2 tys.
ppt
Ten temat ma:
  • Wyświetleń6 tys.
  • Odpowiedzi2 tys.
  • Ocen na +24
2 tys. ppt ?

POWTÓRNE PRZYJŚCIE JEZ-U.S.A. CHRYST-U.S.A.-! (2735)

pokaż odpowiedzi chronologicznie | od najwyższej oceny

Re: POWTÓRNE PRZYJŚCIE JEZ-U.S.A. CHRYST-U.S.A.-!

Napisał(a): gość -

7/ 00-00-00-99/109…….10.19.2019 SA
CIEKAWOSTKI – !!!!
————————————————-

JANA 12:47-50
47. Ale jeśli ktoś słyszy moje wypowiedzi,
a ich nie zachowuje,Ja(Jezus-ZERUBARIEL)
go nie osądzam; bo nie przyszedłem, żeby
świat osądzić, lecz żeby świat wybawić.

48. Kto Mnie (ZERUB-ARIELA) lekceważy
i nie przyjmuje moich wypowiedzi, ma
swego sędziego. Słowo, które powiedziałem-
— ono go osądzi w dniu ostatnim;

49. ponieważ Ja (Jezus-ZERUBARIEL) nie
mówiłem sam z siebie, ale to Ojciec
(JEHOWA BÓG), który Mnie posłał, dał Mi
przykazanie dotyczące wszystkiego,
co mam powiedzieć i co mówić.

50. Wiem też, że JEGO (JEHOWY BOGA)
przykazanie oznacza życie wieczne. Dlatego
wszystko, co mówię, mówię tak, jak Mi
powiedział Ojciec (JEHOWA BÓG)”.
INTERIA.PL

Re: POWTÓRNE PRZYJŚCIE JEZ-U.S.A. CHRYST-U.S.A.-!

Napisał(a): ZUZANNA -

PSALMY 23:6
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
Zaiste, dobroć i lojalna życzliwość będą za mną podążać przez wszystkie dni mego życia, ja zaś mieszkać będę w domu Świętego Jehowy Boga ❤️ przez długie dni.
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

~ ZUZANNA

Reklama

Re: POWTÓRNE PRZYJŚCIE JEZ-U.S.A. CHRYST-U.S.A.-!

Napisał(a): ZUZANNA -

09.23.2020 WE

ZAGADKI-10

PRZYSLOW 25:2
2. Chwałą JEHOWY Boga jest tajenie sprawy,
a chwałą królów jest zbadanie sprawy

9+29-7-78+19-17+637-39+227-49+0=117-18+9-0=3-61+5+5191+6+21+92+7795+192+0

ZERUBARIEL ABY DOKONCZYC

Re: POWTÓRNE PRZYJŚCIE JEZ-U.S.A. CHRYST-U.S.A.-!

Napisał(a): gość -

8/ 00-00-00-99/110…….10.19.2019 SA
CIEKAWOSTKI – !!!!
————————————————-

JANA 9:39
39.A Jezus-ZERUBARIEL rzekł:„Przyszedłem
na ten świat na taki sąd:żeby ci,którzy nie widzą,
widzieli, a ci, którzy widzą, stali się ślepi”.

Reklama

Re: POWTÓRNE PRZYJŚCIE JEZ-U.S.A. CHRYST-U.S.A.-!

Napisał(a): Wnikliwa -

018—————

~Fakt


Gdyby Jezus rozumował tak samo, jak Świadkowie Jehowy, to zacząłby te modlitwę od słów „Jehowo, niech się święci imię Twoje”. Skoro tego nie uczynił, to wniosek nasuwa się sam: istotą święcenia imienia Boga nie jest tytułowanie naszego Stwórcy Jego imieniem własnym. Możemy przeanalizować wszystkie Ewangelie i rozpatrzyć jak Jezus zwracał się do swojego Ojca.

A ja na blogu Zerubariela wyczytałam taki fragment Biblijny, że taki ma być Zerubariel (Mesjasz) jak mówią proroctwa, że będzie wywyższał Imię swego Niebiańskiego Ojca - Jehowę Boga.

Wkleiłam tu na dole.
,,


A-011/20…….10.24.2015  SA 
ZERUB-ARIEL=KIM JEST-????
————————————————-

JANA 8:53-55 
53.  ….. Za kogo się uważasz?”

54.Jezus–ZERUBARIEL odpowiedział:„Jeżeli JA
(ZERUB-ARIEL) sam siebie otaczam chwałą,
moja (ZERUB-ARIELA) chwała jest niczym.
To mój Ojciec (JEHOWA BÓG) otacza  MNIE
(ZERUB-ARIELA) chwałą, TEN, o którym
mówicie, że jest waszym Bogiem;

55.lecz wyście GO (JEHOWY BOGA) nie poznali.
Ale JA GO (JEHOWĘ BOGA) znam. I gdybym
powiedział, że GO (JEHOWY BOGA) nie znam,
byłbym kłamcą jak wy. Ale JA (ZERUB-ARIEL)
rzeczywiście GO (JEHOWĘ BOGA) znam i 
zachowuję  JEGO (JEHOWY BOGA) słowo.


L-01/14…….01.03.2016  SU 
ZERUB-ARIEL=KIM JEST-????
————————————————-

IZAJASZA 59:19   
19.“I od zachodu słońca(z U.S.A.)będą się bali
imienia JEHOWY,a od wschodu słońca
( z POLSKI ) – JEGO  CHWAŁY, bo  ON
( ZERUB-ARIEL )  przybędzie  jak niosąca
udrękę rzeka pędzona DUCHEM JEHOWY.”


