19
ppt
Ten temat ma:
  • Wyświetleń31
  • Odpowiedzi14
  • Ocen na +18
19 ppt ?

STARY TESTAMENT BIBLII 1000 LECIA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO Księga Psalmów Boże, upokórz sprzymierzonych wrogów! (15)

pokaż odpowiedzi chronologicznie | od najwyższej oceny

STARY TESTAMENT BIBLII 1000 LECIA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO Księga Psalmów Boże, upokórz sprzymierzonych wrogów!

Napisał(a): ~Karol -83,1 Pieśń. Psalm. Asafowy.
2 O Boże, nie trwaj w milczeniu,
nie milcz i nie spoczywaj, Boże!
3 Bo oto burzą się Twoi wrogowie
i podnoszą głowę ci, którzy Cię nienawidzą.
4 Knują spisek przeciwko Twojemu ludowi,
zmawiają się przeciw tym, których strzeżesz.
5 «Pójdźcie - mówią - wytraćmy ich spośród narodów,
by więcej nie wspominano imienia Izraela».

6 Zaiste, zmawiają się jednomyślnie
i przeciw Tobie zawierają przymierze:
7 2 Namioty Edomu z Izmaelitami,
Moab i Hagryci,
8 Gebal, Ammon i Amalek,
kraj Filistynów i mieszkańcy Tyru.
9 Także Asyryjczycy połączyli się z nimi,
dla synów Lota stali się ramieniem.

10 Uczyń im jak Madianitom i Siserze3,
jak Jabinowi nad potokiem Kiszon3,
11 którzy polegli pod Endor,
stali się nawozem dla ziemi4.
12 Z ich książętami postąp jak z Orebem,
jak z Zeebem, z Zebachem i z Salmunną,
z wszystkimi ich przywódcami,
13 którzy mówili: «Zagarnijmy
dla siebie kraj5 Boga!»

14 O Boże mój, uczyń ich podobnymi do źdźbeł6 ostu,
do plew6 gnanych wichurą.
15 7 Jak ogień pożera lasy,
jak pożoga wypala góry,
16 tak ich ścigaj Twoją nawałnicą
i burzą Twoją wpraw ich w zamieszanie!
17 Okryj hańbą ich oblicze,
aby szukali imienia Twego, Panie!
18 Niech wstyd i trwoga ogarną ich na zawsze,
niech będą pohańbieni i zginą!
19 Niechaj poznają Ciebie i wiedzą,
że tylko Ty, który sam jeden masz Jahwe, 8 na imię,
jesteś Najwyższy nad całą ziemią.
PROLOG
Ps 83, 19 - Tzn. Bóg prawdziwy.


INTERIA.PL

Re: STARY TESTAMENT BIBLII 1000 LECIA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO Księga Psalmów Boże, upokórz sprzymierzonych wrogów!

Napisał(a): ~jan -

Biblia daje wyraźnie do zrozumienia, że osobiste imię Boże nie należy ukrywać, czy to pod pretekstem "niestosowności" tak jak to robili zabobonni Żydzi, czy też pod pretekstem, nieznajomości poprawnej jego wymowy. Wymowa imienia Syna Bożego, Jezus, w języku polskim odbiega od jego wymowy w języku hebrajskim w jeszcze większym stopniu niż się to dzieje z imieniem jego Boga. Jednak teologowie nie robią z tego kwestii spornej i nie usuwają imienia "Jezus" z Pisma Świętego i z obrzędów liturgicznych. Wg Biblii imię Boże: 1. Trwa na wieki, Wyjścia 3, 15; Psalm 135, 13; 72, 17-19 2. Jest potężną twierdzą, Przysłów 18,10; 3. Należy miłować, Psalm 5, 12; 4. Jest godne wysławiania w śpiewie, Psalm 7, 18; 5. i w modlitwie Rodz. 12, 8, Joela 3, 5; Rzym 10, 13; 6. Jest święte i godne wielbienia 1Kronik 16, 35; 7. Należ pamiętać, Psalm 119, 55; 8. Zasługuje na zdrową bojaźń, Psalm 61, 6; 9. Jest godne szukania, Psalm 83, 17; 10. Zasługuje na ufność, Psalm 33, 21 11. Ma być uwielbiane i wywyższane, Psalm 34, 4; 12. Ma być rozsławiane, Wyjścia 9, 16 13. Zasługuje na czczenie, Malachiasza 3:16

Re: STARY TESTAMENT BIBLII 1000 LECIA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO Księga Psalmów Boże, upokórz sprzymierzonych wrogów!

