55
ppt
Ten temat ma:
  • Wyświetleń132
  • Odpowiedzi51
  • Ocen na +11
55 ppt ?

Droga za Jezusem od dnia 12 Nisan czyli od dnia wzbudzenia z martwych Łazarza i Rady Najwyżeszej u Kaifasza. (52)

pokaż odpowiedzi chronologicznie | od najwyższej oceny

Droga za Jezusem od dnia 12 Nisan czyli od dnia wzbudzenia z martwych Łazarza i Rady Najwyżeszej u Kaifasza.

Napisał(a): ~Madziunia -

Czy chodziliście kiedyś za Jezusem zgodnie z poleceniem?
Mat. 16:24
24. Wtedy Jezus rzekł do uczniów swoich: Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój, i niech idzie za mną.

Droga za Jezusem od dnia wzbudzenia z martwych Łazarza czyli od dnia Rady Najwyższej u Kaifasza, która odbył się w dniu 12 Nisan.
Mat. 26:2-3
2. Wiecie, że za dwa dni będzie Pascha [12 Nisan] i Syn Człowieczy będzie wydany na ukrzyżowanie.
3. W tym czasie [!!!] zebrali się arcykapłani i starsi ludu w pałacu arcykapłana, którego zwano Kaifasz [!].

Jan. 11:44-47
44. I wyszedł umarły, mając nogi i ręce powiązane opaskami, a twarz jego była owinięta chustą. Rzekł do nich Jezus: Rozwiążcie go i pozwólcie mu odejść.
45. Wielu więc z Żydów, którzy przyszli do Marii i ujrzeli to, czego dokonał Jezus, uwierzyło w niego.
46. A niektórzy z nich odeszli do faryzeuszów i powiedzieli im, czego dokonał Jezus.

47. Tedy arcykapłani i faryzeusze zwołali Radę Najwyższą [12 Nisan] i mówili: Cóż uczynimy? Człowiek ten dokonuje wielu cudów.
Jan. 11:49
49. A jeden z nich, Kaifasz [!], który tego roku był arcykapłanem, rzekł do nich: Wy nic nie wiecie,

Jan. 12:9-15
9. A wielu z ludu żydowskiego dowiedziało się, że tam jest, i przyszli nie tylko dla Jezusa, ale także, by zobaczyć Łazarza, którego wzbudził z martwych.
10. A arcykapłani naradzali się [12 Nisan], aby i Łazarza zabić,
11. Gdyż wielu Żydów z powodu niego odeszło i uwierzyło w Jezusa.

12. Nazajutrz [13 Nisan] liczna rzesza, która przybyła na święto, usłyszawszy, że Jezus idzie do Jerozolimy,
13. Nabrała gałązek palmowych i wyszła na jego spotkanie, i wołała: Hosanna! Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim, król Izraela!
14. A Jezus znalazłszy oślę !!!, wsiadł na nie, jak napisano:
15. Nie bój się, córko syjońska! Oto król twój przychodzi, siedząc na źrebięciu oślicy.
Mat. 21:7-13
7. Przywiedli oślicę !!! i źrebię i włożyli na nie szaty, i posadzili go na nich.
8. A wielki tłum ludu rozpościerał swe szaty na drodze, inni zaś obcinali gałązki z drzew i słali na drodze.
9. A rzesze, które go poprzedzały i które za nim podążały, wołały, mówiąc: Hosanna Synowi Dawidowemu! Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim. Hosanna na wysokościach!
10. A gdy wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto, mówiąc: Któż to jest?
11. Rzesze zaś mówiły: To jest prorok Jezus, ten z Nazaretu Galilejskiego.
12. I wszedł Jezus do świątyni, i wyrzucił wszystkich, którzy sprzedawali i kupowali w świątyni, a stoły wekslarzy i stragany handlarzy gołębiami powywracał. !!!

Mat. 21:17
17. I opuściwszy ich, wyszedł z miasta do Betanii i tam zanocował. [14 Nisan]

14 Nisan... uschło drzewo figowe

Mat. 21:18-20
18. A rano [14 Nisan], wracając do miasta, łaknął.
19. I ujrzawszy przy drodze jedno drzewo figowe zbliżył się do niego, ale nie znalazł na nim nic oprócz samych liści. I rzecze do niego: Niechaj się już nigdy z ciebie owoc nie rodzi na wieki. I uschło zaraz figowe drzewo.
20. I ujrzawszy to uczniowie, zdumiewali się i mówili: Jakże prędko uschło figowe drzewo!

