• w temacie Tow I sekretarz KCPIS ma ból głowy-sondaż pokazał jego fotelowania skutki- na łeb spadają dojne...

  W: Polityka
  olacda
  Sajmon1 Chociaż jestem optymistą w życiu to jestem również realistą. PiS nie odda już władzy i mają na to sposoby , ze zmianą ordynacji włącznie.
  Bez przesady. Bez poparcia społeczeństwa niczego się nie osiągnie. 40% Polaków nie chce zmiany rządu!!!
  Najnowszy sondaż PIS 40%https://forum(...)3679054
  Wiesz jak będą wyglądały wybory po zmianie ordynacji wyborczej?
  Napiszę w wielkim skrócie , na wyborach będzie taki kuferek Chiński wrzucisz Tuska wyjdzie Kaczyński.
 • w temacie Mamy jedną z najpłytszych recesji na świecie

  W: Polityka
  4um
  Sajmon1
  Keramek
  Sajmonie z ciebie można się tylko pośmiać. Szkoda czasu na pisanie z tobą wklejki w pełni pokazują twoje głupoty.
  Dawno już zauważyłem , że dyskusja z entuzjastami tej władzy nie ma większego sensu. Sam, nie wiem dlaczego w ogóle odpowiadam, może tylko dlatego żebyście nie mogli tak łatwo rozsiewać tej propagandy i zwyczajnie okłamywać .


  Bo , to , że w Polsce łamane są zasady praworządności przyjęte w zachodnim standardzie to wiedzą już wszyscy . Środowiska prawnicze i organizacje pozarządowe , nie tylko w Europie, sygnały płynął również ze Stanów.

  Trybunał orzekła to co wszyscy wiedzą od dawna i mówią o tym głośno, niczego nowego nie wymyślili.
  Zgodność czy niezgodność z Konstytucją nie ma nic do tego. Zasady praworządności są określone również w naszej Konstytucji .

  Zaryzykowałbym nawet stwierdzenie , że Keramek i Keramko podobni też to rozumieją ale zwyczajna , upartość połączona z fanatyzmem , pieniactwem i zaprzaństwem nie pozwala im uznać prawdy.

  I tu cytat z ,,Samych swoich" ,,sprawiedliwość sprawiedliwością ale racja musi być naszej stronie".

  To wszystko co mogłem dla ciebie zrobić, miłego dnia.
  Zauważyłam, że im płytsi w swojej katolickości, im bardziej patriotyczni w swoim "patriotyźmie", im bardziej gorliwymi homofobami, tym łatwiejsi do ogłupienia, trzymania w ciemnocie, fikcjach z filmików YouTube i zmanipulowania w poglądach, ocenach, odbierania rzeczywistości. Pożyteczni (.....) dla obecnej władzy.
  Nie podejmuje się takiej psychoanalizy zwolenników tej władzy ale bardzo wielu z nich ma świadomość , że nie wszystko jest zgodne z prawem ale godzą się na to na zasadzie wyboru mniejszego zła. To znaczy tak uważają.

  Temu między innymi ma służyć propaganda TV , obrzydzić opozycję za wszelką cenę, wszelkimi możliwymi sposobami.
 • w temacie Mamy jedną z najpłytszych recesji na świecie

  W: Polityka
  Keramek
  Sajmonie z ciebie można się tylko pośmiać. Szkoda czasu na pisanie z tobą wklejki w pełni pokazują twoje głupoty.
  Dawno już zauważyłem , że dyskusja z entuzjastami tej władzy nie ma większego sensu. Sam, nie wiem dlaczego w ogóle odpowiadam, może tylko dlatego żebyście nie mogli tak łatwo rozsiewać tej propagandy i zwyczajnie okłamywać .


  Bo , to , że w Polsce łamane są zasady praworządności przyjęte w zachodnim standardzie to wiedzą już wszyscy . Środowiska prawnicze i organizacje pozarządowe , nie tylko w Europie, sygnały płynął również ze Stanów.

  Trybunał orzekł to co wszyscy wiedzą od dawna i mówią o tym głośno, niczego nowego nie wymyślili.
  Zgodność czy niezgodność z Konstytucją nie ma nic do tego. Zasady praworządności są określone również w naszej Konstytucji .

  Zaryzykowałbym nawet stwierdzenie , że Keramek i Keramko podobni też to rozumieją ale zwyczajna , upartość połączona z fanatyzmem , pieniactwem i zaprzaństwem nie pozwala im uznać prawdy.

