• w artykule Parafianinie, zgłoś dziecko do ubezpieczenia

  W: Dziecko

  Wystarczy poczytać sobie prawdziwą historię Polski.Polska rosła terytorialnie i była potęgą wojskową tak długo jak wszystkie religie i kościoły miały w radzie królewskiej i sejmie swoich przedstawicieli.I wszystkie wiary miały równe prawa. Ale z chwilą gdy w Polsce do władzy doszła tylko jedna religia katolicyzm,Polska jako mocarstwo zaczęła się staczać po równi pochyłej. Aż doszło do Targowicy i rozbiorów za sprawą w głównej mierze biskupów katolickich i zdradzieckiego Watykanu.. Wyobraźcie sobie taką sytuacje.. Polska podpisuje z Rosja układ, na podstawie którego Polska będzie utrzymywać na swój koszt wszystkie ambasady Rosji i rosyjskie uczelnie wyższe na terenie kraju. Polska zgodzi się, aby Rosja posiadała na terytorium kraju siatkę jawnych funkcjonariuszy, zarówno obcego pochodzenia jak i rekrutowanych miejscowo. Funkcjonariusze ci będą mieli gwarantowany wstęp do szkół, szpitali, wiezień, jednostek wojskowych, w celu gromadzenia informacji i prowadzenia działań propagandowych i manipulacyjnych na rzecz Rosji i jej interesów. W stosownych przypadkach będą mieli tez pensje i przywileje takie same jak pracownicy tych ośrodków, ale pod wieloma względami nie będą podlegać takim samym przepisom np. ci w szkołach nie będą podlegali kuratorium i ministerstwu, ponadto Polska przyzna im bezpłatna opiekę medyczna i emerytury. W przypadku łamania prawa przez tych funkcjonariuszy, o ile nie zostali złapani na uczynku, Moskwa zastrzega sobie prawo do nie informowania polskich władz i podejmowania kroków zgodnie ze swoimi interesami - np. tuszowania sprawy, zastraszania ofiar, przenoszenia winnych na inna placówkę, kłamania, oskarżania innych etc. Rosja zastrzega sobie prawo do wykorzystywania swoich funkcjonariuszy do otwartego krytykowania i wpływania na polska politykę wewnętrzna i zewnętrzna, prawa obywatelskie, kierunki badan naukowych i inny dowolny aspekt życia społecznego i politycznego - Rosja zastrzega tez, ze jest niezależnym państwem i Polska nie ma tam prawa krytyki a manipulacje są niedopuszczalne. Polska ma też oddać Rosji wszystkie ziemie i nieruchomości jakie kiedykolwiek należały do władz Imperium Rosyjskiego lub Związku Radzieckiego albo obywateli któregoś z tych krajów. Podoba się? Nie? A co jeżeli to były by Niemcy? Też nie? A gdyby to był Izrael? Na pewno nie! O, wiec dlaczego zgodziliśmy się na coś takiego w stosunku do WATYKANU -który zawsze trzymał z zaborcami i potępiał nasze wszystkie powstania narodowe? Wychwalając jednocześnie wrogie działania zaborców..

 • w artykule Parafianinie, zgłoś dziecko do ubezpieczenia

  W: Dziecko

  A Ty parafialny baranku nieboży ,po mocnym molestowaniu ciebie przez klechę ,cały czas wciąż ziejesz błogosławioną miłością ,do kleru i kościoła ? Musiało Ci być to molestowanie wydawać jak błogosławienie ? Serdecznie Ci współczuję .:-)

 • w artykule Parafianinie, zgłoś dziecko do ubezpieczenia

  W: Dziecko

  Znalezione w necie Oto wielka tajemnica wiary Dawaj nam kasiore a my - czary-mary Za woreczek euro lub wiekszy - zlotowek Walniemy ci odpust albo też pochówek Wleziemy z butami wszędzie, by mamonę brać A ty nasz wierny baranie, prędko za to płać Kiedy juz uwierzysz w rózne debilizmy To za pare stowek zrobimy egzorcyzmy A baranki nasze przepełnione strachem Geby nie otworzą jak jeżdzim Maybachem Nie ma na lekarzy? Po co leczyć chamów? Dla ciemnego luda mamy kapelanów. Nie bedzie zbawienia parafialny baranku nasz boży gdy na tym padole kasy nie wylożysz Nie Bóg i nie wiara sa ważne pasterzom Ale jak oskubać tych, co wciaż w nich wierzą

