• w temacie Jaki jest sens zycia Katolika???

  W: Religia
  Bezinteresowność nie istnieje szczerość tak.
  Ponieważ podejmując jakieś działania mamy w tym jakiś interes i jakiś zysk. Nie musi to być zysk materialny, zdobywamy w ten sposób: uznanie, szacunek, poważanie, czyli mamy w tym interes. Szczerość wypływa z naszej wewnętrznej postawy.ponieważ nie żądamy żadnej zapłaty za to działanie, w sensie materialnym, ani w naturze
 • w temacie POWIEDZIELI O JEZUSIE

  W: Religia
  Mnie najlepiej się podoba wypowiedź:
  2000 lat temu pewien człowiek został przybity do krzyża za to, że mówił, iż wspaniale byłoby, gdybyśmy – tak dla odmiany – byli dla siebie mili.
  Douglas Adams (1952 – 2001), brytyjski pisarz
  Jak bardzo często o tym zapominamy. To jest przesłanie ponad czasowe. O tym wspomniał Napoleon Bonaparte że Jezus stworzył większe imperium opierające się na wzajemnym poszanowaniu i miłości, a nie agresji i przemocy. Na przestrzeni dziejów nie umieliśmy zapanować nad agresją i przemocą zmieniła ona tylko formy. Zawsze chcemy udowodnić swoją wyższość i dominację.
 • w temacie POWIEDZIELI O JEZUSIE

  W: Religia
  jachwe Jezus, o ile istniał, był prymitywny w swich naukach.
  mówiąc, że trza kochać bliźnich.
  Niczego nie odkrył,
  Nawet zwykłe Psy o tym wiedzą..... Pies psu ogona nie odgryzie >>>>..........
  postać Jezusa jest jest postacią historyczną o czym świadczy poniższy wpis
  Niezależne od siebie doniesienia wskazują na to, że w czasach starożytnych nawet przeciwnicy chrystianizmu nigdy nie powątpiewali w historyczność Jezusa, którą po raz pierwszy, i to bez dostatecznych podstaw, kilku autorów zakwestionowało dopiero pod koniec XVIII wieku, a potem w wieku XIX i na początku XX stulecia.
  The New Encyclopædia Britannica (1976), Macropædia

  jednak w tamtych czasach to było nowatorstwem i źródłem zwycięstwa pokazał że dobrocią, miłością i wzajemnym poszanowaniem można więcej osiągnąć niż przemocą
 • w temacie ROLA ANIOŁA PAŃSKIEGO W BIBLII.

  W: Religia
  [cytat Kwiat][

  Zapytałam cię w którymś wątku - czy czytałeś Ewangelie oprócz ksiąg ze ST, nie odpowiedziałeś, natomiast ze słów twoich przebija ich nieznajomość.
  Nie rozumiesz też dlaczego ludzie się bali tego "anioła"? Zlecał śmierć, był straszliwy i uczył ludzi nienawiści.

  Czytałeś prawo, które dał ludziom? Czytałeś o tym jak ustalał kult samego siebie? Jak manipulował ludźmi i kazał zabijać dla korzyści materialnych??? Zlecał agresję = bicie niemal na śmierć niewolników, zabijanie dzieci i każdego kto nie czci jego imienia.
  Anioł twój to szatan, który podszywał się pod Boga. Nie ma nic wspólnego z Jezusem Chrystusem.

  Misją Jezusa Chrystusa było przedstawienie Prawdy o Bogu i ani jednym słowem nie potwierdził, że dekalog dał ludziom anioł czy Bóg, tylko że prawo pochodzi od Mojżesza, a obrzezanie od przodków.

  Dlatego tylko Jezus zszedł z nieba i nikt nigdy Boga nie widział i jedyny chleb jaki Bóg daje człowiekowi to Jezus i Jego nauki a nie manna z nieba, która jest tylko fikcją literacką.

