• Czarny koń Tuska

  W: Polityka
  Wielu Polaków zadaje pytanie kto zagłosuje na kandydata na prezydenta platformy, lewicy i PSL-u?
  po obejrzeniu debaty w europarlamencie kandydat na prezydenta pan Biedroń domaga się aby komisja UE
  zabrała Polakom dopłaty pan Sikorski domagał się aby komisja UE "zgnoiła" Polskę i Polaków,
  wiele innych propozycji by zaszkodzić Polsce, domyślamy się ze jeszcze wiele takich debat
  przygotowanych przez szkodnika Tuska, wielu Polaków zadaje pytanie dlaczego Donald Tusk chce aby
  pani Kidawa Błońska, pan Kosiniak Kamysz, pan Biedroń przegrali te wybory? czarny koniem Donalda Tuska
  jest pan Hołownia który nie uczestniczy w awanturze którą nakręca Donald Tusk, stosując sztuczki Pijarowskie
  próbuje wspólnie z polsat news i tvn24 ogłupić Polaków a za wszystkie szkody które uczyni Polsce
  komisja UE obciążyć totalną opozycję.
  Praworządność to standardy które obowiązują wszystkich również i komisję UE, wiele Polaków zadaje pytanie
  czy opozycja nie widzi ze wszyscy europejczycy zadają pytanie ile jeszcze "świństwa" uczynią własnej
  ojczyźnie.
 • Różne oblicza praworządności

  W: Polityka
  Komisja UE pod szyldem praworządność walczy o przywileje i bezkarność sędziów, rząd Polski pod szyldem
  praworządności domaga się prawa do sprawiedliwych wyroków, symbolem jest izba dyscyplinarna sądu najwyższego
  powołana aby bronić prawa do sprawiedliwych wyroków art. 8 powszechnej deklaracji praw człowieka
  każdy człowiek ma prawo do sprawiedliwego wyroku, wielu Polaków zadaje pytanie komisji UE czy prawo
  do sprawiedliwych wyroków nie należy się Polakom? izba dyscyplinarna sądu najwyższego nie jest przeciw
  sędziom ale ma za zadanie dbać aby sądy przestrzegały art. 8 praw człowieka, wielu Polaków zadaje pytanie
  dlaczego komisja UE nie wspiera tego projektu? wielu Polaków zadaje pytanie dlaczego komisja UE
  skarżąc Polskę do TSUE oparła o tezę sądu najwyższego nie zadając pytania czy sąd najwyższy ma kompetencje
  zajmować się prawem unijnym? według wielu Polaków teza sądu najwyższego na którą połowowa się komisja UE
  może być nie zgodna z art. 8 i 188 konstytucji obrzmieniu trybunał konstytucyjny orzeka w sprawach.
  punkt 1. zgodności ustaw i umów międzynarodowych z konstytucją. do czasu gdy TK nie rozstrzygnie
  art. 189 obrzmieniu trybunał konstytucyjny rozstrzyga spory kompetencyjne pomiędzy centralnymi
  konstytucyjnymi organami państwa. teza na którą powołuje się komisja UE może być bezprawna więc
  i TSUE nie może się zajmować tym tematem.
  Prosimy o przetłumaczenie aby komisja UE, parlament UE i mieszkańcy UE zrozumieli ze rząd Polski
  broni praw Polaków do sprawiedliwych wyroków.
 • Praworządność dla kogo?

  W: Polityka
  Kandydaci na prezydenta.
  Pan Andrzej Duda. praworządny.
  Pani Małgorzata Kidawa Błońska. nie praworządna.
  Pan Władysław Kosiniak Kamysz. nie praworządny.
  Pan Robert Biedroń. nie praworządny.
  Pan Krzysztof Bosak. ?
  Pan Szymon Hołownia. nie praworządny.

