2 tys.
ppt
Ten temat ma:
  • Wyświetleń157 tys.
  • Odpowiedzi1 tys.
  • Ocen na +216
2 tys. ppt ?

Znaki końca świata ? Część z nich możemy już obserwować zarazy Trzęsienia ziemi, huragany, tsunami (1048)

pokaż odpowiedzi chronologicznie | od najwyższej oceny

Znaki końca świata ? Część z nich możemy już obserwować zarazy Trzęsienia ziemi, huragany, tsunami

Napisał(a): ~prorok -

Katastrofy, które pustoszą ziemię i oceany pochłaniające ląd. Zapanują susze, potem powodzie, gradobicia, wielkie pożary. Takie wydarzenia zapowiadają już proroctwa królowej Saby, zwanej Sybillą. Mimo tak oczywistych i wielkich nieszczęść ludzie nie wyciągną z nich wniosków. Nie zmienią swojego postępowania, nadal panować będzie chciwość, zazdrość i złość. Wizje te pokrywają się częściowo z tym, co przeczytać możemy w Apokalipsie.

Wielu proroków mówiło o tym, że znakiem zbliżającego się końca świata będzie zwiększona ilość wojen domowy i konfliktów międzynarodowych. Część z nich toczyć się ma w Europie, która stanie w ogniu. Koniec jednej wojny oznaczać będzie początek kolejnej. Ludzie zajęci konfliktami i walką zaniedbają ziemię i przemysł, przez co zapanuje wielka bieda i głód. Walki te mają zakończyć się w Europie wielką suszą. Deszcz nie będzie padał przez bardzo długi czas. Potem zaś obfite opady spowodują powodzie.
Zapowiedzią zbliżającego się końca będzie pojawienie się Antychrysta. Narodzić się on ma w Babilonie. W jego imieniu przemawiać będą fałszywi prorocy, którzy wywodzić się mają z chrześcijaństwa. Jego celem będzie fałszowanie słowa bożego, przekonanie nas, że Jezus nie był Mesjaszem. Będzie zwodził ludzi, nakłaniał do złego. Przez fałszywe znaki, uzdrowienia i cuda Antychryst chce zastąpić Boga. Szatan chodzić ma w szeregach kardynałów. Przez wieki starano się odkryć tożsamość Antychrysta. Miał nim być Napoleon, Hitler czy Stalin. W kręgu podejrzeń znaleźli się także Osama bin Laden, Mao Tse-tung, Władimir Putin, papież, książę William, Barack Obama.

INTERIA.PL

Re: Znaki końca świata ? Część z nich możemy już obserwować zarazy Trzęsienia ziemi, huragany, tsunami

Napisał(a): ~ZNAK -

Ostatni papież
Po rezygnacji z funkcji biskupa Rzymu Benedykta XVII zapanował strach. Według wielu przepowiedni kolejny papież miał mieć oliwkową skórę. To on miał być "papieżem czasu Apokalipsy". W czasie jego pontyfikatu nasilić się mają katastrofy naturalne i krwawe wojny domowe. Ludzie zaczną masowo odwracać się od Kościoła. Nastąpić ma jego upadek. Według przepowiedni Malachiasza po Janie Pawle II miało być jeszcze tylko dwóch papieży. Odpowiada to ilości miejsc na portrety ojców Kościoła w watykańskiej Bazylice św. Pawła za Murami. Wszystko wskazuje na to, że miejsca wystarczy jeszcze tylko na portret Franciszka. Czy to on jest ostatnim papieżem - Petrus Romanus?

Nawrócenie się Izraela
Biblia jako znaki końca świata podaje również nawrócenie się Izraela i głoszenie ewangelii na całym świecie. Trudno nam dziś sobie wyobrazić, że wyznawcy judaizmu uznają Jezusa za Mesjasza, jednak według niektórych interpretacji za nawrócenie Izraela uznać można już wybudowanie na jego terytorium świątyń chrześcijańskich.

Re: Znaki końca świata ? Część z nich możemy już obserwować zarazy Trzęsienia ziemi, huragany, tsunami

Napisał(a): ~chłop -

A oto kilka oryginalnych przepowiedni owego niepiśmiennego chłopa odnoszących się do naszych czasów, cytuję za serwisem internetowym INFRA:

„...kiedy świat zacznie po drugiej wielkiej wojnie żyć w pokoju i dostatku, wszystko to będzie jak gorzka iluzja, ponieważ wielu zapomni o Bogu i będą czcili tylko swoją własną ludzką inteligencję... A czy wiesz (...), czym jest ludzka inteligencja w porównaniu z wolą i wiedzą Boga? Jest drobiną mniejszą od kropli w oceanie.

Człowiek zbuduje pudło, w którym będzie swego rodzaju przyrząd z obrazami, ale oni nie będą mogli porozumiewać się ze mną już zmarłym.

