• w artykule Nowoczesna o lekcjach religii: 13-latkowie powinni sami decydować

  W: Fakty

  Z religią czy bez religii są i zawsze będą dobrzy ludzie, którzy spełniają dobre uczynki i ludzie źli, którzy popełniają złe uczynki. Do tego jednak, żeby dobrzy ludzie zaczęli popełniać złe uczynki, niezbędna jest religia. Steven Weinberg, amerykański fizyk teoretyczny, noblista Religie są jak robaczki świętojańskie, potrzebują ciemności, żeby świecić. Warunkiem istnienia jakiejkolwiek religii jest pewien poziom powszechnej ignorancji; ignorancja jest jedynym żywiołem, w którym religia może istnieć. Arthur Schopenhauer Jakim ciemnym i zabobonnym zaściankiem jest Polska i polskie oszołomy parafialne świadczy to porównanie . Ludność Polski około 40 mln --- 7 Nagród Nobla Ludność Czech 10mln ---- 5 Nagród Nobla Ludność Niemiec około 80mln ----- 80 Nagród Nobla Ludność UK około 60mln ---- około 120 Nagród Nobla Ludność USA około 300mln ----- około 300 Nagród Nobla . Bp Polak przytoczył też dane europejskie. O ile w 2006 r. w Europie było 137363 księży diecezjalnych to w Polsce było 23857 duchownych. Natomiast liczba kleryków w Europie wynosiła 14608 – w Polsce było ich 4391. "Patrząc jednak na sytuację na naszym kontynencie, polscy klerycy stanowią ok.25 proc. wszystkich kleryków w Europie – zauważa bp Solarczyk." ALELUJA I DO PRZODU ,KU ŚREDNIOWIECZNEJ CIEMNOCIE i chwale KRK. I z tego słynie Polska w Europie z zacofanego i ciemnego klerykalizmu,gdzie rządzi biskup i byle proboszcz,i decydują jaka ma być szkoła i nauczanie w niej..

 • w artykule Skandal w Kościele. Wymowne słowa papieża

  W: Fakty

  Jeśli wszystkie święte guru, wszystkich sekt religijnych,twierdzą że ten cały nasz świat,stworzył jakiś tam ich bóg.I wszystko co się na nim działo i dzieje jest za sprawą boga . I wszyscy szamani religijni twierdzą że "bóg tak chce" i " Taka jest wola boska"" i ostatnie według mnie najważniejsze,"" bóg dał nam wolną wolę."" . To ja się pytam .Po jaką cholerę ,dał nam jeszcze jakieś przykazania i zakazy przecież jako wszechmogący musiał wiedzieć, jak ludzie będą się zachowywać aż do końca świata .Stworzył ten świat wybrakowany,a potem ten( boski?) brakorób karze swoje wybrakowane niewinne stworzenia piekielnymi karami..Przecież to jest idiotyzm nieboskiego idioty..I cały czas ta idiotyczna wymówka "SZATAN" .Z całej tej świętej ?biblii wychodzi na to że ten "" SZATAN "" jest potężniejszy od tego boga który go podobno stworzył . A może to jest odwrotnie ?? Lub inaczej jeszcze ,jeśli szamani twierdzą że bóg istnieje i jest wszechmogący ,to może też być w dwóch postaciach. Dobre boskie Mzimu i złe boskie Mzimu.I w ten sposób pan bozia nie nudzi się w swoim niebie.Bo raz nagradza i raz karze ,no i ma z tego niezły ubaw ,patrząc jak te ludziki się miotają na tej ziemi i wzajemnie się mordują, w jego imieniu i na jego chwałę.. 🤣

