1 tys.
ppt
Ten temat ma:
  • Wyświetleń2 tys.
  • Odpowiedzi1 tys.
  • Ocen na +113
1 tys. ppt ?

Nauka Kościoła Katolickiego a Biblia . Biblia: „Jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, (1482)

pokaż odpowiedzi chronologicznie | od najwyższej oceny

Re: Nauka Kościoła Katolickiego a Biblia . Biblia: „Jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi,

Napisał(a): ~gos -

Ethan
=============================
Oczywiście i wyraźnie wynika nawet z samej Biblii, że nie ma na ziemi człowieka świętego, który by nie popełniał błędów. Najgorsze jest to, że te błędy to cecha ludzka zwana chciwością na władzę i pieniądze. KRK nie ma nic wspólnego z prawdziwym chrześcijaństwem i udowadnia to także od blisko 2-óch tysiącleci. Do dziś postawione dogmaty kościelne stanowią niemalże fundamenty wiary kościoła. Duchowieństwo o tym wie i w czasach obecnych najchętniej odebrali by ludziom możliwość czytania Biblii. Jaka szkoda, że jest już za późno - :) Czy można zatem dziwić się, że kościół nienawidzi każdego, kto jest dobrze obeznany z treścią Biblii? Swoim chamstwem i butnością dalej brną w kłamstwie, i aż dziw bierze, że ludzie tak wyedukowani, trzymają się tej katolickiej obłudy i głoszonej, przez duchowieństwo, herezji. Wynik jest właściwie tylko jeden: mimo iż mamy 21 wiek, ludzie nadal nie znają i nie rozumieją treści Biblii. Co gorsze, ludzie boją się Biblii, gdyż jest Ona zwierciadłem prawdziwego wnętrza człowieka. Obnaża wszystkie złe cechy ludzkie, ale nie skąpi też pouczeń, jaki naprawdę powinien być człowiek, chrześcijanin, wyznawca Boga Prawdziwego. Więc KRK poszedł na łatwiznę ku swojej obrzydliwej korzyści. :)
Nie wiem dlaczego opowiadasz takie łgarstwa o Kościele założonym przez Jezusa... te oszczerstwa to dotyczą raczej śj niż Kościoła. To śj najbardziej zależy na kasie, to śj byli zarejestrowani jako spółka a nie Kościół. Wiesz że nawet wypuścili akcje swojej sekty na giełdę? :) Tak ich cisło na kasę, o żadnej innej sekcie czy Kościele czegoś takiego nie słyszałem. Jeśli zaś chodzi o zakaz czytania Biblii to chyba też oni zakazują nie Kościół. W Kościele Katolickim Biblia jest czytana codziennie. Powtarzam codziennie! A jak często jest czytana u śj? Tam tylko się omawia Strażnicę a nie Biblię. Tam wolno znać tylko kilka wyrwanych z konteksty wersów ale nie Biblię. Jeszcze nigdy nie spotkałem śj który by znał Biblię...
INTERIA.PL

Re: Nauka Kościoła Katolickiego a Biblia . Biblia: „Jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi,

Napisał(a): ~oko -

Co to jest „imię”? Według słowniczka zamieszczonego w Biblii Tysiąclecia: „według pojęć starożytnych nie tylko wyróżnia człowieka od innych, lecz określając go, stanowi istotną część składową jego osobowości. Stąd to co nie ma imienia, nie istnieje, a człowiek bez imienia jest bez znaczenia. Uważano, że imię odpowiada istocie człowieka lub jego przymiotom (nomen - omen). W zastosowaniu do Boga, imię jest synonimem chwały i potęgi Bożej.” Dawniej imiona były formą opisu cech człowieka i nadawano je w wyniku zasłużenia sobie na takie imię. Zresztą często w ciągu życia imię zmieniano jeśli ktoś zasłużył sobie na inne - wznioślejsze, lub szydercze. Przykładem są choćby papieże, którzy zmieniają swoje świeckie imię i nazwisko, na imię służbowe. Wraz z postępem cywilizacji i koniecznością kontrolowania obywateli zaniechano zmian imion pozostając dożywotnio przy raz nadanym imieniu i przydomku, który zamienił się w nazwisko.