  Każdy może ocenić kandydata przyznając mu praworządny prawo do sprawiedliwych wyroków lub nie praworządny
  przywileje dla sędziów.
  1. Praworządny prawo do sprawiedliwych wyroków, przyznajemy temu kandydatowi który dąży aby
  sędziowie wydawały sprawiedliwe wyroki.
  2. Nie praworządny przywileje i bezkarność sędziów, można przyznać tym kandydatom którzy bronią przywilejów
  sędziów kosztem przedsiębiorcy i zwykłego Polaka.
  Dla nas są najważniejsze reformy które uzdrowią wymiar sprawiedliwości naszym zdaniem i wielu Polaków
  tylko prezydent Andrzej Duda spełnia warunki aby przyznać mu praworządny pozostali zostali ocenieni
  jako nie praworządni ponieważ gospodarka, biznes, obywatel mają prawo do sprawiedliwych wyroków.
 • list otwarty do Komisji UE i TSUE łamią zapisy traktatów!

  W: Polityka
  W traktacie jest zapisane unia powstała jako grupa państw członkowskich, również jest zapisane ze
  państwa członkowskie mają rożne rozwiązania prawne które są przypisane sądom, konstytucyjnym
  (w Polsce to TK) to co wspólne podlega TSUE, z tego wynika ze komisja UE złamała traktaty
  jak i Polską konstytucję art. 8 punkt 1 obrzmieniu konstytucja jest najwyższym prawem
  rzeczypospolitej Polskiej. i art 188 konstytucji obrzmieniu trybunał konstytucyjny orzeka w
  sprawach. punkt 1. zgodności ustaw i umów międzynarodowych z konstytucją. komisja UE
  złamała traktaty art. 5 punkt 2, art. 4 punkt 1, art. 8 i 188 konstytucji ponieważ stwierdziła
  ze KRS jest upolityczniony zadajemy pytanie na jakiej podstawie prawnej? czy komisja UE zwróciła
  się do TK w sprawie ustawy o KRSie? zadajemy pytanie na jakiej podstawie prawnej TSUE zwróciło
  się do części sądu najwyższego? jeżeli art. 188 punkt 1 konstytucji tylko TK ocenia zgodność
  z konstytucją, więc do czasu wydania orzeczenia przez TK art. 189 konstytucji obrzmieniu trybunał
  konstytucyjny rozstrzyga spory kompetencyjne pomiędzy centralnymi konstytucyjnymi organami państwa.
  może się okazać ze sąd najwyższy ma kompetencji zajmowania się prawem krajowym, więc
  cała konstrukcja skargi do TSUE nie ma mocy prawnej,
  komisji UE oparła swoją skargę do TSUE na zarzutach sądu najwyższego, gdyby
  okazało się ze
  TK stwierdził ze sąd najwyższy nie ma kompetencji aby wysuwać takie wnioski to komisja UE musiała
  by wycofać skargę na Polskę z TSUE, te argumenty powinny przekonać komisję UE i TSUE aby zamroziła
  wszystkie prace dotyczące izby dyscyplinarnej sądu najwyższego do czasu wydania orzeczenia przez TK.
  Prosimy o przetłumaczenie aby komisja UE, TSUE i mieszkańcy UE zrozumieli kto łamie traktaty.
 • Komisja UE skarżąc Polskę do TSUE powołuje się na art. 7 traktatu

  W: Polityka
  Art. 7 traktatu odsyła do art. 2 traktatu komisja powołuje się na zapis państwa prawnego
  (na Polską konstytucję) komisja UE sprawdzając ustawy krajowe czy są zgodne z traktatami w razie wątpliwości
  musi zwrócić się w Polsce do TK, art 188 obrzmieniu trybunał konstytucyjny orzeka w sprawach. punkt 1 zgodności
  ustaw i umów międzynarodowych z konstytucją. jeżeli TK uzna ze ustawa jest zgodna z konstytucją, komisja UE
  kończy sprawdzanie ustawy.
  Wielu Polaków zastanawia się na jakiej podstawie komisja UE doszła do wniosku ze KRS jest upolityczniony?
  Sejm organizuje konkurs do KRSu, sędziowie ze stażem zawodowym i listą poparcia zgłaszają się do
  konkursu sejm wybiera najlepszych kandydatów na tym rola sejmu się kończy, kandydat dopuszczony do
  konkursu spełnia wymogi ustawy nawet gdy ktoś cofnie głos poparcia to sejm decyduje czy go uwzględnić
  lub odrzucić, komisja UE nie ma podstaw prawnych aby uznać ze sędziowie powołani do KRSu przez prezydenta
  Andrzeja Dudę są upolitycznieni, ponieważ to sędziowie zgłaszają się do konkursu więc o upolitycznieniu
  nie może być mowy, więc skarga komisji UE w sprawie izby dyscyplinarnej sądu najwyższego nie ma podstaw
  prawnych skargi do TSUE, w sprawie umocowania izby dyscyplinarnej w Polskiej konstytucji decyduje
  TK art. 188 punkt 1, wielu Polaków zadaje pytanie dlaczego komisja UE nie pochyli się nad krzywdą ludzi
  w sądach.
  prosimy o przetłumaczenie aby komisja UE, parlamentarzyści UE i mieszkańcy UE dowiedzieli się ze izba
  dyscyplinarna sądu najwyższego broni Polaków przed nie sprawiedliwymi wyrokami.
 • Komisja UE bezprawnie wkracza w kompetencje państw narodowych!

