33
ppt
Ten temat ma:
  • Wyświetleń274
  • Odpowiedzi30
  • Ocen na +1
33 ppt ?

Święto Chrztu Pańskiego, z............ŁAGIEWNIK ! (31)

pokaż odpowiedzi chronologicznie | od najwyższej oceny

Święto Chrztu Pańskiego, z............ŁAGIEWNIK !

Napisał(a): ~Adam -

Święto Chrztu Pańskiego, to zejście ze sceny dziejów ludzkości św. Jana Chrzciciela, a ukazanie się w wieku lat 30-stu Pana Jezusa Chrystusa, w świecie barbarzyńców bliskowschodnich hebrajskiego kręgu Jahwe. Pan Jezus został ochrzczony wodą z Jordanu przez Jana Chrzciciela, w Pana Jezusa wstąpił Duch Święty, a Pan BÓG rzekł donośnie: "Tyś jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem".

Jezus urodził się człowiekiem w miejscu gdzie wskazał BÓG. Syn Boga miał do spełnienia misję zbawienia świata żywych i odkupienia ludzi za grzechy popełniane od początku stworzenia Świata przez Pana Boga.
Odkupienie ludzkości musiało się odbyć cierpieniem UKRZYŻOWANIA Syna Boga przez "naród wybrany", czyli śmierci zadanej przez Żydów nie tolerujących Boga Miłosiernego w postaci Jego Syna Jezusa.

Niedługo po Chrzcie pana Jezusa, Tetrarcha Herod zamordował Jana Chrzciciela przez ścięcie, na prośbę ulubionej baletnicy. I zaczął się trzyletni pobyt na ziemi i nauczanie ludzi Palestyny przez Jezusa o miłości BOGA do ludzkości. Ludzkość do tego momentu nie znała Boga Miłosierdzia.
W dzisiejszą niedzielę TVP o godz.7:00 transmitowała Mszę Świętą z Kaplicy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie - Łagiewniki. Celebrantem liturgii Mszy Świętej był kapłan ks. Wojciech Pacjunowicz z Koszalina. Kaplica wypełniona wiernymi, Homilia raczej mało charyzmatyczna. Amen.

Z Linii AB w Krakowie - Adam.
INTERIA.PL

Re: Święto Chrztu Pańskiego, z............ŁAGIEWNIK !

Napisał(a): 4um -

Powiadasz, że Chrzest Pański, to:
"zejście ze sceny dziejów ludzkości św. Jana Chrzciciela, a ukazanie się w wieku lat 30-stu Pana Jezusa Chrystusa, w świecie barbarzyńców bliskowschodnich hebrajskiego kręgu Jahwe."
a więc mowa o odgrywaniu się historii zbawienia przedstawionej na kartach Starego Testamentu z wątkiem Mesjasza - Sługi w którym Bóg (Jahve) ma upodobanie:
"Dlatego Pan sam da wam znak. Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel" (Iz7; 14)
"Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany, na Jego barkach spoczęła władza. Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju. Wielkie będzie Jego panowanie w pokoju bez granic na tronie Dawida i nad Jego królestwem, które On utwierdzi i umocni prawem i sprawiedliwością, odtąd i na wieki. Zazdrosna miłość Pana Zastępów tego dokona. " (Iz 9; 5-6)
"I wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści się odrośl z jego korzeni. I spocznie na niej Duch Pański, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni Pańskiej. Upodoba sobie w bojaźni Pańskiej. Nie będzie sądził z pozorów ni wyrokował według pogłosek; raczej rozsądzi biednych sprawiedliwie i pokornym w kraju wyda słuszny wyrok. Rózgą swoich ust uderzy gwałtownika, tchnieniem swoich warg uśmierci bezbożnego. Sprawiedliwość będzie mu pasem na biodrach, a wierność przepasaniem lędźwi. Wtedy wilk zamieszka wraz z barankiem, pantera z koźlęciem razem leżeć będą, cielę i lew paść się będą społem i mały chłopiec będzie je poganiał. Krowa i niedźwiedzica przestawać będą przyjaźnie, młode ich razem będą legały. Lew też jak wół będzie jadał słomę. Niemowlę igrać będzie na norze kobry, dziecko włoży swą rękę do kryjówki żmii.
Zła czynić nie będą ani zgubnie działać po całej świętej mej górze, bo kraj się napełni znajomością Pana, na kształt wód, które przepełniają morze. Owego dnia to się stanie:
Korzeń Jessego stać będzie na znak dla narodów. Do niego ludy przyjdą po radę, i sławne będzie miejsce jego spoczynku" (Iz 11;1-10)........
Dalej w NT kontynuują apostołowie Mt 3,15n; Łk 4,1.18n; J 1,33n; J 14,16n; Dz 1,8n; Rz 5,5n.

