84
ppt
Ten temat ma:
  • Wyświetleń323
  • Odpowiedzi75
  • Ocen na +23
84 ppt ?

Oddawanie czci obrazom i figurom a II przykazanie „Bożki to srebro i złoto, robota rąk ludzkich. Mają usta, ale nie mówi (76)

pokaż odpowiedzi chronologicznie | od najwyższej oceny

Oddawanie czci obrazom i figurom a II przykazanie „Bożki to srebro i złoto, robota rąk ludzkich. Mają usta, ale nie mówi

Napisał(a): ~wiedza -

Na temat oddawania czci obrazom i figurom Biblia w wielu miejscach dosadnie pokazuje co Bóg na ten temat myśli. Poniżej prezentujemy tylko wybrane fragmenty z Pism Hebrajskich i Pism Mesjańskich:

„Nie wolno ci mieć żadnych innych bogów na przekór mojemu obliczu. Nie wolno ci robić sobie rzeźbionego wizerunku ani postaci podobnej do czegokolwiek, co jest w niebiosach w górze, lub tego, co jest w wodach pod ziemią. Nie wolno ci kłaniać się im ani dać się namówić do służenia im…(2 Mojżeszowa 20:3-5)

Mojżesz nie tylko zniszczył złotego cielca ale nakazał zabić mieczem około 3000 osób, które oddały cześć posągowi (Wyjścia [2 Mojżeszowa], rozdział 32,28)

zlotycielec

” 13 Oznajmił wam swe przymierze, gdy rozkazał wam pełnić Dziesięć Przykazań i napisał je na dwóch tablicach kamiennych. 14 W tym czasie rozkazał mi Jahwe uczyć was praw i nakazów, byście je pełnili w kraju, do którego wchodzicie, by objąć go w posiadanie. 15 Pilnie się wystrzegajcie – skoroście nie widzieli żadnej postaci w dniu, w którym mówił do was Jahwe spośród ognia na Horebie – 16 abyście nie postąpili niegodziwie i nie uczynili sobie rzeźby przedstawiającej podobiznę mężczyzny lub kobiety, 17 podobiznę jakiegokolwiek zwierzęcia, które jest na ziemi, podobiznę jakiegokolwiek ptaka, latającego pod niebem, 18 podobiznę czegokolwiek, co pełza po ziemi, podobiznę ryby, która jest w wodach – pod ziemią. 19 Gdy podniesiesz oczy ku niebu i ujrzysz słońce, księżyc i gwiazdy, i wszystkie zastępy niebios, obyś nie pozwolił się zwieść, nie oddawał im pokłonu i nie służył, bo Jahwe, Bóg twój, przydzielił je wszystkim narodom pod niebem. 20 A was Jahwe wybrał sobie, wyprowadził was z pieca do topienia żelaza, z Egiptu, abyście się stali Jego ludem, Jego własnością, jak dziś jesteście. ” (Księga Powtórzonego Prawa (V Mojżeszowa) 4,13-20)

“15 “Przeklęty każdy, kto wykona posąg rzeźbiony lub z lanego metalu – rzecz obrzydliwą dla Jahwe, robotę rąk rzemieślnika – i postawi w miejscu ukrytym”. A w odpowiedzi cały lud powie: “Amen”. ” (Księga Powtórzonego Prawa (V Mojzeszowa) 27,15)

” 25 Posągi ich bogów spalisz, nie będziesz pożądał srebra ani złota, jakie jest na nich, i nie weźmiesz go dla siebie, aby cię to nie uwikłało, gdyż Jahwe, Bóg twój, się tym brzydzi. 26 Nic obrzydłego nie wprowadzisz do twego domu, gdyż byłbyś przedmiotem klątwy jak ono. Będziesz uważał to za rzecz wstrętną, obrzydzisz to sobie, jest to bowiem obłożone klątwą.” (Księga Powtórzonego Prawa (V Mojzeszowa) 7,25)

„Bożki to srebro i złoto, robota rąk ludzkich. Mają usta, ale nie mówią; oczy mają, ale nie widzą. Mają uszy, ale nie słyszą; nozdrza mają, ale nie czują zapachu. Mają ręce, lecz nie dotykają; nogi mają, ale nie chodzą; gardłem swoim nie wydają głosu. Do nich są podobni ci, którzy je robią, i każdy, który im ufa.” (Psalm 115:4-8, Biblia Tysiąclecia, porównaj także Psalm 135:15-18).

