• w temacie Krzysztof Krawczyk przegrał ze śmiercią

  W: Polityka
  ~lulka Czy ktoś napisze prawdę że Krawczyk tworzył disco polo i chałturę?
  Poza tym z jednej kobiety wchodził na drugą .
  Czy będziemy się oszukiwać i tworzyć nieprawdziwą legendę?
  Oczywiście masz rację. Krzysztof Krawczyk nawet pracował dorywczo fizycznie, kiedy były problemy z sukcesami. Miał problem z osiągnięciami finansowymi, za swoją pracę, czyżby przez nadużywanie alkoholu. Jednak kilka piosenek zawsze trafia do ucha i serca. Miał barytonowy donośny głos i potrafił go wykorzystać. Tworzył od 1963 roku, ponad 100 piosenek w dorobku. Szkoda człowieka już nic nowego nie zaśpiewa, ale jego twórczość pozostanie w dorobku narodowym.
 • w temacie Jezus zwyciężył, Jezus jest Panem !

  W: Religia
  Co zwyciężył? Zmarł na krzyżu zamordowany decyzją kapłanów żydowskich i tłumów, które wołały ukrzyżuj syna żydowskiego. Dlaczego kapłani wydali taki werdykt, bo uznali, że bluźni podszywając się pod syna Bożego. To jest ciekawe, dlaczego tłum skandował ukrzyżuj Go? Opowieści głoszą o zmartwywstaniu, gdyby była to prawda, to Jezus byłby z nami. Dlaczego miałby się przed nami ukrywać??
 • w temacie Legenda o zniszczeniu przez katolików biblioteki Aleksandryjskiej

  W: Polityka
  Keramek
  Servis07 Ty nic nie obaliłeś
  Wygląda na to że nie zdążyłem skończyć tematu😂🤣😆 okazałeś się szybszy

  Dopiero W XVII wieku upowszechniła się wersja, że część Serapejonu była zniszczona w 391 roku podczas walk między chrześcijanami i poganami, ale ten fakt nie ma jednoznacznego potwierdzenia u pisarzy z epoki.

  Według legendy pomocniczy zbiór ostatecznie został utracony podczas podbojów arabskich w VII wieku.

  No właściwie to masz rację

  Sam ośmieszyłeś autora tematu i pokazałeś klamstwa filmiku zbudowane na legendach i przypuszczeniach😂🤣😆


  Cios mizerykordią zadał Chamsin jak widzę:)
  Poczytaj cios i ucz się. ⬆️
 • w temacie Legenda o zniszczeniu przez katolików biblioteki Aleksandryjskiej

  W: Polityka
  ,, W 391 n.e. Teodozjusz postanowił nawrócić wszystkich mieszkańców Aleksandrii na chrześcijaństwo. Pomagał mu w tym patriarcha Teofil. W Serapeionie [...] zachowana była cała wiedza starożytności - pisał niejaki Sofroniusz. - Teofil wiedział, że dopóki owe nauki są dostępne, dopóty ludzie mniej będą skłonni wierzyć Biblii, postanowił więc zniszczyć świątynię. Zorganizowane grupy mnichów miały zburzyć Serapeum i spalić zwoje na ulicznych stosach. Problem w tym, że jednoznacznych dowodów brak. Za to można znaleźć wiele relacji, które wspominają jedynie o niszczeniu budynków. Sugerowano w związku z tym, że Teofil, zamiast niszczyć, przekazał biblioteczne skarby do kolekcji klasztornych albo po prostu je sprzedał".

  https://www.rp.pl/artykul/942200-Bibliotheca-Alexandrina--czwarta-piramida.html

  Zadałeś cios, ale w wyobraźni. Islam i chrześcijaństwo idzie jedną drogą. Najlepiej trzać z daleka, a robaczki zrobią i tak swoje. Pocieszaj się dalej, bo cóż ci zostało. Przynajmniej za życia pomarzysz.

  Już macałeś się z gąską, żeby wybielić chrześcijan, aż tu nagle są inne fakty. Hihihihihi.
 • w temacie Legenda o zniszczeniu przez katolików biblioteki Aleksandryjskiej

  W: Polityka
  Ty nic nie obaliłeś, lecz przedstawiłeś wersję propagandową. Teraz obal Encyklopedię rok 391.

