• w artykule Zmiany klimatyczne: Brednie czy naukowe fakty?

    W: Fakty

    Na klimat bardzo wpływa ingerencja ludzi. Boimy się potopów, budujemy tamy, tamy zmieniają kierunek rzek, a to powoduje zachwianie w klimacie, koło zamknięte. Europejczycy nich się cieszą, ze nie mieszkają na Innych kontynentach gdzie są tornada czy trzęsienia Ziemi, skutkujące tsunami..