21
ppt
Ten temat ma:
  • Wyświetleń120
  • Odpowiedzi20
  • Ocen na +0
21 ppt ?

Imperium Rzymskie i jego szczególne znaczenie w czasach ostatecznych. (21)

pokaż odpowiedzi chronologicznie | od najwyższej oceny
INTERIA.PL

Re: Imperium Rzymskie i jego szczególne znaczenie w czasach ostatecznych.

Napisał(a): KarolP12 -

sosna177 W tym Imperium Rzymskim od IV stulecia była proklamowana.....jako jedynie obowiązująca.....
rzymskikatolicka wiara w " Trójcę Świętą ".
Wszyscy cesarze, papieże, książęta....i wszyscy, którzy posiadali wpływy, musieli, a wręcz czuli się zobowiązani, troszczyć się o ten jeden cel.
Kto tylko zwrócił się do tego....Jedynego Prawdziwego Boga.....jak na przykład Żydzi, i innowiercy, był bezwzględnie prześladowany.
Na ten cel były łożone niemałe środki.
Wyprawy krzyżowe, i tzw. " święte inkwizycje " i wiele tzw. "świętych i sprawiedliwych " wojen, były czynione, bo z tym stał tzw...... " święty i sprawiedliwy " kościół.
Wiara w Trójcę Świętą nie pojawiła się wraz z przyjęciem jako oficjalnej religii chrześcijańskiej na początku IV w. jak ci się zdaje.
Papieże troszczyli się nie tylko o przestrzeganie tej prawdy wiary.
Prześladowani to są katolicy od zarania Kościoła aż do teraz.
Święta Inkwizycja i krucjaty były dobrymi i chwalebnymi przedsięwzięciami Kościoła Świętego. Ignorowanie tego oczywistego faktu dowodzi braku wiedzy historycznej.
A Kościół jest Święty bo został założony przez Jezusa Chrystusa, jest również Jego mistyczny Ciałem którego bramy piekielne nie przemogą :)

Re: Imperium Rzymskie i jego szczególne znaczenie w czasach ostatecznych.

Napisał(a): KarolP12 -

sosna177
KarolP12
sosna177
KarolP12
sosna177
KarolP12
sosna177
KarolP12 Papieży jest snem unia Europejska? Św Piotr też marzył o unii europejskiej? Tej unii która teraz istnieje?
Nakreślam rys historyczny, o którym możesz czytać we wszystkich publikacjach, dotyczący tego tematu.
Rzymski kościół jest oficjalnie niezależnym państwem, wewnątrz innego państwa i jest największą...... władzą.... polityczną na ziemi.
Watykan, bo o nim mówimy, utrzymuje stosunki dyplomatyczna z ponad 100 innymi krajami, to znaczy, mają wymianę ambasadorów. A taki człowiek nazywa się " Nuntius ".
Dlaczego żaden inny krajowy lub narodowy kościół nie ma takich stosunków dyplomatycznych?.
Dlaczego tylko kościół rzymski?
Bo to jest to 4 - te Imperium,które będzie do końca czasu.
Nie, Stolica Apostolska ani Państwo Watykańskie nie jest imperium. Widzę, że nie wiesz czym tak naprawdę ono jest, bo za dużo propagandy heretyckiej. Imperium to takie państwo, które żyje agresją i podbojem, które nawet jeśli by wewnętrzne elity chciały,to nie mogą tego zatrzymać bo taka jest natura państwa. Np. Anglia początków nowożytności, Francja napoleońska, 2 I 3 rzesza czy sowiety.
No nie tak.
Imperium Rzymskie jest nierozłącznie związane z kościołem rzymskim.
W dniach Konstantyna rozpoczął on jako królewski kościół, potem stał się narodowym kościołem, i w końcu kościołem państwowym.
Religia....wpłynęła do państwa, i z religijnej instytucji, powstał państwowy twór, pod nazwą...... " państwowy kościół ".
Żaden inny kościół.....począwszy od " wschodniego kościoła ", aż do wielkiego światowego kościoła anglikańskiego.....żaden z nich , nie miał, jako instytucja religijna.....charakteru państwowego.
Wewnątrz państwa....jest ...malutkie państewko - ten mały rożek....który wyrósł....Biblia o tym mówi.
Piszę wszystko na podstawie Biblii.
Znowu nie.
Imperium rzymskie formalnie nie istnieje od ponad pół tysiąca lat.
Co jak co ale Kościół Katolicki nie ma charakteru państwowego. A to dlatego że podstawową cechą jest rozdział władzy świeckiej od duchownej. U innych tego nie ma. U żydów, schizmatyków a zwłaszcza heretyków anglikańskich, u których to głowa państwa czyli monarcha jest jednocześnie głową kościoła a duchowni byli urzędnikami państwowymi zobligowanymi do informowania o nieobecności poddanych w praktykach religijno - heretyckich poddanych co jest przestępstwem przeciwko władcy.
Rożek to heretyckie wspólnoty odciągające ludzi od Prawdy zawartej w Kościele Apostolskim.
Popatrz jeszcze raz, na to co pisałam o tych Imperiach.
W ostatnich dwóch tysiącach lat, cała władza, była wykonywana z Rzymu.
Najpierw było to polityczno - pogańskie, potem ...polityczno - pogańsko - "chrześcijańskie ".
Wszystkim cesarzom, a póżniej papieżom.........zawsze chodziło o rozszerzenie tego " królestwa ".
A to rozszerzanie, odbywało się wszelkimi dostępnymi środkami i metodami.
Rozpadło się... " Brytyjskie Imperium ", i wszystkie inne królestwa.
Te królestwa musiały się poddać i podporządkować się ogólnemu rozwojowi.
Rozpadł się także Związek Radziecki, i cały blok wschodni, który na nowo się ustawia, by poddać się temu " Imperium ".
Kościół określa to.....jako swoje zwycięstwo nad komunizmem i to zostało proklamowane na synodzie w Rzymie w listopadzie i grudniu w 1991 roku.
Niespodziewany upadek światowego komunizmu, otwarło drogę do szybkiego rozwoju światowego katolicyzmu.
To już jest historią, a to "Imperium".....widać wszędzie.