Przez tysiąclecia, aż do momentu Chrztu Pańskiego wyznawcą jedynego Boga, spadkobiercą wiary Abrahama, Izaaka i Jakuba, zostawało się przez obrzezanie, a po chrzcie pierwszego z pogan, rzymskiego setnika Korneliusza, Ewangelia zapoczątkowała drogę także poza Naród Wybrany.
Przypomnę, że chrzest Janowy przyjmowali Żydzi - to nierozpoznany Żyd Jezus, który skromny i pełen pokory stał pośród tłumu Żydów słuchającego Żyda Jana. Czekał w kolejce na chrzest z wody i modli się do Boga Ojca (Jahve), aż otworzyło się niebo i odezwał się głos:
"Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie".

Za chwilę 15:00 i Koronka. Kiedy będziesz się modlił do Boga (Jahve):
"Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata." zwróć uwagę na to, za co są w niej słowa przebłagania.

Re: Święto Chrztu Pańskiego, z............ŁAGIEWNIK !

Napisał(a): ~Powiedzmy Tobie -

Adamie dlaczego GARDZISZ Narodem WYBRANYM?

Powiedz mi jak w Tobie jest Wiara, skoro gardzisz drugim człowiekiem. I w dodatku odrzucasz Stary Testament - Co wielokrotnie już podkreślałeś. NATANKOWIEC ty???

Reklama

Re: Święto Chrztu Pańskiego, z............ŁAGIEWNIK !

Napisał(a): 4um -

Adam

Nadużywasz treść NT do polityki.........CENZORKO !

Po raz kolejny w dyskusji forumowej powtarzasz banał, że jakoby Pan Jezus Syn BOGA miał przyjść na Ziemię aby panować nad byłym barbarzyńskim królestwem Żyda Dawida. Panienko, królestwo Dawida /patrz w Google/ było wielkości obecnego powiatu Krakowskiego /?/, więc nie obronisz swej tezy ST-u niewykształconego chłopa pańszczyźnianego. Pan Jezus powiedział, cytuję z pamięci:

" Królestwo moje jest nie z tego Świata". - MYŚL cenzorko.
Jezus potwierdza przed Piłatem, że jest królem i zaznacza, że Jego panowanie różni się od ziemskich monarchii, dalekie jest od przemocy i zdobywania, lecz na komunii z Bogiem (Jahve).
W NT o zwiastowaniu anioł Gabriel do Maryi:
"Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca»." (Łk1; 32-33)

"Nie troszczcie się więc zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? co będziemy pić? czym będziemy się przyodziewać? Bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane." (Mt 6, 31-33).

"A Pan będzie królem nad całą ziemią. Wówczas Pan będzie jeden i jedno będzie Jego imię" (Iz14; 9)
"I siódmy anioł zatrąbił, i w niebie powstały donośne głosy mówiące: «Nastało nad światem królowanie Pana naszego i Jego Pomazańca i będzie królować na wieki wieków». " (Ap11;15)

Pan Jezus przybył na Ziemie, aby uratować ZIEMIAN od grzechu, który ciążył i od nowa ciąży na naszych Duszach. To Żydzi w sposób bestialski rozprawili się z Synem BOGA, nie wstydząc się tego czynu opisując to w swoich pergaminach luźnych /biblii wtedy nie było/.
Pan Jezus trzykrotnie wyparł sie żydostwa moja Panno cenzorko, nawet wyparł się swojej rodziny, a ten fakt wylatuje z Twojej młodzieżowej łepetynki.

A co do meritum, czyli Chrztu Pana Jezusa. Owszem jak donoszą Ewangeliści, Jezus stał w tłumie niewierzących czekając na Święty Chrzest. Ale to św.Jan wyłuskał Mesjasza z tłumu, a dalej to sobie poczytaj..........bo pomalutku nie mam do Ciebie cierpliwości. Choć masz nerw do sprzeczki, co toleruję.
Ps. Może i ktoś inny włączy się w dyskusję chyba teologiczną i przyciśnie Twoją argumentację pod obcas.
Dostarczam tobie argumenty z PŚ (tak ST i NT)

Re: Święto Chrztu Pańskiego, z............ŁAGIEWNIK !