 • w artykule Parafianinie, zgłoś dziecko do ubezpieczenia

  W: Dziecko

  Taka jest Rzeczywistość a z skąd my to znamy ?? Z Kościołem jak z komunizmem , PZPR -em. - jedynie słuszna idea, nieomylne władze... tylko ludzie jakoś tak do tego nie dorośli. Naród z kościołem Kościół z Narodem! Aby Polska rosła w siłę a księża żyli dostatniej! Idee Papieża wiecznie żywe! Ręce precz od Komisji Majątkowej! Program Kościoła Programem Narodu! Kto godzi w ks.Pedofila, ten godzi w Kościół, religię i Pana Boga! Wieczne tortury słuszną karą za grzechy! Walczmy o każdy dzień bez grzechu! Młodzież mówi nie antykoncepcji! Księża w pierwszym szeregu walki z Szatanem! Bądź czujny wobec wrogów Kościoła! Niech żyje Plenum Episkopatu!! Strzeż tajemnicy spowiedzi! Naród zawsze z Kościołem! Całą władza w ręce Kleru! Biskup ma zawsze rację! Niech się święci Wielkanoc! Bijmy się o lepsze oceny z religii! Kościół awangardą nowoczesności! Biskupi gwarancją nowoczesności Polski! A co Ty zrobiłeś dla walki o katolicką Polskę? Tylko grunty w rękach Kościoła rodzą najlepiej! Niech żyje odwieczna przyjaźń polsko-watykańska! Tysiąc nowych kościołów na nowe tysiąclecie katolickiej Polski! Pijany katolik to grzeszny dezerter z frontu walki o Katolicką Polskę! Konkordat wieczną gwarancją stabilności państwowej! Kościoły w każdej dzielnicy, kaplice na każdej ulicy! Maszerujmy na kolanach ku lepszemu jutru! Kościół przewodnią siłą Narodu! Ateista to dezerter z frontu walki o pokój i silną Polskę! Cały Naród buduje siłę Kościoła! Kościół katolicki gwarancją dobrobytu i potęgi kraju! Wcielamy w życie postanowienia konferencji Episkopatu!