„Są jak straszak na polu ogórkowym, nie mówią, trzeba je nosić, bo nie mogą chodzić. Głupi jest każdy człowiek i bez rozumu, na wstyd naraża się każdy złotnik z powodu bałwana, gdyż złudą są i bez życia jego odlane bożki. Są nicością, dziełem wartym śmiechu, które w czasie swojego nawiedzenia poginą” (Jeremiasza 10:5, 14-15, Biblia warszawska)
2comander

„Zaślepione są ich oczy, tak że nie widzą, a serca zatwardziałe, tak że nie rozumieją” (Izajasza 44:18, Biblia warszawska)

„Czyż ziemski człowiek może sobie uczynić bogów, skoro nie są oni bogami?”. (Jeremiasza 16,20)

„Bo zwyczaje ludów są tylko tchnieniem, ponieważ jest to zwykłe drzewo z lasu, które ktoś ściął, dzieło rąk rzemieślnika posługującego się dłutem. Upiększa się je srebrem i złotem. Przymocowują je gwoździami i młotami, żeby żaden się nie chwiał. Są jak strach na wróble w polu ogórkowym i nie potrafią mówić. Trzeba je nosić, bo nie potrafią stawiać kroków. Nie lękaj się ich, ponieważ nie mogą sprowadzić nieszczęścia, nie są też w stanie czynić nic dobrego”. (Księga Jeremiasza 10:3-6)

„Ograniczony pozostaje każdy człowiek bez wiedzy, wstydzić się m
INTERIA.PL

Re: Oddawanie czci obrazom i figurom a II przykazanie „Bożki to srebro i złoto, robota rąk ludzkich. Mają usta, ale nie mówi

Napisał(a): ~cdn -

„Do kogo mnie przyrównacie albo z kim mnie zrównacie lub zestawicie, żebyśmy byli do siebie podobni? Niektórzy szastają złotem z sakiewki i odważają srebro za pomocą ramienia wagi. Najmują kogoś wykonującego przedmioty z metalu, a on z tego czyni boga. Padają na twarz, kłaniają się. Niosą go na ramieniu, Dźwigają go i stawiają go na jego miejscu, żeby stał. Z miejsca, gdzie stoi, nie przenosi się. Ktoś do niego woła, lecz on nie odpowiada; nikogo nie wybawia z jego udręki”. (Izajasza 46,5-7)

„Niczego nie poznali ci, którzy noszą drewno swego rzeźbionego wizerunku, ani modlący się do boga, który nie może wybawić”. (Izajasza 45:20b)

„I ziemia ich jest pełna bezwartościowych bogów. Kłaniają się dziełu rąk, temu, co uczyniły czyjeś palce”. (Izajasza 2:8)

„A teraz popełniają jeszcze jeden grzech, robiąc sobie lany posąg ze swego srebra, bożki według własnego zrozumienia, i wszystko to – dzieło rzemieślników. Mówią do nich: ‘Niech ludzie składający ofiary całują cielce’.” (Ozeasza 13,2)

„Najwyższy jednak nie mieszka w dziełach rąk ludzkich” (Dzieje Apostolskie 7:48)

„Nie powinniśmy sądzić, że bóstwo podobne jest do złota albo do srebra, albo do kamienia, wytworu rąk i myśli człowieka”. (Dzieje Apostolskie 17:29)

„I zamienili chwałę niezniszczalnego Boga na coś podobnego do wizerunku zniszczalnego człowieka”. (List do Rzymian 1:23)

Księga Ezechiela o łamaniu II przykazania (kult obrazów):