Napisał(a): ~Adam -

4um
Adam

Nadużywasz treść NT do polityki.........CENZORKO !

Po raz kolejny w dyskusji forumowej powtarzasz banał, że jakoby Pan Jezus Syn BOGA miał przyjść na Ziemię aby panować nad byłym barbarzyńskim królestwem Żyda Dawida. Panienko, królestwo Dawida /patrz w Google/ było wielkości obecnego powiatu Krakowskiego /?/, więc nie obronisz swej tezy ST-u niewykształconego chłopa pańszczyźnianego. Pan Jezus powiedział, cytuję z pamięci:

" Królestwo moje jest nie z tego Świata". - MYŚL cenzorko.
Jezus potwierdza przed Piłatem, że jest królem i zaznacza, że Jego panowanie różni się od ziemskich monarchii, dalekie jest od przemocy i zdobywania, lecz na komunii z Bogiem (Jahve).
W NT o zwiastowaniu anioł Gabriel do Maryi:
"Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca»." (Łk1; 32-33)

"Nie troszczcie się więc zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? co będziemy pić? czym będziemy się przyodziewać? Bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane." (Mt 6, 31-33).

"A Pan będzie królem nad całą ziemią. Wówczas Pan będzie jeden i jedno będzie Jego imię" (Iz14; 9)
"I siódmy anioł zatrąbił, i w niebie powstały donośne głosy mówiące: «Nastało nad światem królowanie Pana naszego i Jego Pomazańca i będzie królować na wieki wieków». " (Ap11;15)

Pan Jezus przybył na Ziemie, aby uratować ZIEMIAN od grzechu, który ciążył i od nowa ciąży na naszych Duszach. To Żydzi w sposób bestialski rozprawili się z Synem BOGA, nie wstydząc się tego czynu opisując to w swoich pergaminach luźnych /biblii wtedy nie było/.
Pan Jezus trzykrotnie wyparł sie żydostwa moja Panno cenzorko, nawet wyparł się swojej rodziny, a ten fakt wylatuje z Twojej młodzieżowej łepetynki.

A co do meritum, czyli Chrztu Pana Jezusa. Owszem jak donoszą Ewangeliści, Jezus stał w tłumie niewierzących czekając na Święty Chrzest. Ale to św.Jan wyłuskał Mesjasza z tłumu, a dalej to sobie poczytaj..........bo pomalutku nie mam do Ciebie cierpliwości. Choć masz nerw do sprzeczki, co toleruję.
Ps. Może i ktoś inny włączy się w dyskusję chyba teologiczną i przyciśnie Twoją argumentację pod obcas.
Dostarczam tobie argumenty z PŚ (tak ST i NT)
Cenzorko..............Forum !

Jakbym miał przed sobą Talmud. Żyd nie będzie pracował, Żyd będzie siedział, żarł i kopał psa Goja, nawet tak na wszelki wypadek.
Sprofanowałaś dzieweczko pojęcie KRÓLESTWO BOŻE Kościoła Jezusowego, a przeszłaś biegiem do kieszeni żydowskiej nacji złodziei wyszkolonej w swoich oddzielnych miejscach pobytu.

Powtarzam, Pan Jezus Syn BOGA nie jest Żydem. Nie dla żydostwa oddał życie w mękach UKRZYŻOWANIA przez barbarzyńców bliskowschodnich. Oddał życie dla całej ludzkości.

Ps. Ty cenzorko starasz się za wszelką cenę przekonać sąsiedztwo, że Katolicyzm to tylko "bachanalia" ludzi Europy. Ironizujesz z naszej głębokiej Wiary w Pana BOGA. A poza tym kłamiesz. Jezus na pytanie Piłata : czy jesteś królem żydowskim, odpowiedział, JA TEGO NIE POWIEDZIAŁEM, TO SĄ TWOJE SŁOWA. I tekst ponad głową zamęczonego Jezusa na KRZYŻU, to polecenie Piłata dla uzasadnienia dla sanhedrynu, że wyrok śmierci jest prawnie usadowiony zgodnie z karnym kodeksem rzymskim. Być może jesteś Świadkiem Jehowy.

Z Linii AB w Krakowie - Adam.