  W: Polityka
  Art. 5 punkt 2 traktatu i art. 4 punkt 1 komisja UE łamie te artykuły traktatów,
  ponieważ reformy wymiaru sprawiedliwości nie dotyczą tylko sędziów ale i zwykłego człowieka który
  szuka sprawiedliwości w sądach? czym się zajmuje komisja UE i TSUE? czy izba dyscyplinarna jest
  prawidłowo umocowana w systemie prawnym Polski co ważniejsze to nie należy do kompetencji komisji UE
  jak i TSUE, zastanówmy się czy jest potrzebna niezależna izba dyscyplinarna sądu najwyższego?
  czy wcześniej dobrze funkcjonowały sądy dyscyplinarne? według bardzo wielu Polaków sądy dyscyplinarne
  nie funkcjonowały były fikcją tyle krzywd ludzkich w sądach, komisja UE łamie traktaty, izba dyscyplinarna
  sądu najwyższego jest potrzebna zwykłemu Polakowi który szuka sprawiedliwości w sądach a co otrzymuje krzywdę
  ludzką tego nie widzi komisja UE, wielu Polaków zadaje pytanie dlaczego wiceszefowa komisji UE Vera Jourova
  nie chciała się spotkać z sędziami izby dyscyplinarnej sądu najwyższego ponieważ argumenty które mogły
  być przedstawione pani komisarz krzywd ludzkich mogły by przerosnąć wyobrażenie pani Jourovej więc
  lepiej "założyć ciemne okulary i zatyczki do uszów" aby nie słyszeć o krzywdzie ludzkiej w sądach.
  Prosimy o przetłumaczenie aby pani Jourova zdjęła ciemne okulary i wyciągła zatyczki z uszów,
  w ten czas zobaczy i usłyszy o krzywdach doznanych w sądach.
 • Czy pan Donald Tusk szkolił pana Fransa Timmermansa?

  W: Polityka
  Wielu Polaków zadaje pytanie czy pan Frans Timmermans brał lekcje u pana Donalda Tuska? Polacy przez
  7 lat poznali technikę ogłupiania Polaków przez byłego premiera Donalda Tuska trzy razy kłamstwo,
  my nie to oni, to oni, to oni, biedny pan Tusk tak kochał kłamać ze sam się pogubił bo czy wystarczy
  do rządzenia, propaganda, gebelsowska propaganda i socjo i psycho technika? wielu Polaków odnosi
  wrażenie ze pan Frans Timmermans uwierzył ze mieszkańcy UE to barany i czytać nie umieją
  art. 7 traktatu obrzmieniu Stwierdzenie przez Radę ryzyka poważnego naruszenia przez Państwo Członkowskie
  wartości Unii. jakie są wartości unii? art. 7 punkt 1 traktatu Na uzasadniony wniosek jednej trzeciej
  Państw Członkowskich, Parlamentu Europejskiego lub Komisji Europejskiej, Rada, stanowiąc większością czterech
  piątych swych członków po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego, może stwierdzić istnienie wyraźnego ryzyka
  poważnego naruszenia przez Państwo Członkowskie wartości, o których mowa w artykule 2.
  art. 2 traktatu obrzmieniu Unia opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji,
  równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości.
  Wartości te są wspólne Państwom Członkowskim w społeczeństwie opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji,
  sprawiedliwości, solidarności oraz na równości kobiet i mężczyzn. art. 7 i 2 traktatu nie daje podstaw
  prawnych komisji UE aby powoływać się na te artykuły ponieważ podstawom powinna być konstytucja
  państwa członkowskiego UE.
  Pan Frans Timmermans wykorzystał prawo gebelsa kłamstwo tysiąc razy powtórzone według gebelsa miało
  być prawdą ale kłamstwo ma krótkie nogi.
  Wielu Polaków zadaje pytanie czy można budować UE na gebelsowskiej propagandzie?
  Prosimy o przetłumaczenie aby komisja UE, parlament UE i TSUE zrozumieli ze praworządność to sprawiedliwość
  społeczna i uczciwe sądy.
 • Szefowa komisji UE pani Vera Jourova widzi nagonkę na sędziów a nie widzi krzywdy ludzkiej!