“I rzekł do mnie: Synu człowieczy! Podnieś swoje oczy w stronę północy! A gdy podniosłem swoje oczy w stronę północy, oto na północ od bramy wschodniej był u wejścia ten znienawidzony posąg. I rzekł do mnie: Synu człowieczy! Czy widzisz, co oni robią – te wielkie obrzydliwości, których dopuszcza się tutaj dom izraelski, aby mnie oddalić od mojej świątyni? Ale ty zobaczysz jeszcze większe obrzydliwości. I zaprowadził mnie do bramy dziedzińca, a gdy spojrzałem, oto w ścianie była dziura. I rzekł do mnie: Synu człowieczy! Przebij ścianę! A gdy przebiłem ścianę, oto było tam przejście. I rzekł do mnie: Wejdź i zobacz te straszne obrzydliwości, które oni tutaj popełniają! A gdy wszedłem i przyjrzałem się, oto tam na ścianie były wszędzie wokoło wyrysowane obrazy wszelkich płazów i bydła, ohydy i wszystkie bałwany domu izraelskiego. A siedemdziesięciu mężów spośród starszych domu izraelskiego z Jaazaniaszem, synem Szafana, stojącym wśród nich, stało przed nimi, a każdy miał w ręku kadzielnicę. Woń dymu kadzidlanego unosiła się w górę. I rzekł do mnie: Synu człowieczy! Czy widziałeś, co robią starsi domu izraelskiego w ciemności, każdy w swoim pokoju z obrazami? Mówią bowiem: Jahwe nas nie widzi, Jahwe opuścił kraj. I rzekł do mnie: Zobaczysz jeszcze większe obrzydliwości, które oni popełniają. I zaprowadził mnie do wejścia północnej bramy świątyni Jahwe; a oto siedziały tam kobiety, które opłakiwały Tammuza.” (Ezechiela 8: 5-14)

A na koniec co mówi Apokalipsa Jana apostoła:

“A pozostali ludzie,
nie zabici przez te plagi,
nie odwrócili się od dzieł swoich rąk,
tak by nie wielbić demonów
ani bożków złotych, srebrnych, spiżowych, kamiennych, drewnianych,
które nie mogą ni widzieć, ni słyszeć, ni chodzić.” Objawienia Jana 9,20

Los tych ludzi pokazuje że Przykazania Boże są NIEZMIENNE. Bóg nigdy nie zmienił swojego zdania w swoim Słowie i Dekalogu które przekazał ludziom – dobitnie pokazuje to ostatnia księga Biblii która odwołuje się także do tego co dopiero ma nastąpić aby jak powiedział Piotr:

“Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy, teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się nawrócili, gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie go z martwych. “Dzieje Apostolskie 17,30-31”

Ludzie którzy usprawiedliwiają wykreślenie II przykazania z tablic Dekalogu i tak nauczają oraz Ci którzy postępują wbrew temu przykazaniu, podzielą los tych o których pisał Jan w księdze danej nam przez Boga.

Re: Oddawanie czci obrazom i figurom a II przykazanie „Bożki to srebro i złoto, robota rąk ludzkich. Mają usta, ale nie mówi

Napisał(a): ~zorza -

W obecnych czasach nikt nie oddaje boskiej czci obrazom i figurom, np. figura Napoleona czy Joanny D'Arc., bo mają one tylko wartość historyczną czy muzealną.

Reklama

Re: Oddawanie czci obrazom i figurom a II przykazanie „Bożki to srebro i złoto, robota rąk ludzkich. Mają usta, ale nie mówi

Napisał(a): ~gość -

Kościół rzymsko-katolicki uważa, że tak. Przykłada ogromną wagę do kultu krzyża, który rzuca się w oczy prawie na każdym miejscu. Twierdzi, że krzyż jest znakiem zbawienia i nadziei, a oddając mu cześć, chce w ten sposób uczcić ukrzyżowanego na nim Zbawiciela. Głosi, że: ,,znak krzyża już w starożytnym Kościele związany był z wyznaniem wiary trynitarnej. »W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego« – mówimy codziennie, znacząc krzyżem nasze ciała” (Jacek Salij, ,,Tajemnice Biblii”, s. 247). Dla Kościoła rzymskiego, krzyż stanowi więc podstawowy znak trynitarny. Czy jest to słuszne? Co mówią fakty?

Otóż, przede wszystkim zauważmy, że ,,ten bogaty w treść symbol [krzyż], występował w Eurazji, Afryce i Ameryce, chociaż bez Australii. Już w epoce neolitu spotykamy go około 2000 r. p.n.e. na glinianych walcach, a w Asyrii jako symbol słońca” (,,Leksykon religioznawczy”, s. 141). Zanim więc krzyż został objęty kultem w powstałym w IV stuleciu Kościele rzymskim, był on najpierw symbolem starożytnych kultów solarnych.

