• Czy warto przeznaczyć 2 mld. złotych na tv publiczną?

  W: Polityka
  Czy warto przeznaczyć 2 mld. złotych na tv publiczną? a może na onkologię jak proponuje opozycja?
  więc przypominamy rządy pr. Tuska, platformy i PSLu w tamtym czasie tv publiczna, polsat news, tvn24
  i gazeta wyborca były na usługach Donalda Tuska, platformy, PSLu i SLD czy dbał ktoś o onkologię?
  polsat news, tvn24 i tv publiczna ogłupiały Polaków ze w budżecie nie ma pieniędzy na emerytury,
  służbę zdrowia, itd. wielu Polaków uważa ze Polsat news i tvn24 powinni przeprosić Polaków,
  ponieważ polsat news, tvn24 również są odpowiedzialni za aferę watowską, amber gold, i wiele innych,
  zadajemy pytanie dziennikarzom tvn24, polsat news ile można było przeznaczyć pieniędzy na służbę
  zdrowia jeżeli choćby jedna telewizja była w opozycji do rządów premiera Tuska? nie liczymy Trwam
  ponieważ skutecznie była "gnojona" więc zadajmy sobie pytanie czy warto przeznaczyć 2 mld. złotych
  na tv publiczną aby zaoszczędzić setki mld. złotych i przekazać na służbę zdrowia, ktoś powie ze
  PiS rządzi więc telewizja w rękach prawicy jest nie potrzebna, wystarczy telewizja opozycji polsat news,
  tvn24 która będzie patrzeć rządzącym na ręce zadajemy pytanie czy tvn24, polsat news patrzą rządowi
  na ręce? oczywiście ze nie przedstawiają rząd w bardzo złym świetle więc tv publiczna prawicowa musi
  odkłamać rzeczywistość aby nigdy nie powtórzyły się rządy platformy, PSLu, SLD, tvn24, polsat news, itd.
  a hasło nie ma w budżecie pieniędzy nigdy się nie powtórzyło.
  2 mld. złotych na tv publiczną to setki mld. na służbę zdrowia.
 • Komisja UE złamała art. 5 traktatu

  W: Polityka
  Art. 5 punkt 1 traktatu obrzmieniu Granice kompetencji Unii wyznacza zasada przyznania. Wykonywanie tych kompetencji
  podlega zasadom pomocniczości i proporcjonalności. i art. 1 proroków pomocniczości obrzmieniu Każda instytucja
  stale czuwa nad poszanowaniem zasad pomocniczości i proporcjonalności, określonych w artykule 5 Traktatu o Unii
  Europejskiej. art. 8 Polskiej konstytucji punkt 1 obrzmieniu konstytucja jest najwyższym prawem
  rzeczypospolitej Polskiej. i art. 188 obrzmieniu trybunał konstytucyjny orzeka w sprawach punkt 1
  zgodności ustaw i umów międzynarodowych z konstytucją. komisja UE występując do TSUE złamała art. 5 punkt 1,
  art. 1, art. 8 i art. 188 konstytucji ponieważ komisja UE złamała art. 5 traktatu i art. 1 proroków pomocniczości
  który wymaga od komisji UE poszanowanie prawa Polskiego, art. 188 punkt 1 mówi to trybunał konstytucyjny
  ocenia zgodność z konstytucją a komisja UE nie może wystąpić do TSUE o zamrożenie ustawy ponieważ
  organizacja i ustrój należy do kompetencji państw członkowskich, komisja UE może tylko na podstawie konstytucji
  państwa członkowskiego po uzyskaniu orzeczenia sądu lub trybunału konstytucyjnego podejmować decyzje
  jeżeli ustawa według sądu konstytucyjnego nie spełnia zapisów konstytucji, komisja UE może domagać się
  aby ustawa była zgodna z konstytucją państwa członkowskiego, komisja UE kierując się pomocniczością
  i proporcjonalnością może doradzać proporcjonalnie aby dana ustawa była zgodna z konstytucją państwa
  członkowskiego, podsumowanie komisja UE złamała podstawy zapisów traktatów i pozostałych to jest tylko
  jeden element tej układanki.
  Prosimy o przetłumaczenie aby komisja UE, TSUE i mieszkańcy UE zrozumieli ze praworządność oznacza szacunek
  dla prawa państw członkowskich.
 • Prawokrajowe wyższe nad prawem unijnym