  ,,Istniały dwa zbiory biblioteczne:

  Główny zbiór znajdował się w Bruchejonie, w pałacu królewskim. W 48 roku p.n.e. został częściowo zniszczony podczas działań wojennych Juliusza Cezara w Egipcie. W 273 roku Aurelian doszczętnie zniszczył dzielnicę Bruchejon wraz z głównym księgozbiorem.
  Pomocniczy zbiór (filia) przechowywany był w świątyni Serapisa – Serapejonie. Składał się z ogólnodostępnych pozycji i literatury edukacyjnej. W XVII wieku upowszechniła się wersja, że część Serapejonu była zniszczona w 391 roku podczas walk między chrześcijanami i poganami, ale ten fakt nie ma jednoznacznego potwierdzenia u pisarzy z epoki. Według legendy pomocniczy zbiór ostatecznie został utracony podczas podbojów arabskich w VII wieku.
  W okresie od podbojów rzymskich Egiptu do III stulecia biblioteka zachowała swoją pozycję jako jedno z ważnych ogniw miejscowej administracji, a jej pracownicy korzystali ze swoich przywilejów nadanych w okresie Ptolemeuszy. Jeszcze w V wieku Aleksandria miała status ośrodka kulturalnego". Tyle encyklopedia. W tym czasie rozpoczęły się już barbarzyńskie rządy chrześcijan.
 • w temacie Legenda o zniszczeniu przez katolików biblioteki Aleksandryjskiej

  W: Polityka
  Keramek Servis07

  Przedstawiłeś swoje Serwus to teraz ty przedstaw swoje na temat i z danymi źródłowymi.
  Trudno wypowiadać się na temat informacji nie mających potwierdzenia w faktachNapisałeś temat, który ma negować temat innego autora, który znajduje się wcześniej. Napisałeś go tym razem, jako przypięty i z poczty, żeby tamten wątek obalić. Popieram wersję autora, który przedstawił film fabularyzowany pt,, Agora". Ty twierdzisz, że to jest kłsmstwo i nie próbuj się z tego wymigać. Mam też wiele książek na ten temat i tylko jedna katolicka sugeruje tylko, że ową Bibliotekę mogli rabować Islamiści. Ty twierdzisz, że to kłamstwo. Zatem przedstaw wiarygodne świeckie dowody, bo katolickie nie są dla mnie wiarygodne.
 • w temacie Legenda o zniszczeniu przez katolików biblioteki Aleksandryjskiej

  W: Polityka
  Nie jestem wrogo nastawiony do kościoła, ale chcę prawdy. Nie deptania wszystkich, ateistów, wybielania siebie, poprzez kłamstwo prosto w oczy. Islamiści to też chrześcijanie, którzy powstali na wskutek podziału w chrześcijaństwie i też mordowali wedle swoich ideałów. Wszystkie wiary winny być zakazane, bo spowodowały najwięcej zbrodni na świecie.