  I tu cytat z ,,Samych swoich" ,,sprawiedliwość sprawiedliwością ale racja musi być naszej stronie".

  To wszystko co mogłem dla ciebie zrobić, miłego dnia.
 • w temacie Mamy jedną z najpłytszych recesji na świecie

  W: Polityka
  Keramek Sajmon1 Keramek Sajmon1 Keramek
  jeśli przyjmiemy że prawo unijne ma pierwszeństwo przed naszą konstytucją to te postanowienia zawarte w naszej konstytucji stają się nieważne rozumiesz???


  O widzę , Sajmonie nie oszukuj sam siebie nic nie widzisz, nic nie słyszysz a tylko bredzisz od rzeczy😆🤣😂


  To teraz napisz z którymi konkretnie aktami prawnym Unii Europejskiej te fragmenty Konstytucji są w sprzeczności?Przecież napisałem nawet adresu nie potrafisz wkleić w przeglądarkę
  https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0336_PL.pdf 😂🤣😆To link do rezolucji Parlamentu Europejskiego

  Tak, tak Sajmonie napisanej na podstawie

  Parlament Europejski,
  – uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej (TUE), w szczególności jego art. 2 i art. 7
  ust. 1,
  – uwzględniając europejską konwencję praw człowieka (EKPC) z 4 listopada 1950 r. oraz
  powiązane orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC),
  – uwzględniając Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej (zwaną dalej „Kartą”),
  – uwzględniając Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej,
  – uwzględniając Powszechną deklarację praw człowieka z 10 grudnia 1948 r.,
  – uwzględniając Międzynarodowy pakt praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych
  ONZ z 16 grudnia 1966 r. oraz Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i
  politycznych ONZ z 16 grudnia 1966 r.,
  – uwzględniając Konwencję w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet z
  18 grudnia 1979 r.,
  – uwzględniając konwencję ONZ z 10 grudnia 1984 r. w sprawie zakazu stosowania
  tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania,
  – uwzględniając uwagi podsumowujące Komisji Praw Człowieka ONZ z 23 listopada
  2016 r. w sprawie siódmego sprawozdania okresowego nt. Polski,
  – uwzględniając opracowane przez UNESCO międzynarodowe wytyczne techniczne
  dotyczące edukacji seksualnej z 10 stycznia 2018 r.,
  – uwzględniając Międzynarodową Konferencję na temat Ludności i Rozwoju (ICPD),
  która odbyła się w Kairze w 1994 r., jej program działania, wyniki jej konferencji
  przeglądowych oraz szczyt w Nairobi zorganizowany w 25. rocznicę ICPD,

  itd. itp. jak cię to kręci to sobie poczytaj najlepiej w oryginale😂🤣😆 i nie zawracaj głowy swoim infantylnym podejściem do prawa 😆🤣😂Nie zamydlaj oczu, wskaż fragment nasze Konstytucji, który jest sprzeczny z Traktatami unijnymi.
  Zresztą ty nawet nie rozróżniasz Traktatu od rezolucji. O czym to można dyskutować z laikiem.
  Na razie zauważyłem , że nauczyłeś się wklejać i tyle, teraz naucz się to rozumieć .
 • w temacie Mamy jedną z najpłytszych recesji na świecie

  W: Polityka
  Keramek Sajmon1 Keramek
  jeśli przyjmiemy że prawo unijne ma pierwszeństwo przed naszą konstytucją to te postanowienia zawarte w naszej konstytucji stają się nieważne rozumiesz???


  O widzę , Sajmonie nie oszukuj sam siebie nic nie widzisz, nic nie słyszysz a tylko bredzisz od rzeczy😆🤣😂


  To teraz napisz z którymi konkretnie aktami prawnym Unii Europejskiej te fragmenty Konstytucji są w sprzeczności?Przecież napisałem nawet adresu nie potrafisz wkleić w przeglądarkę
  https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0336_PL.pdf 😂🤣😆To link do rezolucji Parlamentu Europejskiego , wiesz co to rezolucja? Pewnie nie , to ci napiszę. Rezolucja to rodzaj uchwały , która nie posiada mocy wiążącej!


  W tej rezolucji Polska została wezwana do przestrzegania pewnych zasad i odwołuje się do Traktatów unijnych np art 2 czy art 7.

  Art 2 Traktatu:

  Unia opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. Wartości te są wspólne Państwom Członkowskim w społeczeństwie opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności oraz na równości kobiet i mężczyzn.


  Art 7
  Mówi o naruszeniach art 2 i ewentualnych procedurach .


