224
ppt
Ten temat ma:
  • Wyświetleń3 tys.
  • Odpowiedzi190
  • Ocen na +8
224 ppt ?

Po czym poznać która religia jest prawdziwa? (191)

pokaż odpowiedzi chronologicznie | od najwyższej oceny

Po czym poznać która religia jest prawdziwa?

Napisał(a): ~procesor -

Jest tyle religii na świecie… Tylko niektóre z nich są duże i popularne, pozostałe skupiają niewielu wyznawców, mało kto o nich słyszał albo są uznawane za szkodliwe sekty, itp. Wszystkie jednak cechuje to, że uważają się za te najprawdziwsze i za jedyne słuszne. Jak właściwie można stwierdzić która religia jest prawdziwa? Wydaje mi się, że każda religia ma takie same szanse na to, żeby okazać się tą prawdziwą. Najgorsze, że wiele z nich uznaje, że innowiercy lub niewierzący są prawie z automatu skazani na karę za to, że nie wierzą właśnie w tę słuszną wiarę. A jak ktoś całe życie wierzył w tę nieodpowiednią wiarę, to co ma począć? Nawet w dobie informacji o różnorodnych religiach nie oznacza to, że ludzie tak swobodnie zmieniają wyznanie. To się zdarza rzadko tak naprawdę. Przecież jak dorastają w jednej wierze to mają poczucie, że to właśnie ta ich wiara jest najprawdziwsza i głupio byłoby ją zmieniać na inną. Więc jak człowiek ma stwierdzić która religia jest prawdziwa, skoro wierząc w jedno od urodzenia, bombardowany jest informacjami, że to właśnie ta jego wiara jest tą słuszną?
INTERIA.PL

Reklama

Re: Po czym poznać która religia jest prawdziwa?

Napisał(a): sosna177 -

Zadajesz bardzo mądre pytania.
Jedno mogę Ci powiedzieć.
Skonfrontuj swoją religię.....z Bożym Słowem, czyli z Biblią.
Czytaj Nowy Testament.
Jeżeli Twoja religia.....naucza Cię inaczej, niż mówi Bóg.....to opuść ją, i zwiąż się ze Słowem.
A Jezus Chrystus.....na pewo Cię poprowadzi właściwą drogą. Tylko Mu zaufaj.

Re: Po czym poznać która religia jest prawdziwa?

Napisał(a): ~franek -

sosna177 Zadajesz bardzo mądre pytania.
Jedno mogę Ci powiedzieć.
Skonfrontuj swoją religię.....z Bożym Słowem, czyli z Biblią.
Czytaj Nowy Testament.
Jeżeli Twoja religia.....naucza Cię inaczej, niż mówi Bóg.....to opuść ją, i zwiąż się ze Słowem.
A Jezus Chrystus.....na pewo Cię poprowadzi właściwą drogą. Tylko Mu zaufaj.
A że tak spytam, czy Ty próbowałaś czytać księgi święte innych religii i porównywać je do Biblii?

Reklama

Re: Po czym poznać która religia jest prawdziwa?

Napisał(a): sosna177 -

~franek
sosna177 Zadajesz bardzo mądre pytania.
Jedno mogę Ci powiedzieć.
Skonfrontuj swoją religię.....z Bożym Słowem, czyli z Biblią.
Czytaj Nowy Testament.
Jeżeli Twoja religia.....naucza Cię inaczej, niż mówi Bóg.....to opuść ją, i zwiąż się ze Słowem.
A Jezus Chrystus.....na pewo Cię poprowadzi właściwą drogą. Tylko Mu zaufaj.
A że tak spytam, czy Ty próbowałaś czytać księgi święte innych religii i porównywać je do Biblii?
Nie.
Zdaje mi się, że mówimy o chrześcijaństwie, a nie o czymś innym.
Myślę, że Biblii......nie można porównywać do innych ksiąg.

Lecz to samo, może powiedzieć muzułmanin, mając na myśli Koran.
To Ty....musisz być pewny, na czym stoisz.

Re: Po czym poznać która religia jest prawdziwa?

