Odpowiadasz na:
Nauka Kościoła Katolickiego a Biblia . Biblia: „Jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi,

~gedeon
Temat dodał(a):
~gedeon -
Słowo herezja wywodzi się z języka greckiego (hairesis – wybór, zdanie, przekonanie) i już św. Paweł używał tego określenia w odniesieniu do fałszu, zgubnych nauk i odszczepieństwa (1 Kor 11.19; Ga 5.20;Tt 3.10, por. 2 P 2.1). Z czasem, kiedy pojęciem tym zaczął posługiwać się Kościół rzymskokatolicki, herezją zwykło się już nazywać wszelkie poglądy, także te poprawne w świetle Pisma Świętego, o ile odstępowały one od tradycji i dogmatów ogłoszonych przez sobory i papieży. Nasuwa się zatem pytanie: jakie poglądy – z biblijnego punktu widzenia – można uznać za heretyckie? Za heretyckie można uznać właśnie te poglądy, które są sprzeczne z Pismem Świętym, a Kościół przedstawia jako obowiązujące prawdy wiary. Herezji tych jest zatem sporo. My jednak przedstawimy te najważniejsze. W nawiasach referujących nauczanie biblijne podajemy skrótowe odnośniki do odpowiednich fragmentów Pisma Świętego, aby Czytelnik mógł sam – jeśli zechce – porównać poszczególne kościelne doktryny z tekstem Biblii. Cyfry w nawiasach przy referowaniu poglądów kościelnych oznaczają punkty Katechizmu Kościoła katolickiego. Władza w Kościele Kościół: Chrystus założył swój Kościół na fundamencie świętego Piotra. Biblia: „Fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus” (1 Kor 3.11, por. 1 P 2.4-8). Kościół: Papież jest głową Kościoła. Biblia: „Chrystus jest Głową Kościoła, ciała, którego jest Zbawicielem” (Ef 5.23). Kościół: Papież nazywa siebie Ojcem Świętym, przywłaszczając sobie tytuł należący do Boga. Biblia: „Nikogo też na ziemi nie nazywajcie ojcem swoim ; albowiem jeden jest Ojciec wasz, Ten w niebie” (Mt 23.9, por. Ap 15.4). Kościół: Papież jest nieomylny z tytułu swego urzędu. Dogmat ogłoszony na I soborze watykańskim w 1870 r. Biblia: „Bóg jest wierny, a każdy człowiek jest kłamcą” (Rz 3.4). Apostoł Piotr nie uważał się za nieomylnego. Kościół: „Święta Tradycja i Pismo św. stanowią jeden święty depozyt słowa Bożego” (Katechizm Kościoła Katolickiego, p. 97). Biblia: „Daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi. Przykazania Boże zaniedbujecie, a ludzkiej nauki się trzymacie (…). Chytrze uchylacie przykazania Boże, aby naukę swoją zachować (…). Tak unieważniacie słowo Boże przez swoją naukę” (Mk 7.7-9,13). Kościół zmienił treść przykazań Bożych: ,,Nie naruszając istoty przykazania, poczynił w nich Kościół następujące zmiany formalne. Drugie przykazanie, dotyczące czci obrazów, złączył z pierwszym, natomiast dziesiąte przykazanie Boże rozdzielił na dwa osobne przykazania (…). Nakaz święcenia sabatu przemienia Kościół na nakaz święcenia niedzieli” (ks. prof. Franciszek Spirago, „Katolicki Katechizm Ludowy” t. 2, wyd. III, s. 72). Biblia: „Dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie. Ktokolwiek by tedy rozwiązał jedno z tych przykazań najmniejszych i nauczałby tak ludzi, najmniejszym będzie nazwany w Królestwie Niebios” (Mt 5.18-19). „Ktokolwiek bowiem zachowa cały zakon, a uchybi w jednym, stanie się winnym wszystkiego” (Jk 2.10). Kościół: Duchownych obowiązuje bezprawnie wprowadzony przez papieża Grzegorza VII w 1079 r. celibat. Biblia: „Biskup ma być mężem jednej żony (…), który by własnym domem dobrze zarządzał, dzieci trzymał w posłuszeństwie i wszelkiej uczciwości, bo jeżeli ktoś nie potrafi własnym domem zarządzać, jakże będzie mógł mieć na pieczy Kościół Boży?” (1 Tm 3.2,4-5). Liturgia Kościół: Ostatnia Wieczerza była rzeczywistą ofiarą. Biblia: Ostatnia Wieczerza była posiłkiem paschalnym, a krew Chrystusa została przelana za grzech świata dopiero na Golgocie (J 1.29; 1 P 2.24). Jezus nie ustanowił ofiary, lecz „pamiątkę” swojej śmierci (Łk 22.19). Kościół: „Pod konsekrowanymi postaciami chleba i wina jest obecny żywy i chwalebny Chrystus w sposób prawdziwy, rzeczywisty i substancjonalny, z Ciałem, Krwią, Duszą i Bóstwem” (p.1413).