  Przeczytaj Ewangelie, jeśli wierzysz w Boga objawionego przez Jezusa.
  Biblia nie jest całością, ST to zbiór legend i dokumentacji o postępowaniu ludzi z przeszłości, NT to Nowa Era.
  Przeczytaj je.

  Jezus Chrystus nie negował dekalogu a swoja nauką tchnął życie w wiarę opartą na Starym Testamencie
  Tak jak ST to zbiór legend to NT jest instrukcją jak do tych legend ustosunkować i jak prawdy w nich zawarte stosować w świecie współczesnym. Pokazuje ludziom że już czas przemocy minął więcej można zdziałać na drodze wzajemnego zrozumienia i współpracy.
  Więc nie wiem dlaczego każdy próbuje udowodnić wyższość wyznania które reprezentuje. Ludzkość współpracując ze sobą może dużo więcej osiągnąć niż walcząc i niszcząc się na wzajem. Jezus Chrystus nie uczył nienawiści w swoich naukach podkreślał jak dużą rolę odgrywa miłość do bliźniego, nawet i do wrogów. W swoich naukach nie mówił o wyższości jednej wiary nad drugą. A obecnie każdy na siłę chce ukazać wyższość jednego wyznania nad drugim. należy dążyć do jedności a nie tworzyć sztuczne podziały. Ponieważ one prowadzą do zagłady i samozniszczenia.
  Fenomen nauk Jezusa Chrystusa polega na tym że potrafił poprzez propagowanie miłości bliźniego zdobywać coraz szersze masy ludzi. Pierwszymi wyznawcy Jezusa Chrystusa przyciągali do siebie innych szerzeniem szerzeniem i propagowaniem miłości i wzajemnego szacunku. Tym pokazali wyższość tego wyznania nad innymi. Nie było formalnych struktur hierarchicznych, na drodze mianowania na szacunek i poważanie trzeba było zasłużyć swoją postawą i pracą. Dopiero po uznaniu przez cesarza rzymskiego Konstantyna chrześcijaństwa za wiarę urzędową zaczęto formować hierarchię na drodze mianowania. nawracać pogan mieczem. Siłą pokazywać wyższość wiary chrześcijańskiej. Doszło do pierwszych wypaczeń nauki Jezusa Chrystusa. W walce o pierwszeństwo doszło do rozłamów i podziałów. A w swoich naukach Jezus Chrystus nie dzielił tylko starał się wszystko ze sobą łączyć. Więc jeżeli chcemy być kontynuatorami tej nauki to szanujmy też inne wyznania. Przecież umiemy dojść zawsze między sobą do porozumienia i wzajemnego poszanowania. Niech nasze czyny pokażą kim jesteśmy. • w temacie ROLA ANIOŁA PAŃSKIEGO W BIBLII.

  W: Religia
  .[/cytat]Czy możesz udowodnić swoje twierdzenie ? Jesli nie,to jest to tylko Twoja wiara w coś.Oczywiście nic nie warta...jak cała wiara religijnych fanatyków.[/cytat]
  fanatykiem nie jestem ponieważ fanatyzm do prowadził do wypaczenia nawet najlepszych teorii przykładem którego jest to wyznanie Rzymsko-Katolickie, które tak atakujesz, a przez Cibie przemawia fanatyzm bo za wszelką cenę chcesz przekonać innych do wyższości swoich poglądów. Jaki masz w tym cel? to fanatyzm jest twórcą wszelkiej maści oszołomów i dewiantów. Wiadomo jest że człowiek jako jednostka ma małą siłę przebicia w związku z tym tworzy rożnego rodzaju organizacje i związki, aby zwiększyć swoją siłę przebicia. dla jednych są to związki wyznaniowe dla innych partie polityczne. robi to tylko ponieważ WIERZY że będąc ich członkiem osiągnie zamierzone cele. wybiera taką organizację z jaką po drodze mu do osiągnięcia własnego celu. Nie liczy się z tym że nagina ustalone reguły i zasady do swoich potrzeb. W myśl powiedzenia prawdziwa cnota krytyk się nie boi to myślący człowiek ze słów krytyki wyciągnie odpowiednie wnioski i skoryguje swoje postępowanie, a fanatyk i oszołom będzie uważał że to jest atak na jego osobę i organizację która reprezentuje
 • w temacie ROLA ANIOŁA PAŃSKIEGO W BIBLII.

