224
ppt
Ten temat ma:
  • Wyświetleń556
  • Odpowiedzi215
  • Ocen na +13
224 ppt ?

Nie tylko Ksiądz i Biskup Służą w Kościele Wszystkim co mają w Życiu Doczesnym ......!! (216)

pokaż odpowiedzi chronologicznie | od najwyższej oceny

Nie tylko Ksiądz i Biskup Służą w Kościele Wszystkim co mają w Życiu Doczesnym ......!!

Napisał(a): Gość -

NIEDZIELA
Tygodnik katolicki
Z o. Wiesławem Łyko OMI rozmawia Bogdan Nowak
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
O tym, że mamy konsekrowane dziewice, czyli dorosłe kobiety, które postanowiły nigdy nie dopuścić chłopa, wiedzieliśmy od dawna. Okazuje się jednak, że jest coraz więcej wdów konsekrowanych. Te są dla Kościoła chyba bardziej przydatne.
Wszak sam Chrystus opiekował się sierotami i wdowami - mówi Lidia Cholewa, pierwsza wdowa konsekrowana w Polsce.
Gdy w 1994 r. Jan Paweł II wspomniał o wdowach konsekrowanych, Cholewa pobiegła do biskupa. Chciała założyć grupę wdów konsekrowanych. Biskup zaczął przygotowywać ją do tego poświecenia. Jej mąż żył wtedy jeszcze i miał się całkiem dobrze.W połowie roku 1996 ukazała się adhortacja apostolska papieża Jana Pawła II „Vita consecrata". Była zatem podstawa prawna, aby Lidia Cholewa, mająca już odpowiednie modlitewno--formacyjne przygotowanie do życia konsekrowanego, mogła publicznie złożyć ślub czystości. Stało się to 8 września 1996 r. w kaplicy Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Szczecinie, gdzie Cholewa złożyła na ręce biskupa wieczysty ślub czystości, poświęcając dalsze życie modlitwie i czynnej służbie Kościołowi. Na uroczystości byli bliscy Cholewy. Wzruszeni. Czy był też jej wciąż żyjący mąż, nie wiadomo. W każdym razie Cholewa była już oblubienicą Chrystusa, a nie jego. Swój majątek (i jego) oddała Kościołowi dopiero po śmierci męża. Wspieram Kościół pracą i z emerytury - podsumowuje .
Do konsekracji można dopuszczać wdowy, które ważnie zawarły sakrament małżeństwa, nie żyły publicznie w związku niesakramentalnym, według ogólnej opinii przez swój wiek, roztropność i obyczaje dają rękojmię, że wytrwają w życiu czystym. Wdowa konsekrowana ma obowiązek do końca życia kontynuować swoją formację duchową, teologiczną i apostolską.
- Wdowy konsekrowane apostołują wśród chorych, odwiedzając ich w szpitalach i w mieszkaniach - informuje pani Lidia. - Pracują w kancelariach parafialnych, w Caritas, niektóre nawet katechizują. Nigdy nie czujemy samotności ani smutku, bo zawsze jest z nami nasz oblubieniec, czyli Jezus Chrystus.
- Nie żyjemy dla siebie, tylko dla innych Wdowy Konsekrowane pracują na rzecz parafii - za darmo . A po śmierci takiej wdowy cały jej majątek przechodzi na kościół .
INTERIA.PL

Re: Nie tylko Ksiądz i Biskup Służą w Kościele Wszystkim co mają w Życiu Doczesnym ......!!

Napisał(a): ~Lili -

Stevn , ogranicza się do teologii racjonalnej, która interesuje się głównie problemem treści i roli pojęcia Boga w ludzkim doświadczeniu i rozumowaniu oraz problemem uzasadnienia istnienia Boga jako bytu najdoskonalszego.

Re: Nie tylko Ksiądz i Biskup Służą w Kościele Wszystkim co mają w Życiu Doczesnym ......!!

Napisał(a): stiffnecked -

Ludzie maja emocjonalne potrzeby i nie wiedza jak je zaspokoic. Cale szczescie, ze z pomoca przychodza kkretacze.

Re: Nie tylko Ksiądz i Biskup Służą w Kościele Wszystkim co mają w Życiu Doczesnym ......!!

Napisał(a): ~Pawlak -

stiffnecked Ludzie maja emocjonalne potrzeby i nie wiedza jak je zaspokoic. Cale szczescie, ze z pomoca przychodza kkretacze.
Trzeba niezwykłej wyobraźni, by na przykład piorunowi przypisać moc boską, albo z jakimś przedmiotem materialnym związać cechę nieskończoności lub śmiertelnego człowieka postrzegać jako nieśmiertelnego.
Wyobraźnia wzbogaca przedmioty świata w cechy, które normalnie im nie przysługują, czyli w cechy po-nadnaturalne albo nadprzyrodzone, aby te przedmioty mogły stać się obiektami kultu.

Żeby jednak wyobrazić sobie coś, co tak bardzo wzbogaciłoby przedmioty o pożądane cechy, a tym samym wiedzę o świecie, wyobraźnia musi być twórcza.
Musi też być twórcza po to, żeby przedmioty wzbogacone dzięki wyobraźni o cechy niezwykłe, mogły stać się obiektami badań naukowych lub pseudonaukowych.

W tym sensie wiara wymaga nie tylko rozwiniętej wyobraźni, ale i twórczej. Innymi słowy, wiara wymaga również kreatywności .

Kreatywność w wypadku wiary jest tylko wyobrażaniem sobie tego co nie istnieje w wymiarze istniejącym .

Sprzeczność wiary można wykazać na każdym kroku , śmiertelnego człowieka kreatywna wiara uważa za nieśmiertelnego . Co jest zaprzeczeniem wszelkiego rozsądku ..

Re: Nie tylko Ksiądz i Biskup Służą w Kościele Wszystkim co mają w Życiu Doczesnym ......!!

Napisał(a): ~Krzysztof -

~Pawlak
stiffnecked Ludzie maja emocjonalne potrzeby i nie wiedza jak je zaspokoic. Cale szczescie, ze z pomoca przychodza kkretacze.
Trzeba niezwykłej wyobraźni, by na przykład piorunowi przypisać moc boską, albo z jakimś przedmiotem materialnym związać cechę nieskończoności lub śmiertelnego człowieka postrzegać jako nieśmiertelnego.
Wyobraźnia wzbogaca przedmioty świata w cechy, które normalnie im nie przysługują, czyli w cechy po-nadnaturalne albo nadprzyrodzone, aby te przedmioty mogły stać się obiektami kultu.

Żeby jednak wyobrazić sobie coś, co tak bardzo wzbogaciłoby przedmioty o pożądane cechy, a tym samym wiedzę o świecie, wyobraźnia musi być twórcza.
Musi też być twórcza po to, żeby przedmioty wzbogacone dzięki wyobraźni o cechy niezwykłe, mogły stać się obiektami badań naukowych lub pseudonaukowych.

W tym sensie wiara wymaga nie tylko rozwiniętej wyobraźni, ale i twórczej. Innymi słowy, wiara wymaga również kreatywności .

Kreatywność w wypadku wiary jest tylko wyobrażaniem sobie tego co nie istnieje w wymiarze istniejącym .

Sprzeczność wiary można wykazać na każdym kroku , śmiertelnego człowieka kreatywna wiara uważa za nieśmiertelnego . Co jest zaprzeczeniem wszelkiego rozsądku ..
Z tymi siostrami to było tak; były one trojaczkami, lecz były do siebie tak niepodobne jak tylko niepodobne mogą być istoty mające te same korzenie i to samo pochodzenie. Przyszły one na świat w tym samym mniej więcej czasie i z tych samych rodziców.
Pierwsza z nich, kiedy tylko „przejrzała na oczy" zaczęła zachłannie poznawać świat, w którym przyszło jej istnieć i to nie tylko ten widzialny, ale także ten niewidzialny; prawa, przyczyny i mechanizmy nim rządzące. Zadawała mu mnóstwo pytań i na wszystkie chciała znać odpowiedzi, chciała wiedzieć więcej, niż to było możliwe. Miała niespotykaną u innych sióstr cechę: potrafiła szczegółowo z drobiazgową wręcz dokładnością, analizować problemy, którymi się zajmowała, dochodząc czasami do bardzo zaskakujących wniosków. Interesowało ją docieranie do istoty rzeczy, nie przyjmowała nic na wiarę, odrzucała też argument autorytetu. Starała się wystrzegać antynomii, dlatego często stosowała zasadę koherencyjności i kiedy się tylko dało korzystała z logiki, a racjonalizm był jej ulubieńcem. Wiedziała też, iż analogia nie jest dowodem, dlatego nie dawała się nabrać na jej zwodniczy czar i pozorną wiarygodność. Owszem popełniała błędy na swej drodze, lecz potrafiła się do nich przyznawać i uczyć się na nich. Co jakiś czas weryfikowała swą wiedzę o świecie, nie chcąc oderwać się zbytnio od rzeczywistości. Wszak miała zamiar go tylko poznawać, a nie tworzyć własne byty ponad potrzebę. Z czasem p o z n a w a n i e stało się jej sensem bytu i pasją.
Robiła to z czystego i bezinteresownego zamiłowania do wiedzy i mądrości.

Re: Nie tylko Ksiądz i Biskup Służą w Kościele Wszystkim co mają w Życiu Doczesnym ......!!

Napisał(a): ~555 -

Z kwitnących niegdyś życiem piaszczystych pustyń u wzgórz pokrytych dziś ruinami Mezopotamii i Palestyny wyrasta religia Żydów sięgając naszych czasów. Jest ona najstarszą, a zatem godną szacunku formą rozumowania i myślenia., która nie wygasła do dziś dnia. Co więcej, nie tylko jest najstarszą pośród wielkich form wierzeniowych, ale jest także pełna zalet młodości, ponieważ z pradawnych czasów przemawia do nas w swej pierwotnej postaci.Wystarczy tylko otworzyć Biblię, by znaleźć się w najdawniejszym środowisku Starożytnego Wschodu. Według tego, co tam napisano, od trzech tysięcy lat bogobojni ojcowie przekazują swym synom i córkom historie ich dawnego ludu, choć nie zawsze zgadza się ona z historycznym biegiem wydarzeń i nie zawsze wszystko jest prawdziwe. Historyczna prawda jest jednak dla ludzi tej starej wiary rzeczą drugorzędną. Tak napisano w Piśmie świętym i to stanowi rdzeń wiary objawionej przez wiecznego, jedynego Boga, a spisanej przez Mojżesza. Na tym polega ich wiara, ich nadzieja oraz ich pociecha. Ludzie ci sięgają głęboko do czasów ludu biblijnego w jego pierwotnej formie. Są oni nie wątpiący wcale w słowa Pisma świętego duchem współcześni faraonom egipskim, ich gnębicielom, a także dawno już wygasłym mocarstwom Babilonu, Asyrii, Persji, Grecji i Rzymu. Jest to rzeczą jedyną i wspaniałą, ale zarazem źródłem tragizmu żydowskiego narodu.

Re: Nie tylko Ksiądz i Biskup Służą w Kościele Wszystkim co mają w Życiu Doczesnym ......!!

Napisał(a): ~Krzysztof -

Coś zrazu uroczego zwykle traci powab wskutek rutyny, nawyku i tak jest z tymi dziewicami konsekrowanymi potem nie ma odwrotu od podjętej decyzji . Atrakcja w końcu się znudzi. „Regularny powrót rzeczy zewnętrznych będzie bardziej atrakcyjny od głupot religijnych .

Re: Nie tylko Ksiądz i Biskup Służą w Kościele Wszystkim co mają w Życiu Doczesnym ......!!

Napisał(a): ~pan Arnold -

~jumar70 OO konsekrowane dziewice , będzie seryjne poczęcie i rodzenie bogów ? chyba cudzych ?
Kościół nie chciał przyjąć majątku , ale jak mówił ksiądz , musiał przyjąć zapisany majątek , bo tak nakazuje prawo ... dziwne to trochę , bo czy by przyjęli też tak niechętnie majątek zadłużony pożyczkami .

Re: Nie tylko Ksiądz i Biskup Służą w Kościele Wszystkim co mają w Życiu Doczesnym ......!!

Napisał(a): ~olimp -

~pan Arnold
~jumar70 OO konsekrowane dziewice , będzie seryjne poczęcie i rodzenie bogów ? chyba cudzych ?
Kościół nie chciał przyjąć majątku , ale jak mówił ksiądz , musiał przyjąć zapisany majątek , bo tak nakazuje prawo ... dziwne to trochę , bo czy by przyjęli też tak niechętnie majątek zadłużony pożyczkami .
W rozumieniu potocznym (które stanowi punkt wyjścia dla fizyki ) materia jest to coś namacalnego, posiadającego położenie w przestrzeni, ciężar, konsystencję, barwę, rozciągłość, coś, co można w rozmaity sposób przekształcić, ale nie zniszczyć. Wszystkie te atrybuty materii znikają w wyznawanych wiarach . Tam nie potrzeba materii , wystarczy wyobraźnia , o Raju , o Bogu , a raczej o Bogach . Bo sama Biblia przecież mówi , Nie będziesz miał Bogów innych przede mną . Więc sama Biblia przyznaje że istnieje wielu Bogów , a raczej Tylu Bogów ile tylko może sobie dany człowiek Wyobrazić . !

Re: Nie tylko Ksiądz i Biskup Służą w Kościele Wszystkim co mają w Życiu Doczesnym ......!!

Napisał(a): ~Zborowy -

stevn
~jumar70 To że wiara religijna zaburza zdroworozsądkowe myślenie człowieka jest oczywiste gdyż kłóci się z normalnością i nauką współczesną
Zdjęcie
Steven te mądrości kościelne zostaw dla siebie , nie ma martwych i żyjących Liter . To wszystko głupota kościelna .......... Martwych liter ,,,,,,,, no ja nie mogę ,,,,,,,, co ten gnom religijny wypisuje .......... ???
« Wróć do tematów
Do góry strony: Nie tylko Ksiądz i Biskup Służą w Kościele Wszystkim co mają w Życiu Doczesnym ......!!