Odpowiadasz na:
Nauka Kościoła Katolickiego a Biblia . Biblia: „Jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi,

~gedeon
Temat dodał(a):
~gedeon -
Słowo herezja wywodzi się z języka greckiego (hairesis – wybór, zdanie, przekonanie) i już św. Paweł używał tego określenia w odniesieniu do fałszu, zgubnych nauk i odszczepieństwa (1 Kor 11.19; Ga 5.20;Tt 3.10, por. 2 P 2.1). Z czasem, kiedy pojęciem tym zaczął posługiwać się Kościół rzymskokatolicki, herezją zwykło się już nazywać wszelkie poglądy, także te poprawne w świetle Pisma Świętego, o ile odstępowały one od tradycji i dogmatów ogłoszonych przez sobory i papieży. Nasuwa się zatem pytanie: jakie poglądy – z biblijnego punktu widzenia – można uznać za heretyckie? Za heretyckie można uznać właśnie te poglądy, które są sprzeczne z Pismem Świętym, a Kościół przedstawia jako obowiązujące prawdy wiary. Herezji tych jest zatem sporo. My jednak przedstawimy te najważniejsze. W nawiasach referujących nauczanie biblijne podajemy skrótowe odnośniki do odpowiednich fragmentów Pisma Świętego, aby Czytelnik mógł sam – jeśli zechce – porównać poszczególne kościelne doktryny z tekstem Biblii. Cyfry w nawiasach przy referowaniu poglądów kościelnych oznaczają punkty Katechizmu Kościoła katolickiego. Władza w Kościele Kościół: Chrystus założył swój Kościół na fundamencie świętego Piotra. Biblia: „Fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus” (1 Kor 3.11, por. 1 P 2.4-8). Kościół: Papież jest głową Kościoła. Biblia: „Chrystus jest Głową Kościoła, ciała, którego jest Zbawicielem” (Ef 5.23). Kościół: Papież nazywa siebie Ojcem Świętym, przywłaszczając sobie tytuł należący do Boga. Biblia: „Nikogo też na ziemi nie nazywajcie ojcem swoim ; albowiem jeden jest Ojciec wasz, Ten w niebie” (Mt 23.9, por. Ap 15.4). Kościół: Papież jest nieomylny z tytułu swego urzędu. Dogmat ogłoszony na I soborze watykańskim w 1870 r. Biblia: „Bóg jest wierny, a każdy człowiek jest kłamcą” (Rz 3.4). Apostoł Piotr nie uważał się za nieomylnego. Kościół: „Święta Tradycja i Pismo św. stanowią jeden święty depozyt słowa Bożego” (Katechizm Kościoła Katolickiego, p. 97). Biblia: „Daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi. Przykazania Boże zaniedbujecie, a ludzkiej nauki się trzymacie (…). Chytrze uchylacie przykazania Boże, aby naukę swoją zachować (…). Tak unieważniacie słowo Boże przez swoją naukę” (Mk 7.7-9,13). Kościół zmienił treść przykazań Bożych: ,,Nie naruszając istoty przykazania, poczynił w nich Kościół następujące zmiany formalne. Drugie przykazanie, dotyczące czci obrazów, złączył z pierwszym, natomiast dziesiąte przykazanie Boże rozdzielił na dwa osobne przykazania (…). Nakaz święcenia sabatu przemienia Kościół na nakaz święcenia niedzieli” (ks. prof. Franciszek Spirago, „Katolicki Katechizm Ludowy” t. 2, wyd. III, s. 72). Biblia: „Dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie. Ktokolwiek by tedy rozwiązał jedno z tych przykazań najmniejszych i nauczałby tak ludzi, najmniejszym będzie nazwany w Królestwie Niebios” (Mt 5.18-19). „Ktokolwiek bowiem zachowa cały zakon, a uchybi w jednym, stanie się winnym wszystkiego” (Jk 2.10). Kościół: Duchownych obowiązuje bezprawnie wprowadzony przez papieża Grzegorza VII w 1079 r. celibat. Biblia: „Biskup ma być mężem jednej żony (…), który by własnym domem dobrze zarządzał, dzieci trzymał w posłuszeństwie i wszelkiej uczciwości, bo jeżeli ktoś nie potrafi własnym domem zarządzać, jakże będzie mógł mieć na pieczy Kościół Boży?” (1 Tm 3.2,4-5). Liturgia Kościół: Ostatnia Wieczerza była rzeczywistą ofiarą. Biblia: Ostatnia Wieczerza była posiłkiem paschalnym, a krew Chrystusa została przelana za grzech świata dopiero na Golgocie (J 1.29; 1 P 2.24). Jezus nie ustanowił ofiary, lecz „pamiątkę” swojej śmierci (Łk 22.19). Kościół: „Pod konsekrowanymi postaciami chleba i wina jest obecny żywy i chwalebny Chrystus w sposób prawdziwy, rzeczywisty i substancjonalny, z Ciałem, Krwią, Duszą i Bóstwem” (p.1413).