Po drugie – cześć dla krzyża, podobnie jak kult obrazów i posągów Biblia uznaje za bałwochwalstwo! Oto kilka tekstów: ,,Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek” (Wj 20,4); ,,Nie zwracajcie się do bałwanów i nie sporządzajcie sobie bogów odlewanych z metalu. Ja, Jahwe, jestem Bogiem waszym” (Kpł 19,4); ,,Przeklęty mąż, który zrobi podobiznę rzeźbioną lub laną, obrzydliwość dla Jahwe” (Pwt 27,15); ,,Bóg jest duchem, a ci, którzy mu cześć oddają winni mu ją oddawać w duchu i w prawdzie” (J 4,24).

Po trzecie – Pisma Hebrajskie nie wspominają o krzyżu ani razu, a jedynie o palu (por. Lb 21,8-9) lub o drzewie (por. Pwt 21,22-23). Podobnie Pisma Mesjańskie używają greckich określeń stauros (słup, pal) oraz ksy’ lon (kawał drewna, por. Dz 5, 30; 10,39; 13,29; Ga 3,13; 1P 2,24), a więc określeń, które niewiele mają wspólnego z łacińskim crux – krzyż. Według wiarygodnych źródeł historycznych, jednym z najstarszych symboli chrześcijańskich była ryba, bo greckie IXΘΥΣ (fonetycznie: ichthys) to pierwsze litery zdania: Jezus Chrystus Syn Boga Zbawiciel). A więc nie krzyż. ,,Krzyż rysowany lub rzeźbiony nie występował u chrześcijan przed soborem nicejskim. Na sali obrad soboru, przed tronem cesarskim leżała jedynie otwarta księga Ewangelii, innego symbolu nie było” (Wacław Korabiewicz, ,,Śladami amuletu”).

Po czwarte – chrześcijańskim znakiem zbawienia i nadziei jest przede wszystkim nowe życie w zmartwychwstałym Chrystusie (por. Mt 5,16; 7,20; Rz 6,3-6; Ga 5,22-23), czyli ,,wiara, która jest czynna w miłości” (Ga 5,6). Z chwilą ustanowienia Nowego Przymierza, żaden cielesny lub inny materialny znak – podobnie jak obrzezanie ,,nie ma żadnego znaczenia, ale tylko przestrzeganie przykazań Bożych” (1Kor 7,19). Stąd też czynienie znaku krzyża np. na ciele, nie ma biblijnego uzasadnienia (takiego jak wcześniej miało obrzezanie) i jest sprzeczne z Biblią, która jednocześnie przestrzega przed ostentacyjną religijnością, mówiąc, że Bogu ,,nie służy się rękami ludzkimi, jakby czego potrzebował” (Dz 17,25, por. Mt 6,5-8).

Po piąte – odwoływanie się do trynitarnej formuły chrztu jest nie tylko sprzeczne z twierdzeniem Pism, które mówią, że istnieje tylko jeden prawdziwy Bóg (por. J 17,3; 20,17; 1Kor 8,4-6;11,3), ale również kłóci się z przekonaniem samych biblistów katolickich, którzy przyjmują, ,,że formuła trynitarna ma charakter redakcyjny” (,,Encyklopedia katolicka” KUL, t.III, hasło ,,Chrzest”, s. 354) i dlatego ,,należy odróżnić autentyczne, pierwotne słowa Pana od elementów interpretacyjno-redakcyjnych” (Ks. J. Kudasiewicz, ,,Jezus historii – Chrystus wiary”).

Po szóste – krzyż łaciński jest symbolem niezliczonych zbrodni i militarnych podbojów, a mianowicie: prześladowania Żydów, krucjat przeciwko muzułmanom i innowiercom, podbojów kolonialnych, zbrodni zakonu krzyżackiego na ziemiach polskich, mordów dokonanych przez rasistowską organizację Ku-Klux-Klan, jak również ludobójstwa hitlerowskich Niemiec pod znakiem Hackenkreutz.