Piszesz jako

...a zalogowani dostają więcej. lub załóż konto pocztowe Interii

To zajmie tylko chwilę

Aby założyć unikalne konto na Forum, zarejestruj zupełnie darmową pocztę Interia.pl, wybierz nick i ciesz się nowymi nieograniczonymi możliwościami! Ciekawe dyskusje już na Ciebie czekają.Pomoc
4000 znaków do wpisania

Treść

Opisz własne doświadczenia, zadaj pytanie lub podziel się swoimi spostrzeżeniami.Twój wpis będzie ciekawszy, jeśli dodasz do niego zdjęcie i wideo.Odpowiadając w dyskusji, pamiętaj o kulturze wypowiedzi i przestrzeganiu regulaminu Forum.

przepisz kod z obrazka
Gość

Podsumowanie tematu - najnowsze 4 odpowiedzi

INTERIA.PL

Re: Nauka Kościoła Katolickiego a Biblia . Biblia: „Jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi,

Napisał(a): ~gość -

~jan Pomyśl, ile trosk byśmy sobie przysporzyli, gdybyśmy dali się pochłonąć gromadzeniu „skarbów na ziemi” (Mat. 6:19). Jezus posłużył się pewnym przykładem, by pokazać, że „troska tego systemu rzeczy i zwodnicza moc bogactwa” może zadusić słowo o Królestwie (Mat. 13:18, 19, 22). Niektórzy ludzie — niezależnie od tego, czy martwią się o pieniądze, czy nie — ciągle sobie wyobrażają wszelkie złe rzeczy, jakie mogą się zdarzyć. Jednak niepokojące myśli, jeśli wymkną się spod kontroli, mogą wyrządzić nam szkodę fizyczną i duchową. Ufajmy Jehowie i pamiętajmy, że „zatroskanie w sercu człowieka przytłacza je, lecz dobre słowo je rozwesela” (Prz. 12:25). Właściwe słowa zachęty wypowiedziane przez kogoś, kto nas rozumie, mogą rozweselić nasze serce. Zwierzenie się rodzicom, współmałżonkowi lub zaufanemu przyjacielowi, który patrzy na sprawy z Bożego punktu widzenia, może nam pomóc uwolnić się od niepokoju.

Dziwnie brzmi ten wasz przekład niekiedy

Re: Nauka Kościoła Katolickiego a Biblia . Biblia: „Jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi,

Napisał(a): ~jan -

Pomyśl, ile trosk byśmy sobie przysporzyli, gdybyśmy dali się pochłonąć gromadzeniu „skarbów na ziemi” (Mat. 6:19). Jezus posłużył się pewnym przykładem, by pokazać, że „troska tego systemu rzeczy i zwodnicza moc bogactwa” może zadusić słowo o Królestwie (Mat. 13:18, 19, 22). Niektórzy ludzie — niezależnie od tego, czy martwią się o pieniądze, czy nie — ciągle sobie wyobrażają wszelkie złe rzeczy, jakie mogą się zdarzyć. Jednak niepokojące myśli, jeśli wymkną się spod kontroli, mogą wyrządzić nam szkodę fizyczną i duchową. Ufajmy Jehowie i pamiętajmy, że „zatroskanie w sercu człowieka przytłacza je, lecz dobre słowo je rozwesela” (Prz. 12:25). Właściwe słowa zachęty wypowiedziane przez kogoś, kto nas rozumie, mogą rozweselić nasze serce. Zwierzenie się rodzicom, współmałżonkowi lub zaufanemu przyjacielowi, który patrzy na sprawy z Bożego punktu widzenia, może nam pomóc uwolnić się od niepokoju.

Reklama

Re: Nauka Kościoła Katolickiego a Biblia . Biblia: „Jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi,

Napisał(a): ~słowo -

świat będzie was kochał

Re: Nauka Kościoła Katolickiego a Biblia . Biblia: „Jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi,

Napisał(a): ~gość -

~jan każdy ma wolną wole , to już był nawracanie na siłę ogniem i mieczem !
Za niedługo znów wielkie, oficjalne prześladowania, które już rozpoczęły się w części krajów. Oczywiście oprócz przesladowań tych, którzy już są przesladowani

Reklama