Reklama

Re: Święto Chrztu Pańskiego, z............ŁAGIEWNIK !

Napisał(a): ~ADASIU -

~Adam
4um
Adam

Nadużywasz treść NT do polityki.........CENZORKO !

Po raz kolejny w dyskusji forumowej powtarzasz banał, że jakoby Pan Jezus Syn BOGA miał przyjść na Ziemię aby panować nad byłym barbarzyńskim królestwem Żyda Dawida. Panienko, królestwo Dawida /patrz w Google/ było wielkości obecnego powiatu Krakowskiego /?/, więc nie obronisz swej tezy ST-u niewykształconego chłopa pańszczyźnianego. Pan Jezus powiedział, cytuję z pamięci:

" Królestwo moje jest nie z tego Świata". - MYŚL cenzorko.
Jezus potwierdza przed Piłatem, że jest królem i zaznacza, że Jego panowanie różni się od ziemskich monarchii, dalekie jest od przemocy i zdobywania, lecz na komunii z Bogiem (Jahve).
W NT o zwiastowaniu anioł Gabriel do Maryi:
"Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca»." (Łk1; 32-33)

"Nie troszczcie się więc zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? co będziemy pić? czym będziemy się przyodziewać? Bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane." (Mt 6, 31-33).

"A Pan będzie królem nad całą ziemią. Wówczas Pan będzie jeden i jedno będzie Jego imię" (Iz14; 9)
"I siódmy anioł zatrąbił, i w niebie powstały donośne głosy mówiące: «Nastało nad światem królowanie Pana naszego i Jego Pomazańca i będzie królować na wieki wieków». " (Ap11;15)

Pan Jezus przybył na Ziemie, aby uratować ZIEMIAN od grzechu, który ciążył i od nowa ciąży na naszych Duszach. To Żydzi w sposób bestialski rozprawili się z Synem BOGA, nie wstydząc się tego czynu opisując to w swoich pergaminach luźnych /biblii wtedy nie było/.
Pan Jezus trzykrotnie wyparł sie żydostwa moja Panno cenzorko, nawet wyparł się swojej rodziny, a ten fakt wylatuje z Twojej młodzieżowej łepetynki.

A co do meritum, czyli Chrztu Pana Jezusa. Owszem jak donoszą Ewangeliści, Jezus stał w tłumie niewierzących czekając na Święty Chrzest. Ale to św.Jan wyłuskał Mesjasza z tłumu, a dalej to sobie poczytaj..........bo pomalutku nie mam do Ciebie cierpliwości. Choć masz nerw do sprzeczki, co toleruję.
Ps. Może i ktoś inny włączy się w dyskusję chyba teologiczną i przyciśnie Twoją argumentację pod obcas.
Dostarczam tobie argumenty z PŚ (tak ST i NT)
Cenzorko..............Forum !

Jakbym miał przed sobą Talmud. Żyd nie będzie pracował, Żyd będzie siedział, żarł i kopał psa Goja, nawet tak na wszelki wypadek.
Sprofanowałaś dzieweczko pojęcie KRÓLESTWO BOŻE Kościoła Jezusowego, a przeszłaś biegiem do kieszeni żydowskiej nacji złodziei wyszkolonej w swoich oddzielnych miejscach pobytu.

Powtarzam, Pan Jezus Syn BOGA nie jest Żydem. Nie dla żydostwa oddał życie w mękach UKRZYŻOWANIA przez barbarzyńców bliskowschodnich. Oddał życie dla całej ludzkości.

Ps. Ty cenzorko starasz się za wszelką cenę przekonać sąsiedztwo, że Katolicyzm to tylko "bachanalia" ludzi Europy. Ironizujesz z naszej głębokiej Wiary w Pana BOGA. A poza tym kłamiesz. Jezus na pytanie Piłata : czy jesteś królem żydowskim, odpowiedział, JA TEGO NIE POWIEDZIAŁEM, TO SĄ TWOJE SŁOWA. I tekst ponad głową zamęczonego Jezusa na KRZYŻU, to polecenie Piłata dla uzasadnienia dla sanhedrynu, że wyrok śmierci jest prawnie usadowiony zgodnie z karnym kodeksem rzymskim. Być może jesteś Świadkiem Jehowy.

Z Linii AB w Krakowie - Adam.
Kłamiesz MANIPULATORZE!