Piszesz jako

...a zalogowani dostają więcej. lub załóż konto pocztowe Interii

To zajmie tylko chwilę

Aby założyć unikalne konto na Forum, zarejestruj zupełnie darmową pocztę Interia.pl, wybierz nick i ciesz się nowymi nieograniczonymi możliwościami! Ciekawe dyskusje już na Ciebie czekają.Pomoc
4000 znaków do wpisania

Treść

Opisz własne doświadczenia, zadaj pytanie lub podziel się swoimi spostrzeżeniami.Twój wpis będzie ciekawszy, jeśli dodasz do niego zdjęcie i wideo.Odpowiadając w dyskusji, pamiętaj o kulturze wypowiedzi i przestrzeganiu regulaminu Forum.

przepisz kod z obrazka
Gość

Podsumowanie tematu - najnowsze 4 odpowiedzi

INTERIA.PL

Re: Nauka Kościoła Katolickiego a Biblia . Biblia: „Jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi,

Napisał(a): ~gość -

sosna177
gość więc z Rodu Bożego, nie powinniśmy sądzić, że Bóstwo jest podobne do złota albo do srebra, albo do kamienia, wytworu rąk i myśli człowieka".Dzieje Apostolskie 17:29 (cytaty z Biblii Tysiąclecia)Co ten Boży Apostoł by powiedział, jak by się zachował, gdyby przechodząc ulicami Poznania dostrzegł uroczystość w świątyni, w której stoją figury i wiszą obrazy? Co ten święty człowiek by powiedział, gdyby ujrzał niewiasty stare i młode klęczące przed obrazami Marii, lub całujące stopy posągów?Co miałby do powiedzenia tym, którzy z kropidłem w ręku, w białych sutannach odprawiali nieznane mu egzorcyzmy?Jakie myśli by mu kołatały po głowie gdyby przyglądał się temu, tak znanemu miastu, które z całej swojej mocy oddawało się bałwochwalstwu?W każdym zakamarku tej pogańskiej świątyni by dostrzegł łamanie II Przykazania z Góry Synaj, Które już dawno temu wyraźnie zakazywało czynienia obrazów i figur Pana Boga.Jego serce by się rozdarło z rozpaczy, gdyby spostrzegł jak ten, który ma ten lud uczyć, stoi z wyciągniętymi rękami i modli się do Marii, lub z kropidłem w ręku kropi wodą na gipsowe figury.Ja wiem co Apostoł Paweł by powiedział. Napisałem o tym powyżej. Zacytowałem jego myśli, jego Słowa.Przed dwoma tysiącami lat bardzo mało ludzi zrozumiało jego mowę! Między nimi był Dionizy Areopagita i niewiasta imieniem Damaris.Do was katolicy to piszę!Dopóki nie będziecie sprawdzać nauki papieskiej z Nauką Pana Jezusa zapisaną w Piśmie Świętym, dopóty duch pogańskich nauk będzie mieszkał w waszych sercach. Przyzwyczailiście się do, (waszym zdaniem), pięknych obrzędów i wspaniałych uroczystości, lecz one w Oczach Pana Boga są niczym.On Pragnie, by człowiek oddał Mu swoje serce, by Mu zaufał, by porozmawiał z Nim, by pomodlił się do Niego! Bo przecież jego Śmierć na Krzyżu może zmazać wasze grzechy, czyż nie?Nie dawajcie się bałamucić waszym przewodnikom, waszym papieżom i biskupom, a także wątpliwej jakości pisarzom , Zacznijcie ufać Zbawicielowi, taka Jest Wola Boga Ojca.Nie myślcie, że katolicki kraj w którym mieszkacie, to kraj ludzi wierzących. Jak zajrzycie w wasze serca i sami siebie zapytacie jaka jest wasza wiara, to uczciwie powiecie: Żadna
Pełna zgoda. To samo próbuję powiedzieć katolikom od kilku lat.
Pokazuję wersety, teraz chciałabym by posłuchali innych ludzi, którzy mówią to samo, zachęcając ich do posłuchani ....a. c. ranka......i nic do nich nie dociera.