Napisał(a): ~słowo -

Nie do pomyślenia żeby niedoskonały człowiek decydował o usuwaniu Imienia Bożego!!! Jehowa Definicja: Imię własne jedynego prawdziwego Boga. On sam sobie je nadał. Jako Stwórca, Jehowa słusznie jest też Najwyższym Władcą Wszechświata. „Jehowa” to zapis fonetyczny hebrajskiego tetragramu יהוה, który znaczy: „On powoduje, że się staje”. Te cztery hebrajskie litery można przetransliterować w wielu językach na JHVH lub JHWH (Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata) Izajasza 43:10 „Wy jesteście moimi świadkami”, mówi Jehowa, „moim sługą, którego wybrałem, żebyście mnie poznali, wierzyli we mnie i rozumieli, że ja zawsze jestem ten sam. PRZEDE MNĄ NIE ISTNIAŁ ŻADEN BÓG ANI PO MNIE ŻADEN SIĘ NIE POJAWIŁ. Psalm 83:18 "Niech ludzie wiedzą, że Ty, który masz na imię Jehowa, sam jesteś Najwyższy nad całą ziemią". Psalm 9:10 "Ci, którzy znają Twoje imię, będą Ci ufali. Nigdy nie opuścisz tych, którzy Cię szukają, Jehowo" Izajasza 42:8 "Ja jestem Jehowa. To jest moje imię. Swojej chwały nie oddam nikomu ani należnej mi czci wizerunkom". Jezus ukochany Syn Boga Jehowy tak nakazał się modlić: Mateusza 6:9 „Macie więc modlić się w ten sposób: „Nasz Ojcze w niebie, niech będzie uświęcone Twoje imię (JEHOWA). 10 Niech przyjdzie Twoje Królestwo. Niech się dzieje Twoja wola, jak w niebie, tak i na ziemi (...)

Reklama

Re: STARY TESTAMENT BIBLII 1000 LECIA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO Księga Psalmów Boże, upokórz sprzymierzonych wrogów!

Napisał(a): ~logika -

Ktoś z BP dał powiadomienie Panu Marianowi Tomicznemu zwracając się do niego jako do Pana, i dając temu tytułowi dużą literę P. Brzmi to bardzo formalnie i z szacunkiem. Ale czegoś tu brak. Takie powiadomienie zdradza, że Pan Marian Tomiczny nie jest dla tego kogoś z BP, przyjacielem. Taka formalność nie pasuje wobec kogoś, z kim jesteśmy zaprzyjaźnieni, i kogo kochamy. Przyjaciel z pewnością wolałby aby zwrócić się do niego w bardziej przyjazny sposób np: "Panie Marianie". Mamy tutaj połączenie tytułu z imieniem własnym. Czy słuszne jest teraz utrzymywać, że Bóg woli tą formalność w zwracaniu się do Niego w naszych modlitewnych prośbach, podziękowaniach, wysławianiach i błaganiach? Abram, znany z tego, że był przez Boga Jahwe uznany jako Jego przyjaciel (Jakuba 2:21), zwracał się do Boga używając zarówno Jego tytułu Pan jak i Jego imienia Jahwe. Rodzaju 15:2 Osądź teraz sam/a, czy słuszne jest ograbiać Boga z jego imienia i zastępować go nic nie znaczącym tytułem Pan? Pamiętaj też, że w Polsce i w wielu innych krajach większość mężczyzn to panowie. Czy oni wszyscy są w przyjaźni z Tobą? Niektórzy z nich mogą być Twoimi znajomymi. Ale czy każdy z tych znajomych uznaje Ciebie za swojego przyjaciela? Czy Twój przyjaciel, znany z tego, że skomponował piękny utwór muzyczny, byłby zadowolony, gdybyś jego imię usunął lub zastąpił tylko tutułem "Kompozytor", ze wszyskich książek, czasopism i słowników?

Reklama

Re: STARY TESTAMENT BIBLII 1000 LECIA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO Księga Psalmów Boże, upokórz sprzymierzonych wrogów!

