić. Nie nauczyli mnie zdrowego odżywiania. A to niezdrowe odbijało się całe życie na mojej skórze i wadze oraz kiepskim samopoczuciu.
Ludzie mają syndrom, że "jeśli mi coś nie szkodzi to i Tobie nie zaszkodzi" i tak wciskają innym to, czego nie powinni. Często mamuśki mają syndrom "jeśli ja jestem głodna to pewnie i dzieci są głodne". I wciskają na siłę jedzenie... Wiem, że to z troski, ale to nie jest dobry sposób. Boję się, czy swoje dzieci będę umiała nauczyć zdrowego odżywiania. Po tylu latach samemu ciężko się przestawić. A chciałabym się lepiej czuć, mieć więcej siły i energii.

Moim zdaniem dieta grupy krwi nie zaszkodzi, bo nie wyklucza witamin i potrzebnych składników odżywczych. Wyklucza to, co faktycznie jest ciężko przyswajalne i niezdrowe dla człowieka. Jeśli nie ma się jakiś poważnych chorób to nie powinna nikomu zaszkodzić. Ale wiadomo, że zawsze lepiej skonsultować się ze swoim lekarzem.

Jeśli zaś chodzi o potwierdzenia naukowe, to dopóki ktoś rzetelnie nie zbada tej diety nie powinno uznawać się ją za szkodliwą. I nie wolno popadać w skrajność, że jak ktoś ma grupę "A" to od razu ma żadnego mięsa nie jeść. Jest powiedziane, które mięso jest wskazane, a które gorzej oddziałuje na organizm, a nie że trzeba w ogóle z mięsa rezygnować. Ludzie z grupy "A" również mogą uwielbiać mięso, ale powinny ograniczyć się do indyka i kurczaka. Resztę raczej sporadycznie. Widać, że jako przeciwnicy często wypowiadają się osoby, które nawet nie przeczytały dokładnie na czym to polega.

Re: Czy dieta zgodna z grupą krwi to ściema?

Napisał(a): Gość -

Tak jak pan powiedzial owe dieta jest bezpodstawna wnioski sa sprzeczne i tezy sa calkowicie zle skonstruowane.niestety kazdy potrzebuje zbilansowanej diety i powiem szczerze poczytajcie ksiazke michala tombaka ten autor ma tytul medyczny i do tego jest lekarzem naturalnym nieodzucal bym miesa ani wazyw bo to i to jest potrzebne moga tylko sie ruznic ilosci spozywanego miesa ale uwazam ze dieta dopracowana do grupy krwi jest bledem. Zbijansowana dieta niemieszanie wszystkiego i odpowiedni wysilek fizyczny dozowany adekwatnie od osoby i jej mozliwosci moze zdzialac cuda. Ja mam grube 0 a nienawidze jesc za duzo miesa przewazaja umnie bialka rosline jak soja a mieso jem sporadycznie na przemian z rybami. Niepije mleka jem ser i kefir i jogurty. Dlatego radze pomyslec kilka razy a zawsze mozecie sprubowac dla mnie ta dieta to pomylka niestety.

Re: Czy dieta zgodna z grupą krwi to ściema?

