• w artykule ​Rekordowa liczba uchodźców na świecie

    W: Fakty

    Jesteśmy katolikami, tak pokazujemy swoje oblicze? NAwet jeżeli mały procent wszystkich uchodźców potrzebuje realnej pomocy, to jesteśmy im ją winni - jak każdemu innemu człowiekowi, bez względu na rasę, pochodzenie, wyznanie..