  W: Polityka
  Komisja UE może zaskarżyć ustawę krajową do TSUE ale jest to obwarowane warunkami które muszą być spełnione,
  komisja UE nie dopełniła warunków traktatów a TSUE nie zwróciło na luki w procedurach więc w sprawie
  izby dyscyplinarnej prawo krajowe ma wyższą moc prawną od prawa unijnego.
  W kolejnych artykułach uzasadnimy naszą tezę.
  Prosimy o przetłumaczenie aby TSUE, parlamentarzyści UE i mieszkańcy UE zrozumieli ze Polska broni
  swoich praw zapisanych w traktatach.
 • Czarny koń Tuska

  W: Polityka
  Wielu Polaków zadaje pytanie kto zagłosuje na kandydata na prezydenta platformy, lewicy i PSL-u?
  po obejrzeniu debaty w europarlamencie kandydat na prezydenta pan Biedroń domaga się aby komisja UE
  zabrała Polakom dopłaty pan Sikorski domagał się aby komisja UE "zgnoiła" Polskę i Polaków,
  wiele innych propozycji by zaszkodzić Polsce, domyślamy się ze jeszcze wiele takich debat
  przygotowanych przez szkodnika Tuska, wielu Polaków zadaje pytanie dlaczego Donald Tusk chce aby
  pani Kidawa Błońska, pan Kosiniak Kamysz, pan Biedroń przegrali te wybory? czarny koniem Donalda Tuska
  jest pan Hołownia który nie uczestniczy w awanturze którą nakręca Donald Tusk, stosując sztuczki Pijarowskie
  próbuje wspólnie z polsat news i tvn24 ogłupić Polaków a za wszystkie szkody które uczyni Polsce
  komisja UE obciążyć totalną opozycję.
  Praworządność to standardy które obowiązują wszystkich również i komisję UE, wiele Polaków zadaje pytanie
  czy opozycja nie widzi ze wszyscy europejczycy zadają pytanie ile jeszcze "świństwa" uczynią własnej
  ojczyźnie.
 • Różne oblicza praworządności

  W: Polityka
  Komisja UE pod szyldem praworządność walczy o przywileje i bezkarność sędziów, rząd Polski pod szyldem
  praworządności domaga się prawa do sprawiedliwych wyroków, symbolem jest izba dyscyplinarna sądu najwyższego
  powołana aby bronić prawa do sprawiedliwych wyroków art. 8 powszechnej deklaracji praw człowieka
  każdy człowiek ma prawo do sprawiedliwego wyroku, wielu Polaków zadaje pytanie komisji UE czy prawo
  do sprawiedliwych wyroków nie należy się Polakom? izba dyscyplinarna sądu najwyższego nie jest przeciw
  sędziom ale ma za zadanie dbać aby sądy przestrzegały art. 8 praw człowieka, wielu Polaków zadaje pytanie
  dlaczego komisja UE nie wspiera tego projektu? wielu Polaków zadaje pytanie dlaczego komisja UE
  skarżąc Polskę do TSUE oparła o tezę sądu najwyższego nie zadając pytania czy sąd najwyższy ma kompetencje
  zajmować się prawem unijnym? według wielu Polaków teza sądu najwyższego na którą połowowa się komisja UE
  może być nie zgodna z art. 8 i 188 konstytucji obrzmieniu trybunał konstytucyjny orzeka w sprawach.
  punkt 1. zgodności ustaw i umów międzynarodowych z konstytucją. do czasu gdy TK nie rozstrzygnie
  art. 189 obrzmieniu trybunał konstytucyjny rozstrzyga spory kompetencyjne pomiędzy centralnymi
  konstytucyjnymi organami państwa. teza na którą powołuje się komisja UE może być bezprawna więc
  i TSUE nie może się zajmować tym tematem.
  Prosimy o przetłumaczenie aby komisja UE, parlament UE i mieszkańcy UE zrozumieli ze rząd Polski
  broni praw Polaków do sprawiedliwych wyroków.
 • Praworządność dla kogo?

  W: Polityka
  Kandydaci na prezydenta.
  Pan Andrzej Duda. praworządny.
  Pani Małgorzata Kidawa Błońska. nie praworządna.
  Pan Władysław Kosiniak Kamysz. nie praworządny.
  Pan Robert Biedroń. nie praworządny.
  Pan Krzysztof Bosak. ?
  Pan Szymon Hołownia. nie praworządny.