Napisał(a): ~jan -

Biblia daje wyraźnie do zrozumienia, że osobiste imię Boże nie należy ukrywać, czy to pod pretekstem "niestosowności" tak jak to robili zabobonni Żydzi, czy też pod pretekstem, nieznajomości poprawnej jego wymowy. Wymowa imienia Syna Bożego, Jezus, w języku polskim odbiega od jego wymowy w języku hebrajskim w jeszcze większym stopniu niż się to dzieje z imieniem jego Boga. Jednak teologowie nie robią z tego kwestii spornej i nie usuwają imienia "Jezus" z Pisma Świętego i z obrzędów liturgicznych. Wg Biblii imię Boże: 1. Trwa na wieki, Wyjścia 3, 15; Psalm 135, 13; 72, 17-19 2. Jest potężną twierdzą, Przysłów 18,10; 3. Należy miłować, Psalm 5, 12; 4. Jest godne wysławiania w śpiewie, Psalm 7, 18; 5. i w modlitwie Rodz. 12, 8, Joela 3, 5; Rzym 10, 13; 6. Jest święte i godne wielbienia 1Kronik 16, 35; 7. Należ pamiętać, Psalm 119, 55; 8. Zasługuje na zdrową bojaźń, Psalm 61, 6; 9. Jest godne szukania, Psalm 83, 17; 10. Zasługuje na ufność, Psalm 33, 21 11. Ma być uwielbiane i wywyższane, Psalm 34, 4; 12. Ma być rozsławiane, Wyjścia 9, 16 13. Zasługuje na czczenie, Malachiasza 3:16

Reklama

Re: STARY TESTAMENT BIBLII 1000 LECIA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO Księga Psalmów Boże, upokórz sprzymierzonych wrogów!

Napisał(a): ~oko -

Nie do pomyślenia żeby niedoskonały człowiek decydował o usuwaniu Imienia Bożego!!! Jehowa Definicja: Imię własne jedynego prawdziwego Boga. On sam sobie je nadał. Jako Stwórca, Jehowa słusznie jest też Najwyższym Władcą Wszechświata. „Jehowa” to zapis fonetyczny hebrajskiego tetragramu יהוה, który znaczy: „On powoduje, że się staje”. Te cztery hebrajskie litery można przetransliterować w wielu językach na JHVH lub JHWH (Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata) Izajasza 43:10 „Wy jesteście moimi świadkami”, mówi Jehowa, „moim sługą, którego wybrałem, żebyście mnie poznali, wierzyli we mnie i rozumieli, że ja zawsze jestem ten sam. PRZEDE MNĄ NIE ISTNIAŁ ŻADEN BÓG ANI PO MNIE ŻADEN SIĘ NIE POJAWIŁ. Psalm 83:18 "Niech ludzie wiedzą, że Ty, który masz na imię Jehowa, sam jesteś Najwyższy nad całą ziemią". Psalm 9:10 "Ci, którzy znają Twoje imię, będą Ci ufali. Nigdy nie opuścisz tych, którzy Cię szukają, Jehowo" Izajasza 42:8 "Ja jestem Jehowa. To jest moje imię. Swojej chwały nie oddam nikomu ani należnej mi czci wizerunkom". Jezus ukochany Syn Boga Jehowy tak nakazał się modlić: Mateusza 6:9 „Macie więc modlić się w ten sposób: „Nasz Ojcze w niebie, niech będzie uświęcone Twoje imię (JEHOWA). 10 Niech przyjdzie Twoje Królestwo. Niech się dzieje Twoja wola, jak w niebie, tak i na ziemi (...)

Re: STARY TESTAMENT BIBLII 1000 LECIA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO Księga Psalmów Boże, upokórz sprzymierzonych wrogów!

Napisał(a): ~oko -

Ojciec Luk Delft, 50-letni belgijski duchowny, obecnie jest oskarżany o wykorzystywanie co najmniej dwóch innych chłopców w jednym z miasteczek Republiki Środkowoafrykańskiej. To tutaj odgrywał kluczową rolę w Caritasie – wiodącej, katolickiej organizacji charytatywnej.

Roczne śledztwo CNN prowadzone przez międzynarodową korespondentkę Nimę Elbagir ujawnia cykl nadużyć członków zgromadzenia Salezjanów Don Bosco – zakonu Kościoła katolickiego, który został ustanowiony, aby sprawować opiekę nad dziećmi i młodzieżą.

Re: STARY TESTAMENT BIBLII 1000 LECIA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO Księga Psalmów Boże, upokórz sprzymierzonych wrogów!