Cały świat opanuje dziwna zaraza i nikt nie będzie mógł znaleźć na nią lekarstwa. Wszyscy będą mówić: «Wiem, wiem, bo jestem uczony i mądry» - ale nikt nic nie będzie wiedział. Ludzie będą myśleli i myśleli, ale nie będą potrafili znaleźć właściwego leku, którym byłaby boska pomoc, wokół nich i w nich samych.

Człowiek uda się do innych światów i znajdzie tam martwe pustynie i wciąż, niech mu Bóg wybaczy, będzie myślał, że wie lepiej niż sam Bóg. Nie zobaczy tam nic, z wyjątkiem wiecznego spokoju Boga, ale odczuje swoim sercem i duszą ogrom piękna i mocy Boga. Ludzie będą jeździć pojazdami po Księżycu i latać do gwiazd.

Będą szukać życia, ale życia podobnego do naszego nigdzie nie znajdą. Ono tam będzie, ale oni nie będą w stanie go pojąć i rozpoznać, że to jest życie. Ten, który tam idzie, niech mu Bóg wybaczy, nie wierząc w Boga, jak przystoi honorowemu i uczciwemu człowiekowi, kiedy wróci, powie: «O, wy ludzie, którzy wymawiacie imię Boga z wątpliwością, idźcie tam, gdzie ja byłem, i wtedy zobaczycie, co znaczy boski umysł i moc».

Im więcej ludzie będą wiedzieli, tym mniej będą kochać i opiekować się innymi. Nienawiść będzie tak wielka między nimi, że będą ich bardziej obchodzić ich urządzenia niż krewni. Człowiek będzie bardziej polegał na swoich urządzeniach niż na swoim najbliższym sąsiedzie... (...) Ci, którzy będą czytali i pisali różne księgi z liczbami, będą myśleli, że wiedzą najwięcej. Ci wyuczeni ludzie pozwolą, by ich życie toczyło się zgodnie z obliczeniami. Będą żyli i czynili dokładnie tak, jak im te liczby powiedzą. Wśród tych wyuczonych ludzi znajdą się źli i dobrzy. Ci źli będą czynić zło. Zatrują powietrze i wodę i zasieją pomór na morza, rzeki i ziemię, i ludzie zaczną nagle umierać z powodu różnych dolegliwości. Ci dobrzy i mądrzy dostrzegą, że ta cała praca i wysiłki nie są warte grosza i że prowadzą do zniszczenia świata, i zamiast poszukiwać mądrości w liczbach zaczną jej szukać w medytacjach. ” (Serwis Internetowy Grupy INFRA -http://www.in(...)tarabia).

Już choćby z powyższego jasno widać, że przepowiednie i proroctwa nie powstają po zaistniałych wydarzeniach, jak twierdzą ateistyczni materialiści, ale przepowiadają wydarzenia na długo przedtem nim mają one miejsce. Oczywiście, odnośnie proroctw starotestamentowych, kiedy nie można dokładnie wyliczyć czasu powstania danej księgi, danego proroctwa, trudno wchodzić w spór ze „sceptycznymi racjonalistami”. Niemniej warto powiedzieć, że według badań przeprowadzonych przez uczonych, Biblia zawiera dwa i pół tysiąca proroctw, z których dosłownie, w stu procentach, spełniło się już dwa tysiące, pozostałe czekają na wypełnienie się.

Pozwolę więc sobie przytoczyć zestawienie kilkunastu z takich wypełnionych proroctw starotestamentowych, które sporządził Dr Hugh Ross:

„W jakiś czas przed rokiem 500 przed Chrystusem prorok Daniel obwieścił, że długo oczekiwany Mesjasz Izraela rozpocznie działalność publiczną w 483 lata po ogłoszeniu dekretu o odbudowie Jerozolimy (Daniel 9:25-26). Ponadto przewidział on, że Mesjasz zostanie 'zgładzony', uśmiercony, oraz że wydarzenie to będzie miało miejsce przed powtórnym zniszczeniem Jerozolimy. Istnieje bogaty materiał dowodowy wskazujący na to, że owe proroctwa zostały dokładnie wypełnione w życiu (i ukrzyżowaniu) Jezusa Chrystusa. Dekret dotyczący odbudow

Reklama

Re: Znaki końca świata ? Część z nich możemy już obserwować zarazy Trzęsienia ziemi, huragany, tsunami

Napisał(a): ~Prorok -

Znakiem końca świata będą cztery rogi, które wyrosną Ziemi. Potem na nich staną anioły z trąbami i będą trąbić.

Nie ma rogów - śpijcie spokojnie.

Reklama

Re: Znaki końca świata ? Część z nich możemy już obserwować zarazy Trzęsienia ziemi, huragany, tsunami

Napisał(a): abce -

~katolik trąbka Bóg się gniewa nie tylko na biskupów czyniących zło, ale i na katolików, którzy takich biskupów popierają. I to wszystko pójdzie do piekła.
Nie tak dawno Papież Franciszek powiedział , że piekła niema !!!