 • w artykule Parafianinie, zgłoś dziecko do ubezpieczenia

  W: Dziecko

  UWAGA SEKTA !!GROŻNA SEKTA !! I Ty na pewno musiałeś się z nią zetknąć! 1. Struktura władzy w sekcie jest niedemokratyczna. Z jej struktur hierarchicznych wykluczone są wszystkie kobiety oraz żonaci mężczyźni. Na życie sekty wpływ mają jedynie specjalnie dobrani i przeszkoleni nieżonaci mężczyźni, którzy ślubują swoim zwierzchnikom ślepe posłuszeństwo. Główny przywódca sekty, jej dyktator, który każe uważać się za nieomylnego, zarządza niepoliczonymi bogactwami i mieszka w luksusowym pałacu na południu Europy. 2. Ludzie uzależnieni od sekty, zwani także wiernymi, nie mają żadnego wpływu na ważne decyzje swojej organizacji. Nawet na zarządzanie pieniędzmi sekty, które posłusznie jej przekazują. 3. Mimo że mężczyźni kierujący sektą słyną z rozwiązłego trybu życia, odpozostałych członków organizacji żądają przestrzegania bardzo rygorystycznych zasad. Zabraniają używać środków antykoncepcyjnych, potępiają seks pozamałżeński, zabraniają rozwodów i powtórnych małżeństw. Wszystkim, którzy nie akceptują tych zasad, sekta grozi wiecznym potępieniem i już tu na ziemi piętnuje ich oraz uprzykrza życie. 4. Wśród mężczyzn kierujących sektą na wszelkich szczeblach jej struktury występuje zadziwiająco często skłonność do wykorzystywania seksualnego dzieci. Sekta wymyśliła sprawny system chronienia przestępców seksualnych w swoich szeregach. Przenosi ich z jednej placówki na inną, a gdy trzeba, ukrywa ich także w odległych krajach. 5. Sekta zmusza swoich członków do regularnego samooskarżania się przed duchownymi. W placówkach sekty ustawione są specjalne meble, w których przeprowadza się rozmowy na temat intymnych spraw ludzi uzależnionych od wpływów sekty. Ta poniżająca i uwłaczająca ludzkiej godności praktyka pomaga sekcie manipulować swoimi ofiarami i trzymać je w ciągłym poczuciu winy. 6. Groźna organizacja, o której mowa, bardzo lubi ingerować w życie polityczne. Poprzez usłużnych polityków próbuje stanowić takie zasady życia w kraju (w Polsce i gdzie indziej), aby były zgodne z wierzeniami sekty. Obecnie na przykład sekta prowadzi wielką kampanię, aby zdelegalizować zapłodnienie in vitro w Polsce. 7. W Polsce sekta dysponuje ogromnymi wpływami w mediach publicznych, posiada swoje stacje telewizyjne, radiowe oraz czasopisma. Jedna z tych stacji, szczególnie popularna, słynie z wyłudzania pieniędzy od starszych kobiet. Dyrektor stacji jest uwikłany w różne podejrzane interesy, które nigdy nie zostały wyjaśnione ani osądzone. Strach przed sektą paraliżuje nawet wymiar sprawiedliwości. 8. W naszym kraju sekta wraz z władzami państwowymi stworzyła specjalną strukturę, która pomaga jej przejmować nieruchomości służące dotąd całemu społeczeństwu. Od decyzji struktury nie ma odwołania, a przejmuje ona od państwa majątek wielomiliardowej wartości. 9. Sekta twierdzi, że działa jakoby z nakazu i upoważnienia Boga. Ma nawet specjalną księgę, o której mówi, że jest natchnionym Słowem Boga. Jednak zasady i obyczaje panujące w sekcie niewiele mają wspólnego z treścią tej księgi. Wszyscy, którzy próbują zwrócić na to uwagę, są nazywani heretykami, uciszani lub wyrzucani z sekty, a kiedyś, gdy organizacja miała wpływy polityczne większe niż obecnie, byli także masowo mordowani (paleni na stosach) i torturowani. 10. Aby odwrócić uwagę od swojej zbrodniczej przeszłości, sekta sama lubi się przedstawiać jako ofiara spisków i prześladowań. Tymczasem prawda jest taka, że kiedy tylko miała okazję, to sama prześladowała tych, których uznała za swoich wrogów: uczonych, wolnomyślicieli, kobiety. Te ostatnie mordowała masowo jako rzekome czarownice. W pierwszej połowie XX wieku sekta współpracowała niemal w całej Europie z faszystami. Do dziś wspiera chętnie dyktatury, także bardzo krwawe, o ile ma z tego jakieś korzyści.

 • w artykule Abp Gądecki: Niepełnosprawni powinni móc liczyć na pomoc państwa i Kościoła

  W: Fakty

  Ale znając obłudę ,fałsz i pazerność tej kliki kleszej to jest na 500 %pewne że nawet miłosierdzie i nauki Jezusa ,nie skłonią tej kliki do oddania części wyłudzonej mamony dla wspomożenia niepełnosprawnych .Tak jak to było z wprowadzaniem religii do szkół. Pamiętam dobrze czas wprowadzania religii do szkół. 1. Chodziło o to by szkoły umożliwiły nauczanie religii (udostępniły sale lekcyjne) 2. Lekcje religii miały być jako pierwsze lub ostatnie --A jak jest ? 3. Uczący religii mieli pracować w ramach misji kościoła i nie brać za to pieniędzy,tak przyrzekał przed kamerami niejaki Glemp (prymas obłudnik) -A jak jest ? 4. Była i miała być jedna godzina tygodniowo --A jak jest ? 5. Świadectwo z religii było i miało być osobnym świadectwem-- A jak jest ? JAK JEST TERAZ OBECNIE? 1. Jest po dwie godziny tygodniowo religii od klasy 1 podstawówki po ostatnią klasę szkoły średniej 2. Lekcje z racji ilości rozpisane są na cały dzień - więc dzieci innych wyznań pałętają się po korytarzach lub siedzą w bibliotece 3. Pewnego razu bp. Pieronek (NASTĘPNY OBŁUDNIK) upomniał się o pieniądze za misję którą kościół niesie (darmo otrzymaliście darmo dawajcie) 4. Ocena z religii/etyki jest na świadectwie szkolnym - pytanie retoryczne co z etyką? No i najlepsze-- szkoła, MEN kuratoria nie mają nic do powiedzenia w sprawie nauczania religii choć za to płacą - decyduje ksiądz i biskup Tak działa ta obłudna i pazerna polska mafia klesza, podległa sekcie watykańsko-katolickiej.

