1 tys.
ppt
Ten temat ma:
 • Wyświetleń36 tys.
 • Odpowiedzi834
 • Ocen na +2
1 tys. ppt ?

Uwagi o Spółdzielni Mieszkaniowej "Łobzów" w Krakowie (835)

pokaż odpowiedzi chronologicznie | od najwyższej oceny

Re: Uwagi o Spółdzielni Mieszkaniowej "Łobzów" w Krakowie

Napisał(a): gość -

gość][cytat kogo=gość Historia SM Łobzów, jest tak przygnębiająca, że wszyscy zaniemówili.

baca hej

A czy Sz. Pan doszedł do jakiegoś wniosku, w czym tkwi przyczyna ?

Hej
Parę, zarządzającą SM Łobzów, zaproszę chyba do klubu baców.
Zapewne wie Pan o co mi chodzi.
Czy to jest wystarczająca odpowiedź?

baca hej
INTERIA.PL

Re: Uwagi o Spółdzielni Mieszkaniowej "Łobzów" w Krakowie

Napisał(a): Gość -

WNIOSKI Z LUSTRACJI


Szanowni Państwo !

Kilka dni temu na łamach tego forum ( począwszy od strony 64 ) przetoczyła się tyle burzliwa co bezprzedmiotowa dyskusja o zarobkach w S.M. „Łobzów” . Bezprzedmiotowa była dlatego, że o wysokości tych zarobków niewiele wiadomo .

Kilka ogólnych informacji na ten temat można sobie przeczytać w protokole lustracji . Można się dowiedzieć , iż przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Spółdzielni „Łobzów” stanowiło :
w 2010 r. 3.344.74 zł ,
w 2012 r. 3.611,28 zł ;
Powstrzymuję się od jakichkolwiek komentarzy . Niech każdy sobie sam te dane przyswoi i oceni .

Nie mogę jednak powstrzymać się od skomentowania dalszych wywodów na temat wynagrodzeń zawartych w protokole lustracji .
Otóż podano , że w Krakowie przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wynosiło :
w 2010 r. 3.435.94 zł ,
w 2012 r. 3.774,48 zł ;
W konsekwencji wyliczono , że o ile w 2010 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w naszej Spółdzielni stanowiło 97,3% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw , to w roku 2012 było to już odpowiednio tylko 95,7 % .
Wyliczenie to jest prawidłowe i podane dane też . Jak jednak Państwu wczoraj napisałem ocena pewnych zagadnień zależy od doboru faktów .
Zatem na podstawie tej samej tabeli statystycznej , z której podano wcześniejsze dane , napiszę Państwu tak :
W 2012 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w 2012 r. wynosiło ogółem 3.774,48 zł ale w przemyśle razem 4.636,37 zł w tym w górnictwie 5.163,82 a w przetwórstwie przemysłowym 4.238,12 zł , zaś w budownictwie 3652,33 zł a handlu i naprawie samochodów osobowych 2995,27 zł .
No i zupełnie nie rozumiem , czemu zarobki w naszej spółdzielni porównywano akurat do średniej krajowej w sektorze przedsiębiorstw ( ta jest zawsze wyższa , bo zawyża ją górnictwo i przemysł )
a nie do poczciwego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej .
Czyżby chodziło o dobranie takiego wskaźnika, który wykaże większą mizerię zarobków w naszej Spółdzielni ? Absolutnie tego nie podejrzewam , bo podstawą działania w toku lustracji jest przecież najwyższy profesjonalizm i obiektywizm .
W każdym razie dla Państwa wiedzy podaję , że przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2012 r, wyniosło 3.521,67 zł brutto . Na tle tego wskaźnika średnia płaca w naszej spółdzielni nie wypada już tak tragicznie jak we wcześniejszym zestawieniu aczkolwiek – powiedzmy to sobie uczciwie – kokosy to nie są .
Tym niemniej nowy regulamin wynagradzania zdaje się zapowiadać, że zarząd , który go zaproponował i rada nadzorcza , która go uchwaliła, przewidują podwyżki, gdyż bardzo podniesiono w widełkach dopuszczalny górny pułap zarobków .
Ponadto, gdy będziecie Państwo czytać podane powyżej dane, to pamiętajcie, że są to średnie, a w rzeczywistości jedni mogą zarabiać dużo więcej od pozostałych .

pozdrawiam

Paweł Zastawniak

Re: Uwagi o Spółdzielni Mieszkaniowej "Łobzów" w Krakowie

Napisał(a): Gość -

p.s.