Co to oznacza? Ni mniej, ni więcej tylko to, że szacunek nakazuje posługiwanie się imieniem, jakie zostało nadane, zwłaszcza, gdy imię jest związane z dobrymi cechami noszącego to imię. W przypadku Boga jego imię - Jehowa (forma starsza i szerzej znana), lub Jahwe (forma jaką posługiwał się kościół katolicki) podkreśla szczególne i niepowtarzalne cechy Boga Ojca - Stwórcy Wszechświata. On sam tak mówi o sobie: (Wyjścia 3:13-15) „Lecz Mojżesz powiedział do prawdziwego Boga: „Załóżmy, że teraz pójdę do synów Izraela i powiem im: ‚Bóg waszych praojców posłał mnie do was’, a oni rzekną do mnie: ‚Jakie jest jego imię?’ Co mam im powiedzieć?” Wtedy Bóg rzekł do Mojżesza: „OKAŻĘ SIĘ, KIM SIĘ OKAŻĘ”. I dodał: „Oto, co masz powiedzieć synom Izraela: ‚OKAŻĘ SIĘ posłał mnie do was’”. Wówczas Bóg jeszcze raz rzekł do Mojżesza: „Oto, co masz powiedzieć do synów Izraela: ‚Jehowa, Bóg waszych praojców, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba, posłał mnie do was’. To jest moje imię po czas niezmierzony i ono mnie upamiętnia na pokolenie za pokoleniem.” Ten fragment to rozmowa Mojżesza z Bogiem przy krzaku gorejącym. Hebrajskie imię Jehowa tłumaczy się na „Okażę się, kim się Okażę”, co należy rozumieć jako Boga działającego, któremu nikt nie jest wstanie się przeciwstawić.

Czy jest jakiś inny bóg, zdolny do jakiegokolwiek działania? Jest - (2 Koryntian 4:3-4) „Jeśli więc oznajmiana przez nas dobra nowina istotnie jest zasłonięta, to jest zasłonięta wśród tych, którzy giną, wśród których bóg tego systemu rzeczy zaślepił umysły niewierzących, aby nie mogło przeniknąć oświecenie chwalebną dobrą nowiną o Chrystusie, który jest obrazem Boga.” Z kontekstu tych wersetów wynika, że chodzi tu o Bożego przeciwnika Szatana-Diabła, który ma pewną możliwość działania, ale jest to bardzo ograniczone działanie, niewspółmierne do działania Jehowy.

Reklama

Re: Nauka Kościoła Katolickiego a Biblia . Biblia: „Jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi,

Napisał(a): ~oko -


Oczywiście i wyraźnie wynika nawet z shttps://www.y(...)UKwamej Biblii, że nie ma na ziemi człowieka świętego, który by nie popełniał błędów. Najgorsze jest to, że te błędy to cecha ludzka zwana chciwością na władzę i pieniądze. KRK nie ma nic wspólnego z prawdziwym chrześcijaństwem i udowadnia to także od blisko 2-óch tysiącleci. Do dziś postawione dogmaty kościelne stanowią niemalże fundamenty wiary kościoła. Duchowieństwo o tym wie i w czasach obecnych najchętniej odebrali by ludziom możliwość czytania Biblii. Jaka szkoda, że jest już za późno - :) Czy można zatem dziwić się, że kościół nienawidzi każdego, kto jest dobrze obeznany z treścią Biblii? Swoim chamstwem i butnością dalej brną w kłamstwie, i aż dziw bierze, że ludzie tak wyedukowani, trzymają się tej katolickiej obłudy i głoszonej, przez duchowieństwo, herezji. Wynik jest właściwie tylko jeden: mimo iż mamy 21 wiek, ludzie nadal nie znają i nie rozumieją treści Biblii. Co gorsze, ludzie boją się Biblii, gdyż jest Ona zwierciadłem prawdziwego wnętrza człowieka. Obnaża wszystkie złe cechy ludzkie, ale nie skąpi też pouczeń, jaki naprawdę powinien być człowiek, chrześcijanin, wyznawca Boga Prawdziwego. Więc KRK poszedł na łatwiznę ku swojej obrzydliwej korzyści. :)[/cytat]

Nie wiem dlaczego opowiadasz takie łgarstwa o Kościele założonym przez Jezusa... te oszczerstwa to dotyczą raczej śj niż Kościoła. To śj najbardziej zależy na kasie, to śj byli zarejestrowani jako spółka a nie Kościół. Wiesz że nawet wypuścili akcje swojej sekty na giełdę? :) Tak ich cisło na kasę, o żadnej innej sekcie czy Kościele czegoś takiego nie słyszałem. Jeśli zaś chodzi o zakaz czytania Biblii to chyba też oni zakazują nie Kościół. W Kościele Katolickim Biblia jest czytana codziennie. Powtarzam codziennie! A jak często jest czytana u śj? Tam tylko się omawia Strażnicę a nie Biblię. Tam wolno znać tylko kilka wyrwanych z konteksty wersów ale nie Biblię. Jeszcze nigdy nie spotkałem śj który by znał Biblię...[/cytat]