 • w artykule Skandal w Kościele. Wymowne słowa papieża

  W: Fakty

  Ja tylko cały czas, nie mogę wyjść z podziwu nad głupotą i zacofaniem wszystkich wierzących w podobno miłosiernego boga . Członków wszystkich kościołów tzw. chrześcijańskich i niechrześcijańskich ( islam). Wszyscy zabobonni wierzący ,każde zło które popełnia człowiek ,przypisujecie jakiemuś szatanowi kusicielowi. Tak wam wmawiają wasi święci szamani ?? .Tylko nikt z was wierzących, jakoś nie mówi że tego szatana stworzył ten wasz bóg jak by go nie zwał..Dlaczego wy zabobonni i zacofani wierzący , nie zastanawiacie się ?. Że gdyby ten wasz niby miłosierny bóg. nie stworzył tego szatana ,to by nie było tego buntu aniołów w niebie, i bylibyśmy lepsi, bo nikt by nas nie kusił. I że wszystko to zło które się dzieje na Ziemi to jest sprawka tego waszego boga, bo stworzył szatana .A przecież on jako wszechmogący i wszystko wiedzący musiał wiedzieć, co się stanie i co z tego wyniknie,chyba że nie jest wszechmogący.I teraz wszystkie swoje brakoróbstwa,zwala na tego szatana...A wystarczyło tylko żeby nie stworzył tego szatana, a bylibyśmy inni i mieszkali w Raju i wielbili swojego boga..PROSTE JAK ŚWIŃSKI OGON ,PRAWDA ? I z tego wynika druga najprawdziwsza -prawda --TO NIE BÓG STWORZYŁ LUDZI ,ALE LUDZIE STWORZYLI BOGA (BOGÓW) NA SWOJE PODOBIEŃSTWO.

 • w artykule Nowoczesna o lekcjach religii: 13-latkowie powinni sami decydować

  W: Fakty

  Tak prawdę mówiąc,to za ten koklusz i gradobicie ,to rzeczywiście jest watykan winien.Bo jako świętojebliwi pośrednicy do boga ,jak się sami mianują,a papcio watykański do tego jest nieomylny to powinni się pomodlić do boga .I pokazać że rzeczywiście mają z nim dobry kontakt.Przecież wysyłają do nieba swoich świętych ?? i bo ich przyjmuje skoro katolicy się do nich modlą..I poprosić boga Jahwe ,żeby oszczędził ludzkość chociaż tylko od kokluszu i gradobicia. Nie sądzisz ??

 • w artykule Nowoczesna o lekcjach religii: 13-latkowie powinni sami decydować

  W: Fakty

  Witaj No nie mogę odpuścić i przestać pisać prawdy o tej mafii kleszej. UWAGA SEKTA !!GROŻNA SEKTA !! I Ty na pewno musiałeś się z nią zetknąć! 1. Struktura władzy w sekcie jest niedemokratyczna. Z jej struktur hierarchicznych wykluczone są wszystkie kobiety oraz żonaci mężczyźni. Na życie sekty wpływ mają jedynie specjalnie dobrani i przeszkoleni nieżonaci mężczyźni, którzy ślubują swoim zwierzchnikom ślepe posłuszeństwo. Główny przywódca sekty, jej dyktator, który każe uważać się za nieomylnego, zarządza niepoliczonymi bogactwami i mieszka w luksusowym pałacu na południu Europy. 2. Ludzie uzależnieni od sekty, zwani także wiernymi, nie mają żadnego wpływu na ważne decyzje swojej organizacji. Nawet na zarządzanie pieniędzmi sekty, które posłusznie jej przekazują. 3. Mimo że mężczyźni kierujący sektą słyną z rozwiązłego trybu życia, odpozostałych członków organizacji żądają przestrzegania bardzo rygorystycznych zasad. Zabraniają używać środków antykoncepcyjnych, potępiają seks pozamałżeński, zabraniają rozwodów i powtórnych małżeństw. Wszystkim, którzy nie akceptują tych zasad, sekta grozi wiecznym potępieniem i już tu na ziemi piętnuje ich oraz uprzykrza życie. 4. Wśród mężczyzn kierujących sektą na wszelkich szczeblach jej struktury występuje zadziwiająco często skłonność do wykorzystywania seksualnego dzieci. Sekta wymyśliła sprawny system chronienia przestępców seksualnych w swoich szeregach. Przenosi ich z jednej placówki na inną, a gdy trzeba, ukrywa ich także w odległych krajach. 5. Sekta zmusza swoich członków do regularnego samooskarżania się przed duchownymi. W placówkach sekty ustawione są specjalne meble, w których przeprowadza się rozmowy na temat intymnych spraw ludzi uzależnionych od wpływów sekty. Ta poniżająca i uwłaczająca ludzkiej godności praktyka pomaga sekcie manipulować swoimi ofiarami i trzymać je w ciągłym poczuciu winy. 6. Groźna organizacja, o której mowa, bardzo lubi ingerować w życie polityczne. Poprzez usłużnych polityków próbuje stanowić takie zasady życia w kraju (w Polsce i gdzie indziej), aby były zgodne z wierzeniami sekty. Obecnie na przykład sekta prowadzi wielką kampanię, aby zdelegalizować zapłodnienie in vitro w Polsce. 7. W Polsce sekta dysponuje ogromnymi wpływami w mediach publicznych, posiada swoje stacje telewizyjne, radiowe oraz czasopisma. Jedna z tych stacji, szczególnie popularna, słynie z wyłudzania pieniędzy od starszych kobiet. Dyrektor stacji jest uwikłany w różne podejrzane interesy, które nigdy nie zostały wyjaśnione ani osądzone. Strach przed sektą paraliżuje nawet wymiar sprawiedliwości. 8. W naszym kraju sekta wraz z władzami państwowymi stworzyła specjalną strukturę, która pomaga jej przejmować nieruchomości służące dotąd całemu społeczeństwu. Od decyzji struktury nie ma odwołania, a przejmuje ona od państwa majątek wielomiliardowej wartości. 9. Sekta twierdzi, że działa jakoby z nakazu i upoważnienia Boga. Ma nawet specjalną księgę, o której mówi, że jest natchnionym Słowem Boga. Jednak zasady i obyczaje panujące w sekcie niewiele mają wspólnego z treścią tej księgi. Wszyscy, którzy próbują zwrócić na to uwagę, są nazywani heretykami, uciszani lub wyrzucani z sekty, a kiedyś, gdy organizacja miała wpływy polityczne większe niż obecnie, byli także masowo mordowani (paleni na stosach) i torturowani. 10. Aby odwrócić uwagę od swojej zbrodniczej przeszłości, sekta sama lubi się przedstawiać jako ofiara spisków i prześladowań. Tymczasem prawda jest taka, że kiedy tylko miała okazję, to sama mordowała tych, których uznała za swoich wrogów: prześladowała uczonych, wolnomyślicieli, kobiety. Te ostatnie mordowała masowo jako rzekome czarownice. W pierwszej połowie XX wieku sekta współpracowała niemal w całej Europie z faszystami. Do dziś wspiera chętnie dyktatury, także bardzo krwawe, o ile ma z tego jakieś korzyści.