F-011/25…….10.31.2015  SA 
ZERUB-ARIEL=KIM JEST-????
————————————————-

5 MOJZESZOWA 28:10 
10.  I wszystkie ludy ziemi zobaczą, że Imię
JEHOWY BOGA jest wzywane nad Tobą,
(ZERUB-ARIELU) i będą się Ciebie lękać.www..ZERUBARIEL..com
Re: POWTÓRNE PRZYJŚCIE JEZ-U.S.A. CHRYST-U.S.A.-!

Napisał(a): gość -

9/ 00-00-00-99/111…….10.19.2019 SA
CIEKAWOSTKI – !!!!
————————————————-

APOKALIPSA 20:12
12.I widziałem umarłych,
wielkich i małych,stoją-
cych przed Tronem
(ZERUB-ARIELA);i księgi
zostały otwarte; również
inna(ZERUB-ARIELA)
księga, księga żywota-
-ZERUBARIELA została
otwarta; i osądzeni
zostali umarli na podsta-
wie tego, co zgodnie z ich
uczynkami było napisane
w księgach.

Reklama

Re: POWTÓRNE PRZYJŚCIE JEZ-U.S.A. CHRYST-U.S.A.-!

Napisał(a): ZUZANNA -

KAZNODZIEI 12:13-14
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
13. Bój się prawdziwego Jehowy Boga ❤️ i przestrzegaj Jego przykazań. Na tym bowiem polega cała powinność człowieka.
14. Bo prawdziwy Święty Jehowa Bóg ❤️ podda wszelki uczynek osądzeniu w związku z każdą ukrytą rzeczą, czy to dobrą, czy złą.
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

~ ZUZANNA

Re: POWTÓRNE PRZYJŚCIE JEZ-U.S.A. CHRYST-U.S.A.-!

Napisał(a): gość -

11/01…….06.20.2015 SA
ZERUB-ARIEL=KIM JEST-????
————————————————-

4 MOJZESZOWA 16:28
28. ….„Po tym poznacie, że posłał Mnie
( ZERUB-ARIELA ), SAM JEHOWA BÓG, abym
dokonał wszystkich tych czynów, i że to nie
jest z mojego serca:….

Re: POWTÓRNE PRZYJŚCIE JEZ-U.S.A. CHRYST-U.S.A.-!

Napisał(a): gość -

A-01/03…….12.05.2015 SA
ZERUB-ARIEL=KIM JEST-????
————————————————-

HABAKUKA 1:5
5. „Rozejrzyjcie się wśród narodów i
zobaczcie, i wpatrujcie się zdumieni
jeden w drugiego. Zdumiewajcie się,
bo za waszych dni jest prowadzone
działanie,(JEHOWY i ZERUBARIELA)
w które nie uwierzycie, chociaż się
o nim opowiada.

Re: POWTÓRNE PRZYJŚCIE JEZ-U.S.A. CHRYST-U.S.A.-!

Napisał(a): gość -

B-01/04…….03.06.2016 SU
ZERUB-ARIEL=KIM JEST-????
————————————————-

HIOBA 33:4,14
4. Duch JEHOWY BOGA MNIE
ZERUB-ARIELA Uczynił i Tchnienie
Wszechmocnego JEHOWY BOGA
MNIE ZERUB-ARIELA Ożywiło.

14. JEHOWA Bóg bowiem Przemawia
raz i dwa razy — chociaż się na to
nie zważa — …

Re: POWTÓRNE PRZYJŚCIE JEZ-U.S.A. CHRYST-U.S.A.-!

Napisał(a): gość -

C-01/05…….01.31.2016 SU
ZERUB-ARIEL=KIM JEST-????
————————————————-

APOKALIPSA 22:12
12. “Oto (JA ZERUBARIEL) przychodzę
szybko – a zapłata, którą daję, jest
ze Mną – aby każdemu oddać według tego,
jakie jest jego dzieło.”

Re: POWTÓRNE PRZYJŚCIE JEZ-U.S.A. CHRYST-U.S.A.-!

Napisał(a): gość -

B-22/06…….02.25.2016 TH
CIEKAWOSTKI – !!!!
————————————————-

IZAJASZA 8:10
8. Obmyślcie plan, a będzie Udaremniony!
Powiedzcie jakieś słowo, a Się Nie 0stoi,
gdyż JEHOWA Bóg Jest z Nami i Z
ZERUB-ARIELEM !

Re: POWTÓRNE PRZYJŚCIE JEZ-U.S.A. CHRYST-U.S.A.-!

Napisał(a): ZUZANNA -

PSALMY 84:11
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
Święty Jehowa Bóg ❤️ jest słońcem i tarczą, udziela łaski i chwały. Jehowa Bóg ❤️ nie odmówi żadnego dobrodziejstwa tym, którzy chodzą w nienaganności.
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

~ ZUZANNA

Re: POWTÓRNE PRZYJŚCIE JEZ-U.S.A. CHRYST-U.S.A.-!

Napisał(a): gość -

F-11/07…….06.27.2015 SA
POWRÓT ….. PANA -!!!!!!!
————————————————-

APOKALIPSA 3:20
20. “Oto ( JA ZERUB-ARIEL ) stoję u
DRZWI i PUKAM. Jeżeli ktoś usłyszy Mój
Głos i otworzy DRZWI, to wejdę do jego
domu i spożyję z nim wieczerzę, a on
ze mną.”
« Wróć do tematów
Do góry strony: POWTÓRNE PRZYJŚCIE JEZ-U.S.A. CHRYST-U.S.A.-!