Napisał(a): ~franek -

sosna177
~franek
sosna177 Zadajesz bardzo mądre pytania.
Jedno mogę Ci powiedzieć.
Skonfrontuj swoją religię.....z Bożym Słowem, czyli z Biblią.
Czytaj Nowy Testament.
Jeżeli Twoja religia.....naucza Cię inaczej, niż mówi Bóg.....to opuść ją, i zwiąż się ze Słowem.
A Jezus Chrystus.....na pewo Cię poprowadzi właściwą drogą. Tylko Mu zaufaj.
A że tak spytam, czy Ty próbowałaś czytać księgi święte innych religii i porównywać je do Biblii?
Nie.
Zdaje mi się, że mówimy o chrześcijaństwie, a nie o czymś innym.
Myślę, że Biblii......nie można porównywać do innych ksiąg.

Lecz to samo, może powiedzieć muzułmanin, mając na myśli Koran.
To Ty....musisz być pewny, na czym stoisz.
No tak, ale zachęcasz do religii którą Ty znasz i którą uważasz za najlepszą i najprawdziwszą, ale skąd jest pewność, że ta religia jest najlepsza i najprawdziwsza?

Reklama

Re: Po czym poznać która religia jest prawdziwa?

Napisał(a): sosna177 -

~franek
sosna177
~franek
sosna177 Zadajesz bardzo mądre pytania.
Jedno mogę Ci powiedzieć.
Skonfrontuj swoją religię.....z Bożym Słowem, czyli z Biblią.
Czytaj Nowy Testament.
Jeżeli Twoja religia.....naucza Cię inaczej, niż mówi Bóg.....to opuść ją, i zwiąż się ze Słowem.
A Jezus Chrystus.....na pewo Cię poprowadzi właściwą drogą. Tylko Mu zaufaj.
A że tak spytam, czy Ty próbowałaś czytać księgi święte innych religii i porównywać je do Biblii?
Nie.
Zdaje mi się, że mówimy o chrześcijaństwie, a nie o czymś innym.
Myślę, że Biblii......nie można porównywać do innych ksiąg.

Lecz to samo, może powiedzieć muzułmanin, mając na myśli Koran.
To Ty....musisz być pewny, na czym stoisz.
No tak, ale zachęcasz do religii którą Ty znasz i którą uważasz za najlepszą i najprawdziwszą, ale skąd jest pewność, że ta religia jest najlepsza i najprawdziwsza?
Zobacz gdzie się znajdują....przywódcy tych wszystkich religii.
Ich groby pełne są ich własnych kości....
A Jedyny przywódca .....religii, jak już tak chcesz to nazywać.....Jezus Chrystus ŻYJE........Jego grób jest pusty.
I to jest ta ....PEWNOŚĆ.

Re: Po czym poznać która religia jest prawdziwa?

Napisał(a): Batszeba2010 -


Po czym poznać ?
A po czym poznasz ,że jedno drzewo jest w środku spróchniałe . a drugie zdowe … jeżeli na zewnątrz wyglądają podobnie ?
Jezus w Kazaniu na Górze uczył nas jak poznać ….. powiedział …po owocach ich poznacie …
A jakież to owoce rodzi drzewo religii prawdziwej ?
To także jest napisane ….i religia prawdziwa ( mówimy tylko o chrześcijaństwie ) to jest tam gdzie jest wiara w Boga Stwórcę .. poparta uczynkami
Bowiem wyznawcy religii opartej na Słowie od Boga powinni być życzliwi
i współczujący, łagodni i wielkoduszni oraz z miłością przejawiać panowanie nad sobą , troszczyć się o swych bliskich i kochać bliźnich jak samych siebie .. zaliczając w to nieprzyjaciół .
A głównym przymiotem, po którym można rozpoznać prawdziwych chrześcijan, jest wyjątkowa miłość, jaką darzą się wzajemnie. Jezus oświadczył: „Po tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli będzie wśród was miłość”
Prawdziwi chrześcijanie naśladują przykład Jezusa, który był Wielkim Nauczycielem
..To On nakazał : „Idźcie ... czyńcie uczniów z ludzi ze wszystkich narodów” .
Zgodnie z tym poleceniem prawdziwi chrześcijanie idą i świadczą „publicznie i po domach od domu do domu ” objawiając święte Imię Boga i zachęcając wszystkich, by wyszli z religii która obrazuje „ drzewo spróchniałe „ ładne tylko na zewnątrz , oraz aby pokładali nadzieję w Królestwie Bożym

