134
ppt
Ten temat ma:
  • Wyświetleń1 tys.
  • Odpowiedzi123
  • Ocen na +2
134 ppt ?

Dlaczego rodziny homoseksualne są grzechem śmiertelnym. (124)

pokaż odpowiedzi chronologicznie | od najwyższej oceny

Dlaczego rodziny homoseksualne są grzechem śmiertelnym.

Napisał(a): ~wiara -

Niektórzy zastanawiają się, dlaczego rodziny homoseksualne są grzechem śmiertelnym, czy tylko dlatego, że są one obrazą dla Boga który stworzył rodziny składające się z mężczyzny i kobiety. Albo dlatego że nie nie są zgodne z naturą i że nie dają one potomstwa. Musimy zwrócić uwagę na to, że na ziemi występuje dobro i normalne życie i występuje również zło, życie w grzechu i na takie które ludzie dają akceptacje i pozwolenie na świecie, tak ludzie potem żyją na ziemi. Na ziemi występują dwa grzechy śmiertelne wywodzące się od zła, pierwszy jest to właśnie gdy ktoś zakłada inne rodziny niż Boże, drugi jest to grzech śmiertelny, gdy ktoś zabija drugiego człowieka na ziemi. Jeżeli ktoś popełnia grzechy śmiertelne na ziemi i gdy podąża za życia taką drogą, kieruje się wtedy drogą która oddala go od Boga i od życia w Raju.
INTERIA.PL

Re: Dlaczego rodziny homoseksualne są grzechem śmiertelnym.

Napisał(a): ~gość -

Wierzył w Boga ale poraz pierwszy na Ziemi człowiek popełnił śmiertelny grzech.

Parę tysięcy lat temu, ludzie żyli na świecie tak samo, jak my żyjemy teraz na ziemi, popełniali błędy, czynili zło, jednak pewnego dnia stało się coś strasznego, coś nie pojętego dla Boga i dla naszego ludzkiego umysłu, po raz pierwszy na ziemi człowiek popełnił śmiertelny grzech, jeden z najcięższych wszystkich grzechów, jakie możemy na ziemi popełnić, człowiek zrobił coś okrutnego, człowiek zabił drugiego człowieka . Na niebie zrobiło się wtedy pochmurno i szaro, dookoła zapanowała ciemność, człowiek zabił to co Bóg stworzył i to co Bóg tak bardzo kocha, człowiek zabił drugiego człowieka i za swój czyn którego dokonał, po raz pierwszy na ziemi , człowiek musiał pójść do piekła .

Re: Dlaczego rodziny homoseksualne są grzechem śmiertelnym.

Napisał(a): ~gość -

Grzech śmiertelny jest to najcięższy ze wszystkich grzechów jaki może człowiek na Ziemi popełnić.

Grzech śmiertelny jest to najcięższy grzech, jaki możemy na ziemi popełnić, grzech śmiertelny popełniamy wtedy, gdy zabijamy drugiego człowieka na ziemi. Jeżeli ktoś odważy się na ziemi podnieść rękę na Boga i zabija to co Bóg stworzył i co Bóg tak bardzo kocha, czyli gdy zabija drugiego człowieka , kiedy nadejdzie jego kres życia, to drzwi do Raju może zastać on wtedy zamknięte . Taki człowiek może zostać wtedy przeklęty i potępiony na wieki, w krainie wiecznej śmierci i wiecznego cierpienia czyli w piekle, ale nie zostaje on potępiony przez Boga, lecz przez wybór jaki dokonał, żyjąc na ziemi . Dlatego jeżeli ktoś wierzy w Boga i czyta Biblię, a nie przestrzega on przykazań Bożych i popełnia śmiertelny grzech, to wtedy jego wiara jest martwa, a kiedy wiara jest martwa, to smutny jest wtedy również i jej koniec i jej zakończenie .

Re: Dlaczego rodziny homoseksualne są grzechem śmiertelnym.

Napisał(a): ~gość -

Człowiek popełnił trzykrotnie pierworodny najcięższy grzech.

