• w temacie Symbolem Lucyfera jest „kobieca” planeta Wenus.

    W: Religia
    ~garek Zbawiciel jest prawdziwym światłem, a szatan jego imitacją on zawsze wprowadzał fałszywe doktryny, które były i są imitacją prawdziwych Bożych planów. Bóg miał swój naród wybrany, podobnie i szatan, Bogu składano ofiary, podobnie domagał się tego szatan, Bóg będzie oznaczał wybranych pieczęcią Bożą w czasach końca, szatan również ma coś podobnego , pod postacią znamienia. Zbawiciel niesie prawdziwe światło - życie. Szatan niesie fałszywe światło - śmierć, w innym miejscu (jak znajdę to umieszczę to w tym temacie)jest opisane, że szatan podaje się za syna jutrzenki, gwiazdę jasną. Oznacza to nic innego jak podawanie się za zbawiciela świata. Jak dobrze się prześledzi temat to widać jak na dłoni, że plany Boga są wyjątkowe a szatan widząc to wprowadza swoją imitację, złudne prawo oparte na kłamstwie, które złudnie przedstawia nam prawdziwe światło. Dlatego zwodzi cały świat.
    Nie mogę odróżnić szatana od Boga- dlaczego? A kto wprowadził łańcuch pokarmowy, choroby i cierpienie istot żyjących. A może to wszystko możemy nazwać dobrem i sukcesem Boga. Z tego wynika, iż stwórca uwielbia cierpienie i okrucieństwo. A czego pragnie szatan? Według biblijnych opisów piekła to również wiekuistego cierpienia człowieka. Oczywiście nie chodzi tu dosłownie o ogień wiecxny, ale o cierpienie. Zatem, jaka jest różnica pomiędzy szatanem, a Bogiem? Nie widzę różnicy. Oczywiście gdyby to wszystko nie było wyobraźnią prymitywnych ludzi .