Napisał(a): Gość -

gość A mi się wydaje, że warto spróbować. Ja np. najpierw zrobiłam sobie badanie krwi i wyszło, że mam anemię z powodu niedoboru żelaza. Następnie przypadkiem w internecie trafiłam na dietę zgodną z grupą krwi. Moja krew to 0 rh + Okazało się, że jako "wskazane" mam dokładnie te produkty, które zawierają żelazo i pomogą w mojej anemii (szpinak, brokuły, czerwone wino itd.). A jako "niewskazane" mam rozpisane te produkty, których spożywałam nagminnie i faktycznie źle się czułam po nich (ser żółty, mleko i jego przetwory, chleb biały itd.). Mało tego w przeszłości miałam skłonność do alergii, po której lekarz uznał jako produkty do unikania "pomarańcze, mandarynki = cytrusy, czekoladę, ketchup" i okazuje się, że te produkty również są niewskazane w diecie zgodnej z moją grupą krwi.
Mój problem polega jedynie na tym, że całe życie byłam nauczona jeść na śniadanie i kolację kanapki z białego chleba, dużo sera żółtego i niepohamowana chęć na czekoladę. Na obiad codziennie były ziemniaki, albo makaron, albo jedno i drugie. Ciężko mi teraz skomponować posiłek bez chleba, ziemniaków czy makaronu.
Powiem szczerze, że trochę mam żal do moich rodziców, że nie zwracali uwagi, na to co jest zdrowe i wskazane. Robili tradycyjne posiłki i nie zwracali uwagi, a wręcz wykluczali, że mogłyby mi zaszkodzić. Nie nauczyli mnie zdrowego odżywiania. A to niezdrowe odbijało się całe życie na mojej skórze i wadze oraz kiepskim samopoczuciu.
Ludzie mają syndrom, że "jeśli mi coś nie szkodzi to i Tobie nie zaszkodzi" i tak wciskają innym to, czego nie powinni. Często mamuśki mają syndrom "jeśli ja jestem głodna to pewnie i dzieci są głodne". I wciskają na siłę jedzenie... Wiem, że to z troski, ale to nie jest dobry sposób. Boję się, czy swoje dzieci będę umiała nauczyć zdrowego odżywiania. Po tylu latach samemu ciężko się przestawić. A chciałabym się lepiej czuć, mieć więcej siły i energii.

Moim zdaniem dieta grupy krwi nie zaszkodzi, bo nie wyklucza witamin i potrzebnych składników odżywczych. Wyklucza to, co faktycznie jest ciężko przyswajalne i niezdrowe dla człowieka. Jeśli nie ma się jakiś poważnych chorób to nie powinna nikomu zaszkodzić. Ale wiadomo, że zawsze lepiej skonsultować się ze swoim lekarzem.

Jeśli zaś chodzi o potwierdzenia naukowe, to dopóki ktoś rzetelnie nie zbada tej diety nie powinno uznawać się ją za szkodliwą. I nie wolno popadać w skrajność, że jak ktoś ma grupę "A" to od razu ma żadnego mięsa nie jeść. Jest powiedziane, które mięso jest wskazane, a które gorzej oddziałuje na organizm, a nie że trzeba w ogóle z mięsa rezygnować. Ludzie z grupy "A" również mogą uwielbiać mięso, ale powinny ograniczyć się do indyka i kurczaka. Resztę raczej sporadycznie. Widać, że jako przeciwnicy często wypowiadają się osoby, które nawet nie przeczytały dokładnie na czym to polega.
Powiem ci prosto zamiast chleba warzywa rakie by chrupalo marchewka zamiast slodkiego owoce.jak cie ciagnie do slodkiego to kawa z cynamonem i gwarantuje ci odzuci cue od slodkiego natychmiastowo.co do zywienia rodzicow mialem to samo ale gwarantuje jak przestaniesz jesc chleb poczujesz sie lepiej ja robie sushi na sniadanie lub kurczaka po tajsku lub rozne inne rzeczy gwarantuje ze idzie zyc bez chleba niejem go juz od 4 lat i czuje sie coraz lepiej a jak zjem to czuje jak sie zle czuje (czasami moze z 2 razy zjadlem chleb 2 kromki to przyswajalnosc byla okropna zatory gwarantowane) odradzam chlebek jak i slodkie bulki jak juz musi byc slodkie to baton z czekolada lun slonecznikiem max.

Re: Czy dieta zgodna z grupą krwi to ściema?

Napisał(a): gość -

Nie wiem jakich diet próbowaliście, ja przeszłam przez wiele ze zmiennym szczęściem. Kilogramy powracały jak bumerang, polecam świetną dietę ( klubdiety.pl ), dopiero na niej zgubiłam ile chciałam 12 kg i utrzymuje wagę już od połowy roku. Czuję się znakomicie, fałdki tłuszczu zniknęły a moje ciało ma właściwe proporcje
« Wróć do tematów
Użytkownicy poszukiwali
 • dieta zgodna z grupą krwi forum
 • dieta grupa krwi
 • dieta grupy krwi opinie
 • dieta zgodna z grupą krwi czy jest skuteczna
 • dieta dla grupy krwi b opinie
 • czy dieta zgodna z grupy krwi jest skuteczna
 • dieta zgodna z grupa krwi forum
 • czy odzywianie wedlug grupy krwii jest dobre forum
Do góry strony: Czy dieta zgodna z grupą krwi to ściema?