Re: Oddawanie czci obrazom i figurom a II przykazanie „Bożki to srebro i złoto, robota rąk ludzkich. Mają usta, ale nie mówi

Napisał(a): ~zorza -

To wg ciebie krzyż to tylko u katolików , a u protestantów to nie ma ? To zajrzyj sobie do youtube pod hasłem" wielkanoc u protestantów.
Zobaczysz ich świątynie z krzyżami i obrazami.

Reklama

Re: Oddawanie czci obrazom i figurom a II przykazanie „Bożki to srebro i złoto, robota rąk ludzkich. Mają usta, ale nie mówi

Napisał(a): ~gos -

~zorza To wg ciebie krzyż to tylko u katolików , a u protestantów to nie ma ? To zajrzyj sobie do youtube pod hasłem" wielkanoc u protestantów.
Zobaczysz ich świątynie z krzyżami i obrazami.
U protestantów jest krzyż ale bez Jezusa... tam nie ma miejsca dla Boga. U śj jest palik.

Re: Oddawanie czci obrazom i figurom a II przykazanie „Bożki to srebro i złoto, robota rąk ludzkich. Mają usta, ale nie mówi

Napisał(a): ~gos -

~zorza To wg ciebie krzyż to tylko u katolików , a u protestantów to nie ma ? To zajrzyj sobie do youtube pod hasłem" wielkanoc u protestantów.
Zobaczysz ich świątynie z krzyżami i obrazami.
Dodam jeszcze że pierwszą oficjalną kartkę świąteczną Białego Domu wydał... Eisenhower który był śj. W roku 1953. Tak. Oni też kiedyś byli chrześcijanami i świętowali Boże Narodzenie.

Reklama

Re: Oddawanie czci obrazom i figurom a II przykazanie „Bożki to srebro i złoto, robota rąk ludzkich. Mają usta, ale nie mówi

Napisał(a): Gość -

~gos
~zorza To wg ciebie krzyż to tylko u katolików , a u protestantów to nie ma ? To zajrzyj sobie do youtube pod hasłem" wielkanoc u protestantów.
Zobaczysz ich świątynie z krzyżami i obrazami.
Dodam jeszcze że pierwszą oficjalną kartkę świąteczną Białego Domu wydał... Eisenhower który był śj. W roku 1953. Tak. Oni też kiedyś byli chrześcijanami i świętowali Boże Narodzenie.
Jezus zmartwychwstał- to jest komentarz do Twojego wcześniejszego postu

Re: Oddawanie czci obrazom i figurom a II przykazanie „Bożki to srebro i złoto, robota rąk ludzkich. Mają usta, ale nie mówi

Napisał(a): pintapalec -

~zorza To wg ciebie krzyż to tylko u katolików , a u protestantów to nie ma ? To zajrzyj sobie do youtube pod hasłem" wielkanoc u protestantów.
Zobaczysz ich świątynie z krzyżami i obrazami.
A powiedz mi baranku parafialny , jakim znakiem rozpoznawali się pierwsi prawdziwi chrześcijanie ??

Re: Oddawanie czci obrazom i figurom a II przykazanie „Bożki to srebro i złoto, robota rąk ludzkich. Mają usta, ale nie mówi

Napisał(a): ~słowo -

Czy Pan Jezus umarł na krzyżu czy na palu? Czy krzyż słusznie uznawany jest za przedmiot kultu? Czy bez wizerunku może wisieć na ścianie? Czy należy się żegnać w imię Ojca i Syna I Ducha Świętego?

W ,,Encyklopedii biblijnej” (Prymasowska seria biblijna, s. 563) pod ha­słem krzyż czytamy: ,,Krzyż (gr. stauros), starożytne narzędzie tortur i eg­zekucji. Użycie pionowego pala (również stauros) do wieszania zwłok, tor­turowania lub egzekucji było powszechne w I tysiącleciu przed Chrystusem, zwłaszcza w czasie wojen”. Bywały przypadki, że dla odstraszenia zbuntowanych niewolników lub żołnierzy na palu ginęły setki, a nawet tysiące ofiar. Dalej czytamy: ,,Sam sposób egzekucji przez ukrzyżowanie znacznie się różnił w konkretnych przypadkach (…). Nadal używano pionowego słupa, ale często dodawano belkę poprzeczną na jego szczycie, tak że tworzyła literę T”.

