• Oficjalny dokument o przejściu w stan spoczynku oznacza otwarcie ścieżki odwoławczej

  W: Polityka
  Pani Małgorzata Gersdorf i pozostali sędziowie sądu najwyższego przeszli w stan spoczynku na emeryturę z mocy prawa, Prezydent i premier nie mogą wystawić oficjalnego dokumentu o przeniesieniu w stan spoczynku, pani profesor Małgorzaty Gersdorf i innych sędziów w sądzie najwyższym ponieważ przeszli na emeryturę z mocy prawa, art. 183 punkt 3 obrzmieniu pierwszego prezesa sądu najwyższego powołuje prezydent rzeczypospolitej na sześcioletnią kadencję
  art. 180 punkt 4 i art. 37 punkt 1 i 2 sędzia sądu najwyższego przechodzi w stan spoczynku z dniem ukończenia 65. roku życia, chyba że złoży oświadczenie o woli dalszego zajmowania stanowiska i przedstawi zaświadczenie ze jest zdolny, punkt 2 niezwłocznie przedkłada je prezydentowi rzeczypospolitej Polskiej, dziennikarze polsatu news, tvn24 politycy totalnej opozycji i sędziowie powołują się na artykuł 183 punkt 3 sześcioletniej kandencji ale należy czytać ze zrozumieniem art. 183 punkt 3 mówi pierwszego prezesa sądu najwyższego powołuje prezydent rzeczypospolitej
  art. 37 punkt 2 sędzia powinien złożyć oświadczenie o woli dalszego pełnienia stanowiska i badania lekarskie niezwłocznie przedkłada je prezydentowi rzeczypospolitej Polskiej, oznacza ze brak woli dalszego piastowania stanowiska oznacza przejście na emeryturę, ponieważ jeżeli prezydent powołuje to i ma prawo oceny czy dany sędzia sądu najwyższego może pełnić nadal daną funkcję jeżeli była by decyzja negatywna dany sędzia mógłby się odwołać. proszę o przetłumaczenie aby komisja unijna i trybunał sprawiedliwości zrozumiał ze prawo należy przestrzegać w całości a nie wybiurczo tylko TK może ocenić zgodność z konstytucją każda ustawa ma domniemanie konstytucyjności (prawo ma moc) więc należy się do niego stosować.
 • komisja amber gold pan Rostowski

  W: Polityka
  komisja amber gold pan Rostowski uważa nas za baranów? teza pana Rostowskiego to cieszcie się Polacy ze tylko tyle
  wam ukradziono wszyscy są winni, pani przewodnicząca powinna zadawać jedno pytanie nawet 100 razy to wybije Rostowskiego
 • Pani Małgorzata Gersdorf jest emerytowanym prezesem sądu najwyższego

  W: Polityka
  dziennikarze polsatu i totalna opozycja (platforma, nowoczesna, PSL) i niektórzy sędziowie mówią tylko o artykule 183 punkt 3 obrzmieniu pierwszego prezesa sądu najwyższego powołuje prezydent rzeczypospolitej na sześcioletnią kandencję Polacy zadają pytanie czy osoby nie żyjące, chorzy psychicznie lub obłożnie chorzy mają pełnić funkcję pierwszego prezesa sądu najwyższego do końca kadencji? konstytucja w art. 180 punkt 4 obrzmieniu ustawa określa granicę wieku, po osięgnięciu której siędziowie przechodzą w stan spoczynku, ten artykuł konstytucji mówi o sytuacjach wyżej wymienionych odsyła do ustawy art. 37 punkt 1 sędzia sądu najwyższego przechodzi w stan spoczynku z dniem ukończenia 65 roku życia, chyba że złoży oświadczenie o woli dalszego zajmowania stanowiska i przedstawi zaświadczenie stwierdzające, że jest zdolny, czy dziennikarze polsatu, totalna opozycja i niektórzy sędziowie nie rozumieją? pani profesor Małgorzata Gresdorf zrezygnowała z ubiegania się o dalsze pełnienie stanowiska więc po ukończeniu 65. roku przeszła na emeryturę (w (stan spoczynku) teraz jest pytanie do TK czy emeryt może pełnić funkcję pierwszego prezesa sądu najwyższego, naszym zdaniem emeryt nie może pełnić tej funkcji, panie przewodniczący Frans Timmermans o jakiej pan mówi praworządności konstytucja w artykule 183 punkt 3 mówi o sześcioletniej kadencji, art. 37 punkt 1 mówi o 65 roku i o możliwości dokończenia kadencji ale pani profesor Małgorzata Gersdorf dobrowolnie zrezygnowała przechodząc na emeryturę.
  prosimy o przetłumaczenie tego artykułu aby komisja unijna i trybunał sprawiedliwości zrozumieli ze nie może być mowy o skróceniu sześcioletniej kadencji ale dobrowolnym przejściem na emeryturę.
 • Czy art. 180 punkt 1 oznacza ze sędzia zanikiem pamięci może być czynnym sędziom?