 • w artykule Abp Gądecki: Niepełnosprawni powinni móc liczyć na pomoc państwa i Kościoła

  W: Fakty

  Rzeczywiście z skąd my to znamy ?? Z Kościołem jak z komunizmem , PZPR -em. - jedynie słuszna idea, nieomylne władze... tylko ludzie jakoś tak do tego nie dorośli. Naród z kościołem Kościół z Narodem! Aby Polska rosła w siłę a księża żyli dostatniej! Idee Papieża wiecznie żywe! Ręce precz od Komisji Majątkowej! Program Kościoła Programem Narodu! Kto godzi w ks.Pedofila, ten godzi w Kościół, religię i Pana Boga! Wieczne tortury słuszną karą za grzechy! Walczmy o każdy dzień bez grzechu! Młodzież mówi nie antykoncepcji! Księża w pierwszym szeregu walki z Szatanem! Bądź czujny wobec wrogów Kościoła! Niech żyje Plenum Episkopatu!! Strzeż tajemnicy spowiedzi! Naród zawsze z Kościołem! Całą władza w ręce Kleru! Biskup ma zawsze rację! Niech się święci Wielkanoc! Bijmy się o lepsze oceny z religii! Kościół awangardą nowoczesności! Biskupi gwarancją nowoczesności Polski! A co Ty zrobiłeś dla walki o katolicką Polskę? Tylko grunty w rękach Kościoła rodzą najlepiej! Niech żyje odwieczna przyjaźń polsko-watykańska! Tysiąc nowych kościołów na nowe tysiąclecie katolickiej Polski! Pijany katolik to grzeszny dezerter z frontu walki o Katolicką Polskę! Konkordat wieczną gwarancją stabilności państwowej! Kościoły w każdej dzielnicy, kaplice na każdej ulicy! Maszerujmy na kolanach ku lepszemu jutru! Kościół przewodnią siłą Narodu! Ateista to dezerter z frontu walki o pokój i silną Polskę! Cały Naród buduje siłę Kościoła! Kościół katolicki gwarancją dobrobytu i potęgi kraju! Wcielamy w życie postanowienia konferencji Episkopatu!

 • w artykule Biskupi: Dojrzały patriotyzm nie ma nic wspólnego z nacjonalizmem

  W: Fakty

  A ja po tym co ostatnio słyszę z ust całego kleru polskiego i widzę ich zaciekłe miny w walce o swoją katolicką wiarę,(nie mylić z chrześcijańską) to wiem że wiara w kościół Rzymsko-katolicki pomału upada.Bo co to jest za wiara religijna, którą trzeba wprowadzać siłą i oszustwem ,do szkół i zmuszać siłą i karami do wierzenia w nią.Niejaki p.Glemp biskup w roku 1999 przed wprowadzeniem religii do szkół przysięgał że naukę religii w szkołach bierze na siebie kościół i katecheci będą opłacani przez episkopat KRK.(oszust i kłamca jak cały KRK).I cała ta walka kleru domagającego się od państwa poparcia administracyjnego i kodeksu karnego w sprawie nauki wiary katolickiej pokazuje. Że tak naprawdę kler Rzymsko-katolicki traci swoje poważanie i dar przekonywania ludzi a szczególnie młodzież, do wierzenia w kościół katolicki. Bo co to jest za wiara w którą trzeba wierzyć bo tak nakazują ustawy państwowe i paragrafy karne.To się już zaczyna nazywać religia przymusu i terroru.A to jest już początek końca tego kościoła oby jak najszybciej nastąpił . A cała ta klesza klika ,to jeden wielki fałsz ,obłuda i pycha...