Takie też stanowisko zajmuje David H. Stern, mimo że sam zamiast słowa ,,krzyż” używa określenia ,,pal”: ,,Bogaty materiał archeologiczny i historyczny potwierdza fakt, że rodzaj pala egzekucyjnego używanego na terenie Izraela miał poprzeczną belkę (łac. patibulum) i że właśnie ją skazaniec, a zatem i Jeszua [Jezus], musiał nieść na miejsce kaźni” (,,Komentarz żydowski do Nowego Testamentu”). Podobnie czytamy w ,,Leksykonie religioznawczym”: ,,Jezus nie mógł dźwigać krzyża łacińskiego. Mamy dokładne dane odnośnie praktyk egzekucyjnych w rzymskiej Palestynie. Słup, a więc część pionową, wbijano głęboko w ziemię znacznie wcześniej. Skazaniec dźwigał jedynie belkę poprzeczną, którą razem z nim mocowano u góry słupa i dawano podpórkę pod nogi, aby się nie obsunął”.

Re: Oddawanie czci obrazom i figurom a II przykazanie „Bożki to srebro i złoto, robota rąk ludzkich. Mają usta, ale nie mówi

Napisał(a): ~gos -

heretyczka
~gos
~zorza To wg ciebie krzyż to tylko u katolików , a u protestantów to nie ma ? To zajrzyj sobie do youtube pod hasłem" wielkanoc u protestantów.
Zobaczysz ich świątynie z krzyżami i obrazami.
Dodam jeszcze że pierwszą oficjalną kartkę świąteczną Białego Domu wydał... Eisenhower który był śj. W roku 1953. Tak. Oni też kiedyś byli chrześcijanami i świętowali Boże Narodzenie.
Jezus zmartwychwstał- to jest komentarz do Twojego wcześniejszego postu
I powróci do nas.

Re: Oddawanie czci obrazom i figurom a II przykazanie „Bożki to srebro i złoto, robota rąk ludzkich. Mają usta, ale nie mówi

Napisał(a): ~BARAK -

Kiedyś pewien Polak w obozie koncentracyjnym modląc się zapytał Boga – dlaczego nas nie obronisz Polaków przed śmiercią. Bóg mu wtedy odpowiedział w myślach- ja nie znam żadnych Polaków i nigdy nie widziałem. Moglibyśmy się zastanawiać teraz jak to jest możliwe. A stało się tak dlatego, ponieważ Bóg stworzył człowieka stworzył ludzi, jednak ludzie podzielili się na ziemi gdy ulegli oni złu, gdy ulegli życiu w grzechu na ziemi, na nazwy i na granice państw, dlatego poczuli się na ziemi dla siebie wrogami i zaczęli po między sobą walczyć i prowadzić wojny. Gdyby Żydzi np.; nie nazwali się Żydami i gdyby ludzie nie podzielili się na nazwy i na granice państw i żyli by dalej na ziemi tak jak z początku jako wspólnota, wtedy nie prowadzili by po między sobą wojen, ani Żydzi nie byli by ofiarami i nie żyli by w świecie konfliktów. Bóg nie widzi, że ginie na ziemi Żyd, Polak, albo Chińczyk, tylko widzi, ze ginie człowiek, bowiem Bóg nie dzieli nas na nazwy i na granice państw, traktuje nas wszystkich ludzi żyjących na ziemi jednakowo.

Re: Oddawanie czci obrazom i figurom a II przykazanie „Bożki to srebro i złoto, robota rąk ludzkich. Mają usta, ale nie mówi

Napisał(a): ~gosc -

Czytając co kilka dni o tych wszystkich zbrodniach zboczeniach i pazerności tej czarnej korporacji watykańskiej (świętych?) ojców i (świętych?) sióstr,to trzeba zadać sobie pytanie.Gdzie jest ten bóg ? Czy w ogóle istnieje? Jeśli istnieje, to jak to jest możliwe, że pozwala na takie zbrodnie i sadyzm swoim pośrednikom których podobno wybrał i powołał do nauczania o swojej i jego syna boskości,sprawiedliwości i dobroci.[/cytat]