Re: Nauka Kościoła Katolickiego a Biblia . Biblia: „Jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi,

Napisał(a): ~fakty -

„Przez osiemnaście wieków płynie rzeka krwi, a na jej brzegach mieszka chrześcijaństwo”.
(Ludwig Boerne, niemiecki filozof i pisarz, 1786–1837)
.............................................."PRZEZ półtora tysiąclecia chrześcijaństwo kształtowało Europejczyków, pokolenie za pokoleniem, rządzących i rządzonych, kapłanów i ludzi świeckich, nauczycieli i uczniów. Chrześcijaństwo przenikało wszędzie, wszystko determinowało, miało wpływ na życie prywatne, publiczne, na rodzinę, małżeństwo, miłość, kształcenie, gospodarkę, prawodawstwo i państwo. A jednak jeszcze w XX wieku chrześcijańskie narody toczyły największe w dziejach wojny, w których zginęło więcej ludzi niż kiedykolwiek przedtem.

Reklama

Re: Nauka Kościoła Katolickiego a Biblia . Biblia: „Jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi,

Napisał(a): ~itaka -

~fakty „Przez osiemnaście wieków płynie rzeka krwi, a na jej brzegach mieszka chrześcijaństwo”.
(Ludwig Boerne, niemiecki filozof i pisarz, 1786–1837)
.............................................."PRZEZ półtora tysiąclecia chrześcijaństwo kształtowało Europejczyków, pokolenie za pokoleniem, rządzących i rządzonych, kapłanów i ludzi świeckich, nauczycieli i uczniów. Chrześcijaństwo przenikało wszędzie, wszystko determinowało, miało wpływ na życie prywatne, publiczne, na rodzinę, małżeństwo, miłość, kształcenie, gospodarkę, prawodawstwo i państwo. A jednak jeszcze w XX wieku chrześcijańskie narody toczyły największe w dziejach wojny, w których zginęło więcej ludzi niż kiedykolwiek przedtem.
Niech ten niemiecki filozof się nie wypowiada na temat "rzeki krwi" , tylko niech się uderzy się w piersi za swoich pradziadów, którzy się do tego exodusu przyczynili.

Re: Nauka Kościoła Katolickiego a Biblia . Biblia: „Jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi,

Napisał(a): ~jan -

▪ W Biblii czytamy, że Jezus polecił swym naśladowcom: „Idźcie więc i czyńcie uczniów z ludzi ze wszystkich narodów, (...) ucząc ich” (Mateusza 28:19, 20). Czy to polecenie dotyczy każdego chrześcijanina? Pierwsi uczniowie Jezusa nie mieli co do tego wątpliwości. Na przykład apostoł Piotr powiedział, że Jezus ‛rozkazał im głosić ludowi i dawać dokładne świadectwo’ (Dzieje 10:42). A apostoł Paweł napisał: „Nałożono na mnie konieczność. Doprawdy, biada mi, gdybym nie oznajmiał dobrej nowiny!” (1 Koryntian 9:16).

Reklama

Re: Nauka Kościoła Katolickiego a Biblia . Biblia: „Jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi,

Napisał(a): ~gosc -

~jan ▪ W Biblii czytamy, że Jezus polecił swym naśladowcom: „Idźcie więc i czyńcie uczniów z ludzi ze wszystkich narodów, (...) ucząc ich” (Mateusza 28:19, 20). Czy to polecenie dotyczy każdego chrześcijanina?
A ty za nasladowca Jezusa ? Wrzucasz w slowa Jezusa klamstwa!

EWANGELIA MATEUSZA 28.19-20 ( BT )

19 Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody4, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

20 Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata»5.


Wiec to polecenie ciebie na pewno nie dotyczy bo aby UCZYC nalezy najpierw sie nauczyc.

Re: Nauka Kościoła Katolickiego a Biblia . Biblia: „Jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi,

Napisał(a): ~lis -

"Wchodźcie przez ciasną bramę; albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota; i niewielu jest tych, którzy ją znajdują. Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym, wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi! Po ich owocach poznacie ich."
Czy nie zastanawia cie szczególnie wypowiedz "i niewielu jest tych, którzy ją znajdują"?
Z tego wynika, ze katolicy nie znajdują drogi do żywota, lecz masami (cały ich miliard) brną ku zatraceniu.