Re: Znaki końca świata ? Część z nich możemy już obserwować zarazy Trzęsienia ziemi, huragany, tsunami

Napisał(a): ~gos -

abce
~katolik trąbka Bóg się gniewa nie tylko na biskupów czyniących zło, ale i na katolików, którzy takich biskupów popierają. I to wszystko pójdzie do piekła.
Nie tak dawno Papież Franciszek powiedział , że piekła niema !!!
Nie powiedział tak. Tak to mówią śj i ateiści.

Reklama

Re: Znaki końca świata ? Część z nich możemy już obserwować zarazy Trzęsienia ziemi, huragany, tsunami

Napisał(a): gość -

Koronawirus we Włoszech. Ekspert: są różne scenariusze rozwoju epidemii

- Choćbyśmy podjęli wszelkie działania prewencyjne, znalezienie i wychwycenie pacjenta zero często jest niemożliwe – mówi Onetowi prof. Krzysztof Pyrć, wirusolog z Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Re: Znaki końca świata ? Część z nich możemy już obserwować zarazy Trzęsienia ziemi, huragany, tsunami

Napisał(a): ~anty -

gość Koronawirus we Włoszech. Ekspert: są różne scenariusze rozwoju epidemii

- Choćbyśmy podjęli wszelkie działania prewencyjne, znalezienie i wychwycenie pacjenta zero często jest niemożliwe – mówi Onetowi prof. Krzysztof Pyrć, wirusolog z Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
--,, Wśród tych wyuczonych ludzi znajdą się źli i dobrzy. Ci źli będą czynić zło. Zatrują powietrze i wodę i zasieją pomór na morza, rzeki i ziemię, i ludzie zaczną nagle umierać z powodu różnych dolegliwości.''-TO się dzieje tu i teraz...

Re: Znaki końca świata ? Część z nich możemy już obserwować zarazy Trzęsienia ziemi, huragany, tsunami

Napisał(a): pintapalec -

~katolik trąbka Bóg się gniewa nie tylko na biskupów czyniących zło, ale i na katolików, którzy takich biskupów popierają. I to wszystko pójdzie do piekła.


Tylko ten bóg ( jeśli istnieje ?) gnieając się na biskupów ,księży i fanatycznych katolików ,karze też niewinnych ludzi z niemowlętami na czele karząc ich tymi nieszczęściami ?? Czyżby był tak sadystycznie ślepo mściwy ?? .

Re: Znaki końca świata ? Część z nich możemy już obserwować zarazy Trzęsienia ziemi, huragany, tsunami

Napisał(a): ~czytelniczka -

Wg proroctwa ma być też drugi cud w Garabandal, którego prawdziwość uznawał Ojciec Pio. Wg innych koniec przyspieszają ateiści sami zwiedzeni przez fałszywych proroków. Wśród nich mają być także duchowni, jednakże nie dlatego, że tego pragną, ale dlatego, że część też uwierzy w nich, a część zostanie zmuszona. Ma to nastąpić wtedy, gdy w kościele nie będzie można przyjąć Komunii symbol krzyża na Biblii lub w kościele zostanie zastąpiony zniekształconym krzyżem i symbolem kozła, a białą hostię zastąpi krwista. Będą też zastępowane wizerunki świętych tymi, które oddają cześć szatanowi, nie Bogu. Tak więc, jeśli cokolwiek z tych rzeczy kiedykolwiek zobaczycie w świątyni, dopiero wówczas nie wolno oddawać czci złemu i unikać miejsca pierwotnie świętego. O ile już tak bardzo chcecie wierzyć przepowiedniom.

Re: Znaki końca świata ? Część z nich możemy już obserwować zarazy Trzęsienia ziemi, huragany, tsunami

Napisał(a): Logos -

~czytelniczka Wg proroctwa ma być też drugi cud w Garabandal, którego prawdziwość uznawał Ojciec Pio. Wg innych koniec przyspieszają ateiści sami zwiedzeni przez fałszywych proroków. Wśród nich mają być także duchowni, jednakże nie dlatego, że tego pragną, ale dlatego, że część też uwierzy w nich, a część zostanie zmuszona. Ma to nastąpić wtedy, gdy w kościele nie będzie można przyjąć Komunii symbol krzyża na Biblii lub w kościele zostanie zastąpiony zniekształconym krzyżem i symbolem kozła, a białą hostię zastąpi krwista. Będą też zastępowane wizerunki świętych tymi, które oddają cześć szatanowi, nie Bogu. Tak więc, jeśli cokolwiek z tych rzeczy kiedykolwiek zobaczycie w świątyni, dopiero wówczas nie wolno oddawać czci złemu i unikać miejsca pierwotnie świętego. O ile już tak bardzo chcecie wierzyć przepowiedniom.
To ateiści też mają swoich proroków powiadasz?

Bez proroków nie da się nijak życ?
« Wróć do tematów
Użytkownicy poszukiwali
  • https://forum.interia.pl/znaki-konca-swiata--czesc-z-nich-mozemy-juz-obserwowac-zarazy-trzesienia-ziemi-huragany-tsunami-tematy,dId,3449426
Do góry strony: Znaki końca świata ? Część z nich możemy już obserwować zarazy Trzęsienia ziemi, huragany, tsunami