  Każdy może ocenić kandydata przyznając mu praworządny prawo do sprawiedliwych wyroków lub nie praworządny
  przywileje dla sędziów.
  1. Praworządny prawo do sprawiedliwych wyroków, przyznajemy temu kandydatowi który dąży aby
  sędziowie wydawały sprawiedliwe wyroki.
  2. Nie praworządny przywileje i bezkarność sędziów, można przyznać tym kandydatom którzy bronią przywilejów
  sędziów kosztem przedsiębiorcy i zwykłego Polaka.
  Dla nas są najważniejsze reformy które uzdrowią wymiar sprawiedliwości naszym zdaniem i wielu Polaków
  tylko prezydent Andrzej Duda spełnia warunki aby przyznać mu praworządny pozostali zostali ocenieni
  jako nie praworządni ponieważ gospodarka, biznes, obywatel mają prawo do sprawiedliwych wyroków.
 • list otwarty do Komisji UE i TSUE łamią zapisy traktatów!

  W: Polityka
  W traktacie jest zapisane unia powstała jako grupa państw członkowskich, również jest zapisane ze
  państwa członkowskie mają rożne rozwiązania prawne które są przypisane sądom, konstytucyjnym
  (w Polsce to TK) to co wspólne podlega TSUE, z tego wynika ze komisja UE złamała traktaty
  jak i Polską konstytucję art. 8 punkt 1 obrzmieniu konstytucja jest najwyższym prawem
  rzeczypospolitej Polskiej. i art 188 konstytucji obrzmieniu trybunał konstytucyjny orzeka w
  sprawach. punkt 1. zgodności ustaw i umów międzynarodowych z konstytucją. komisja UE
  złamała traktaty art. 5 punkt 2, art. 4 punkt 1, art. 8 i 188 konstytucji ponieważ stwierdziła
  ze KRS jest upolityczniony zadajemy pytanie na jakiej podstawie prawnej? czy komisja UE zwróciła
  się do TK w sprawie ustawy o KRSie? zadajemy pytanie na jakiej podstawie prawnej TSUE zwróciło
  się do części sądu najwyższego? jeżeli art. 188 punkt 1 konstytucji tylko TK ocenia zgodność
  z konstytucją, więc do czasu wydania orzeczenia przez TK art. 189 konstytucji obrzmieniu trybunał
  konstytucyjny rozstrzyga spory kompetencyjne pomiędzy centralnymi konstytucyjnymi organami państwa.
  może się okazać ze sąd najwyższy ma kompetencji zajmowania się prawem krajowym, więc
  cała konstrukcja skargi do TSUE nie ma mocy prawnej,
  komisji UE oparła swoją skargę do TSUE na zarzutach sądu najwyższego, gdyby
  okazało się ze
  TK stwierdził ze sąd najwyższy nie ma kompetencji aby wysuwać takie wnioski to komisja UE musiała
  by wycofać skargę na Polskę z TSUE, te argumenty powinny przekonać komisję UE i TSUE aby zamroziła
  wszystkie prace dotyczące izby dyscyplinarnej sądu najwyższego do czasu wydania orzeczenia przez TK.
  Prosimy o przetłumaczenie aby komisja UE, TSUE i mieszkańcy UE zrozumieli kto łamie traktaty.
 • Komisja UE skarżąc Polskę do TSUE powołuje się na art. 7 traktatu

  W: Polityka
  Art. 7 traktatu odsyła do art. 2 traktatu komisja powołuje się na zapis państwa prawnego
  (na Polską konstytucję) komisja UE sprawdzając ustawy krajowe czy są zgodne z traktatami w razie wątpliwości
  musi zwrócić się w Polsce do TK, art 188 obrzmieniu trybunał konstytucyjny orzeka w sprawach. punkt 1 zgodności
  ustaw i umów międzynarodowych z konstytucją. jeżeli TK uzna ze ustawa jest zgodna z konstytucją, komisja UE
  kończy sprawdzanie ustawy.
  Wielu Polaków zastanawia się na jakiej podstawie komisja UE doszła do wniosku ze KRS jest upolityczniony?
  Sejm organizuje konkurs do KRSu, sędziowie ze stażem zawodowym i listą poparcia zgłaszają się do
  konkursu sejm wybiera najlepszych kandydatów na tym rola sejmu się kończy, kandydat dopuszczony do
  konkursu spełnia wymogi ustawy nawet gdy ktoś cofnie głos poparcia to sejm decyduje czy go uwzględnić
  lub odrzucić, komisja UE nie ma podstaw prawnych aby uznać ze sędziowie powołani do KRSu przez prezydenta
  Andrzeja Dudę są upolitycznieni, ponieważ to sędziowie zgłaszają się do konkursu więc o upolitycznieniu
  nie może być mowy, więc skarga komisji UE w sprawie izby dyscyplinarnej sądu najwyższego nie ma podstaw
  prawnych skargi do TSUE, w sprawie umocowania izby dyscyplinarnej w Polskiej konstytucji decyduje
  TK art. 188 punkt 1, wielu Polaków zadaje pytanie dlaczego komisja UE nie pochyli się nad krzywdą ludzi
  w sądach.
  prosimy o przetłumaczenie aby komisja UE, parlamentarzyści UE i mieszkańcy UE dowiedzieli się ze izba
  dyscyplinarna sądu najwyższego broni Polaków przed nie sprawiedliwymi wyrokami.
 • Komisja UE bezprawnie wkracza w kompetencje państw narodowych!

