• Na forum od:
  • Ostatnia wizyta:

Zamierzam walczyć z dyktaturą i zniewoleniem narodu, z zakłamaniem i hipokryzją władzy . Wolność i demokracja jest moim priorytetem, a bycie w opozycji jest dla mnie wielkim zaszczytem. Niech żyje wolność i swoboda, precz z dyktaturą i autorytaryzmem, oraz teokracją. Na implementację rasizmu i braku tolerancji nie ma zgody. Oto sentencje mojego życia.