  W: Polityka

  Powoływanie się na art. 180 punkt 1 jest nie zasadny, ta konstrukcja pozwoli zrozumieć o czym jest mowa,
  art. 183 punkt 3, art. 180 punkt 4 konstytucji i art 37 ustawy, art. 183 punkt 3 mówi o 6 letniej kadencji,
  art. 180 punkt 4 mówi o przejściu w stan spoczynku (na emeryturę) art. 37 mówi o wieku przejscia na emeryturę,
  lub woli dalszego zajmowania stanowiska i przedstawi zaświadczenie stwierdzające, ze jest zdolny
  czy ktoś nie rozumie tej konstrukcji? ustawa o sądzie najwyższym ma moc prawną, Polacy nie rozumieją dlaczego
  sędziowie i pierwsza prezes sądu najwyższego nie dopełnili tych warunków? można się nie zgadzać ale prawo należy przestrzegać
  aby nie zamknąć sobie drogi do odwołania, Polacy zadają pytanie gdzie sędziowie chcą się odwoływać jeżeli
  dobrowolnie przeszli na emeryturę, nie możemy powiedzieć ze nie wiedzieli, mówimy o koronie zawodów prawniczych,
  według Polaków to bardzo źle świadczy o wiedzy prawniczej, każdy Polak wie ze należy dopełnić wszystkich formalności
  i odwołując się do innych instytucji podważając zasadność czy o tym nie wiedzieli?
  prosimy o przetłumaczenie aby komisja unijna, trybunał sprawiedliwości i europejczycy zrozumieli ze w Polsce jest
  przestrzegane prawo.
 • Czy profesor Małgorzata Gersdorf czeka na wykładnie trybunału sprawiedliwości UE.

  W: Polityka
  Pani profesor Małgorzata Gersdorf jest emerytowaną pierwszą prezes sądu najwyższego.
  Ponieważ zrezygnowała z dokończenia kadencji.
  Przykład obywatel został skazany w pierwszej instancji na 4 miesiące więzienia ale nie ma zaufania do Polskich sądów,
  nie odwołał się do wyższych instancji tylko złożył skargę w trybunale sprawiedliwości, zadajemy pytanie czy
  trybunał sprawiedliwości zajmie się tym tematem? oczywiście ze nie ponieważ obywatel nie wyczerpał ścieszki prawnej
  w Polsce po uprawomocnieniu się wyroku obywatel będzie musiał od siedzieć 4 miesiące w więzieniu,
  obywatel zrezygnował z zaskarżenia wyroku, pani profesor Małgorzata Gersdorf zrezygnowała z dokończenia kadencji
  ponieważ nie zwróciła się do prezydenta o dalsze piastowanie tego stanowiska i nie przedstawiła badań lekarskich,
  można się nie zgadać z tą ustawą ale domniemanie zgodności z konstytucją oznacza ze prawo ma moc,
  wyobraźmy sobie ze kierowcę autobusu ktróy chce pracować po 65 roku ale nie przedstawia badań lekarskich pracodawcy
  zadajemy pytanie czy taki kierowca może nadal wozić pasazerów
  prosimy o przetłumaczenie aby komisja unijna, trybunał sprawiedliwości i europejczycy ze prawo należy przestrzegać.
 • Pani profesor Małgorzata Gersdorf zablokowała art. punkt 3

  W: Polityka
  Pani profesor Małgorzata Gersdorf zablokowała art. punkt 3 , art. 180 punkt 4 konstytucji
  obrzmieniu ustawa określa granicę wieku, po osiągnięciu której sędziowie przechodzą w stan spoczynku,
  czyli odsyła do art. 37 punkt 1 i 2 ustawy obrzmieniu punkt 1 sędzia sądu najwyższego przechodzi w stan spoczynku
  z dniem ukończenia 65. roku życia, chyba że nie później niż 6 miesięcy i nie wceśniej niż na 12 miesięcy przed
  ukończeniem tego wieku że złoży oświadczenie o woli dalszego zajmowania stanowiska i przestawi zaświadczenie
  stwierdzające że jest zdolny, punkt 2 obrzmieniu oświadczenie i zaświadczenie o którychh mowa w punkcie 1
  składa się pierwszemu prezesowi sądu najwyższego który wraz ze swoją opinią niezwłocznie przedkłada je
  prezydentowi rzeczypospolitej Polskiej, pierwszy prezes sądu najwyższego swoje oświadczenie i zaświadczenie
  wraz z opinią kolegium sądu najwyższego składa prezydentowi rzeczypospolitej Polskiej,
  co to oznacza pani profesor Małgorzata Gersdorf przeszła na emeryturę (stan spoczynku) błędem było pani profesor
  Małgorzaty Gersdorf że nie wystąpiła do prezydenta z oświadczeniem woli dalszego zajmowania stanowiska i nie
  przestawiła zaświadczenia stwierdzające że jest zdolna, art. 183 punkt 3 stracił moc prawną ponieważ
  emeryt nie może pełnić funkcję prezesa sądu najwyższego.
 • Pierwsza prezes sądu najwyższego 4 lipca przechodzi na emeryturę