Kto to jest Rożek?
No nie tak.
Kościół nigdy nie był imperium ale to już było powiedziane. Papieżom zależało i zależy na nawracaniu pogan i heretyków bo zależy im na ponawracaniu ich zgodnie z poleceniem Pana Jezusa.
Z kolei kolejne imperia czyli państwa bandyckie ufundowane na herezji czy pogaństwie raz po raz próbują zniszczyć Kościół Święty. Z marnym skutkiem.
To nie jest " święty kościół "......patrząc i czytając o tym, co się w nim działo.
I w jaki sposób...." nawracał ".
Owszem Kościół jest święty. Wyżej napisałem dlaczego.

Re: Imperium Rzymskie i jego szczególne znaczenie w czasach ostatecznych.

Napisał(a): sosna177 -

KarolP12
sosna177 W tym Imperium Rzymskim od IV stulecia była proklamowana.....jako jedynie obowiązująca.....
rzymskikatolicka wiara w " Trójcę Świętą ".
Wszyscy cesarze, papieże, książęta....i wszyscy, którzy posiadali wpływy, musieli, a wręcz czuli się zobowiązani, troszczyć się o ten jeden cel.
Kto tylko zwrócił się do tego....Jedynego Prawdziwego Boga.....jak na przykład Żydzi, i innowiercy, był bezwzględnie prześladowany.
Na ten cel były łożone niemałe środki.
Wyprawy krzyżowe, i tzw. " święte inkwizycje " i wiele tzw. "świętych i sprawiedliwych " wojen, były czynione, bo z tym stał tzw...... " święty i sprawiedliwy " kościół.
Wiara w Trójcę Świętą nie pojawiła się wraz z przyjęciem jako oficjalnej religii chrześcijańskiej na początku IV w. jak ci się zdaje.
Papieże troszczyli się nie tylko o przestrzeganie tej prawdy wiary.
Prześladowani to są katolicy od zarania Kościoła aż do teraz.
Święta Inkwizycja i krucjaty były dobrymi i chwalebnymi przedsięwzięciami Kościoła Świętego. Ignorowanie tego oczywistego faktu dowodzi braku wiedzy historycznej.
A Kościół jest Święty bo został założony przez Jezusa Chrystusa, jest również Jego mistyczny Ciałem którego bramy piekielne nie przemogą :)
Nie o KRK ...mówił Jezus.
ON mówił o takim Kościele, który jest ......Święty, i nienaganny.
A KRK taki nie jest. Ciąży na nim zbyt wiele złego.
Sam papież.... przepraszał cały świat, za wymordowanie 9 milionów ludzi.
Do tylu się przyznał, a ilu ich było w rzeczywistości, to wie tylko Bóg.
Ty uważasz, że krucjaty, wojny krzyżowe....były dobrymi rzeczami??? Sorry.
Włos się na głowie jeży, gdy można oglądać narzędzia tortur, które stosowała " święta inkwizycja ".
Nietolerancja w stosunku do innowierców, i ślepy, religijny fanatyzm, który przerodził się w śmiertelny fanatyzm, przekroczył każdą miarę.
A było to działanie , które miało przynieść określony rezultat: że w tym Imperium Rzymskim miała znaczenie tylko jedna jedyna wiara, mianowicie ta, która jest reprezentowana przez rzymski kościół.
Czy to ...innowiercy prześladowali KRK....czy było odwrotnie?
To mnie wyrzucono z domu, kiedy powiedziałam bliskim, że się nawróciłam.
A takich rzeczy , każdy nowo narodzony chrześcijanin....doświadcza.
Myślę, że zupełnie nie pojmujesz tego,o czym nauczał Jezus.

Re: Imperium Rzymskie i jego szczególne znaczenie w czasach ostatecznych.