  W: Polityka
  Wiceszefowa komisji UE pani Vera Jourova widzi tylko nagonkę na sędziów a nie widzi krzywdy ludzkiej,
  tvp w programie kasta pokazuje krzywdę ludzi z powodu nie sprawiedliwych wyroków również polsat news
  w programie państwo w państwie pokazywało i pokazuje krzywdę ludzi z powodu nie sprawiedliwych
  wyroków, droga pani Vera Jourova czy pani nie widzi ze izba dyscyplinarna broni ludzi przed nieuczciwymi
  sędziami, Polacy zadają pytanie czy komisja unijna chce budować hasło praworządność na krzywdzie
  ludzkiej, izba dyscyplinarna sądu najwyższego to uczciwe wyroki, poszanowanie prawa itd. czy komisja
  UE chce budować unię na krzywdach ludzkich? Polska potrzebuje izby dyscyplinarnej w sądzie najwyższych
  aby zakończyć patologie wymiaru sprawiedliwości, Polacy zadają pytanie czy praworządność oznacza
  krzywdę ludzką?
  Prosimy o przetłumaczenie komisja unijna, parlamentarzyści UE, sędziowie TSUE zrozumieli ze izba
  dyscyplinarna sądu najwyższego oznacza praworządność.
 • Czy marszałek senatu będzie płacił sędziom którzy nie orzekają?

  W: Polityka
  Wielu Polaków zadaje pytanie kto będzie płacił sędziom którzy w uchwale trzech izb sądu najwyższego
  zostali pozbawieni prawa do orzekania? Podatnicy nie chcą płacić sędziom pensji ponieważ ich sprawy w sądach
  będą jeszcze dłuższe czy marszałek senatu i trzy izby dyscyplinarne posiadają w swoich budżetach pieniądze?
  to jeden z przykładów który pokazuje ze uchwała trzech izb sądu najwyższego jest bublem prawnym
  lub skargą do TK która w orzeczeniu przyjmie lub odrzuci wnioski trzech izb sądu najwyższego i wskaże
  lub nie co należy zmienić lub nie zmienić w danych ustawach art 188. puk. 1 konstytucji i art. 189
  konstytucji rozstrzyga spory kompetencyjne.
  Brońmy konstytucji i TK ponieważ w traktatach UE mają moc prawną, sąd najwyższy stosuje się do orzeczeń
  TK i przestrzega zapisów konstytucji jak i ustaw.


 • Komisja Europejska łamie art. 7 i 2 traktatu!

  W: Polityka
  1. Komisja europejska nie może powoływać się na art. 7 traktatu o praworządności ponieważ jest przypisany radzie UE!
  2. Komisja UE łamie artykuł 2 traktatu ponieważ to konstytucja wyznacza państwo prawa, w Polsce zgodność
  z konstytucją określa TK, więc komisja europejska łamie artykuł 2 traktatu ponieważ konstytucja
  danego kraju wyznacza państwo prawa, więc nawet gdyby TSUE wydało orzeczenie to nie będzie miało mocy prawnej.
  Prosimy o przetłumaczenie aby komisja UE, parlamentarzyści UE i mieszkańcy UE poznali kto łamie praworządność
  w UE.