  W: Polityka
  Zadajemy pytanie kiedy dziennikarze polsatu news, tvn24 i sędziowie zaczną pracować na zaufanie Polaków?
  teraz wielu Polaków nie ma zaufania do polsatu news, tvn24 i sędziów? były prezes TK Rzepliński powoływał się
  na art. 8 punkt 1 (pan Rzepliński uznał siebie za konstytucje) teraz dziennikarze powołują się na art. 183 punkt 3
  ale w konstytucji jest art. 180 punkt 4, art. 8, art. 37 ustawy, to oznacza ze pierwsza prezes sądu najwyższego przechodzi
  w stan spoczynku
 • Pierwsza prezes sądu najwyższego 4 lipca przechodzi w stan spoczynku

  W: Polityka
  Polacy zadają pytanie dokąd Polsat news, tvn24 będą mówić Polakom te głupoty? art. 183 punkt 3 obrzmieniu
  pierwszego prezesa sądu najwyższego powołuje prezydent rzeczypospolitej na sześcioletnią kadencję,
  o czym mówi ten artykuł? przykład prezydent powołał sędziego 55 letniego na pierwszego prezesa sądu najwyższego
  kadencja trwa 6 lat więc prezes po zakończeniu kadencji będzie miał 61 lat czyli ta kadencja nie moze być
  skrócona ale jeżeli został by wybrany na kolejną kadencje art. 183 punkt 3 gwarantuje tylko 4 letnią kadencję
  pozostałe 2 lata są uzależnione od spełnienia pewnych warunków (?)
  zawsze ocena należy do TK.
 • Czy przewodniczący Frans Timmermans zna Polską konstytucję?

  W: Polityka
  Na jakiej podstawie prawnej przewodniczący Frans Timmermans chce skarżyć Polskę do trybunału sprawiedliwości?
  uchwały sędziów sądu najwyższego są nie zasadne, prerogatywa oceny ustawy jak i wykładnia konstytucji należy
  do trybunału konstytucyjnego więc pan Timmermnas powinien wystąpić do Polskiego TK o wykładnie danego zagadnienia
  art. 183 punkt 3 obrzmieniu pierwszego prezesabsądu najwyższego powołuje prezydent rzeczypospolitej na
  sześcioletnią kadencję, art. 183 punkt 3 mówi tylko o stanowisku prezesa sądu najwyższego ale inne artykuły
  mówią ze po spełnieniu pewnych warunków, nawet gdyby trybunał sprawiedliwości stwierdził ze funkcję prezesa
  sądu najwyższego nie można skrócić to Polska konstytucja w innych artykułach twierdzi (?)
  zachęcamy przewodniczącego Timmermansa aby zwrócił się do Polskiego TK o wykładnię danego zagadnienia.
  prosimy o przetłumaczenie aby pan Timmermans i obywatele unii europejskiej poznali prawdę ze tylko TK ma prerogatywy
  aby oceniać ustawy czy są zgodne z polską konstytucją.
  kolejnym artykule opiszemy to zagadnienie ale ocena zawsze należy do TK
 • kocham Kandydata na prezydenta Warszawy pana Rafała Trzaskowskiego

  W: Polityka
  co zamierza zamrożić pan Trzaskowski może piwo w zamrazarce? ale proszę uważać bo pęknie, co to jest praworządność
  zadają pytanie Polacy? jeżeli pan przewodniczący Frans Timmermans uważa ze teraz nie ma w Polsce praworządności,
  czy według przewodniczącego Fransa Timmermansa może symbolem praworządność jest 7 lat rządów premiera Tuska a może
  pani Sawicka lub były prezes TK Andrzej Rzepliński? 7 lat rządów premiera Donalda Tuska gdzie szalało
  złodziejstwo, korupcja, łapownictwo, afery były na porządku dziennym, czy przewodniczący Timmermans
  zareagował? gdy pani Sawicka chciała kręcić lody na służbie zdrowia a sąd najwyższy ją uniewinnił czy przewodniczący
  Timmermans zareagował? gdy były prezes TK Andrzej Rzepliński uznał ze jego osoba jest konstytucją czy przewodniczący
  Timmermans zareagował? to tylko kilka przykładów które były uważane przez komisję unijną za zgodne z prawem
  unijnym, o jakiej praworządności jest mowa czy to hasło polityczne? teraz nie warto zajmować się platformą sama tonie
  własnym "szambie" pamiętajcie ze polsat news, tvn24 i gazeta wyborcza to media platformy, nowoczesnej i PSLu (totalna opozycja)
  rolą mediów opozycyjnych jest pokazywanie rządu zjednoczonej prawicy w negatywnym świetle a tv publiczna
  wspiera rząd przedstawiając dokonania rządu ponieważ demokracja musi zawsze mieć dwie strony zwolenników i przeciwników
  aby oceniać pracę rządu więc szanujmy nasze poglądy tylko dyktatura zwalcza przeciwników politycznych.
  prosimy o przetłumaczenie aby europejczycy poznali prawdę o praworządności w Polsce.