Czyż Jezus nie oddał życia za każdego człowieka? W Tym i ŻYDA?
Nie rozumiesz Boga a co dopiero NAUKI JEZUSA.Powiedz schorowany Starcze ile to razy się powołujesz na Miłosierdzie Boga a nic z Miłosierdzia nie przejawiasz.


Przekształcasz PISMO ŚWIĘTE masz anty nastawienia do Narodu Wybranego. GRZESZYSZ PYCHĄ. AMEN!


Nowy ROK może tak postanowisz się naprawić pod względem Nienawiści?Re: Święto Chrztu Pańskiego, z............ŁAGIEWNIK !

Napisał(a): ~Bonzai -

~ADASIU
~Adam
4um
Adam

Nadużywasz treść NT do polityki.........CENZORKO !

Po raz kolejny w dyskusji forumowej powtarzasz banał, że jakoby Pan Jezus Syn BOGA miał przyjść na Ziemię aby panować nad byłym barbarzyńskim królestwem Żyda Dawida. Panienko, królestwo Dawida /patrz w Google/ było wielkości obecnego powiatu Krakowskiego /?/, więc nie obronisz swej tezy ST-u niewykształconego chłopa pańszczyźnianego. Pan Jezus powiedział, cytuję z pamięci:

" Królestwo moje jest nie z tego Świata". - MYŚL cenzorko.
Jezus potwierdza przed Piłatem, że jest królem i zaznacza, że Jego panowanie różni się od ziemskich monarchii, dalekie jest od przemocy i zdobywania, lecz na komunii z Bogiem (Jahve).
W NT o zwiastowaniu anioł Gabriel do Maryi:
"Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca»." (Łk1; 32-33)

"Nie troszczcie się więc zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? co będziemy pić? czym będziemy się przyodziewać? Bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane." (Mt 6, 31-33).

"A Pan będzie królem nad całą ziemią. Wówczas Pan będzie jeden i jedno będzie Jego imię" (Iz14; 9)
"I siódmy anioł zatrąbił, i w niebie powstały donośne głosy mówiące: «Nastało nad światem królowanie Pana naszego i Jego Pomazańca i będzie królować na wieki wieków». " (Ap11;15)

Pan Jezus przybył na Ziemie, aby uratować ZIEMIAN od grzechu, który ciążył i od nowa ciąży na naszych Duszach. To Żydzi w sposób bestialski rozprawili się z Synem BOGA, nie wstydząc się tego czynu opisując to w swoich pergaminach luźnych /biblii wtedy nie było/.
Pan Jezus trzykrotnie wyparł sie żydostwa moja Panno cenzorko, nawet wyparł się swojej rodziny, a ten fakt wylatuje z Twojej młodzieżowej łepetynki.

A co do meritum, czyli Chrztu Pana Jezusa. Owszem jak donoszą Ewangeliści, Jezus stał w tłumie niewierzących czekając na Święty Chrzest. Ale to św.Jan wyłuskał Mesjasza z tłumu, a dalej to sobie poczytaj..........bo pomalutku nie mam do Ciebie cierpliwości. Choć masz nerw do sprzeczki, co toleruję.
Ps. Może i ktoś inny włączy się w dyskusję chyba teologiczną i przyciśnie Twoją argumentację pod obcas.
Dostarczam tobie argumenty z PŚ (tak ST i NT)
Cenzorko..............Forum !

Jakbym miał przed sobą Talmud. Żyd nie będzie pracował, Żyd będzie siedział, żarł i kopał psa Goja, nawet tak na wszelki wypadek.
Sprofanowałaś dzieweczko pojęcie KRÓLESTWO BOŻE Kościoła Jezusowego, a przeszłaś biegiem do kieszeni żydowskiej nacji złodziei wyszkolonej w swoich oddzielnych miejscach pobytu.

Powtarzam, Pan Jezus Syn BOGA nie jest Żydem. Nie dla żydostwa oddał życie w mękach UKRZYŻOWANIA przez barbarzyńców bliskowschodnich. Oddał życie dla całej ludzkości.

Ps. Ty cenzorko starasz się za wszelką cenę przekonać sąsiedztwo, że Katolicyzm to tylko "bachanalia" ludzi Europy. Ironizujesz z naszej głębokiej Wiary w Pana BOGA. A poza tym kłamiesz. Jezus na pytanie Piłata : czy jesteś królem żydowskim, odpowiedział, JA TEGO NIE POWIEDZIAŁEM, TO SĄ TWOJE SŁOWA. I tekst ponad głową zamęczonego Jezusa na KRZYŻU, to polecenie Piłata dla uzasadnienia dla sanhedrynu, że wyrok śmierci jest prawnie usadowiony zgodnie z karnym kodeksem rzymskim. Być może jesteś Świadkiem Jehowy.