14 Nisan Jezus naucza w świątyni w Jerozolimie.
Mat. 21:23
23. A gdy On przyszedł do świątyni, przystąpili do niego, gdy nauczał, arcykapłani i starsi ludu, mówiąc: Jaką mocą to czynisz i kto ci dał tę moc?
Mat. 21:45-46
45. A gdy arcykapłani i faryzeusze wysłuchali jego podobieństw, zrozumieli, że o nich mówi.
46. I usiłowali go pojmać, ale bali się ludu, gdyż miał go za proroka.
(BW)

I o czym mówi ta droga za Jezusem po wyrzuceniu kupców ze świątyni?
Pewnie o tym, że tego roku 14 Nisan Jezus nie został ukrzyżowany.
INTERIA.PL

Re: Droga za Jezusem od dnia 12 Nisan czyli od dnia wzbudzenia z martwych Łazarza i Rady Najwyżeszej u Kaifasza.

Napisał(a): stiffnecked -

Beznadziejnie gowniany farmer i lobuz. W cywilizowanym kraju zajelaby sie takim policja.

Re: Droga za Jezusem od dnia 12 Nisan czyli od dnia wzbudzenia z martwych Łazarza i Rady Najwyżeszej u Kaifasza.

Napisał(a): Gość -

stiffnecked Beznadziejnie gowniany farmer i lobuz. W cywilizowanym kraju zajelaby sie takim policja.
Każdy ateista ośmieszający Biblię sam się poprzez ten gest ośmiesza.

Reklama

Re: Droga za Jezusem od dnia 12 Nisan czyli od dnia wzbudzenia z martwych Łazarza i Rady Najwyżeszej u Kaifasza.

Napisał(a): stiffnecked -

stevn
stiffnecked Beznadziejnie gowniany farmer i lobuz. W cywilizowanym kraju zajelaby sie takim policja.
Każdy ateista ośmieszający Biblię sam się poprzez ten gest ośmiesza.
Moze i mialbys cos do powiedzenia, ale prozaicznie dyskredytuje cie ten awatar.

Re: Droga za Jezusem od dnia 12 Nisan czyli od dnia wzbudzenia z martwych Łazarza i Rady Najwyżeszej u Kaifasza.

Napisał(a): ~TR3000 -

stiffnecked
stevn
stiffnecked Beznadziejnie gowniany farmer i lobuz. W cywilizowanym kraju zajelaby sie takim policja.
Każdy ateista ośmieszający Biblię sam się poprzez ten gest ośmiesza.
Moze i mialbys cos do powiedzenia, ale prozaicznie dyskredytuje cie ten awatar.
Jesteś bezczelny. Odbiłeś mu Jesusa, gdy przestał go kochać i się z niego wyśmiewasz.

Reklama

Re: Droga za Jezusem od dnia 12 Nisan czyli od dnia wzbudzenia z martwych Łazarza i Rady Najwyżeszej u Kaifasza.

Napisał(a): Madziunia -

stevn
stiffnecked Beznadziejnie gowniany farmer i lobuz. W cywilizowanym kraju zajelaby sie takim policja.
Każdy ateista ośmieszający Biblię sam się poprzez ten gest ośmiesza.
Kto ośmiesza Biblię?
Zdaje się, że faryzeusze wierzący w zmartwychwstanie.
Mat. 12:14
14. A faryzeusze wyszedłszy, naradzali się co do niego, jakby go zgładzić.

Mat. 23:13-16
13. Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że zamykacie Królestwo Niebios przed ludźmi, albowiem sami nie wchodzicie ani nie pozwalacie wejść tym, którzy wchodzą.
14. [Biada wam uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że pożeracie domy wdów i to pod pokrywką długich modlitw; dlatego otrzymacie surowszy wyrok.]
15. Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że obchodzicie morze i ląd, aby pozyskać jednego współwyznawcę, a gdy nim zostanie, czynicie go synem piekła dwakroć gorszym niż wy sami.
16. Biada wam, ślepi przewodnicy,...