Najcięższe grzechy popełnione przez człowieka, to grzechy pierworodne, pierworodne są to pierwsze najcięższe grzechy, popełnione przez ludzi w Edenie i na ziemi. Po raz pierwszy człowiek popełnił pierworodny grzech, gdy w Edenie zerwał on owoc zła, czyli kiedy przestaniemy czynić zło na ziemi, gdy odrzucimy życie w grzechu, to powrócimy wtedy z powrotem do Edenu. Po raz drugi człowiek popełnił pierworodny grzech, gdy popełnił na ziemi śmiertelny grzech, czyli wtedy, gdy po raz pierwszy na ziemi, człowiek zabił drugiego człowieka. Po raz trzeci człowiek popełnił pierworodny grzech wtedy, gdy po raz pierwszy na ziemi zalegalizował na Ziemi inne życie, niż to które stworzył Bóg. Grzechy pierworodne dokonane przez ludzi sprawiły, że musimy żyć teraz na ziemi, że opuściliśmy Raj i sprawiły jeszcze, że niektórzy idą po śmierci do piekła i że możemy zostać wygnani kiedyś z ziemi, jeżeli pierworodne grzechy, będziemy dalej czynić żyjąc na ziemi.

Re: Dlaczego rodziny homoseksualne są grzechem śmiertelnym.

Napisał(a): ~gość -

Wierzyli w Boga ale ich wiara była martwa.

Ponad dwa tysiące lat temu, Jezus powiedział wtedy do ludzi, przestrzegajcie przykazania Boże, nie zabijajcie i nie czyńcie drugiej osobie krzywdy. W nocy jednak do ludzi przyszedł zło i rano kiedy Jezus zobaczył, że idą oni uzbrojeni, zapytał On się ich wtedy, gdzie idziecie, dlaczego wasze serca są nieczyste. Oni Mu wtedy odpowiedzieli, idziemy aby zaatakować sąsiadujący z nami kraj, bo tak nam kazał przywódca naszego kraju, idziemy ale dalej wierzymy w Ciebie i w Boga. Jezus im wtedy odpowiedział, wierzycie ale kiedy łamiecie przykazania Boże i kiedy popełnicie śmiertelny grzech, to wtedy wasza wiara jest martwa, a kiedy wiara jest martwa, to smutny jest wtedy również jej koniec i jej zakończenie. Dlatego to tylko od nas zależy, którą drogą chcemy podążać żyjąc na ziemi, czy chcemy kierować się tą drogą, która prowadzi do Boga i do życia wiecznego w Raju, czy też tą drogą która prowadzi w tym przeciwnym kierunku, czyli drogą która prowadzi do piekła.

Re: Dlaczego rodziny homoseksualne są grzechem śmiertelnym.

Napisał(a): ~gość -

Nie możemy służyć Bogu i jednocześnie szatanowi.

Bóg chce abyśmy podążali Jego drogą, abyśmy przestrzegali przykazania Boże, abyśmy żyli w rodzinie którą stworzył Bóg, czyli rodzinie składającej się z Adama i Ewy, mężczyzny i kobiety i abyśmy nie czynili drugiemu człowiekowi krzywdy żyjąc na ziemi, abyśmy nie popełniali śmiertelnego grzechu, abyśmy nie prowadzili na ziemi wojen, w których człowiek zabija drugiego człowieka, abyśmy czynili dobro. Zło natomiast kusi nas, abyśmy mu ulegali na ziemi, abyśmy zakładali inne rodziny, niż te które stworzył Bóg, abyśmy legalizowali inne życie na ziemi, inne niż to które stworzył Bóg i abyśmy prowadzili wojny i abyśmy zabijali w nich drugiego człowieka. Dlatego ktoś nie może powiedzieć, że legalizuje i zakłada sobie inną rodzinę, niż ta którą stworzył Bóg, albo prowadzi wojny, ale w Boga też wierzy, bo nie można służyć jednocześnie Bogu i diabłu, bo droga do Raju prowadzi w inną stronę, a droga ta do piekła, w tym przeciwnym kierunku. Dlatego musimy się zdecydować podczas naszego życia na ziemi, czy chcemy kierować się tą drogą, która prowadzi do Boga, czy też tą drogą, która prowadzi w tym przeciwnym kierunku, czyli drogą która prowadzi do wiecznej śmierci i do wiecznego cierpienia, czyli do piekła. Niektórzy jednak oszukują podczas swojego życia na ziemi, chcą służyć diabłu, a jednocześnie wierzyć w Boga, a tak się jednak nie da, bo człowiek może oszukać drugiego człowieka podczas swojego życia na ziemi, ale Boga oszukać się nie da.

Re: Dlaczego rodziny homoseksualne są grzechem śmiertelnym.

Napisał(a): ~gość -

Bóg uzdrawiał ludzi chorych.

W jednym z miast dowiedziano się, że ma do nich przyjść Bóg, o którym usłyszano, że uzdrowił On już parę osób w innych miastach i że nie pochodzi On z tego Świata. Kiedy nadszedł Bóg, podszedł do Niego tłum ludzi chorych, jeden z niewidomych położył się przed Nim i dotknął Jego stóp, a kiedy tak uczynił, odzyskał on wtedy wzrok. Inni chorzy widząc to, zaczęli podchodzić do Boga, a na końcu podeszli trędowaci i wszyscy ci ludzie zostali uzdrowieni. Jeden z uzdrowionych zapytał się, kim Ty jesteś Panie, Bóg mu wtedy odpowiedział- Moje Królestwo nie pochodzi z tego Świata, w Moim Królestwie nie trzeba chorować, cierpieć i umierać, a ten kto we mnie uwierzy, otrzyma życie wieczne. Inny z uzdrowionych zapytał, a dlaczego nie możemy, od razu wejść do Twojego Królestwa Panie, Bóg mu odpowiedział, bo w Moim Królestwie nie może być zła, dopóki więc na ziemi czynicie zło, to nie możecie wejść, ale kiedy przestaniecie na Ziemi czynić zło, kiedy odrzucicie życie w grzechu, kiedy zaczniecie czynić dobro i kiedy zmienicie swoje postępowanie żyjąc na ziemi, to nie będzie wam wtedy znany dzień, ani godzina, kiedy tak się stanie.

Re: Dlaczego rodziny homoseksualne są grzechem śmiertelnym.

Napisał(a): ~gość -

Bóg przekazał te wskazówki.

Bóg przekazał dlatego ludziom te wskazówki, że trzeba na ziemi przestać czynić zło, że trzeba odrzucić życie w grzechu i trzeba zacząć czynić dobro i trzeba zacząć miłować drugiego człowieka, bo jest to klucz, który otworzy wszystkim drzwi do Edenu Raju Królestwa Bożego. Dlatego Bóg powiedział, że wszyscy ci, którzy na Świecie nie słyszeli jeszcze nigdy o Bogu i ci wszyscy, którzy nie czytali jeszcze nigdy Słowa Bożego, Bóg posyła im tą wskazówkę, aby razem ze wszystkimi innymi którzy wierzą w Boga , aby cały Świat mógł otworzyć drzwi do Edenu Raju Królestwa Bożego. Bo Bóg powiedział, że kocha On wszystkich ludzi żyjących na ziemi, każdego z nas i czeka On na nas wszystkich, aż wszystkie owieczki powrócą do Raju . Przekazujmy więc Słowo Boże dalej powiedział Bóg, przekazujmy klucz do Raju Światu, bo Bóg przecież powiedział, że kiedy tak uczynicie i kiedy zmienicie swoje postępowanie żyjąc na Ziemi, to nie będzie wam wtedy znany dzień, ani godzina, kiedy tak się stanie, że znowu znajdziecie się w Edenie Raju Królestwie Bożym, tam gdzie z początku żyli pierwsi ludzie stworzeni przez Boga.

Re: Dlaczego rodziny homoseksualne są grzechem śmiertelnym.

Napisał(a): ~gość -

Bóg kocha wszystkich ludzi żyjących na ziemi każdego z nas.

Bóg kocha wszystkich ludzi żyjących na ziemi, każdego z nas i nigdy nikogo nie ukarał, ani też nie ukarze, ponieważ kocha On wszystkich ludzi których stworzył. Dlatego to gdzie pójdziemy po naszej śmierci, zależy to tylko od nas samych, od tego jaki podejmiemy wybór żyjąc na ziemi. Jeżeli będziemy na ziemi czynić dobro i jeżeli będziemy miłować drugiego człowieka, to będziemy wtedy kierowali się tą drogą, która doprowadzi nas do Boga i do życia wiecznego w Raju. Jeżeli ktoś wybierze zaś życie w grzechu, wyrządzając krzywdę drugiemu człowiekowi na ziemi, to taka droga prowadzi w tym przeciwnym kierunku, kierunku które oddziela człowieka od Boga i od życia wiecznego w Królestwie Bożym, już wtedy na zawsze.

Re: Dlaczego rodziny homoseksualne są grzechem śmiertelnym.

Napisał(a): ~gość -

Niektórzy się boją Boga.

Niektórzy ludzie boją się Boga myśląc, że gdyby przyszedł kiedyś na ziemię, to grzesznicy zostali by ukarani. Otóż gdyby kiedyś Bóg przyszedł na ziemię, to wtedy wszyscy zostali by uwolnieni od grzechu i od śmierci, dlatego Boga nie można się bać, bo Bóg nie przychodzi po to, aby ludzi karać, tylko po to, aby ludzi uwolnić od zła, czyli od grzechu, śmierci i cierpienia. Problem jest jednak w tym, że kiedy ludzie niszczą życie na ziemi, to życie które stworzył Bóg i kiedy służą i ulegają oni złu, kiedy ulegają życiu w grzechu, to bardziej wtedy przybliżają się do szatana, niż do przyjścia Boga na ziemię. Dlatego Bóg powiedział do ludzi- Ja przygotowałem wam drogę na Moje przyjście, więc kiedy na ziemi przestaniecie czynić zło i kiedy zaczniecie czynić dobro i kiedy zaczniecie miłować drugiego człowieka, to wtedy zostaniecie uwolnieni od grzechu i od śmierci, bo wtedy spotkacie się ze Mną, w Świecie Moim Edenie Raju Królestwie Bożym.

Re: Dlaczego rodziny homoseksualne są grzechem śmiertelnym.

Napisał(a): ~gośc -

Dlaczego płaczesz dlaczego nosisz w sobie tyle smutku.

Gdy Bóg przechodził koło pewnej kobiety, która trzymała na rękach swoje dziecko, zapytał się On ją wtedy, dlaczego płaczesz, dlaczego nosisz w sobie tyle smutku. Kobieta odpowiedziała do Boga, bo moja córeczka jest bardzo chora i zostało jej tylko parę dni życia, uzdrowić mógłby ją tylko Bóg, zobacz weź Panie ją na swoje ręce. Kiedy Bóg wziął dziewczynkę na ręce, wtedy ona spojrzała na Boga i się uśmiechnęła, od niej mama powiedziała, po raz pierwszy widzę na jej twarzy uśmiech, zawsze widziałam tylko ból i cierpienie. Bóg powiedział do dziewczynki, idź bawić się z innymi dziećmi i dziewczynka już jako zdrowa, pobiegła do innych dzieci. Kobieta spojrzała i powiedziała do Boga, nie wiedziałam, że będę mogła za swojego życia spotkać Zbawiciela, Bóg jej odpowiedział, czyń na ziemi tylko dobro i miłuj drugiego człowieka, a wtedy spotkasz się jeszcze raz ze Mną w Moim Świecie Edenie Raju Królestwie Bożym.

Re: Dlaczego rodziny homoseksualne są grzechem śmiertelnym.

Napisał(a): ~gośc -

Nie będziecie musieli umierać.

Ponad dwa tysiące lat temu Bóg powiedział do ludzi z którymi się spotkał, poprzez Moje zmartwychwstanie otwieram wam wszystkim drzwi do Edenu do Świata Bożego, dlatego kiedy na ziemi przestaniecie już czynić zło, kiedy odrzucicie życie w grzechu i kiedy zaczniecie czynić dobro i kiedy zaczniecie miłować drugiego człowieka, to nie będzie wam wtedy znany dzień, ani godzina, kiedy tak się stanie, że powrócicie znowu z powrotem do Edenu Raju Królestwa Bożego, tam gdzie z początku żyli kiedyś Adam i Ewa. Dlatego Bóg wtedy powiedział, idźcie i głoście nową nowinę Światu, idźcie i głoście Słowo Boże, aż po wszystkie krańce Świata, bo kiedy tak uczynicie i kiedy zmienicie swoje postępowanie żyjąc na ziemi, kiedy odrzucicie życie w grzechu, to jeszcze tego samego dnia zasiądziecie przy wieczerzy w Świecie Moim Edenie Raju Królestwie Bożym.

Re: Dlaczego rodziny homoseksualne są grzechem śmiertelnym.

Napisał(a): ~gość -

Dlaczego nie zniszczysz szatana.

Ludzie zapytali się Boga - Ty jako Stwórca całego naszego wszechświata potrafisz wszystko, dlaczego więc nie zniszczysz szatana. Bóg im wtedy odpowiedział, Ja tworzę i daję życie, zło które zaś wy ludzie stworzyliście poprzez Eden, kiedy zerwaliście owoc zła, jest ono w was samych, dlatego kiedy na ziemi odrzucicie zło, czyli kiedy przestaniecie na ziemi już czynić zło, kiedy odrzucicie życie w grzechu i kiedy się zjednoczycie znów jako wspólnota i kiedy zaczniecie czynić dobro i kiedy zaczniecie miłować drugiego człowieka na ziemi, to wtedy nie będzie wam znany dzień, ani godzina, kiedy tak się stanie, że znajdziecie się znowu z powrotem w Edenie Raju Królestwie Bożym, tam gdzie z początku żyli pierwsi ludzie stworzeni przez Boga.

Re: Dlaczego rodziny homoseksualne są grzechem śmiertelnym.

Napisał(a): ~gość -

Bóg powrócił do Raju.

Po zmartwychwstaniu Bóg powrócił z powrotem do Edenu Raju Królestwa Bożego. Bóg jest władcą absolutnym, ma władzę nad śmiercią, złem i wszystkim co istnieje w naszym wszechświecie. Jedno Jego Słowo, mogło zamienić wszystko w proch, a jedno Jego Słowo, mogło dać wszystkim nieśmiertelność i życie wieczne w Raju. Ludzie nie chcieli oddać i zrezygnować ze zła na ziemi,nie chcieli zrezygnować z życia w grzechu, dlatego Bóg powiedział wtedy do wszystkich- poprzez Moje zmartwychwstanie otwieram wam wszystkim drzwi do Edenu do Świata Bożego, dlatego gdy już na ziemi przestaniecie czynić zło i kiedy zaczniecie czynić dobro i kiedy zaczniecie miłować drugiego człowieka, to jeszcze tego samego dnia zasiądziecie przy wieczerzy, w Świecie Moim Edenie Raju Królestwie Bożym.

Re: Dlaczego rodziny homoseksualne są grzechem śmiertelnym.

Napisał(a): ~gośc -

Bóg chciał zabrać ludzi do Raju.


Kiedy Bóg głosił Słowo w różnych krajach, wśród ludzi różnych narodowości, wszędzie przybiegały do Boga małe dzieci, widziały one dobro i miłość, które ma On w sobie i które promieniowało, gdy pojawiał się On w jakimś miejscu. W śród niektórych dorosłych ludzi, Bóg wytwarzał jednak lęk i strach, ludzi którzy posiadali wtedy bogactwo i władzę na ziemi, bali się oni bowiem, że kiedy wszyscy pójdą za Bogiem, to oni mogą wtedy utracić to co posiadają, to co było dla nich wtedy najcenniejsze. Strach o bogactwo o władzę, wytwarzało tą barierę, że nie mogli oni się otworzyć na Słowo Boże, że powstrzymywało ich to, aby podążać tą drogą, którą wskazywał ludziom Bóg. Gdyby ludzie dorośli, spoglądali wtedy na to tak jak małe dzieci i zaufali by Bogu i nie patrzyli by tylko na rzeczy materialne, tylko również na życie wieczne i Słowo które głosił Bóg, wtedy podążali by tą właściwą drogą, drogą która prowadzi do Edenu Raju Królestwa Bożego i do życia wiecznego w Raju. Dlatego nie wiadomo czy ludzie kiedyś zrezygnują z bogactwa i władzy na ziemi i wejdą na tą drogę właściwą która prowadzi do Raju, albo pokusa będzie zbyt silna, aby pozostawić to wszystko na ziemi, dla Boga i dla życia wiecznego w Raju.
« Wróć do tematów
Do góry strony: Dlaczego rodziny homoseksualne są grzechem śmiertelnym.