• Hołownia założył fundację. Magdalena Ogórek komentuje

    W: Polityka
    Serwis Wirtualne Media podał, że w dniu 23.12.2019 kandydat na prezydenta Szymon Hołownia zarejestrował Fundację Polska Od Nowa. Hołownia zasiada w radzie, natomiast funkcję prezesa pełni Michał Kobosko. Wyznaczone cele dla fundacji, to: „1) działanie na rzecz stworzenia społeczeństwa obywatelskiego, polegające w szczególności na wspomaganiu wspólnot lokalnych, organizacji pozarządowych i innych instytucji działających na rzecz dobra publicznego, 2) propagowanie idei odpowiedzialności za otaczający świat, integracji, wspólnotowości I solidarności 3) podnoszenie jakości debaty publicznej w Polsce. 4) wspieranie działań dotyczących efektywności energetycznej, ochrony środowiska naturalnego. 5) wspieranie osób wykluczonych, marginalizowanych, wyrównywanie szans dzieci, młodzieży i osób dorosłych. 6) wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości. 7) kształtowanie postaw obywatelskich”.


    Jednak to nie cele fundacji zwróciły uwagę Magdaleny Ogórek, a nazwa fundacji. Na Twitterze zamieściła wymowną grafikę, a mianowicie ulotkę z własnej kampanii prezydenckiej.    Czy Hołownia popełnił plagiat?