  W: Religia
  O ile dobrze pamiętam to nasi biblijni pierwsi rodzice Adam i Ewa Boga na własne oczy nie widzieli widzieli natomiast jego dzieło jakim był raj. i nie należy starożytnych mitów mieszać z rzeczywistością. Starożytni nie znali takich pojęć jakimi dziś możemy dysponować w związku z tym nadając ludzkie kształty temu co nie mogli zobaczyć łatwiej im było uwierzyć w Boga. Nadal podtrzymuję że Bóg jest źródłem niezmierzonej energii którą przekazuje całemu wszechświatowi w odpowiedni sobie wiadomy sposób.
 • w temacie ROLA ANIOŁA PAŃSKIEGO W BIBLII.

  W: Religia
  kanibal Czy Bóg stworzył niedoskonałego człowieka, który nie zdołał ustrzec się upadku ? Nie da się ukryć, że człowiek nie zdołał ustrzec się upadku, ale czy był niedoskonały ? Może rzeczywiście człowiek nie był idealny, ale z pewnością nie Bóg nakłonił ludzi do zła. Gdyby człowiek został stworzony tak, aby nie mógł zgrzeszyć, chyba nie byłby tym kim miał być. Brakowałoby mu WOLNEJ WOLI.
  Na tym właśnie polega wyższość Boga nad człowiekiem. Bóg jest doskonałością a człowiek ma za zadanie dążyć do doskonałości, jaką drogę wybierze to już jego wola. W związku z tym nasuwa się następne pytanie: czym jest dobro i zło, dobro jest przeciwieństwem zła. wielu ludzi zaślepionych swoją wizją dopuszcza czynienie w imię realizacji swoich celów i swojej wizji, a myślący człowiek powinien sam zgodnie ze swoją wolną wolą wybrać co jest dobre a co złe. Jednak wielu przywódców jeśli nie mogą po dobroci to pod przymusem narzuca swoją wizję i cele. Jak sami wiecie szeroka jest gama środków nacisku, z której można korzystać
 • w temacie ROLA ANIOŁA PAŃSKIEGO W BIBLII.

  W: Religia
  Nawiązując do swojej wcześniejszej wypowiedzi podtrzymuję to, że Bóg jest źródłem energii w przemyślany sposób tą energią steruje. Dzieląc ją na wszystko we wszechświecie Każdej istocie według jej potrzeb. Tylko wolna wola tych wszystkich istot jak tę otrzymaną część energii bożej wykorzystują. Dostrzegając to podziwiam Jego za to.
 • w temacie ROLA ANIOŁA PAŃSKIEGO W BIBLII.

  W: Religia
  zgadza się wszystko dlatego:
  łatwiej mnie jest postrzegać Boga jako źródło energii ponieważ duch to forma energii. a Bóg jest źródłem tego.
  Więc wyrażając w ten sposób swoje poglądy nie wątpię i nie podważam istnienia Boga.
  jednak w przystępny sobie sposób potwierdzam jego istnienie.
 • w temacie ROLA ANIOŁA PAŃSKIEGO W BIBLII.

  W: Religia
  należało by zadać jedno pytanie co to jest Bóg a prawidłowa odpowiedź na nie da odpowiedzi na wszystkie pozostałe pytania. Moim skromnym zdaniem Bóg to jest źródło wszelkiej energii, czy widział ktoś energię, widziane są tylko skutki działania energii. Obraz Boga jako człowieka bierze się z Mitologii ówcześni ludzie dali bogom ludzką postać jednocześnie dodali nad ludzkie możliwości.