 • w artykule Nowoczesna o lekcjach religii: 13-latkowie powinni sami decydować

  W: Fakty

  Niestety ale taka jest prawda.Polska jest kondominium watykańskie.. Wyobraźcie sobie taką sytuacje.. Polska podpisuje z Rosja układ, na podstawie którego Polska będzie utrzymywać na swój koszt wszystkie ambasady Rosji i rosyjskie uczelnie wyższe na terenie kraju. Polska zgodzi się, aby Rosja posiadała na terytorium kraju siatkę jawnych funkcjonariuszy, zarówno obcego pochodzenia jak i rekrutowanych miejscowo. Funkcjonariusze ci będą mieli gwarantowany wstęp do szkół, szpitali, wiezień, jednostek wojskowych, w celu gromadzenia informacji i prowadzenia działań propagandowych i manipulacyjnych na rzecz Rosji i jej interesów. W stosownych przypadkach będą mieli tez pensje i przywileje takie same jak pracownicy tych ośrodków, ale pod wieloma względami nie będą podlegać takim samym przepisom np. ci w szkołach nie będą podlegali kuratorium i ministerstwu, ponadto Polska przyzna im bezpłatna opiekę medyczna i emerytury. W przypadku łamania prawa przez tych funkcjonariuszy, o ile nie zostali złapani na uczynku, Moskwa zastrzega sobie prawo do nie informowania polskich władz i podejmowania kroków zgodnie ze swoimi interesami - np. tuszowania sprawy, zastraszania ofiar, przenoszenia winnych na inna placówkę, kłamania, oskarżania innych etc. Rosja zastrzega sobie prawo do wykorzystywania swoich funkcjonariuszy do otwartego krytykowania i wpływania na polska politykę wewnętrzna i zewnętrzna, prawa obywatelskie, kierunki badan naukowych i inny dowolny aspekt życia społecznego i politycznego - Rosja zastrzega tez, ze jest niezależnym państwem i Polska nie ma tam prawa krytyki a manipulacje są niedopuszczalne. Polska ma też oddać Rosji wszystkie ziemie i nieruchomości jakie kiedykolwiek należały do władz Imperium Rosyjskiego lub Związku Radzieckiego albo obywateli któregoś z tych krajów. Podoba się? Nie? A co jeżeli to były by Niemcy? Też nie? A gdyby to był Izrael? Na pewno nie! O, wiec dlaczego zgodziliśmy się na coś takiego w stosunku do WATYKANU -który zawsze trzymał z zaborcami i potępiał nasze wszystkie powstania narodowe? Wychwalając jednocześnie wrogie działania zaborców..