Zupełnie sobie zapomniałem , że obiecałem porównywać aktualny protokół lustracji z poprzednim z lat wcześniejszych . Zatem przepraszam , już się poprawiam i proszę bardzo :
W poprzednim napisano , że „... średnia miesięczna płaca brutto ( … ) kształtowała się poniżej średniej krajowej i wyniosła od 2.536,47 zł w 2007 r. do 2,995 zł w 2009 r.”.
O jaką średnią chodziło nie wiadomo, bo to nie zostało napisane .
Tym niemniej zestawiając 2.536,47 zł z roku 2007 do 3.611,28 zł w 2012 r. to progresja jest całkiem niezła . No nie ?
Uczciwość nakazuje mi jednak napisać , że średnie wynagrodzenia są zawyżone, bo wpływają na nie wynagrodzenia członków zarządu . Już kiedyś o tym napisałem w poście „Ziarko do ziarnka i zbierze się miarka” . Jak ktoś ma ochotę to przeczytać , to zapraszam na stronę nr 3 .

Paweł Zastawniak

Reklama

Reklama

Re: Uwagi o Spółdzielni Mieszkaniowej "Łobzów" w Krakowie

Napisał(a): gość -

gość c d histori SM Łobzów
W spuściźnie po Krakusie, przejęliśmy ok.pół setki pracowników w większości zrzeszonych w związkach zawodowych. To potężne obciążenie etatowe przy braku pieniędzy na wszystko i starych nawykach trzeba było szybko przeciąć, a sprawy nie były łatwe. Kiedy rada z zarządem złożyła propozycję pracownikom o utworzeniu własnych firm ( sprzątającej i konserwacyjnej) w ramach tego samego uposażenia i posiadanego sprzętu w odpowiedzi otrzymała „gest Kozakiewicza”.
Zapowiedź redukcji zatrudnienia wyzwoliła demony! Strajkowano i demonstracyjnie
nie wykonywano żadnych prac porządkowych. Trzy dozorczynie wodziły prym ...... Latem, kiedy prezes szedł na urlop bez powiadomienia rady upoważnił księgowego (członka zarządu) do podpisania porozumienia z dozorcami w sprawie mieszkań. Dozorcy mimo stałego zatrudnienia, co pół roku mieli obowiązek ponawiania zameldowania. Po okresie urlopowym rada dowiedziała się, że zadysponowano majątkiem spółdzielni bez jej zgody na rzecz pracowników. Faktów dokonanych nie dało się odwrócić. Zwolniono dozorców i zatrudniono firmę sprzątającą. Straciliśmy zaufanie do prezesa, a on pracę. Spółdzielnia nasza oddała do dyspozycji członków oczekujących w Krakusie i własnym pracownikom 51 mieszkań .
To była cena, którą wszyscy zapłaciliśmy za brak lojalności pracowników.
CDN
czy ja dobrze zrozumiałem ? to te sprzątaczki dostały mieszkania służbowe jako spółdzielcze za darmo i zostały członkami spółdzielni ?

Re: Uwagi o Spółdzielni Mieszkaniowej "Łobzów" w Krakowie

Napisał(a): gość -

Zabrałam się za czytanie protokołu lustracji i podane w nim wyniki bardzo mi się nie podobają .
Nadwyżka bilansowa jest każdego roku coraz niższa. O ile w 2010 wyniosła 1036946,11 zł to w roku 2012 było to już tylko 831607,75 zł . Drastycznie natomiast wzrasta zadłużenie czynszowe z kwoty ponad 526 tys. zł w roku 2010 do prawie 833 tys. zł. w roku 2012 r.

Łobzowianka

czy ktoś zna wyniki z laty wcześniejszych ?

Reklama

Re: Uwagi o Spółdzielni Mieszkaniowej "Łobzów" w Krakowie

Napisał(a): gość -

gość Zabrałam się za czytanie protokołu lustracji i podane w nim wyniki bardzo mi się nie podobają .
Nadwyżka bilansowa jest każdego roku coraz niższa. O ile w 2010 wyniosła 1036946,11 zł to w roku 2012 było to już tylko 831607,75 zł . Drastycznie natomiast wzrasta zadłużenie czynszowe z kwoty ponad 526 tys. zł w roku 2010 do prawie 833 tys. zł. w roku 2012 r.

Łobzowianka

czy ktoś zna wyniki z laty wcześniejszych ?
Szanowna Łobzowianko ! Czy Pani należy do tej grupy oszołomów, którzy chca najlepiej działająca spóldzielnię rozliczać? Takie wrażliwe dane publikuje Pani na forum, a one szkodzą wizerunkowi zarządu i rady. Oj nieładnie , nieładnie !

chochlik

Re: Uwagi o Spółdzielni Mieszkaniowej "Łobzów" w Krakowie

Napisał(a): gość -

gość

Szanowna Łobzowianko ! Czy Pani należy do tej grupy oszołomów, którzy chca najlepiej działająca spóldzielnię rozliczać? Takie wrażliwe dane publikuje Pani na forum, a one szkodzą wizerunkowi zarządu i rady. Oj nieładnie , nieładnie !

chochlik
W trakcie czytania protokołu lustracji przeczytałam też rozdział o Radzie Nadzorczej i uważam ,że jej wizerunkowi już nic więcej nie może zaszkodzić , bo jest on na poziomie mniej niż zero
;))))))))))) !

Łobzowianka

Re: Uwagi o Spółdzielni Mieszkaniowej "Łobzów" w Krakowie

Napisał(a): gość -

gość Sz. Państwo !
Myślę, że nalezy szybko wnieść projekt uzupełnienia statutu o artykuł
O NIEOMYLNOSCI PRZEWODNICZACJ ( O ) RADY NADZORCZEJ.
Wtedy nie będziemy mieli żadnych wątpliwości i pretensji.
Wszystkich, którzy zgadzają się z moim rozumowaniem proszę
o poparcie takiego wniosku.
Mam jeszcze jeden problem! Co z reszta członków rady?
Oczekuję propozycji!
Forumowicz
lekka przesada ...... dogmat o nieomylności to dotyczy papieża

Re: Uwagi o Spółdzielni Mieszkaniowej "Łobzów" w Krakowie

Napisał(a): Gość -

wasta4 Kraków , dnia 25 marca 2013 r.


List otwarty

cześć IV

Do Lustratorów
Małopolskiego Związku Rewizyjnego
w Tarnowie
_______________________________

prowadzących lustrację w S.M. „Łobzów”

SPRAWA INSPEKTORA DS. ELEKTRYCZNYCH


Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 24 września 2012 r. na pisemny wniosek zarządu do porządku obrad wprowadzono dodatkowo pkt. 11 dotyczący kwestii związanych z etatem inspektora ds. elektrycznych . Z treści protokołu posiedzenia Rady Nadzorczej wynika, iż zarząd powiadomił radę , iż ma trudności ze znalezieniem dobrego pracownika na wspomniane wcześniej stanowisko, że na tym etacie od dwóch miesięcy jest wakat i że zarząd proponuje Radzie Nadzorczej, aby za dodatkowym wynagrodzeniem powierzyć wykonywanie czynności ciążących dotychczas na inspektorze ds. elektrycznych dwóm członkom zarządu oczywiście w zamian za dodatkowe wynagrodzenie . Rada przychyliła się do tego wniosku i podjęła w tej sprawie uchwałę
nr 8/VII/2012 .
Jednak ku mojemu absolutnemu zaskoczeniu nikt z członków rady nie zadał pytania , w jakim czasie członkowie zarządu będą wykonywali dodatkową pracę ani też nikt nie próbował się dowiedzieć, jakie uprawnienia elektryczne posiadają ( a przynajmniej brak takich informacji w protokole ). Uprawnienia elektryczne są bardzo zróżnicowane . Jedne upoważniają do nadzorowania prac w domkach jednorodzinnych a inne w domach wielomieszkaniowych . W internecie jest mnóstwo ofert dotyczących nabycia uprawnień elektrycznych, przy tym niektóre można uzyskać po jednodniowym kursie zakończonym tego samego dnia egzaminem .
Dla mnie nie ulega najmniejszej wątpliwości, iż gdyby członkowie zarządu nie mieli odpowiednich kwalifikacji, to nie zwróciliby się o powierzenie im czynności inspektora ds. elektrycznych . Tym niemniej, aby jednoznacznie wyjaśnić tę sprawę, pozwalam sobie zwrócić się z uprzejmą prośbą o sprawdzenie w ramach prowadzonej lustracji porozumień zawartych z członkami zarządu w sprawie wykonywania przez nich dodatkowych czynności i ocenę, czy posiadają oni uprawnienia do ich wykonywania . Proszę także o sprawdzenie, czy w porozumieniach tych ustalono, w jakim czasie osoby te będą wykonywały dodatkowe obowiązki .

z poważaniem

mgr Paweł Zastawniak
DLA PRZYPOMNIENIA !

Re: Uwagi o Spółdzielni Mieszkaniowej "Łobzów" w Krakowie

Napisał(a): Gość -

WNIOSKI Z LUSTRACJI


Szanowni Państwo !

Z protokołu lustracji wynika , że w dniu 24 września 2012 r. , kiedy odbywało się posiedzenie Rady Nadzorczej , na którym podjęto uchwałę o powierzeniu czynności ciążących dotychczas na stanowisku Inspektora ds. elektrycznych dwóm członkom zarządu za dodatkowym wynagrodzeniem , to żadna z tych osób nie posiadała stosownych uprawnień wymaganych prawem budowlanym .

pozdrawiam

Paweł Zastawniak

Re: Uwagi o Spółdzielni Mieszkaniowej "Łobzów" w Krakowie

Napisał(a): gość -

W Gazecie Wyborczej wydanej w dniu 12 czerwca przeczytałem artykuł posłanki Lidii Staroń pod tytułem "Spółdzielnie dla spółdzielców, nie dla prezesów". Parę fragmentów zacytuję :
"Większość zarządów spółdzielni mieszkaniowych zapomina, że są wyłącznie administratorami spółdzielni a nie ich właścicielami . Traktują spółdzielnie jak swój prywatny folwark , co potwierdzają tysiące próśb o interwencje, napływające do biur poselskich , rzecznika praw obywatelskich , ministerstw i komisji sejmowych ( ..... ) .
Nie do przyjęcia jest sytuacja, że spółdzielca, który jest pracodawcą i właścicielem spółdzielni nie zna zarobków swoich pracowników - członków zarządu ".
"Spółdzielca ma prawo wiedzieć , na co przeznaczane są jego pieniądze , m.in. jak wyglądają przetargi na inwestycje warte kilka milionów złotych".


