• w temacie DLACZEGO WIERZĄCY W BOGA SĄ TACY FAŁSZYWI I OBŁUDNI ??

  W: Religia
  Stasiek, głupku forumowy, przecież Jezus powiedział, że za prześladowania czeka nagroda w Niebie.
  Chcesz, czy nie chcesz iść do Nieba ?
  Jak napiszesz, że nie chcesz, to zaapeluję do wszystkich żeby cię przestali prześladować.
  Napisz jak cię prześladują, żebym wiedział o co apelować.
 • w temacie Czy w Polsce powinno obowiązywać wyższość prawa religijnego nad świeckim?

  W: Religia
  Góral - jak zwykle - zwodzi suwerena na manowce, w celu utrzymania tegoż suwerena w zbożnej durnocie.
  Ale przecież każdy - poza suwerenem, rzecz jasna - wie, że prawo religijne jest odrębne od świeckiego.
  Gdyby tak nie było, to zbędne byłyby kodeksy prawa religijnego, np.katolicki Kodeks Prawa Kanonicznego.
  Prawo religijne zakazuje np. cudzołożenia, prawo świeckie tego nie zakazuje.
  Prawo religijne zakazuje pożądania cudzej żony, w prawie świeckim nie ma takiego zakazu.
  Dlatego prawdopodobnie Kościół wyrzuci posła Piętę, bo złamał prawo religijne.
  Albo nie wyrzuci, bo Kościół ma w d... własne prawo, natomiast interesuje się prawem świeckim, jeśli może mu to przysporzyć korzyści, zwłaszcza materialnych.
  Albowiem katolicki Bóg zapewnia Kościołowi wszystko, z wyjątkiem tego, czego ten Kościół naprawdę pragnie, czyli kasy.... he, he, he :D
 • w temacie Kto jest przekonany, że wszystko powstało bez Stwórcy.....

  W: Religia
  sosna177
  frankeman
  sosna177
  frankeman
  sosna177
  frankeman Wychodzi na to, że Jezus odkupił winy tylko tych, którzy uwierzyli że odkupił.
  Wszyscy, którzy zmarli nic nie wiedząc o Jezusie mają przerypane ...
  Sam Jezus, tak powiedział. ".....kto uwierzy będzie zbawiony, kto nie uwierzy, będzie potępiony...".
  Bóg powiedział, że ewangelia będzie głoszona na całym świecie, i każdy człowiek będzie Ją słyszał.
  Wniosek płynący z tego jest taki....Nie będzie usprawiedliwienia....że nie słyszeli o Jezusie.
  Miliony ludzi urodziło się i zmarło przed naszą erą, więc nie mogli słyszeć o Jezusie.
  Dla nich też nie będzie usprawiedliwienia ?
  A może dostąpią zmartwychwstania, żeby mogli usłyszeć o Jezusie ?
  No ale wtedy Jezus już chyba będzie na Ziemi, więc mieliby łatwiej niż obecnie żyjący ...
  Wszystkim była głoszona Ewangelia, nawet tym ....za dni Noego.
  Jaka Ewangelia była głoszona za dni Noego ????
  To jest bardzo proste, dla tych, którzy wierzą, że jedynie Biblia mówi Prawdę, i dla tych, którzy potrafią Ją ( Biblię ) czytać.
  Gdy Jezus umarł na krzyżu, Jego ciało wisiało na nim, a potem zostało złożone do grobu.
  Lecz Jego duch.....poszedł do tych, którzy byli nieposłuszni Bogu, kiedy nie chcieli słuchać posłanego przez Boga proroka, czyli, nie słuchali Noego, który prorokował, by schronili się w Arce, bo przyjdzie potop.
  Ci ludzie, nie chcieli wierzyć Noemu.
  O tym przeczytasz w Biblii.
  I Piotra 3: 18 b - 20.
  " 18 b. "....aby was przywieść do Boga: w ciele wprawdzie poniósł śmierć, lecz w duchu został przywrócony życiu.
  19. W nim też ( w życiu, które zostało Mu przywrócone ) poszedł i zwiastował duchom będącym w więzieniu,
  20. Które niegdyś były nieposłuszne, gdy Bóg cierpliwie czekał, za dni Noego, kiedy budowano arkę, w której tylko niewielu, to jest osiem dusz, ocalało przez wodę ".
  I tam, w tym więzieniu Jezus głosił im tą samą Ewangelię, którą my teraz możemy czytać.
  Kto Mu uwierzył, ten wyszedł z więzienia.
  No popatrz, aż do teraz byłem przekonany, że istotą Ewangelii, czyli dobrej nowiny jest to, że Jezus zmartwychwstał.
  Taka Ewangelia nie mogła być głoszona za dni Noego, bo wówczas Jezus jeszcze nie zmartwychwstał.
  Czyli że za dni Noego musiała być głoszona Ewangelia o jakimś innym przesłaniu.
  Czego to człowiek się dowiaduje na stare lata ....
 • w temacie Kto jest przekonany, że wszystko powstało bez Stwórcy.....