Dziwne, że wszyscy pytają....gdzie jest Bóg.....a odpowiedz jest prostsza niż wszyscy myślą. Tylko trzeba w to uwierzyć, a wszystko będzie miało ręce i nogi....i zamknie się w logicznej całości.
Wszystkimi państwami - królestwami - tego świata rządzi szatan. I to on wybiera polityków, którzy mu służą.......z woli Bożej. Bóg na to przyzwala, by nam coś pokazać.
On - szatan, jest teraz panem tej ziemi, a znakomita większość ludzi jest mu - niestety poddana - i szatan robi z nimi co chce.
I nie dziw się, że ludzie będą czynić coś innego, niż to, co wymieniłeś.
Tacy będą, i będą jeszcze gorzej się zachowywać, bo ten zły, robi z nimi co on chce.
I to dotyczy wszystkich. I kapłana i laika, i mądrego i ułomnego, i prostaka i mędrca, i bogacza i biedaka....tu nie ma żadnej różnicy, kto kim jest, lub za kogo się podaje. .....

Tylko Jezus może ich z tych sideł diabelskich uwolnić. [/cytat]

"""Dziwne, że wszyscy pytają....gdzie jest Bóg.....a odpowiedz jest prostsza niż wszyscy myślą. Tylko trzeba w to uwierzyć, a wszystko będzie miało ręce i nogi....i zamknie się w logicznej całości."""

To znaczy że bóg istnieje i będzie istniał , tylko wtedy gdy ludzie w niego uwierzą ? A jak nie będą w niego wierzyć to nie istnieje i nie będzie istniał ? I wtedy i ten szatan którego stworzył ten bóg,też nie będzie istniał ? To by było cudownie ,ludzkość była by szczęśliwa i pogodna.,Bo bez istnienia boga ,nie było by wojen religijnych i morderstw w imieniu tego boga różnych sekt chcących udowodnić siłą i terrorem że to oni wierzą najlepiej i prawdziwiej..
No i nie było by tych wrednych pasożytów Tzw. kapłanów i świętych ojców pasożytujących na społecznościach ludzkich. I doprowadzających wierzących w nich do mordów inaczej wierzących..Wtedy to dopiero byłby ten magiczny Raj na Ziemi ... .[/cytat]


Nie. On Istnieje mimo tego, że Ty w Niego.....nie wierzysz.
Masz dosyć specyficzne podejście, do Boga.
Co Ty takiego zrobiłeś, że zamiast Go kochać.....Ty Go nienawidzisz.
Bo On, na pewno nic Ci nie zrobił.

To wszystko pisałeś tu, z kilkaset razy.....i co Ci z tego przyszło?
Zrób coś z tym, lub zostaw ich w spokoju. Nasze głowy są za małe, by to pojąć, co Bóg dla tych ludzi przygotował.
.....sami za siebie zdadzą sprawę Bogu.....[/cytat]

Jeśli mówisz że ten bóg istnieje ,to jest on jak się wyraziłaś specyficzny.Jest podobno miłosierny ,a patrzy obojętnie jak ludzie się męczą ,szczególnie niewinne dzieci (choroby) .Jest kochający ,a patrzy obojętnie, jak ludzie wzajemnie się mordują (wojny) giną w straszliwych i tragicznych katastrofach i kataklizmach na całej Ziemi i też patrzy na to obojętnie..Jest podobno wszechmogący ,ale nawet nie ruszy palcem u nogi by uchronić ludzi przed tymi nieszczęściami..A tylko cały czas żąda ( tak twierdzą wszelkiej maści szamani religijni) żeby w niego wierzyć i składać mu ofiary i okupy (mamona) na ręce tych jego przedstawicieli tzw.kapłanów. Którzy za to obiecują w jego imieniu obiecanki-cacanki w postaci jakiegoś magicznego raju...[/cytat]

To nie Bóg jest specyficzny.....tylko pisałam o Twoim podejściu do Niego.
Kto ufa Bogu....temu nie są potrzebni szamani - jak ich masz zwyczaj nazywać.
Oni do niczego nie są mi potrzebni.