Bowiem jest napisane

13 .Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie.
14 Ale jak mają wzywać tego, w którego nie uwierzyli? A jak mają uwierzyć w tego, o którym nie słyszeli? A jak usłyszeć, jeśli nie ma tego, który zwiastuje?
15 A jak mają zwiastować, jeżeli nie zostali posłani? Jak napisano: O jak piękne są nogi tych, którzy zwiastują dobre nowiny!
16 Ale nie wszyscy dali posłuch Ewangelii. Izajasz bowiem mówi: Panie, któż uwierzył temu, co od nas posłyszał?
17 Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa.
18 Pytam więc: czy może nie słyszeli? Ależ tak:
Po całej ziemi rozszedł się ich głos, aż na krańce świata ich słowa. (Rzym 10)


To wszystko zgodnie z Pismem winno cechować wyznawców religii prawdziwej …
Jest też napisane
Świat zaś przemija, a z nim jego pożądliwość;
kto zaś wypełnia wolę Bożą, ten trwa na wieki.(1 Jana 2:17)

A kto wypełnia wolę Boga i słucha nauk Jego Syna ?
Ten kto to robi ..może powiedzieć ,że jest prawdziwym chrześcijaninem ....

Re: Po czym poznać która religia jest prawdziwa?

Napisał(a): Batszeba2010 -

~Sajmon Nie istnieje coś takiego jak ,,religia prawdziwa" .
To chyba nie wiesz co to jest religia …
religią nazywamy w sensie ogólnym stosunek pomiędzy człowiekiem i potęgą nadludzką, w którą on wierzy i od której czuje się zależny.
Stosunek ten znajduje swój wyraz w specjalnych uczuciach (zaufanie i lęk), wyobrażeniach (wiara) i czynnościach (modlitwy), a także w wypełnianiu moralnych przykazań.
A system tych wierzeń generuje SPOŁECZNIOŚĆ
Czytając Słowo Boga ..należy więc się zastanowić na Jego nakazami ..
… np. . Jezus mówił
idźcie więc i czyńcie uczniów z ludzi ze wszystkich narodów,...
i kto miałyby to robić? Jeden człowiek ? albo ...każdy kto sobie to przeczyta i pójdzie głosić .
wszak napisane jest ,że dobra nowina ma być” głoszona po całej zamieszkałej ziemi”
Jasne jest ,więc że wiele osób mających ten sam cel i ściśle ze sobą współpracujących może o wiele lepiej wywiązać się z danego zadania, niż osoby działające niezależnie od siebie w pojedynkę
I jak to się ma do słów Pawła z 1 listu do Koryntian 1:10 .... „żebyście wszyscy mówili zgodnie i żeby nie było wśród was rozdźwięków, ale żebyście byli stosownie zjednoczeni, mając ten sam umysł i ten sam tok myśli”
Taka jedność wymaga porządku, a porządku nie ma bez odpowiedniego zorganizowania.
Jaka grupa osób mogłaby wywiązać się z tego zadania bez odpowiedniego kierownictwa i zorganizowania
Bóg na przestrzeni wieków zawsze miał swój lud …i ma…. który jest zorganizowany , posłuszny i który stara się zamieniać pragnienia swojego zdradliwego serca ..nad pragnienie rozumu …zgodnego z nakazem Boga i Jego Syna … i który powinien tkwić właśnie w religii prawdziwej …

Re: Po czym poznać która religia jest prawdziwa?

Napisał(a): ~Sajmon -

Batszeba2010
~Sajmon Nie istnieje coś takiego jak ,,religia prawdziwa" .
To chyba nie wiesz co to jest religia …
religią nazywamy w sensie ogólnym stosunek pomiędzy człowiekiem i potęgą nadludzką, w którą on wierzy i od której czuje się zależny.
Stosunek ten znajduje swój wyraz w specjalnych uczuciach (zaufanie i lęk), wyobrażeniach (wiara) i czynnościach (modlitwy), a także w wypełnianiu moralnych przykazań.
A system tych wierzeń generuje SPOŁECZNIOŚĆ
Czytając Słowo Boga ..należy więc się zastanowić na Jego nakazami ..
… np. . Jezus mówił
idźcie więc i czyńcie uczniów z ludzi ze wszystkich narodów,...
i kto miałyby to robić? Jeden człowiek ? albo ...każdy kto sobie to przeczyta i pójdzie głosić .
wszak napisane jest ,że dobra nowina ma być” głoszona po całej zamieszkałej ziemi”
Jasne jest ,więc że wiele osób mających ten sam cel i ściśle ze sobą współpracujących może o wiele lepiej wywiązać się z danego zadania, niż osoby działające niezależnie od siebie w pojedynkę
I jak to się ma do słów Pawła z 1 listu do Koryntian 1:10 .... „żebyście wszyscy mówili zgodnie i żeby nie było wśród was rozdźwięków, ale żebyście byli stosownie zjednoczeni, mając ten sam umysł i ten sam tok myśli”
Taka jedność wymaga porządku, a porządku nie ma bez odpowiedniego zorganizowania.
Jaka grupa osób mogłaby wywiązać się z tego zadania bez odpowiedniego kierownictwa i zorganizowania
Bóg na przestrzeni wieków zawsze miał swój lud …i ma…. który jest zorganizowany , posłuszny i który stara się zamieniać pragnienia swojego zdradliwego serca ..nad pragnienie rozumu …zgodnego z nakazem Boga i Jego Syna … i który powinien tkwić właśnie w religii prawdziwej …