Re: Nauka Kościoła Katolickiego a Biblia . Biblia: „Jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi,

Napisał(a): ~gosc -

~lis "Wchodźcie przez ciasną bramę; albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota; i niewielu jest tych, którzy ją znajdują. Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym, wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi! Po ich owocach poznacie ich."
Czy nie zastanawia cie szczególnie wypowiedz "i niewielu jest tych, którzy ją znajdują"?
Z tego wynika, ze katolicy nie znajdują drogi do żywota, lecz masami (cały ich miliard) brną ku zatraceniu.
Jan, zaliczyles godzinki gloszenia?

Lis jest bystry a ty?

Dlatego jak sam piszesz "Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym, wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi! "

Takich jak ty trzeba sie wystrzegac.

Re: Nauka Kościoła Katolickiego a Biblia . Biblia: „Jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi,

Napisał(a): ~jan -

Zasada „oko za oko” wchodziła w skład Prawa, które Bóg dał starożytnemu Izraelowi za pośrednictwem Mojżesza. Jezus zacytował ją w swoim Kazaniu na Górze (Mateusza 5:38; Wyjścia 21:24, 25; Powtórzonego Prawa 19:21). Oznaczała ona, że kara wymierzana winowajcy powinna być adekwatna do popełnionego przez niego przestępstwa *.

Zasadę tę stosowano wtedy, gdy ktoś celowo wyrządził komuś krzywdę. W takim wypadku Prawo Mojżeszowe nakazywało: „Złamanie za złamanie, oko za oko, ząb za ząb; takie samo uszkodzenie, jakie spowodował u tego człowieka, należy spowodować u niego” (Kapłańska 24:20).

Re: Nauka Kościoła Katolickiego a Biblia . Biblia: „Jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi,

Napisał(a): Blandare51 -

Nauka Kościoła Katolickiego a Biblia . Biblia: „Jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, -- to jak definicja monopolu.....

Re: Nauka Kościoła Katolickiego a Biblia . Biblia: „Jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi,

Napisał(a): ~gosc -

~jan Zasada „oko za oko” wchodziła w skład Prawa, które Bóg dał starożytnemu Izraelowi za pośrednictwem Mojżesza. Jezus zacytował ją w swoim Kazaniu na Górze (Mateusza 5:38; Wyjścia 21:24, 25; Powtórzonego Prawa 19:21). Oznaczała ona, że kara wymierzana winowajcy powinna być adekwatna do popełnionego przez niego przestępstwa *.

Zasadę tę stosowano wtedy, gdy ktoś celowo wyrządził komuś krzywdę. W takim wypadku Prawo Mojżeszowe nakazywało: „Złamanie za złamanie, oko za oko, ząb za ząb; takie samo uszkodzenie, jakie spowodował u tego człowieka, należy spowodować u niego” (Kapłańska 24:20).
Tobie NAJWIEKSZA KRZYWDA sie dzieje jak sie zacytuje Biblie i pokaze, ze glosisz FALSZYWIE!

Wtedy wyskakujecie z nienawiscia bo prawdy z Biblii ( czyli od Boga ) nie mozecie przyjac.

Wyzej podalem przyklady i co odpowiadasz? Sam widzisz, nienaswisc. Na to ciebie stac a nie na dyskusje. Ty masz do powiedzenia ( napisania ) a reszta musi przyklaskac i milczec.

Forum nie jest zborem swiadkow jehowy, tutaj mozna wykazac, ze nauczacie niebiblijnie, falszywie i nie jestescie w stanie nawet na te tematy dyskutowac.

Re: Nauka Kościoła Katolickiego a Biblia . Biblia: „Jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi,

Napisał(a): ~gos -

Blandare51 Nauka Kościoła Katolickiego a Biblia . Biblia: „Jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, -- to jak definicja monopolu.....
A inni głoszą inaczej?

Re: Nauka Kościoła Katolickiego a Biblia . Biblia: „Jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi,

Napisał(a): ~jan -

Mt 6:25 ""Dlatego wam mówię: Przestańcie się zamartwiać o swe dusze, jeśli chodzi o to, co będziecie jeść lub co będziecie pić, albo o swe ciała, jeśli chodzi o to, w co się będziecie ubierać. Czyż dusza nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało niż odzież?"
« Wróć do tematów
Użytkownicy poszukiwali
  • kosciol katolicki a biblia
Do góry strony: Nauka Kościoła Katolickiego a Biblia . Biblia: „Jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi,