Komentarze (1)

Dodaj komentarz

Mogą sobie straszyć!!!

Napisał(a): ~nicki -

Z Traktatu Akcesyjnego wynika prawo do swobodnej działalności zarejestrowanych w Polsce jednoosobowych firm. Więc Holendrzy nie mają podstaw do opisywanego w artykule działania. Chyba, że chcą, by Komisja Europejska (nawet niekoniecznie na wniosek Polski), jako strażniczka przestrzegania traktatów, nałożyła na nich karę....
Odpowiedź (0)
Dodaj komentarz