Mat. 22:23
23. W tym dniu przystąpili do niego saduceusze, którzy utrzymują, że nie ma zmartwychwstania, i zapytali go,
Łuk. 20:27
27. Potem przystąpili do niego niektórzy saduceusze, zaprzeczający zmartwychwstaniu, i zadali mu pytanie,

Dz.Ap. 23:6-8
6. Paweł, świadomy, że jedna część składa się z saduceuszów, a druga z faryzeuszów, zawołał przed Radą Najwyższą: Mężowie bracia, ja jestem faryzeuszem, synem faryzeuszów, jestem sądzony z powodu nadziei i zmartwychwstania.
7. A gdy to powiedział, powstał rozdźwięk między faryzeuszami i saduceuszami i zebranie się rozdwoiło.
8. Saduceusze bowiem uczą, że nie ma zmartwychwstania ani anioła, ani ducha, natomiast faryzeusze uznają jedno i drugie.
(BW)

Jeżeli Jezus był przeciwnikiem faryzeuszy to był też przeciwnikiem zmartwychwstania. Jezus raczej wygląda na saduceusza niż faryzeusza. No przecież na samego siebie by nie biadolił.

Reklama

Re: Droga za Jezusem od dnia 12 Nisan czyli od dnia wzbudzenia z martwych Łazarza i Rady Najwyżeszej u Kaifasza.

Napisał(a): stiffnecked -

Madziunia
stiffnecked Beznadziejnie gowniany farmer i lobuz. W cywilizowanym kraju zajelaby sie takim policja.
I słusznie. I jaki zarzut?
Niewatpliwie wszystkie przestepstwa popelnione z premedytacja. Uplatanie bata troche zajmuje, nawet jezeli mamy dostep do kosmicznych technologii.
Przynajmniej napad z bronia i wandalizm.

Re: Droga za Jezusem od dnia 12 Nisan czyli od dnia wzbudzenia z martwych Łazarza i Rady Najwyżeszej u Kaifasza.

Napisał(a): Gość -

stiffnecked jesteś kundelkiem Stevna?
stiffnecked jesteś kundelkiem Stevna?
stiffnecked jesteś kundelkiem Stevna?
Każdy ateista ośmieszający Biblię sam się poprzez ten gest ośmiesza.
Każdy ateista ośmieszający Biblię sam się poprzez ten gest ośmiesza.
Każdy ateista ośmieszający Biblię sam się poprzez ten gest ośmiesza.

Re: Droga za Jezusem od dnia 12 Nisan czyli od dnia wzbudzenia z martwych Łazarza i Rady Najwyżeszej u Kaifasza.

Napisał(a): stiffnecked -

stevn stiffnecked jesteś kundelkiem Stevna?
stiffnecked jesteś kundelkiem Stevna?
stiffnecked jesteś kundelkiem Stevna?
Każdy ateista ośmieszający Biblię sam się poprzez ten gest ośmiesza.
Każdy ateista ośmieszający Biblię sam się poprzez ten gest ośmiesza.
Każdy ateista ośmieszający Biblię sam się poprzez ten gest ośmiesza.
Nie kompromituj sie, w glowie sobie koronki odmawiaj.

Re: Droga za Jezusem od dnia 12 Nisan czyli od dnia wzbudzenia z martwych Łazarza i Rady Najwyżeszej u Kaifasza.

Napisał(a): ~złota koronka -

stiffnecked
stevn stiffnecked jesteś kundelkiem Stevna?
stiffnecked jesteś kundelkiem Stevna?
stiffnecked jesteś kundelkiem Stevna?
Każdy ateista ośmieszający Biblię sam się poprzez ten gest ośmiesza.
Każdy ateista ośmieszający Biblię sam się poprzez ten gest ośmiesza.
Każdy ateista ośmieszający Biblię sam się poprzez ten gest ośmiesza.
Nie kompromituj sie, w glowie sobie koronki odmawiaj.
I co narobiłeś prosiaku? Stefan zaczął się zacinać z nerwów. Natychmiast Stevcia przeproś i oddaj mu awatar!

Za kare masz napisać 100X: nie będę dokuczać Stevnowi!