 • w artykule Nowoczesna o lekcjach religii: 13-latkowie powinni sami decydować

  W: Fakty

  DLACZEGO NAUKA RELIGII JEST SZKODLIWA? 1. Religie narzucają człowiekowi koncepcje filozoficzne życia i śmierci. 2. Religie udzielają prostych odpowiedzi na trudne pytania i nakazują wierzyć w ich prawdziwość nawet wtedy, gdy budzą wątpliwości. 3. Religie utrudniają indywidualny rozwój duchowy człowieka. 4. Religie zniewalają człowieka ekonomicznie i psychicznie. 5. Religie są odpowiedzialne za nietolerancję religijną i wiele wojen religijnych. 6. Religie narzucają człowiekowi moralność i sposób życia. 7. Religie fałszują obraz rzeczywistości - dopasowują świat do religijnych dogmatów. 8. Religie składają obietnice, których spełnienia nie są w stanie zagwarantować. 9. Religie terroryzują człowieka - straszą nieprzyjemnymi rzeczami, jeśli wierny nie będzie postępować zgodnie z religijnymi nakazami i rozkazami. swoich religijnych guru. 10. Religie uczą poddaństwa i służebności. 11.Religie, w większości z nich rządzą kapłani amoralni,pazerni i zboczeni

 • w artykule Nowoczesna o lekcjach religii: 13-latkowie powinni sami decydować

  W: Fakty

  Czy naprawdę nikt tego nie dostrzega, że ten cały upadek państwa Polskiego, nie przestrzeganie Konstytucji RP przez rządzących i bałagan w szkolnictwie, zaczął się, od podpisania poddańczego Konkordatu i wprowadzenia religii do szkół i danie klechom uprawnień, do decydowania w zarządzaniu szkołą i rządzeniu państwem Polskim?? Przecież teraz w większości szkół rządzą klechy, nie dyrektorzy czy rady nauczycielskie.Początek roku i zakończenie, zaczyna się w kościele lub szkole mszą świętą,Lekcja religii nie odbywa się na początku lub końcu planu zajęć lekcyjnych,jak było ustalone, tylko w środku zajęć, a jak to dezorganizuje plan zajęć, to tylko nauczyciele wiedzą. Bo dla uczni nie wierzących lub innych wyznań, trzeba zorganizować dodatkową opiekę.Lub katolickim terrorem,zmusić ich do słuchania nauk katolickich w które i tak nie wierzą..Już w niektórych szkołach tworzone są kaplice świętych patronów tych szkół, większość ma za patrona jakiegoś świętego bałwana (watykańsko katolickiego), jak by nie było żadnych Polaków Patriotów godnych do naśladowania i uczczenia mianem patrona szkoły.Zamiast nauki matematyki,polskiego, fizyki,chemii,historii, biologi, etyki itd,itp ważniejsze są rekolekcje, pielgrzymki i rozpoczynanie i kończenie każdej lekcji pacierzem. Bo tego sobie życzy byle klecha lub pleban. Można by tak dużo jeszcze pisać ale każdy powinien się zorientować że klice kleszej o to chodzi żeby doprowadzić Polaków do nieuctwa i jak najniższego poziomu nauki bo ciemnym i zabobonnym motłochem łatwiej się rządzi. I nasi zastraszeni i skatoliczeni rządzący z wszystkich partii na to się godzą Przecież dlatego watykańska klika klesza przez prawie 1700 lat zabraniała pod karą tortur i śmierci na stosie czytać i drukować na języki narodowe biblię.Teraz w Polsce próbują z pomocą uległych im polityków prawicowo katolickich znów rządzić jak w średniowieczu gdzie 90% obywateli było analfabetami.A pleban był panem życia i śmierci podległych mu chłopów jego niewolników..