• w artykule Adam Niedzielski: Na razie nie rozważamy wprowadzenia przymusu szczepień

    W: Wydarzenia

    "Niedzielski stwierdził że Iwermektyna nie jest skuteczna...dziwne bo informacja z listopada 2020 podana w Narodowej Bibliotece Medycyny (NCBI) mówi coś innego niż twierdzi minister. "Stwierdzono, że iwermektyna, środek przeciwpasożytniczy zatwierdzony przez Amerykańską Agencję ds.Żywności i Leków, hamuje replikację koronawirusa 2 z ostrym zespołem oddechowym (SARS-CoV-2) in vitro." Kto kłamie?