Zgodnie ze Słowem Bożym, tak być musi..."...wszak i Bóg grzesznika nagotował na dzień Sądu.."
Tobie też się pokazuje wersety, że masz trwać w cichości, a ty się tu mądrzysz i fałszywie nauczasz.

Re: Nauka Kościoła Katolickiego a Biblia . Biblia: „Jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi,

Napisał(a): sosna177 -

gość więc z Rodu Bożego, nie powinniśmy sądzić, że Bóstwo jest podobne do złota albo do srebra, albo do kamienia, wytworu rąk i myśli człowieka".Dzieje Apostolskie 17:29 (cytaty z Biblii Tysiąclecia)Co ten Boży Apostoł by powiedział, jak by się zachował, gdyby przechodząc ulicami Poznania dostrzegł uroczystość w świątyni, w której stoją figury i wiszą obrazy? Co ten święty człowiek by powiedział, gdyby ujrzał niewiasty stare i młode klęczące przed obrazami Marii, lub całujące stopy posągów?Co miałby do powiedzenia tym, którzy z kropidłem w ręku, w białych sutannach odprawiali nieznane mu egzorcyzmy?Jakie myśli by mu kołatały po głowie gdyby przyglądał się temu, tak znanemu miastu, które z całej swojej mocy oddawało się bałwochwalstwu?W każdym zakamarku tej pogańskiej świątyni by dostrzegł łamanie II Przykazania z Góry Synaj, Które już dawno temu wyraźnie zakazywało czynienia obrazów i figur Pana Boga.Jego serce by się rozdarło z rozpaczy, gdyby spostrzegł jak ten, który ma ten lud uczyć, stoi z wyciągniętymi rękami i modli się do Marii, lub z kropidłem w ręku kropi wodą na gipsowe figury.Ja wiem co Apostoł Paweł by powiedział. Napisałem o tym powyżej. Zacytowałem jego myśli, jego Słowa.Przed dwoma tysiącami lat bardzo mało ludzi zrozumiało jego mowę! Między nimi był Dionizy Areopagita i niewiasta imieniem Damaris.Do was katolicy to piszę!Dopóki nie będziecie sprawdzać nauki papieskiej z Nauką Pana Jezusa zapisaną w Piśmie Świętym, dopóty duch pogańskich nauk będzie mieszkał w waszych sercach. Przyzwyczailiście się do, (waszym zdaniem), pięknych obrzędów i wspaniałych uroczystości, lecz one w Oczach Pana Boga są niczym.On Pragnie, by człowiek oddał Mu swoje serce, by Mu zaufał, by porozmawiał z Nim, by pomodlił się do Niego! Bo przecież jego Śmierć na Krzyżu może zmazać wasze grzechy, czyż nie?Nie dawajcie się bałamucić waszym przewodnikom, waszym papieżom i biskupom, a także wątpliwej jakości pisarzom , Zacznijcie ufać Zbawicielowi, taka Jest Wola Boga Ojca.Nie myślcie, że katolicki kraj w którym mieszkacie, to kraj ludzi wierzących. Jak zajrzycie w wasze serca i sami siebie zapytacie jaka jest wasza wiara, to uczciwie powiecie: Żadna
Pełna zgoda. To samo próbuję powiedzieć katolikom od kilku lat.
Pokazuję wersety, teraz chciałabym by posłuchali innych ludzi, którzy mówią to samo, zachęcając ich do posłuchani ....a. c. ranka......i nic do nich nie dociera.

Zgodnie ze Słowem Bożym, tak być musi..."...wszak i Bóg grzesznika nagotował na dzień Sądu.."

Reklama

Re: Nauka Kościoła Katolickiego a Biblia . Biblia: „Jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi,

Napisał(a): gość -

więc z Rodu Bożego, nie powinniśmy sądzić, że Bóstwo jest podobne do złota albo do srebra, albo do kamienia, wytworu rąk i myśli człowieka".Dzieje Apostolskie 17:29 (cytaty z Biblii Tysiąclecia)Co ten Boży Apostoł by powiedział, jak by się zachował, gdyby przechodząc ulicami Poznania dostrzegł uroczystość w świątyni, w której stoją figury i wiszą obrazy? Co ten święty człowiek by powiedział, gdyby ujrzał niewiasty stare i młode klęczące przed obrazami Marii, lub całujące stopy posągów?Co miałby do powiedzenia tym, którzy z kropidłem w ręku, w białych sutannach odprawiali nieznane mu egzorcyzmy?Jakie myśli by mu kołatały po głowie gdyby przyglądał się temu, tak znanemu miastu, które z całej swojej mocy oddawało się bałwochwalstwu?W każdym zakamarku tej pogańskiej świątyni by dostrzegł łamanie II Przykazania z Góry Synaj, Które już dawno temu wyraźnie zakazywało czynienia obrazów i figur Pana Boga.Jego serce by się rozdarło z rozpaczy, gdyby spostrzegł jak ten, który ma ten lud uczyć, stoi z wyciągniętymi rękami i modli się do Marii, lub z kropidłem w ręku kropi wodą na gipsowe figury.Ja wiem co Apostoł Paweł by powiedział. Napisałem o tym powyżej. Zacytowałem jego myśli, jego Słowa.Przed dwoma tysiącami lat bardzo mało ludzi zrozumiało jego mowę! Między nimi był Dionizy Areopagita i niewiasta imieniem Damaris.Do was katolicy to piszę!Dopóki nie będziecie sprawdzać nauki papieskiej z Nauką Pana Jezusa zapisaną w Piśmie Świętym, dopóty duch pogańskich nauk będzie mieszkał w waszych sercach. Przyzwyczailiście się do, (waszym zdaniem), pięknych obrzędów i wspaniałych uroczystości, lecz one w Oczach Pana Boga są niczym.On Pragnie, by człowiek oddał Mu swoje serce, by Mu zaufał, by porozmawiał z Nim, by pomodlił się do Niego! Bo przecież jego Śmierć na Krzyżu może zmazać wasze grzechy, czyż nie?Nie dawajcie się bałamucić waszym przewodnikom, waszym papieżom i biskupom, a także wątpliwej jakości pisarzom , Zacznijcie ufać Zbawicielowi, taka Jest Wola Boga Ojca.Nie myślcie, że katolicki kraj w którym mieszkacie, to kraj ludzi wierzących. Jak zajrzycie w wasze serca i sami siebie zapytacie jaka jest wasza wiara, to uczciwie powiecie: Żadna

Re: Nauka Kościoła Katolickiego a Biblia . Biblia: „Jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi,

Napisał(a): ~Słowo -

Kościół katolicki w Holandii: wierni popierają eutanazję, dowolność w kwestii aborcji i pary jednopłciowe
Kilka lat temu pewien katolicki ksiądz z południa kraju przyznał się publicznie do bycia gejem i opowiedział, że marzy o zalegalizowaniu swojego związku. Gdyby tylko siedział cicho, nic by się nie stało, ale że sprawa zyskała pewien rozgłos w mediach, miejscowy biskup musiał oficjalnie zareagować i nakazał powrót do celibatu oraz pokutę. Wtedy jednak zareagowali parafianie, którzy przed mieszkaniem biskupa zorganizowali wielką manifestację w obronie swojego proboszcza, podkreślając, że równie dobrego, co więcej, z takim sympatycznym partnerem, już nie znajdą. - pisze Piotr Oczko w książce "Pocztówka z Mokum. 21 opowieści o Holandii". Dla wychowanego w polskim katolicyzmie czytelnika, szokująco brzmią opowieści o relacjach z bogiem na holenderskich nizinach. Publikujemy fragmenty tej książki.

Reklama