Napisał(a): sosna177 -

KarolP12
sosna177
KarolP12
sosna177
KarolP12
sosna177
KarolP12
sosna177
KarolP12 Papieży jest snem unia Europejska? Św Piotr też marzył o unii europejskiej? Tej unii która teraz istnieje?
Nakreślam rys historyczny, o którym możesz czytać we wszystkich publikacjach, dotyczący tego tematu.
Rzymski kościół jest oficjalnie niezależnym państwem, wewnątrz innego państwa i jest największą...... władzą.... polityczną na ziemi.
Watykan, bo o nim mówimy, utrzymuje stosunki dyplomatyczna z ponad 100 innymi krajami, to znaczy, mają wymianę ambasadorów. A taki człowiek nazywa się " Nuntius ".
Dlaczego żaden inny krajowy lub narodowy kościół nie ma takich stosunków dyplomatycznych?.
Dlaczego tylko kościół rzymski?
Bo to jest to 4 - te Imperium,które będzie do końca czasu.
Nie, Stolica Apostolska ani Państwo Watykańskie nie jest imperium. Widzę, że nie wiesz czym tak naprawdę ono jest, bo za dużo propagandy heretyckiej. Imperium to takie państwo, które żyje agresją i podbojem, które nawet jeśli by wewnętrzne elity chciały,to nie mogą tego zatrzymać bo taka jest natura państwa. Np. Anglia początków nowożytności, Francja napoleońska, 2 I 3 rzesza czy sowiety.
No nie tak.
Imperium Rzymskie jest nierozłącznie związane z kościołem rzymskim.
W dniach Konstantyna rozpoczął on jako królewski kościół, potem stał się narodowym kościołem, i w końcu kościołem państwowym.
Religia....wpłynęła do państwa, i z religijnej instytucji, powstał państwowy twór, pod nazwą...... " państwowy kościół ".
Żaden inny kościół.....począwszy od " wschodniego kościoła ", aż do wielkiego światowego kościoła anglikańskiego.....żaden z nich , nie miał, jako instytucja religijna.....charakteru państwowego.
Wewnątrz państwa....jest ...malutkie państewko - ten mały rożek....który wyrósł....Biblia o tym mówi.
Piszę wszystko na podstawie Biblii.
Znowu nie.
Imperium rzymskie formalnie nie istnieje od ponad pół tysiąca lat.
Co jak co ale Kościół Katolicki nie ma charakteru państwowego. A to dlatego że podstawową cechą jest rozdział władzy świeckiej od duchownej. U innych tego nie ma. U żydów, schizmatyków a zwłaszcza heretyków anglikańskich, u których to głowa państwa czyli monarcha jest jednocześnie głową kościoła a duchowni byli urzędnikami państwowymi zobligowanymi do informowania o nieobecności poddanych w praktykach religijno - heretyckich poddanych co jest przestępstwem przeciwko władcy.
Rożek to heretyckie wspólnoty odciągające ludzi od Prawdy zawartej w Kościele Apostolskim.
Popatrz jeszcze raz, na to co pisałam o tych Imperiach.
W ostatnich dwóch tysiącach lat, cała władza, była wykonywana z Rzymu.
Najpierw było to polityczno - pogańskie, potem ...polityczno - pogańsko - "chrześcijańskie ".
Wszystkim cesarzom, a póżniej papieżom.........zawsze chodziło o rozszerzenie tego " królestwa ".
A to rozszerzanie, odbywało się wszelkimi dostępnymi środkami i metodami.
Rozpadło się... " Brytyjskie Imperium ", i wszystkie inne królestwa.
Te królestwa musiały się poddać i podporządkować się ogólnemu rozwojowi.
Rozpadł się także Związek Radziecki, i cały blok wschodni, który na nowo się ustawia, by poddać się temu " Imperium ".
Kościół określa to.....jako swoje zwycięstwo nad komunizmem i to zostało proklamowane na synodzie w Rzymie w listopadzie i grudniu w 1991 roku.
Niespodziewany upadek światowego komunizmu, otwarło drogę do szybkiego rozwoju światowego katolicyzmu.
To już jest historią, a to "Imperium".....widać wszędzie.

Kto to jest Rożek?
No nie tak.
Kościół nigdy nie był imperium ale to już było powiedziane. Papieżom zależało i zależy na nawracaniu pogan i heretyków bo zależy im na ponawracaniu ich zgodnie z poleceniem Pana Jezusa.
Z kolei kolejne imperia czyli państwa bandyckie ufundowane na herezji czy pogaństwie raz po raz próbują zniszczyć Kościół Święty. Z marnym skutkiem.
To nie jest " święty kościół "......patrząc i czytając o tym, co się w nim działo.
I w jaki sposób...." nawracał ".
Owszem Kościół jest święty. Wyżej napisałem dlaczego.
To nie ma nic do rzeczy, że tak napisałeś.
Patrz do Słowa.....tam jest zwierciadło, jaki powinien być.... Jego Kościół.
« Wróć do tematów
Do góry strony: Imperium Rzymskie i jego szczególne znaczenie w czasach ostatecznych.