Napisał(a): ~franek -

Nie do pomyślenia żeby niedoskonały człowiek decydował o usuwaniu Imienia Bożego!!! Jehowa Definicja: Imię własne jedynego prawdziwego Boga. On sam sobie je nadał. Jako Stwórca, Jehowa słusznie jest też Najwyższym Władcą Wszechświata. „Jehowa” to zapis fonetyczny hebrajskiego tetragramu יהוה, który znaczy: „On powoduje, że się staje”. Te cztery hebrajskie litery można przetransliterować w wielu językach na JHVH lub JHWH (Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata) Izajasza 43:10 „Wy jesteście moimi świadkami”, mówi Jehowa, „moim sługą, którego wybrałem, żebyście mnie poznali, wierzyli we mnie i rozumieli, że ja zawsze jestem ten sam. PRZEDE MNĄ NIE ISTNIAŁ ŻADEN BÓG ANI PO MNIE ŻADEN SIĘ NIE POJAWIŁ. Psalm 83:18 "Niech ludzie wiedzą, że Ty, który masz na imię Jehowa, sam jesteś Najwyższy nad całą ziemią". Psalm 9:10 "Ci, którzy znają Twoje imię, będą Ci ufali. Nigdy nie opuścisz tych, którzy Cię szukają, Jehowo" Izajasza 42:8 "Ja jestem Jehowa. To jest moje imię. Swojej chwały nie oddam nikomu ani należnej mi czci wizerunkom". Jezus ukochany Syn Boga Jehowy tak nakazał się modlić: Mateusza 6:9 „Macie więc modlić się w ten sposób: „Nasz Ojcze w niebie, niech będzie uświęcone Twoje imię (JEHOWA). 10 Niech przyjdzie Twoje Królestwo. Niech się dzieje Twoja wola, jak w niebie, tak i na ziemi (...)

Re: STARY TESTAMENT BIBLII 1000 LECIA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO Księga Psalmów Boże, upokórz sprzymierzonych wrogów!

Napisał(a): ~oko -

Nie do pomyślenia żeby niedoskonały człowiek decydował o usuwaniu Imienia Bożego!!! Jehowa Definicja: Imię własne jedynego prawdziwego Boga. On sam sobie je nadał. Jako Stwórca, Jehowa słusznie jest też Najwyższym Władcą Wszechświata. „Jehowa” to zapis fonetyczny hebrajskiego tetragramu יהוה, który znaczy: „On powoduje, że się staje”. Te cztery hebrajskie litery można przetransliterować w wielu językach na JHVH lub JHWH (Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata) Izajasza 43:10 „Wy jesteście moimi świadkami”, mówi Jehowa, „moim sługą, którego wybrałem, żebyście mnie poznali, wierzyli we mnie i rozumieli, że ja zawsze jestem ten sam. PRZEDE MNĄ NIE ISTNIAŁ ŻADEN BÓG ANI PO MNIE ŻADEN SIĘ NIE POJAWIŁ. Psalm 83:18 "Niech ludzie wiedzą, że Ty, który masz na imię Jehowa, sam jesteś Najwyższy nad całą ziemią". Psalm 9:10 "Ci, którzy znają Twoje imię, będą Ci ufali. Nigdy nie opuścisz tych, którzy Cię szukają, Jehowo" Izajasza 42:8 "Ja jestem Jehowa. To jest moje imię. Swojej chwały nie oddam nikomu ani należnej mi czci wizerunkom". Jezus ukochany Syn Boga Jehowy tak nakazał się modlić: Mateusza 6:9 „Macie więc modlić się w ten sposób: „Nasz Ojcze w niebie, niech będzie uświęcone Twoje imię (JEHOWA). 10 Niech przyjdzie Twoje Królestwo. Niech się dzieje Twoja wola, jak w niebie, tak i na ziemi (...)

Re: STARY TESTAMENT BIBLII 1000 LECIA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO Księga Psalmów Boże, upokórz sprzymierzonych wrogów!

Napisał(a): ~gos -

~oko Nie do pomyślenia żeby niedoskonały człowiek decydował o usuwaniu Imienia Bożego!!! Jehowa Definicja: Imię własne jedynego prawdziwego Boga. On sam sobie je nadał. Jako Stwórca, Jehowa słusznie jest też Najwyższym Władcą Wszechświata. „Jehowa” to zapis fonetyczny hebrajskiego tetragramu יהוה, który znaczy: „On powoduje, że się staje”. Te cztery hebrajskie litery można przetransliterować w wielu językach na JHVH lub JHWH (Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata) Izajasza 43:10 „Wy jesteście moimi świadkami”, mówi Jehowa, „moim sługą, którego wybrałem, żebyście mnie poznali, wierzyli we mnie i rozumieli, że ja zawsze jestem ten sam. PRZEDE MNĄ NIE ISTNIAŁ ŻADEN BÓG ANI PO MNIE ŻADEN SIĘ NIE POJAWIŁ. Psalm 83:18 "Niech ludzie wiedzą, że Ty, który masz na imię Jehowa, sam jesteś Najwyższy nad całą ziemią". Psalm 9:10 "Ci, którzy znają Twoje imię, będą Ci ufali. Nigdy nie opuścisz tych, którzy Cię szukają, Jehowo" Izajasza 42:8 "Ja jestem Jehowa. To jest moje imię. Swojej chwały nie oddam nikomu ani należnej mi czci wizerunkom". Jezus ukochany Syn Boga Jehowy tak nakazał się modlić: Mateusza 6:9 „Macie więc modlić się w ten sposób: „Nasz Ojcze w niebie, niech będzie uświęcone Twoje imię (JEHOWA). 10 Niech przyjdzie Twoje Królestwo. Niech się dzieje Twoja wola, jak w niebie, tak i na ziemi (...)
Nie do pomyślenia jest że niedoskonały człowiek usunął całe drugie przykazanie z Biblii mówiące o zakazie używania imienia Boga nadaremno... nie do pomyślenia jest że człowiek sam sobie wymyślił takie imię...