Re: Droga za Jezusem od dnia 12 Nisan czyli od dnia wzbudzenia z martwych Łazarza i Rady Najwyżeszej u Kaifasza.

Napisał(a): stiffnecked -

~złota koronka
stiffnecked
stevn stiffnecked jesteś kundelkiem Stevna?
stiffnecked jesteś kundelkiem Stevna?
stiffnecked jesteś kundelkiem Stevna?
Każdy ateista ośmieszający Biblię sam się poprzez ten gest ośmiesza.
Każdy ateista ośmieszający Biblię sam się poprzez ten gest ośmiesza.
Każdy ateista ośmieszający Biblię sam się poprzez ten gest ośmiesza.
Nie kompromituj sie, w glowie sobie koronki odmawiaj.
I co narobiłeś prosiaku? Stefan zaczął się zacinać z nerwów. Natychmiast Stevcia przeproś i oddaj mu awatar!

Za kare masz napisać 100X: nie będę dokuczać Stevnowi!
Co narobilem? Toz to wszystko knowania masonskiego Illuminati i oszutwa stevna. Mnie, jako osoby czterowymiarowej calkowicie nie interesuja prozaiczne stosunki pikseli. Ja jestem ofiara w tej sytuacji bo nie moge miec swojego awatara. Obwinianie ofiary to symptom abrahamistycznej zarazy.

Re: Droga za Jezusem od dnia 12 Nisan czyli od dnia wzbudzenia z martwych Łazarza i Rady Najwyżeszej u Kaifasza.

Napisał(a): darko63 -

żeby chodzic za Jezusem to trzeba wybrac sobie jedną z Ewangelii bo kazda z nich sie rożni-wrecz nie da sie ustalic jednej sciezki jezusowej czytajac jednoczesnie te wszystkie 4 " nawiedzone księgi " tylko osoba zaczadzona widzi w nich to samo

Re: Droga za Jezusem od dnia 12 Nisan czyli od dnia wzbudzenia z martwych Łazarza i Rady Najwyżeszej u Kaifasza.

Napisał(a): stiffnecked -

darko63 żeby chodzic za Jezusem to trzeba wybrac sobie jedną z Ewangelii bo kazda z nich sie rożni-wrecz nie da sie ustalic jednej sciezki jezusowej czytajac jednoczesnie te wszystkie 4 " nawiedzone księgi " tylko osoba zaczadzona widzi w nich to samo
Wskrzeszanie Lazarza jest tylko w jednej prawda? Jan

Re: Droga za Jezusem od dnia 12 Nisan czyli od dnia wzbudzenia z martwych Łazarza i Rady Najwyżeszej u Kaifasza.

Napisał(a): Madziunia -

Faktycznie opowieść o wskrzeszeniu Łazarza opisana jest tylko u Jana.
Czy zatem Jezus faktycznie wzbudził z martwych Łazarza leżącego w grobie cztery dni?
Przyjmując za prawdę, że tego właśnie dnia czyli 12 Nisan zebrali się arcykapłani u Kaifasza i naradzali się jakby Jezusa podstępem pojmać i zabić' okazuje się, że Rada Najwyższa odbyła się w dniu wskrzeszenia z martwych Łazarza.
Mat. 26:2-4
2. Wiecie, że za dwa dni będzie Pascha [12 Nisan] i Syn Człowieczy będzie wydany na ukrzyżowanie.
3. W tym czasie [!!!] zebrali się arcykapłani i starsi ludu w pałacu arcykapłana, którego zwano Kaifasz.
4. I naradzali się, aby Jezusa podstępem pojmać i zabić.
5. Mówili jednak: Tylko nie w święto [!!!], aby nie powstały rozruchy między ludem.

Mar. 14:1-2
1. A po dwóch dniach była Pascha i święto Przaśników. I arcykapłani oraz uczeni w Piśmie szukali sposobu, jak by go podstępem pojmać i zabić.
2. Mówili jednak: Tylko nie w święto [!!!], aby nie było rozruchów między ludem.