Pod pierwszymi 7 linijkami się podpisuję, tu się całkowicie zgadzam.

Problem występuje od 8 linijki Twojego wpisu. Biblia to księga spisana przez ludzi, interpretowana , tłumaczona i przystosowywana do określonych celów. Skład ksiąg biblijnych również ustalili ludzie np ewangelii było prawdopodobnie około 10 a wszystkich ksiąg apokryficznych było dużo więcej.

Żydzi na przykład nie uznają NT i też twierdzą, że Biblia jest natchniona ale ich rozumienie jest krańcowo różne. Próbowano wiele razy przewidzieć przyszłość przy pomocy Biblii np daty końca świata, nigdy się nie udało .

Re: Po czym poznać która religia jest prawdziwa?

Napisał(a): ~Sajmon -

Dodam tylko, że to co człowiek czuje jest niezwykle subiektywne i jest kwestią indywidualną .Każdy czuje , odczuwa inaczej chociaż podobnie. Religia to rodzaj iluzji to przeżywanie wymyślonych obrazów .
Podobnie jak w kinie wszyscy oglądają i wspólnie przeżywają jakąś opowieść , w przypadku religii to film fabularny.

Re: Po czym poznać która religia jest prawdziwa?

Napisał(a): ~posoborowie trwa -

Mogę tylko zacytować odpowiednie fragmenty Nauczania Kościoła Rzymskokatolickiego.

IV Sobór Laterański "Przeciwko albigensom", rozdz. 1 "O wierze katolickiej":

"Jeden jest powszechny Kościół wiernych, poza którym nikt nie dostępuje zbawienia."


Papież Innocenty III w liście "Eius exemplo" do Abp z Taragony

"Sercem wierzymy i ustnie wyznajemy jeden Kościół, nie kościół heretyków, lecz święty, rzymski, katolicki i apostolski, i wierzymy, że poza nim nikt nie dostępuje zbawienia."


z: Piotr Kard. Gasparri "Katechizm Katolicki" (przetłumaczył Ks. Jan Korzonkiewicz, Wydawnictwo "Te Deum", Warszawa 2000)

Re: Po czym poznać która religia jest prawdziwa?

Napisał(a): Gość -

~posoborowie trwa Mogę tylko zacytować odpowiednie fragmenty Nauczania Kościoła Rzymskokatolickiego.

IV Sobór Laterański "Przeciwko albigensom", rozdz. 1 "O wierze katolickiej":

"Jeden jest powszechny Kościół wiernych, poza którym nikt nie dostępuje zbawienia."


Papież Innocenty III w liście "Eius exemplo" do Abp z Taragony

"Sercem wierzymy i ustnie wyznajemy jeden Kościół, nie kościół heretyków, lecz święty, rzymski, katolicki i apostolski, i wierzymy, że poza nim nikt nie dostępuje zbawienia."


z: Piotr Kard. Gasparri "Katechizm Katolicki" (przetłumaczył Ks. Jan Korzonkiewicz, Wydawnictwo "Te Deum", Warszawa 2000)
Żaden " sobór rzymski " / a nie jerozolimski / NIE reprezentuje w całości, od deski do deski Słowa Bożego !!!

" Tradycja rzymska " jest śmieszna w oczach heretyków, którzy patrzą na nią z pewnym politowaniem a zwłaszcza na tych zacietrzewionych obrońców demonicznej zjawy podszywającej się współcześnie pod biblijną Marię (Miriam) :-)
« Wróć do tematów
Użytkownicy poszukiwali
  • ktura religia jest prawdziwa forum
Do góry strony: Po czym poznać która religia jest prawdziwa?