Z Linii AB w Krakowie - Adam.
Kłamiesz MANIPULATORZE!

Czyż Jezus nie oddał życia za każdego człowieka? W Tym i ŻYDA?
Nie rozumiesz Boga a co dopiero NAUKI JEZUSA.Powiedz schorowany Starcze ile to razy się powołujesz na Miłosierdzie Boga a nic z Miłosierdzia nie przejawiasz.


Przekształcasz PISMO ŚWIĘTE masz anty nastawienia do Narodu Wybranego. GRZESZYSZ PYCHĄ. AMEN!


Nowy ROK może tak postanowisz się naprawić pod względem Nienawiści?SZCZERE SŁOWA!

Reklama

Re: Święto Chrztu Pańskiego, z............ŁAGIEWNIK !

Napisał(a): ~Adam -

Prawda jest tylko.............BOSKA !

Nikt na świecie nie widział Pana Boga Jedynego, nikt na świecie nie słyszał Pana BOGA, w końcu na końcu się wszyscy obudzimy u stóp Stworzyciela ze swoim bagażem grzechu, tak nam to obiecał Jezus Chrystus UKRZYŻOWANY przez Żydów. Żydzi to małe plemię Jahwistów skazane jest przez ludzkość na potępienie, a za haniebne czyny, którymi się przechwalają w swoich "kopia z kopii'.

Wszystkie pojedyncze zwoje Hebrajczyków, czy pergaminy płaskie, są dziełem człowieka i nikt oryginałów nie widział, natomiast kopie z kopii jakie mają wartości dla badaczy, a jakie wartości dla WIERZĄCEGO. W związku z powyższym jakikolwiek spór między dyskutantami o racji, jest bezprzedmiotowy.

BÓG JEST SPRAWIEDLIWY.

Z Linii AB w Krakowie - Adam.

Re: Święto Chrztu Pańskiego, z............ŁAGIEWNIK !

Napisał(a): ~ADASIU -

~Adam Prawda jest tylko.............BOSKA !

Nikt na świecie nie widział Pana Boga Jedynego, nikt na świecie nie słyszał Pana BOGA, w końcu na końcu się wszyscy obudzimy u stóp Stworzyciela ze swoim bagażem grzechu, tak nam to obiecał Jezus Chrystus UKRZYŻOWANY przez Żydów. Żydzi to małe plemię Jahwistów skazane jest przez ludzkość na potępienie, a za haniebne czyny, którymi się przechwalają w swoich "kopia z kopii'.

Wszystkie pojedyncze zwoje Hebrajczyków, czy pergaminy płaskie, są dziełem człowieka i nikt oryginałów nie widział, natomiast kopie z kopii jakie mają wartości dla badaczy, a jakie wartości dla WIERZĄCEGO. W związku z powyższym jakikolwiek spór między dyskutantami o racji, jest bezprzedmiotowy.

BÓG JEST SPRAWIEDLIWY.

Z Linii AB w Krakowie - Adam.
BŁĄDZISZ DUSZYCZKO :)

Duchu Żyjacego Boga na Mnie stomp - Powtarzaj na wiele razy a On cię oswieci.

Re: Święto Chrztu Pańskiego, z............ŁAGIEWNIK !

Napisał(a): robertus09 -

"...głębokiej Wiary w Pana BOGA..." Pewnie wierzysz, Krakowiaczku w Boga. Problem w tym, że to bóg, którego sam sobie stworzyłeś, na własne potrzeby i własne zamówienie. Taki, jakiego potrzebujesz - antysemicki, nacjonalistyczny, mściwy, okrutny. Wszelkie Twoje przywary, grzechy oczywiście akceptuje, w końcu Ty go stworzyłeś...
Tylko wiesz co? Właśnie dlatego za każdym razem we własnych tematach dostajesz łomot od "4um"
Ale zrozumiesz to dopiero... no, za jakiś czas. Albo wcale, jeśli okaże się, że żadnego boga nie ma...
Trzymaj się ciepło

Re: Święto Chrztu Pańskiego, z............ŁAGIEWNIK !