stały czytelnik

Re: Uwagi o Spółdzielni Mieszkaniowej "Łobzów" w Krakowie

Napisał(a): gość -

STATUT – dla Członków czy dla Zarządu ?
Statut to rodzaj umowy regulującej prawa, obowiązki i procedury między organami Spółdzielni. MY spółdzielcy, członkowie – właściciele, stanowimy prawdziwą WŁADZĘ!
Nasz majątek, jako własność prywatną (niezależnie od tego czy lokale- mieszkania zostały wykupione) powierzyliśmy w zarządzanie. W naszym imieniu na co dzień reprezentuje nas Rada Nadzorcza, która sprawuje nadzór nad Zarządem. Z tej zależności wynika wprost obowiązek służebności obu tych organów wobec każdego nas, członka spółdzielni. Ta fundamentalna zasada nie została uszanowana w przedłożonym projekcie statutu. Projekt ten uznaje naszą władzę tylko na Walnym Zgromadzeniu t.j. w momencie, kiedy wszystko co nam się podaje do wiadomości jest już dokonane.
Likwidacja Przedstawicieli Budynków, tajne plany remontowe i uznaniowy sposób dzielenia środków finansowych oraz utrudnianie dostępu do informacji, pozbawia nas wszelkiego wpływu na los powierzonego majątku. PO FAKCIE, na Walnym Zgromadzeniu, MY WŁADZA dowiadujemy się, jaki jest stan i możemy się z nim zgodzić lub odrzucić, ale rzeczy dokonanych nie daje się odwrócić! Co nam z tego, że nie udzielimy absolutorium i wyrzucimy prezesa lub cały zarząd ?
Na pewno, taka operacja to dla nas większy , a czasem podwójny kłopot. To nie jest właściwa droga i należy jej użyć w ostateczności. Statut nie reguluje tak istotnej sprawy, jak sposobu przekazywania majątku w zarządzanie lub przekazywanie go innym organom.
Statut musi nam gwarantować dostęp do informacji co dzieje się z powierzonym
w zarządzanie majątkiem w każdym czasie i zapewnić sposób w jaki to zrobimy.
Statut musi określać odpowiedzialność, każdego członka zarządu i członków rady wg kompetencji ale nie, jako odpowiedzialność zbiorowa pod nazwą Zarząd czy RN. W projekcie zmian wykreślono także wymóg w zakresie wykształcenia kierunkowego kandydatów ( prawnicze , ekonomiczne, budowlane + doświadczenie ). Prezesem będzie mogła zostać każda osoba z wyższym wykształceniem np.; humanista filolog, etnograf, klimatolog, rehabilitant itp.
Tych podstawowych elementów ten projekt jest pozbawiony i w takiej wersji jest przeciwko nam, bowiem pozbawia nas podmiotowości w momencie, kiedy pojawiamy się w biurze spółdzielni lub występujemy z pismem w interesującej nas sprawie. Tworzy się warunki utrudniające dostęp do informacji w postaci kosztów ich kopiowania i swobodnej interpretacji ustawy o ochronie danych osobowych. My, którzy stworzyliśmy miejsca pracy dla pracowników ( biura ze wszystkimi mediami
sprzętem biurowym, łącznością i wysokimi zarobkami ) mamy być traktowani z
szacunkiem i życzliwością!!!
Zasada podziału zależności / Członkowie > R N > Zarząd / już praktycznie od trzech lat została odwrócona i chociaż statut w nowej wersji nie jest uchwalony, to już dzisiaj Zarząd nie reaguje lub nie przestrzega składanych wniosków lub odpowiada na pisma pokrętnie, arogancko, a Rada milczy.
Jest to bezprecedensowy w naszej spółdzielni przypadek próby ograniczenia naszych praw członków i właścicieli . To bardzo groźne zjawisko, mogące mieć fatalne dla nas skutki !
Andrzej Zassowski
SM Łobzów
« Wróć do tematów
Użytkownicy poszukiwali
 • sm lobzow
 • SM obzw
 • spdzielnia mieszkaniowa obzw
 • spdzielnia obzw
 • SM obzw w Krakowie
 • sm obzw identyfikator
 • SM KRAKUS
 • pawe zastawniak krakw
 • program oszczędnościowy spółdzielni mieszkaniowej
 • problem ze spółdzielnią mieszkaniową
 • kto uchwala regulamin parkingowy w spółdzielni?
 • s m łobzów
 • jaki paragraf mi zezwala zapytac zarabia prezes spółdzielni mieszkaniowej
 • zarobki w spoldzielni mieszkaniowej krakw
 • uwagi o sm obzw
Do góry strony: Uwagi o Spółdzielni Mieszkaniowej "Łobzów" w Krakowie