Jan. 11:43-49
43. A gdy to rzekł, zawołał donośnym głosem: Łazarzu, wyjdź!
44. I wyszedł umarły, mając nogi i ręce powiązane opaskami, a twarz jego była owinięta chustą. Rzekł do nich Jezus: Rozwiążcie go i pozwólcie mu odejść.
45. Wielu więc z Żydów, którzy przyszli do Marii i ujrzeli to, czego dokonał Jezus, uwierzyło w niego.
46. A niektórzy z nich odeszli do faryzeuszów i powiedzieli im, czego dokonał Jezus.
47. Tedy [!!!] arcykapłani i faryzeusze zwołali Radę Najwyższą i mówili: Cóż uczynimy? Człowiek ten dokonuje wielu cudów.
48. Jeśli go tak zostawimy, wszyscy uwierzą w niego; wtedy przyjdą Rzymianie i zabiorą naszą świątynię i nasz naród.
49. A jeden z nich, Kaifasz, [!!!] który tego roku był arcykapłanem, rzekł do nich: Wy nic nie wiecie,
Jan. 11:53
53. Od tego też dnia naradzali się aby go zabić.
(BW)

Rada Najwyższa u Kaifasza opisana jest aż przez trzech Ewangelistów. Czas Rady Najwyższej to 12 Nisan; za dwa dni Pascha' daje 48 godzin.
Nt; Łazarza pojawia się inf., że zachorował po wieczerzy, na której Maria namaściła Pana i otarła nogi jego włosami swoimi.
Jan. 11:1-2
1. A zachorował niejaki Łazarz z Betanii, miasteczka Marii i Marty, jej siostry.
2. A była to ta Maria, która namaściła Pana maścią i otarła nogi włosami swymi, i jej to brat chorował.

I co to była za wieczerza?
Sześć dni przed Paschą Jezus pojawia się w Betanii, w domu Łazarza.
Byłby to czas 8 Nisan -> sześć dni przed Paschą.
Czas wieczerzy u Łazarza to 9 Nisan, bo wieczerza od wieczora.
Jan. 12:1-3
1. A na sześć dni przed Paschą [8 Nisan] poszedł Jezus do Betanii, gdzie był Łazarz, który umarł, a którego Jezus wzbudził z martwych.
2. Tam więc przygotowali mu wieczerzę [9 Nisan], a Marta posługiwała, Łazarz zaś był jednym z tych, którzy z nim siedzieli przy stole;
3. A Maria wzięła funt czystej, bardzo drogiej maści nardowej, namaściła nogi Jezusa i otarła je swoimi włosami, a dom napełnił się wonią maści.

I kolejne inf.
Jan. 11:6
6. A gdy usłyszał, że choruje, został jeszcze dwa dni na miejscu, gdzie przebywał;

Jan. 11:14
14. Wtedy to rzekł im Jezus wyraźnie: Łazarz umarł,
Jan. 11:18
18. A Betania była blisko Jerozolimy, około piętnastu stadiów.
(BW)

Gdzie przebywał Jezus kiedy Łazarz zachorował?
Z inf. wynika, że w Jerozolimie. I udał się Jezus z Batanii do Jerozolimy i czwartego dnia z Jerozolimy do Batanii. Jednego dnia dowiedział się Jezus, że Łazarz choruje, pozostał dwa dni w Jerozolimie, co daje 3 dni i czwartego dnia udał się do Betanii.
9 Nisan - wieczerza z Łazarzem.

Czy zatem Łazarz umarł 4 dni przed Radą Najwyższą 12 Nisan czyli 8 Nisan?
Jan. 11:39
39. Rzekł Jezus: Usuńcie ten kamień. Rzekła mu Marta, siostra umarłego: Panie! Już cuchnie, bo już jest czwarty dzień w grobie.

Nawet jeżeli Jezus dowiedział się 9 Nisan o tym, że Łazarza choruje to i tak 10, 11 Nisan odczekał i 12 Nisan udał się do Betanii. I byłby to dzień wskrzeszenia Łazarza ale nie leżącego od czterech dni w grobie. W Betanii po prostu takiego Łazarza nie było, a innego Łazarza Jezus wskrzesić nie mógł.
« Wróć do tematów
Do góry strony: Droga za Jezusem od dnia 12 Nisan czyli od dnia wzbudzenia z martwych Łazarza i Rady Najwyżeszej u Kaifasza.