Napisał(a): 4um -

Adam


Cenzorko..............Forum !

Jakbym miał przed sobą Talmud. Żyd nie będzie pracował, Żyd będzie siedział, żarł i kopał psa Goja, nawet tak na wszelki wypadek.
Sprofanowałaś dzieweczko pojęcie KRÓLESTWO BOŻE Kościoła Jezusowego, a przeszłaś biegiem do kieszeni żydowskiej nacji złodziei wyszkolonej w swoich oddzielnych miejscach pobytu.

Powtarzam, Pan Jezus Syn BOGA nie jest Żydem. Nie dla żydostwa oddał życie w mękach UKRZYŻOWANIA przez barbarzyńców bliskowschodnich. Oddał życie dla całej ludzkości.
"Potem rzekł do nich: «To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach». Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma, i rzekł do nich: «Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie, w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego. Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie przyobleczeni mocą z wysoka»."(Łk24; 44-49)

Był spośród Żydów, do Żydów mówił (nauczał), wyraźnie zaznaczył, że "począwszy od Jerozolimy" (Żydów).

"Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę. bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim. Bo powiadam wam: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego." (Mt5; 17-20)

Powiedział wyraźnie po co przyszedł a po co nie. Komu Bóg dał przykazania?
Zastanów się autorze tematu, bo od widzę, że masz taką pokusę, by coś "pomajstrować" przy Słowie Bożym aby nagiąć na swoją antysemity, rasisty i nacjonalisty korzyść.

Ps. Ty cenzorko starasz się za wszelką cenę przekonać sąsiedztwo, że Katolicyzm to tylko "bachanalia" ludzi Europy. Ironizujesz z naszej głębokiej Wiary w Pana BOGA. A poza tym kłamiesz. Jezus na pytanie Piłata : czy jesteś królem żydowskim, odpowiedział, JA TEGO NIE POWIEDZIAŁEM, TO SĄ TWOJE SŁOWA. I tekst ponad głową zamęczonego Jezusa na KRZYŻU, to polecenie Piłata dla uzasadnienia dla sanhedrynu, że wyrok śmierci jest prawnie usadowiony zgodnie z karnym kodeksem rzymskim. Być może jesteś Świadkiem Jehowy.
Jeśli masz jakieś wątpliwości z powodu nacjonalistycznych fobii, to sięgnij do ewangelisty Mateusza:
"Jezusa zaś stawiono przed namiestnikiem. Namiestnik zadał Mu pytanie: «Czy Ty jesteś królem żydowskim?» Jezus odpowiedział: «Tak, Ja nim jestem». A gdy Go oskarżali arcykapłani i starsi, nic nie odpowiadał. Wtedy zapytał Go Piłat: «Nie słyszysz, jak wiele zeznają przeciw Tobie?» On jednak nie odpowiedział mu na żadne pytanie, tak że namiestnik bardzo się dziwił." (Mt27; 11-14)

Re: Święto Chrztu Pańskiego, z............ŁAGIEWNIK !

Napisał(a): ~Adam -

Spętani grozą............SYTUACJI !

Miałem tą świadomość tego, że im głębiej będzie się tutaj rozpatrywać Słowo Boże BOGA Jedynego, tym więcej wątpiących czy słabszych w postanowieniu I Komunii Świętej, wstrzyma oddech i zrejteruje z ekranu.
Ja to przewidziałem, jak i przewidziałem mój smutek z tym związany.

Być może jak mówi moja żona: Adam jesteś tam jedynym Katolikiem, silny DUCHEM, bo zmęczony ciałem. Wierząc w BOGA wiem, że dam radę w dyskusji z odstępcami, bo Żyda to ja tu naprawdę na horyzoncie nie widzę.

"DEKALOG, to nie kwestia.......ŻYCIA !" - ten temat /mój/ przed kilkoma laty ciągnęliśmy razem z grupą Świadków Jehowy przez dwa lata, aż portal "Sytuacja na Bliskim Wschodzie" gdzie to było usytuowane ktoś zamknął. Żałuję, że nie mogę tego znaleźć.

Ps. Pozdrawiam utalentowanych pisarzy antykatolickich, antypolskich, bo przecież to już rok 2022 Nowej Ery Pana Jezusa, czy Chrześcijaństwa zanikającego.

Z Linii AB w Krakowie - Adam.

Re: Święto Chrztu Pańskiego, z............ŁAGIEWNIK !