 • w temacie Legenda o zniszczeniu przez katolików biblioteki Aleksandryjskiej

  W: Polityka
  ,, Papież Jan Paweł: przebaczcie winy Kościoła

  Papież Jan Paweł II w historycznej homilii wygłoszonej w niedzielę, w Dzień Przebaczenia, "prosił pokornie o przebaczenie" win, jakich chrześcijanie i Kościół dopuścili się w ciągu wieków wobec wyznawców innych religii. Wśród najcięższych grzechów Kościoła papież, który celebrował mszę w bazylice św. Piotra, wymienił podziały wśród chrześcijan, wojny religijne, nieufność i nietolerancję wobec innych kultur i religii. "Przebaczamy i prosimy o przebaczenie" - mówił Jan Paweł II. "Nawet jeśli sami nie ponosimy winy za grzechy przeszłości, bierzemy na siebie ciężar win popełnionych przez naszych przodków" - dodał. Kościół - jak podkreślił papież - "wyznaje też winy naszych współczesnych wyznawców, za które czuje się odpowiedzialny". W homilii papież nie odniósł się do konkretnych grup chrześcijan bądź momentów w historii Kościoła. Niedzielna liturgia i samo kazanie stanowiły ukoronowanie wysiłków, jakie od lat podejmował Jan Paweł II, aby przygotować Kościół do "wyznania win" i "oczyszczenia pamięci" u progu trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa. Uroczystości Dnia Przebaczenia z okazji Jubileuszu 2000 lat chrześcijaństwa zaczęły się od procesji poprowadzonej przez papieża i kardynałów. Zakończyły się przed słynną figurą Piety Michała Anioła w bazylice św. Piotra. Modlitwa przed figurą Matki Boskiej z Synem zdjętym z Krzyża była prośbą o przebaczenie win wszystkich wyznawców Kościoła. Papież, w fioletowych szatach liturgicznych, był w stosunkowo dobrej formie, mówił mocnym głosem. W liturgicznej "mea culpa" uczestniczyło pięciu kardynałów i dwóch biskupów kurii rzymskiej. Każdy z nich wymieniał grzechy Kościoła i chrześcijan, a papież za każdym razem prosił Boga o przebaczenie. Kardynał Joseph Ratzinger, prefekt watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary (dawne Święte Oficjum), wezwał papieża i dziesięć tysięcy duchownych i pielgrzymów zgromadzonych w bazylice do wyznania "grzechów popełnionych w imię prawdy". Wymienił metody ewangelizacji, wyprawy krzyżowe i działalność Inkwizycji. "W niektórych epokach dziejów chrześcijanie przyzwalali czasem na praktykę nietolerancji i nie kierowali się przykazaniem miłości, oszpecając przez to oblicze Kościoła (...) Okaż miłosierdzie swoim grzesznym synom" - prosił papież. Inny ciężki grzech wymieniony przez Jana Pawła II to podział chrześcijan - Wielka Schizma i Reformacja. Grzechy te określa się jako naruszenie jedności ciała Chrystusa. Modlitwę o przebaczenie za grzechy przeciwko Żydom odczytał kardynał Edward Cassidy. "Módlmy się, żeby - wspominając cierpienia ludu Izraela w ciągu dziejów - chrześcijanie wyznali grzechy, jakie niemało z nich popełniło przeciwko ludowi Przymierza". Papież po chwili cichej modlitwy dodał w tym miejscu od siebie: "Bolejemy głęboko nad postępowaniem tych, którzy w ciągu dziejów przysporzyli cierpień tym Twoim synom, a prosząc Cię o przebaczenie, pragniemy tworzyć stałą więź prawdziwego braterstwa z ludem Przymierza". Ani Cassidy, ani papież nie wymienili szczegółowo win wobec Żydów. Z wcześniejszych wypowiedzi Jana Pawła II, jak choćby w rzymskiej synagodze w 1986 roku, wynika, że za grzechy w stosunku do Izraela uznaje otwartą wrogość wielu chrześcijan wobec tego narodu i niedostateczne przeciwstawienie się zagładzie Żydów podczas II wojny światowej. Kolejną częścią modlitwy powszechnej było wyznanie win przeciw miłości, pokojowi, prawom narodów oraz godności kultur i religii. To prośba o przebaczenie za pychę, nienawiść, żądzę panowania nad innymi i niechęć wobec wyznawców innych religii oraz słabszych grup społecznych. Następnie papież prosił o przebaczenie za dyskryminację kobiet. "Módlmy się za kobiety tak często poniżane i dyskryminowane, i uznajmy, że istnieją formy biernego przyzwolenia, za które winę ponosili również chrześcijanie" - mówił. Ostatnia część papieskiego mea culpa - to grzechy wobec podstawowych praw człowieka. Ta część modlitwy dotyczyła przede wszystkim czasów współczesnych. Papież nawiązał
 • w temacie Katolicyzm dominującą religią w Europie.

  W: Religia
  Keramek Servis07 Mądrość duchowieństwa jest wielka.

  Nie takie głupoty w porównaniu z obecną wiedzą opowiadali ludzie 2000 lat temu.😊😊😊
  Dziś i wtedy głupota jest zawsze głupotą. Nie ma się, co dziwić, przecież to byli ludzie bardzo prymitywni. A gdybyś takiemu włączył telewizor, to by umarł na serce. Samolot byłby złym duchem, albo może bogiem.