  W: Religia
  sosna177 frankeman sosna177 frankeman Wychodzi na to, że Jezus odkupił winy tylko tych, którzy uwierzyli że odkupił.
  Wszyscy, którzy zmarli nic nie wiedząc o Jezusie mają przerypane ...
  Sam Jezus, tak powiedział. ".....kto uwierzy będzie zbawiony, kto nie uwierzy, będzie potępiony...".
  Bóg powiedział, że ewangelia będzie głoszona na całym świecie, i każdy człowiek będzie Ją słyszał.
  Wniosek płynący z tego jest taki....Nie będzie usprawiedliwienia....że nie słyszeli o Jezusie. Miliony ludzi urodziło się i zmarło przed naszą erą, więc nie mogli słyszeć o Jezusie.
  Dla nich też nie będzie usprawiedliwienia ?
  A może dostąpią zmartwychwstania, żeby mogli usłyszeć o Jezusie ?
  No ale wtedy Jezus już chyba będzie na Ziemi, więc mieliby łatwiej niż obecnie żyjący ...Wszystkim była głoszona Ewangelia, nawet tym ....za dni Noego. Jaka Ewangelia była głoszona za dni Noego ????
 • w temacie Kto jest przekonany, że wszystko powstało bez Stwórcy.....

  W: Religia
  sosna177 frankeman Wychodzi na to, że Jezus odkupił winy tylko tych, którzy uwierzyli że odkupił.
  Wszyscy, którzy zmarli nic nie wiedząc o Jezusie mają przerypane ...
  Sam Jezus, tak powiedział. ".....kto uwierzy będzie zbawiony, kto nie uwierzy, będzie potępiony...".
  Bóg powiedział, że ewangelia będzie głoszona na całym świecie, i każdy człowiek będzie Ją słyszał.
  Wniosek płynący z tego jest taki....Nie będzie usprawiedliwienia....że nie słyszeli o Jezusie. Miliony ludzi urodziło się i zmarło przed naszą erą, więc nie mogli słyszeć o Jezusie.
  Dla nich też nie będzie usprawiedliwienia ?
  A może dostąpią zmartwychwstania, żeby mogli usłyszeć o Jezusie ?
  No ale wtedy Jezus już chyba będzie na Ziemi, więc mieliby łatwiej niż obecnie żyjący ...
 • w temacie Kto jest przekonany, że wszystko powstało bez Stwórcy.....

  W: Religia
  sosna177 frankeman Ale właściwie dlaczego nic nie mogło powstać SAMO ?
  Takie np. kleszcze też stworzył Bóg, aby roznosiły boreliozę, ku chwale Pana ?Bo nic samo nie powstało, tylko zostało .....stworzone.
  Gdybyś znał Słowo Boże, to byś wiedział, że za nieposłuszeństwo, Bóg na ludzi zsyła różne kary.
  Taką karą, jest AIDS, i są kleszcze. Nie mówiąc o chorobach, które rzekomo nam już nie zagrażają.
  ".....to co jest, było już od dawna...." .No proszę, pytam DLACZEGO nic nie mogło SAMO powstać i dostaję odpowiedź, że nie mogło samo powstać, bo nic nie powstało samo.
  Zapewne jest w tym jakaś logika, ale głęboko ukryta :))
  A czemu Bóg nadal zsyła kary, skoro Jezus odkupił już wszystkie winy ?
 • w temacie Kto jest przekonany, że wszystko powstało bez Stwórcy.....

  W: Religia
  Skoro Bóg jest wieczny, to musiał od zawsze gdzieś być.
  No to gdzie był, jeśli nie we Wszechświecie ?
  A jeśli był we Wszechświecie, tzn. że Wszechświat musiał istnieć od zawsze.
  Chyba nie jest możliwe, żeby Bóg istniał w nieistniejącym Wszechświecie ?