Re: STARY TESTAMENT BIBLII 1000 LECIA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO Księga Psalmów Boże, upokórz sprzymierzonych wrogów!

Napisał(a): gość -

Biblia daje wyraźnie do zrozumienia, że osobiste imię Boże nie należy ukrywać, czy to pod pretekstem "niestosowności" tak jak to robili zabobonni Żydzi, czy też pod pretekstem, nieznajomości poprawnej jego wymowy. Wymowa imienia Syna Bożego, Jezus, w języku polskim odbiega od jego wymowy w języku hebrajskim w jeszcze większym stopniu niż się to dzieje z imieniem jego Boga. Jednak teologowie nie robią z tego kwestii spornej i nie usuwają imienia "Jezus" z Pisma Świętego i z obrzędów liturgicznych. Wg Biblii imię Boże: 1. Trwa na wieki, Wyjścia 3, 15; Psalm 135, 13; 72, 17-19 2. Jest potężną twierdzą, Przysłów 18,10; 3. Należy miłować, Psalm 5, 12; 4. Jest godne wysławiania w śpiewie, Psalm 7, 18; 5. i w modlitwie Rodz. 12, 8, Joela 3, 5; Rzym 10, 13; 6. Jest święte i godne wielbienia 1Kronik 16, 35; 7. Należ pamiętać, Psalm 119, 55; 8. Zasługuje na zdrową bojaźń, Psalm 61, 6; 9. Jest godne szukania, Psalm 83, 17; 10. Zasługuje na ufność, Psalm 33, 21 11. Ma być uwielbiane i wywyższane, Psalm 34, 4; 12. Ma być rozsławiane, Wyjścia 9, 16 13. Zasługuje na czczenie, Malachiasza 3:16

Re: STARY TESTAMENT BIBLII 1000 LECIA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO Księga Psalmów Boże, upokórz sprzymierzonych wrogów!

Napisał(a): ~jan -

Nie do pomyślenia żeby niedoskonały człowiek decydował o usuwaniu Imienia Bożego!!! Jehowa Definicja: Imię własne jedynego prawdziwego Boga. On sam sobie je nadał. Jako Stwórca, Jehowa słusznie jest też Najwyższym Władcą Wszechświata. „Jehowa” to zapis fonetyczny hebrajskiego tetragramu יהוה, który znaczy: „On powoduje, że się staje”. Te cztery hebrajskie litery można przetransliterować w wielu językach na JHVH lub JHWH (Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata) Izajasza 43:10 „Wy jesteście moimi świadkami”, mówi Jehowa, „moim sługą, którego wybrałem, żebyście mnie poznali, wierzyli we mnie i rozumieli, że ja zawsze jestem ten sam. PRZEDE MNĄ NIE ISTNIAŁ ŻADEN BÓG ANI PO MNIE ŻADEN SIĘ NIE POJAWIŁ. Psalm 83:18 "Niech ludzie wiedzą, że Ty, który masz na imię Jehowa, sam jesteś Najwyższy nad całą ziemią". Psalm 9:10 "Ci, którzy znają Twoje imię, będą Ci ufali. Nigdy nie opuścisz tych, którzy Cię szukają, Jehowo" Izajasza 42:8 "Ja jestem Jehowa. To jest moje imię. Swojej chwały nie oddam nikomu ani należnej mi czci wizerunkom". Jezus ukochany Syn Boga Jehowy tak nakazał się modlić: Mateusza 6:9 „Macie więc modlić się w ten sposób: „Nasz Ojcze w niebie, niech będzie uświęcone Twoje imię (JEHOWA). 10 Niech przyjdzie Twoje Królestwo. Niech się dzieje Twoja wola, jak w niebie, tak i na ziemi (...)
« Wróć do tematów
Do góry strony: STARY TESTAMENT BIBLII 1000 LECIA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO Księga Psalmów Boże, upokórz sprzymierzonych wrogów!