Re: Oddawanie czci obrazom i figurom a II przykazanie „Bożki to srebro i złoto, robota rąk ludzkich. Mają usta, ale nie mówi

Napisał(a): Gość -

~BARAK Kiedyś pewien Polak w obozie koncentracyjnym modląc się zapytał Boga – dlaczego nas nie obronisz Polaków przed śmiercią. Bóg mu wtedy odpowiedział w myślach- ja nie znam żadnych Polaków i nigdy nie widziałem. Moglibyśmy się zastanawiać teraz jak to jest możliwe. A stało się tak dlatego, ponieważ Bóg stworzył człowieka stworzył ludzi, jednak ludzie podzielili się na ziemi gdy ulegli oni złu, gdy ulegli życiu w grzechu na ziemi, na nazwy i na granice państw, dlatego poczuli się na ziemi dla siebie wrogami i zaczęli po między sobą walczyć i prowadzić wojny. Gdyby Żydzi np.; nie nazwali się Żydami i gdyby ludzie nie podzielili się na nazwy i na granice państw i żyli by dalej na ziemi tak jak z początku jako wspólnota, wtedy nie prowadzili by po między sobą wojen, ani Żydzi nie byli by ofiarami i nie żyli by w świecie konfliktów. Bóg nie widzi, że ginie na ziemi Żyd, Polak, albo Chińczyk, tylko widzi, ze ginie człowiek, bowiem Bóg nie dzieli nas na nazwy i na granice państw, traktuje nas wszystkich ludzi żyjących na ziemi jednakowo.
Po części racja- "Bóg nie ma względu na osoby"

Jednak pamiętasz może, co zrobił z wieżą Babel? Rozproszył ludzi swoją mocą z powodu ich pychy i tak powstały poszczególne narody

Jesteś za rządem światowym, czy tak po prostu powtarzasz to, co już wiele osób słyszało?
ta opowieść jest dość znana

Re: Oddawanie czci obrazom i figurom a II przykazanie „Bożki to srebro i złoto, robota rąk ludzkich. Mają usta, ale nie mówi

Napisał(a): pintapalec -

heretyczka
~BARAK Kiedyś pewien Polak w obozie koncentracyjnym modląc się zapytał Boga – dlaczego nas nie obronisz Polaków przed śmiercią. Bóg mu wtedy odpowiedział w myślach- ja nie znam żadnych Polaków i nigdy nie widziałem. Moglibyśmy się zastanawiać teraz jak to jest możliwe. A stało się tak dlatego, ponieważ Bóg stworzył człowieka stworzył ludzi, jednak ludzie podzielili się na ziemi gdy ulegli oni złu, gdy ulegli życiu w grzechu na ziemi, na nazwy i na granice państw, dlatego poczuli się na ziemi dla siebie wrogami i zaczęli po między sobą walczyć i prowadzić wojny. Gdyby Żydzi np.; nie nazwali się Żydami i gdyby ludzie nie podzielili się na nazwy i na granice państw i żyli by dalej na ziemi tak jak z początku jako wspólnota, wtedy nie prowadzili by po między sobą wojen, ani Żydzi nie byli by ofiarami i nie żyli by w świecie konfliktów. Bóg nie widzi, że ginie na ziemi Żyd, Polak, albo Chińczyk, tylko widzi, ze ginie człowiek, bowiem Bóg nie dzieli nas na nazwy i na granice państw, traktuje nas wszystkich ludzi żyjących na ziemi jednakowo.
Po części racja- "Bóg nie ma względu na osoby"

Jednak pamiętasz może, co zrobił z wieżą Babel? Rozproszył ludzi swoją mocą z powodu ich pychy i tak powstały poszczególne narody

Jesteś za rządem światowym, czy tak po prostu powtarzasz to, co już wiele osób słyszało?
ta opowieść jest dość znana
A tak na marginesie droga heretyczko.Nie wydaje ci się idiotyzmem ta biblijna bajka o tej wieży babel ? Której się wystraszył ten żydowski bóg ,że ludzie zbudują ją tak wysoką że dostaną się żywcem do jego nieba ? A teraz pan bozia nie boi się, jak ludzie budują wieżowce dochodzące do 500 i więcej metrów wysokości ? Czyżby 2- 3 tysiące lat temu niebo było tak nisko poniżej 500 metrów i pan bozia się przestraszył że go ludzie strącą z niebiańskiego tronu..Jakiś strachliwy był ten bóg (podobno wszechmogący)..
« Wróć do tematów
Do góry strony: Oddawanie czci obrazom i figurom a II przykazanie „Bożki to srebro i złoto, robota rąk ludzkich. Mają usta, ale nie mówi