• w temacie List otwarty do komisji unijnej i weneckiej

  W: Polityka
  Czyli punkcie 2 jest zapisane o trój podziale ale jest ciekawszy punkt 1 który mówi o równowadze, to oznacza ze trybunał i sądy pełnią rolę oceną tworzonego prawa mają uprawnienia ingerenci w tworzone prawo przez sejm, art. 10 punkt 1 mówi o trój podziale ale i o równowadze, art. 4 konstytucji mówi władza zwierzchnia należy do narodu (wybory co 4 lata) suweren i konstytucja dała wybrańcom narodu rolę oceny stosowania prawa przez sądy z możliwością ingerencji, takie prawo daje art. 10 punkt 1 konstytucji, dlatego jest potrzeba dostosować prawo do konstytucji, teraz sędziowie się uważają za wielką kastę która ocenia tworzone prawo a wybrańcy narodu nie mają prawa oceny stosowania prawa i dlatego reforma sądownictwa jest potrzebna aby dostosować prawo do konstytucji, art. 10 punkt 1 konstytucji.
  Domagamy się od komisji weneckiej aby sprawdziła praworządność komisji unijnej czy stosuje się do zapisów traktatów, ponieważ słyszymy ze komisja unijna nie stosuje się do zapisów traktatów, jest ro nie bezpieczne dla jedności unii, ponieważ komisja unijna niektóre państwa wspiera a niektóre niszczy wręcz gnoi, co może doprowadzić do kolejnych brexsit.
  Prosimy o przetłumaczenie i dostarczenie komisji unijnej i weneckiej jak i opinii publicznej w unii europejskiej aby przeczytali o czym mówi przewodniczący Timmermans i komisja unijna za prezesury Andrzeja Rzeplińskiego czy była zgoda komisji unijnej i weneckiej na łamanie konstytucji w Polsce? dlatego przestrzegamy bo i was taki „terror” komisji unijnej za zgodą komisji weneckiej.
 • w temacie List otwarty do komisji unijnej i weneckiej

  W: Polityka
  Należało by się zastanowić czy były prezes TK Andrzej Rzepliński nie złamał prawa? ponieważ prezes Rzepliński zatrudnił tych trzech sędziów TK, ponieważ mieli własne stanowisko pracy i otrzymywali wynagrodzenie, czyli spełnili warunki kodeksu pracy i art. 194 punkt 1, pytanie narzuca się jeżeli sejm 8 kadencji dokonał wyboru a prezes TK dokonał zatrudnienia to na jakiej podstawie prawnej prezes Rzepliński nie dopuszczał do procedowania ty 3 sędziów TK, jeżeli były prezes Rzepliński miał wątpliwości to mógł się odwołać ale tego nie uczynił, to oznacza ze nie miał podstaw prawnych, więc musiał ich dopuścić do procedowania, minister sprawiedliwości zaskrzył do TK wybór sędziów do TK w 2010 roku, teraz decyzja TK może oznaczać chaos lub potwierdzenie ze TK nie zajmuje się uchwałami, to kolejny przykład nie stosowania się do konstytucji, art. 2 konstytucji obrzmieniu rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej, art. 4 konstytucji punkt 1 obrzmieniu władza zwierzchnia w rzeczypospolitej Polskiej należy do narodu i punkt 2 obrzmieniu naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio, te zapisy konstytucji oznaczają ze wymiar sprawiedliwości nie jest odrębnym ciałem który sam osobie stanowi, sami sędziowie stwierdzili ze są wielką kastą, to jest błędne rozumienie konstytucji, wymiar sprawiedliwości pewni rolę służebną obywatelom, sędziowie tak chętnie powołują się na trój podział władzy, art. 10 konstytucji punkt 1 obrzmieniu ustrój rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze punkt 2 władzę ustawodawczą sprawują sejm i senat, władzę wykonawczą prezydent rzeczypospolitej Polskiej i rada ministrów, a władzę sądowniczą sądy i trybunały,
 • w temacie mamy wątpliwości co do opinii pana profesora Andrzeja Cola i pana sędziego Waldemara Żurka