  W: Polityka
  Art. 5 punkt 2 traktatu i art. 4 punkt 1 komisja UE łamie te artykuły traktatów,
  ponieważ reformy wymiaru sprawiedliwości nie dotyczą tylko sędziów ale i zwykłego człowieka który
  szuka sprawiedliwości w sądach? czym się zajmuje komisja UE i TSUE? czy izba dyscyplinarna jest
  prawidłowo umocowana w systemie prawnym Polski co ważniejsze to nie należy do kompetencji komisji UE
  jak i TSUE, zastanówmy się czy jest potrzebna niezależna izba dyscyplinarna sądu najwyższego?
  czy wcześniej dobrze funkcjonowały sądy dyscyplinarne? według bardzo wielu Polaków sądy dyscyplinarne
  nie funkcjonowały były fikcją tyle krzywd ludzkich w sądach, komisja UE łamie traktaty, izba dyscyplinarna
  sądu najwyższego jest potrzebna zwykłemu Polakowi który szuka sprawiedliwości w sądach a co otrzymuje krzywdę
  ludzką tego nie widzi komisja UE, wielu Polaków zadaje pytanie dlaczego wiceszefowa komisji UE Vera Jourova
  nie chciała się spotkać z sędziami izby dyscyplinarnej sądu najwyższego ponieważ argumenty które mogły
  być przedstawione pani komisarz krzywd ludzkich mogły by przerosnąć wyobrażenie pani Jourovej więc
  lepiej "założyć ciemne okulary i zatyczki do uszów" aby nie słyszeć o krzywdzie ludzkiej w sądach.
  Prosimy o przetłumaczenie aby pani Jourova zdjęła ciemne okulary i wyciągła zatyczki z uszów,
  w ten czas zobaczy i usłyszy o krzywdach doznanych w sądach.
 • Czy pan Donald Tusk szkolił pana Fransa Timmermansa?

  W: Polityka
  Wielu Polaków zadaje pytanie czy pan Frans Timmermans brał lekcje u pana Donalda Tuska? Polacy przez
  7 lat poznali technikę ogłupiania Polaków przez byłego premiera Donalda Tuska trzy razy kłamstwo,
  my nie to oni, to oni, to oni, biedny pan Tusk tak kochał kłamać ze sam się pogubił bo czy wystarczy
  do rządzenia, propaganda, gebelsowska propaganda i socjo i psycho technika? wielu Polaków odnosi
  wrażenie ze pan Frans Timmermans uwierzył ze mieszkańcy UE to barany i czytać nie umieją
  art. 7 traktatu obrzmieniu Stwierdzenie przez Radę ryzyka poważnego naruszenia przez Państwo Członkowskie
  wartości Unii. jakie są wartości unii? art. 7 punkt 1 traktatu Na uzasadniony wniosek jednej trzeciej
  Państw Członkowskich, Parlamentu Europejskiego lub Komisji Europejskiej, Rada, stanowiąc większością czterech
  piątych swych członków po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego, może stwierdzić istnienie wyraźnego ryzyka
  poważnego naruszenia przez Państwo Członkowskie wartości, o których mowa w artykule 2.
  art. 2 traktatu obrzmieniu Unia opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji,
  równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości.
  Wartości te są wspólne Państwom Członkowskim w społeczeństwie opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji,
  sprawiedliwości, solidarności oraz na równości kobiet i mężczyzn. art. 7 i 2 traktatu nie daje podstaw
  prawnych komisji UE aby powoływać się na te artykuły ponieważ podstawom powinna być konstytucja
  państwa członkowskiego UE.
  Pan Frans Timmermans wykorzystał prawo gebelsa kłamstwo tysiąc razy powtórzone według gebelsa miało
  być prawdą ale kłamstwo ma krótkie nogi.
  Wielu Polaków zadaje pytanie czy można budować UE na gebelsowskiej propagandzie?
  Prosimy o przetłumaczenie aby komisja UE, parlament UE i TSUE zrozumieli ze praworządność to sprawiedliwość
  społeczna i uczciwe sądy.