Napisał(a): 4um -

Adam Spętani grozą............SYTUACJI !

Miałem tą świadomość tego, że im głębiej będzie się tutaj rozpatrywać Słowo Boże BOGA Jedynego, tym więcej wątpiących czy słabszych w postanowieniu I Komunii Świętej, wstrzyma oddech i zrejteruje z ekranu.
Ja to przewidziałem, jak i przewidziałem mój smutek z tym związany.
"Jezus objawia się jako Słowo Nowego i Wiecznego Przymierza: wolność Boża i wolność ludzka spotkały się ostatecznie w Jego ukrzyżowanym ciele, w nierozerwalnej umowie obowiązującej na zawsze. Ustanawiając Eucharystię podczas Ostatniej Wieczerzy, Jezus mówił o {nowym i wiecznym Przymierzu}, zawartym w Jego przelanej Krwi (por. Mt 26,28; Mk 14,24; Łk 22,20), objawiając się jako prawdziwy Baranek złożony w ofierze, w którym dokonuje się definitywne wyzwolenie z niewoli." (Papież Benedykt XVI w adhortacji apostolskiej Verbum Domini (2010))

Łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa:
Zacznij Adamie być głuchy na własne słowa (bo obrażasz Pana Boga), nie bądź niedowiarkiem i z uwagi na temat: "Święto Chrztu Pańskiego......." uwierz słowom Jana Chrzciciela:
"Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: «Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie». Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali - łaskę po łasce. Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział, Ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, [o Nim] pouczył". (J1; 15-18)

Być może jak mówi moja żona: Adam jesteś tam jedynym Katolikiem, silny DUCHEM, bo zmęczony ciałem. Wierząc w BOGA wiem, że dam radę w dyskusji z odstępcami, bo Żyda to ja tu naprawdę na horyzoncie nie widzę.
"Bo Żydem nie jest ten, który nim jest na zewnątrz, ani obrzezanie nie jest to, które jest widoczne na ciele, ale prawdziwym Żydem jest ten, kto jest nim wewnątrz, a prawdziwym obrzezaniem jest obrzezanie serca, duchowe, a nie według litery. I taki to otrzymuje pochwałę nie od ludzi, ale od Boga." (Rz2; 28-29)

"DEKALOG, to nie kwestia.......ŻYCIA !" - ten temat /mój/ przed kilkoma laty ciągnęliśmy razem z grupą Świadków Jehowy przez dwa lata, aż portal "Sytuacja na Bliskim Wschodzie" gdzie to było usytuowane ktoś zamknął. Żałuję, że nie mogę tego znaleźć.
Prawo zostało nadane przez Mojżesza:
"Mojżesz wyciosał dwie tablice kamienne jak pierwsze, a wstawszy rano wstąpił na górę, jak mu nakazał Pan, i wziął do rąk tablice kamienne. A Pan zstąpił w obłoku, i [Mojżesz] zatrzymał się koło Niego, i wypowiedział imię Jahwe. Przeszedł Pan przed jego oczyma i wołał: «Jahwe, Jahwe, Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność, zachowujący swą łaskę w tysiączne pokolenia, przebaczający niegodziwość, niewierność, grzech, lecz nie pozostawiający go bez ukarania, ale zsyłający kary za niegodziwość ojców na synów i wnuków aż do trzeciego i czwartego pokolenia». I natychmiast skłonił się Mojżesz aż do ziemi i oddał pokłon, mówiąc: «Jeśli darzysz mnie życzliwością, Panie, [to proszę], niech pójdzie Pan w pośród nas. Jest to wprawdzie lud o twardym karku, ale przebaczysz winy nasze i grzechy nasze i uczynisz nas swoim dziedzictwem»." (Wj34; 4-9)

Ps. Pozdrawiam utalentowanych pisarzy antykatolickich, antypolskich, bo przecież to już rok 2022 Nowej Ery Pana Jezusa, czy Chrześcijaństwa zanikającego.
Co to za wiara Chrześcijańska i jakimi wierzącymi są Chrześcijanie, skoro zanikają?
Już drugi raz na tym temacie tak biadolisz, czyżbyś dostrzegł w sobie braki wiary i przestawał wierzyć? To skutki wylewanej tu na Forum twojej pychy, pogardy i nienawiści.
« Wróć do tematów
Do góry strony: Święto Chrztu Pańskiego, z............ŁAGIEWNIK !