 • w temacie Mamy jedną z najpłytszych recesji na świecie

  W: Polityka
  Keramek

  jeśli przyjmiemy że prawo unijne ma pierwszeństwo przed naszą konstytucją to te postanowienia zawarte w naszej konstytucji stają się nieważne rozumiesz???

  Art. 38. Zasada ochrony życia
  Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia.

  Art. 48.

  Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania.
  Ograniczenie lub pozbawienie praw rodzicielskich może nastąpić tylko w przypadkach określonych w ustawie i tylko na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu.

  Zgodnie z art. 18 Konstytucji RP, małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny,

  O widzę , że w końcu coś konkretnego . To teraz napisz z którymi konkretnie aktami prawnym Unii Europejskiej te fragmenty Konstytucji są w sprzeczności?

  Gdzie jest napisane , że nie wolno zagwarantować prawnej ochrony każdemu obywatelowi.

  Że rodzice nie mają prawa wychowywać swoich dzieci.

  I że małżeństwo nie może być związkiem kobiety i mężczyzny .
 • w temacie Mamy jedną z najpłytszych recesji na świecie

  W: Polityka
  BTWSelena Sajmon1 Oczywistą oczywistością jest , jak mawiał klasyk, że TSUE upomina się o kwestię niezależności sądów , czyli dokładnie tego co napisane jest w naszej Konstytucji.

  Gdyby przestrzegali tych elementarnych zasad nie byłoby żadnego problemu ani sporu z Unią.
  Nasi politycy myśleli , że reforma polega na obsadzeniu stanowisk w sądach swoimi sługusami.
  Często miernotami , którzy dla kariery zrobią wszystko.
  Chyba szukasz naiwnych ,aby w to uwierzyli...Zapisy są piękne,ale pokaż Ty partię która tego przestrzega i trzyma się zapisów. ?... Sędziowie i Sądy nie wyłaniają się jak Wenus z morskiej piany... Każda partia obsadza swoich "niezawisłych "sędziów...Lecz już poprzednia i to od czasów Transformacji - ulokowała w sądach swoich ludzi i otoczyła ich kokonem nieusuwalności. ...że powtórzę za Tobą "Często miernotami , którzy dla kariery zrobią wszystko."...
  Nie łudź się,że w Europie jest inaczej-wystarczy przyjrzeć się życiorysom tych "niezawisłych"...,lub tym osławionym w TSUE...sprawiedliwym,którzy żądają nadrzędności.Każdy uwzględnia interes państwa ,którego reprezentuje i jest silniejszy...
  No cóż ..prowadźcie sobie te opowieści dalej z mchu i paproci...widocznie macie swoje racje...Wszystko mylisz i mieszasz pojęcia , pewnie to narracja z TVP info.

  Za poprzednich ekip politycznych środowiska sędziowskie nie upominały się o kwestie niezależności. Sędziowie nie mogą i nie powinni wydawać wyroków pod presją.

  Już Ci pisałem wszystkie środowiska sędziowskie , prawnicze, prokuratorskie o tym mówią . To nie jest tak , że unia sobie coś wymyśliła .

  Wskaż chociaż jedną organizację prawniczą , nie związaną z władzą , która nie widziałaby nic złego w działaniach władzy, tylko jedną .


  Tylko nie pisz o carewiczach albo innych pierdołach tylko napisz w końcu coś konkretnego.
 • w temacie Kukiza lubię coraz bardziej.

  W: Polityka
  Kukiz to zwykły polityczny błazen !
  W wyborach prezydenckich miał poparcie ponad 20 procent w wyborach parlamentarnych 8 albo 9. Wprowadził do parlamentu kilkudziesięciu posłów, głównie narodowców.

  Teraz ma poparcie poniżej 1 proc i zostało mu trzech parlamentarzystów . Będzie to samo co z Petru i Palikotem.

  Cały czas powtarza : jowy, jowy, jowy , płyta mu się zacięła . Ludzie mu ufali, drugi raz nie zaufają , tak działa polityka.
 • w temacie Mamy jedną z najpłytszych recesji na świecie

  W: Polityka
  Oczywistą oczywistością jest , jak mawiał klasyk, że TSUE upomina się o kwestię niezależności sądów , czyli dokładnie tego co napisane jest w naszej Konstytucji.

  Gdyby przestrzegali tych elementarnych zasad nie byłoby żadnego problemu ani sporu z Unią.
  Nasi politycy myśleli , że reforma polega na obsadzeniu stanowisk w sądach swoimi sługusami.
  Często miernotami , którzy dla kariery zrobią wszystko.