  W: Polityka
  Pan sędzia Waldemar Żurek stwierdził ze uchwały podjęte na kongresie sędziów tych 3 sędziów muszą być dopuszczeni do procedowania, zadajemy pytanie czy sejm musi stosować się do uchwał kongresu sędziów? a Art. 10 konstytucji mówi punkt 1 ustrój rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej co to oznacza? Władza sądownicza nie może wymuszać aby sejm stosował się do uchwał kongresu, sejm może tylko rozważyć za i przeciw.
  Pan sędzia Waldemar Żurek stwierdził ze prezydent powinien odebrać ślubowanie, proszę podać podstawy prawne naszym zdaniem to hasło polityczne.
  Pan sędzia Waldemar Żurek stwierdził ze 90 procent sędziów popiera uchwałę kongresu sędziów, zadajemy pytanie co to oznacza? Art. 10 konstytucji mówi wyraźnie o podziale władzy, czy sejm jest z obowiązany stosować się do tej uchwały? Może ale i nie musi, wyobraźmy sobie ze sejm uchwałą żąda aby sędziowie przekonali prezesa Rzeplińskiego aby podał się do dymisji czy taka uchwała była by zasadna? Oczywiście ze nie stwierdza to art. 10 konstytucji.
  Pan sędzia Waldemar Żurek stwierdził ze łamie się porządek prawny, na jakiej podstawie prawnej to stwierdzenie art. 10 punkt 1 określa porządek prawny.
  Pan profesor Andrzej Zoll stwierdził ze pan Rzepliński zastosował siłę wyższą. Art. 194 punkt 1 mówi o 15 sędziach a ustawa z 22 lipca o 11 sędziach czyli jeżeli brak było trzech sędziów TK to według art. 194 punkt 1 pozostało 12 sędziów TK według kodeksu pracy, więc prezes Rzepliński nie mógł się powołać na siłę wyższą.
  Pan profesor Andrzej Zoll stwierdził ze art. 7 konstytucji obowiązuje organy władzy publicznej. Art. 7 konstytucji obrzmieniu organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa również sędziów dotyczy art. 7.
  Prosilibyśmy o podstawy prawne do tych stwierdzeń które budzą w nas wątpliwości polacy mają dość tych haseł politycznych.
 • w temacie Prezes Rzepliński nie jest podmiotem samo stanowiącym (art. 131 ustęp 1)

  W: Polityka
  Artykuł 190 ustęp 5 obrzmieniu orzeczenia trybunału konstytucyjnego zapadają większością głosów, czyli dwie trzecie jest zgodne z konstytucją i preambułą i art. 2 obrzmieniu rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej czyli przy wyborze sędziów tr. Kon. Większością zwykłą aby były przestrzegane podstawy demokratyczne zawarte w art. 2 konstytucji głosowanie dwie trzecie większością nadaje takiemu orzeczeniu rangę powagi tr. Kon. Czyli większość dwie trzecie jest zgodne z konstytucją kolejność procedowania jest zgodna z konstytucją z art. 2 , 4 i prawami człowieka, prezes i tr. Kon. Nie mogą stać nad art. 2 i 4 kon. Art. 2 mówi o sprawiedliwości społecznej, czyli tr. Kon. Nie może traktować skargi obywateli jako mniej ważne ponieważ dla zwykłego człowieka taki wyrok oznacza być albo nie być podmiotem, tr. Kon. Musi zadbać o zwykłego obywatela zaległości w procedowaniu tr. Kon. Wynoszą już półtora roku a co robi tr. Kon. Zajmuje się awanturą i chce się przedstawiać jako podmiot samo stanowiący ale konstytucja nie daje takich uprawnień tr. Kon. To oznacza ze to art. 197 musi musi musi być podstawą procedowania.
  Platforma, nowoczesna, PSL, tvn24, Polsat news uważają naszym zdaniem ze konstytucja to okładka a co w środku to nie konstytucja, dość bełkotu o łamaniu demokracji i bełkocie o jakieś publikacji i o jakiś sędziach to jest bełkot bełkot bełkot ludzi z frustrowanych przegranymi wyborami (kasa kasa kasa) brak kasy! To nasz boli :) ha ha ha. Taka jest opinia ludzi zniesmaczonych przepraszamy.
  Zwracamy się z prośbą o przetłumaczenie i przekazanie przewodniczącemu Fransowi Timmermansowi.
  Zwracamy się z prośbą o przetłumaczenie i przekazanie euro deputowanym o stanie w Polsce demokracji
 • w temacie żądamy, żądamy i żądamy

  W: Polityka
  Zadajemy pytanie czy my też mamy wyświetlać na elewacji złamane artykuły konstytucji? Zostały złamane art. 197, 194 punkt 1 i 7 artykuł konstytucji a wyjście było proste procedowanie w 15 lub 13 sędziów tr. Kon. Można było obalić ustawę z 22 grudnia a PiS musiał by opublikować, takie proste a takie trudne naszym zdaniem prezes Rzepliński wolał złamać konstytucję by pokazać to ja rządzę nie konstytucja